3 spôsoby zmeny adresy v britskom vodičskom preukaze

Vždy, keď sa presťahujete, musíte aktualizovať adresu vo svojom úplnom alebo dočasnom vodičskom preukaze v Spojenom kráľovstve v agentúre DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency). Vo všeobecnosti je aktualizácia vašej adresy bezplatná, pokiaľ nechcete predložiť aj novú fotografiu. Adresu si môžete zmeniť poštou alebo online. Uvedomte si, že ak neoznámite úradu DVLA zmenu svojej adresy, môže vám hroziť pokuta až do výšky 1 000 GBP. Ak sa presťahujete na dočasnú adresu, napríklad kvôli škole, nemusíte si meniť adresu vo vodičskom preukaze, ak vás DVLA stále môže kontaktovať na vašej trvalej adrese.[1]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3: Zmena adresy online


Potvrďte si, že ste oprávnení zmeniť svoju adresu online. Ak máte trvalý pobyt vo Veľkej Británii a nemáte zákaz šoférovania, môžete si zmeniť adresu online. Ak potrebujete zmeniť meno aj adresu, budete musieť podať žiadosť poštou.[2]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Budete musieť uviesť aj všetky adresy, na ktorých ste žili za posledné 3 roky. Uistite sa, že máte tieto informácie pripravené, keď idete podať žiadosť.


Navštívte webovú stránku DVLA a aktualizujte svoje údaje. Ak ste sa rozhodli podať žiadosť online, môžete tak urobiť na webovej stránke DVLA. Ak žiadosť nevyplníte rýchlo, vyprší čas, preto si pred spustením online žiadosti pripravte svoj starý vodičský preukaz.[3]

 • Na osobitnú stránku na overenie údajov o vodičskom preukaze sa dostanete na adrese https://motoring.dvla.gov.uk/service/DvoConsumer.portál?_nfpb=true&_pageLabel=COA&_nfls=false.


Vyplňte online žiadosť a odošlite ju. Po potvrdení vašej totožnosti sa dostanete na stránku, kde môžete aktualizovať svoju adresu v DVLA. Pred stlačením tlačidla na odoslanie dvakrát skontrolujte zadané informácie a uistite sa, že sú správne.[4]

 • Dostanete e-mail s potvrdením, že vaša žiadosť bola prijatá. Potvrdenie si nechajte pre svoje záznamy, kým vám poštou nepríde aktualizovaný vodičský preukaz.


Ak chcete aktualizovať fotografiu na svojom vodičskom preukaze, pošlite svoju fotografiu. Ak je váš vodičský preukaz platný ešte aspoň 2 roky, môžete si aktualizovať fotografiu súčasne s aktualizáciou adresy, ak chcete. Za aktualizáciu fotografie budete musieť zaplatiť poplatok 14 libier.[5]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka pre verejný sektor vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Poplatok môžete uhradiť pomocou hlavnej kreditnej alebo debetnej karty. Pri odosielaní online žiadosti dostanete pokyny, ako predložiť svoju fotografiu.

Skontrolujte dátum skončenia platnosti vášho vodičského preukazu! Ak platnosť vášho vodičského preukazu uplynie za menej ako 2 roky, musíte si ho obnoviť, aby ste aktualizovali svoju fotografiu. Pri zmene adresy nemôžete jednoducho predložiť novú fotografiu.


Prevzatie nového vodičského preukazu poštou. Po podaní žiadosti online by ste mali dostať aktualizovaný vodičský preukaz do týždňa, pokiaľ ste nechceli aktualizovať aj svoju fotografiu. Počas čakania na nový vodičský preukaz môžete naďalej jazdiť na starý vodičský preukaz.[6]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálne webové sídlo vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálne webové sídlo verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Ak ste nedostali nový vodičský preukaz do 3 týždňov od dátumu podania žiadosti, kontaktujte DVLA na čísle 0300 790 6801. Telefónna linka je otvorená od pondelka do piatka od 8.00 hod.m. do 7 p.m., a sobotu od 8 a.m. do 2 p.m.

Metóda 2 z 3:Podanie žiadosti o zmenu adresy poštou


Vyplňte časť „zmeny“ v liste D741. Keď ste dostali vodičský preukaz, dostali ste kópiu listu D741. Tento list môžete použiť na aktualizáciu svojej adresy poštou. Ak ste stratili list D741, môžete si formulár objednať online.[7]
Trustworthy Source
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Prejsť na https://www.gov.uk/dvlaforms na objednanie potrebného formulára. Ak máte auto alebo motocykel, vyberte si balík D1. Ak riadite nákladné vozidlo alebo autobus, vyberte si balík D2. Kliknite na tlačidlo „Začať teraz“ a potom zadajte svoje meno a adresu. Bude vám zaslaný správny formulár.

