3 spôsoby zriadenia bankového účtu mimo štátu

Existuje mnoho legitímnych dôvodov, prečo môžete chcieť mať svoje peniaze v banke, ktorá pôsobí v inom štáte, alebo dokonca v zahraničí. Najmä ak máte nehnuteľnosť alebo podnikateľské záujmy v inom štáte, môže byť použitie miestnej banky rozumnejšie ako použitie existujúceho účtu v štáte, v ktorom máte bydlisko. Upozorňujeme však, že presun vašich peňazí do iného štátu alebo do zahraničia vám nemusí umožniť ich ochranu pred súdnymi rozhodnutiami alebo inými záväzkami.[1]

Metóda 1 z 3: Otvorenie osobného účtu

Vyhodnoťte si možné banky. Ak si chcete zriadiť osobný bankový účet mimo štátu, pozrite si bankové možnosti, ktoré máte k dispozícii v inom štáte, a nájdite finančnú inštitúciu, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Medzi otázky, ktoré možno budete chcieť zvážiť, patria prevádzkové hodiny, umiestnenie pobočiek a online prístup.[2]
[3]
[4]

 • Ak máte napríklad dovolenkový dom v inom štáte a chcete si tam otvoriť bankový účet, možno sa budete chcieť pozrieť na banky s pobočkami v blízkosti tohto dovolenkového domu, ktoré majú víkendové hodiny.
 • Majte na pamäti, že ak má banka pobočky v štáte, v ktorom máte trvalý pobyt, nejde o skutočné získanie bankového účtu mimo štátu. Pobočka v štáte, v ktorom máte bydlisko, sa technicky považuje za vašu domovskú pobočku, hoci pobočky môžete využívať kdekoľvek.
 • Je to dôležité, ak sa snažíte otvoriť bankový účet mimo štátu, pretože chcete ochrániť majetok pred exekúciou po vynesení rozsudku proti vám.
 • Hoci veritelia na základe rozsudku nemôžu obstaviť majetok mimo štátu, ak má banka pobočku v štáte, v ktorom bol rozsudok vynesený, stále patrí do súdnej právomoci bez ohľadu na to, kde ste si účet technicky otvorili.

Preskúmajte požiadavky na účet. Zatiaľ čo väčšina národných a väčších regionálnych bánk má podobné požiadavky a typy účtov, menšie miestne banky môžu mať ďalšie požiadavky, ktoré nepoznáte.[5]
[6]

 • Vo všeobecnosti platí, že musíte byť U.S. občan starší ako 18 rokov, ktorý si môže otvoriť bežný alebo sporiaci účet v ktoromkoľvek štáte USA.S. banka.
 • Ak ste v minulosti mali negatívny vzťah s bankou vrátane nevyplatených šekov alebo účtu, ktorý bol prečerpaný, iné banky vám nemusia byť ochotné otvoriť bežný účet.
 • Sporiaci účet si však môžete otvoriť, aj keď nemáte nárok na bežný účet. Keďže mnohé banky ponúkajú debetné karty k sporiacim aj bežným účtom, táto možnosť vám môže stále vyhovovať.

Zistite, či si môžete otvoriť účet online. Väčšina národných a väčších regionálnych bánk umožňuje vyplniť žiadosť a otvoriť účet na svojich webových stránkach. Podobný stupeň dostupnosti môžu mať aj niektoré menšie miestne a regionálne banky, prípadne budete musieť pobočku navštíviť osobne.[7]
[8]
[9]

 • Otvorenie účtu online nebude v niektorých bankách fungovať na zriadenie účtu mimo štátu. Banka môže požadovať, aby ste pred tým, ako vám umožní pokračovať, zadali svoj štát, a nemusí mať možnosť otvoriť si účet, ak žijete v štáte, v ktorom táto banka nemá pobočky.
 • V iných bankách si však možno budete môcť otvoriť účet online aj tam, kde by ste to osobne nemohli urobiť. Niektoré banky vám napríklad neumožnia otvoriť si účet osobne v pobočke, ak máte vodičský preukaz mimo štátu.
 • V žiadosti o otvorenie bankového účtu budete musieť uviesť svoju adresu bydliska, údaje o vodičskom preukaze a číslo sociálneho poistenia.
 • V závislosti od zadaných údajov môže banka požadovať ďalšie informácie. Možno budete musieť poslať poštou alebo faxom aj kópie dokladov totožnosti, ako je vodičský preukaz alebo karta sociálneho poistenia, aby si banka mohla overiť informácie, ktoré ste uviedli v žiadosti.

Kontaktujte zákaznícky servis. Ak máte akékoľvek problémy alebo sa necítite pohodlne pri otváraní účtu online, žiadosť môžete zvyčajne vyplniť telefonicky na linke zákazníckeho servisu banky.[10]
[11]

 • Na webovej stránke banky by ste mali nájsť bezplatné telefónne číslo. Zavolajte na toto číslo a podľa pokynov hovorte so zástupcom.
 • Majte na pamäti, že niektoré banky vám nemusia umožniť otvorenie účtu cez telefón. Tie, ktoré tak robia, môžu od vás požadovať zaslanie kópií dokladov totožnosti poštou alebo faxom, aby mohli overiť poskytnuté informácie.

Financujte svoj účet. Po schválení vašej žiadosti musíte zvyčajne v krátkom čase po dokončení počiatočného zriadenia vložiť minimálny vklad na financovanie účtu. Suma, ktorú musíte vložiť, závisí