Tip: Ak vykonávate ďalšie zmeny alebo chcete aktualizovať svoju fotografiu, musíte zaslať vyplnený formulár D1.


Odoslanie formulárov na DVLA. Po vyplnení formulára ho pošlite na adresu DVLA, Swansea, SA99 1BN. Možno si budete chcieť urobiť kópiu všetkého, čo posielate, pre svoje záznamy. Uchovávajte si kópie, kým nedostanete nový vodičský preukaz.[8]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Ak meníte aj svoje meno, musíte predložiť originálnu kópiu dokumentu, na základe ktorého došlo k zmene mena, napríklad sobášny list alebo osvedčenie o partnerskom zväzku alebo rozsudok o rozvode.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj


Priložte fotografiu a zaplatenie poplatku za aktualizáciu fotografie. Pokiaľ má váš vodičský preukaz platnosť ešte aspoň 2 roky, môžete si v prípade záujmu aktualizovať aj svoju fotografiu. Hoci je aktualizácia adresy bezplatná, ak chcete aktualizovať svoju fotografiu, musíte zaplatiť poplatok 17 libier. Môžete poslať osobný šek alebo poštovú poukážku.[10]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Môžete sa tiež rozhodnúť použiť fotografiu z cestovného pasu, ak ste si aktualizovali cestovný pas od poslednej aktualizácie fotografie na vodičskom preukaze. Aj tak budete musieť zaplatiť poplatok.


Počkajte, kým vám poštou príde nový vodičský preukaz. Aktualizovaný vodičský preukaz zvyčajne dostanete do 3 týždňov od dátumu odoslania žiadosti na DVLA. Ak ste ju nedostali ani po 3 týždňoch, kontaktujte DVLA a zistite stav vašej žiadosti.[11]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Ak potrebujete kontaktovať úrad DVLA, zavolajte na číslo 0300 790 6801. Telefónna linka je v prevádzke od 8.00 hod.m. na 7 p.m. Od pondelka do piatku a v sobotu od 8.00 hod.m. na 2 p.m.

Metóda 3 z 3:Aktualizácia knihy jázd a priameho inkasa


Zapíšte svoju novú adresu do príslušnej časti knihy jázd. Ak máte nový štýl knihy jázd s viacfarebnými očíslovanými blokmi na prednom obale, vyplňte oddiel 3 s vašou novou adresou. V prípade starších typov kníh jázd vyplňte oddiel 6.[12]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť k zdroju

 • Ak máte knihu jázd staršieho typu, uistite sa, že ste nezaškrtli políčko „new keeper“ (nový držiteľ) ani ste nevyplnili svoje meno. Stačí zadať novú adresu.
 • Ak je daň z vozidla splatná v priebehu nasledujúcich 4 týždňov, pred odoslaním knihy jázd do DVLA uhraďte daň z vozidla online. Daň z motorových vozidiel môžete zaplatiť a zároveň poslať knihu jázd aj na pošte.

Tip: Ak potrebujete zmeniť meno aj adresu, možno budete musieť predložiť doklad o zmene mena. Ak sa vaše meno zmenilo z dôvodu sobáša, civilného zväzku alebo rozvodu, nemusíte predkladať ďalšie dokumenty.


Ak ste stratili svoju lodnú knihu, požiadajte o náhradnú lodnú knihu. Ak chcete požiadať o novú knihu jázd, prejdite na stránku https://www.gov.uk/government/publications/application-for-a-vehicle-registration-certificate a stiahnite si formulár V62. Vyplňte ho a pošlite na DVLA, aby ste získali náhradnú knihu jázd.[13]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Ak potrebujete novú knihu jázd, musíte zaplatiť poplatok 25 libier. Môžete poslať osobný šek alebo poštovú peňažnú poukážku. Urobte platbu na adresu „DVLA, Swansea.“
 • Pošlite svoju žiadosť na adresu DVLA, Swansea, SA99 1DD.

Tip: Ak stratíte pôvodnú knihu jázd, môže trvať až 6 týždňov, kým od DVLA dostanete novú knihu jázd.


 • Zavolajte na DVLA a aktualizujte svoju adresu, ak platíte daň prostredníctvom priameho inkasa. Ak platíte daň z vozidla prostredníctvom priameho inkasa, musíte tam aktualizovať aj svoju adresu. Aktualizácia adresy vo vašom vodičskom preukaze neaktualizuje vašu adresu v Direct Debit.[14]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

  • V prípade daňových otázok môžete zavolať DVLA na číslo 0300 790 6802. Toto číslo je otvorené od pondelka do piatka od 8.00 hod.m. do 7 p.m. a v sobotu od 8 a.m. na 2 p.m.
 • Odkazy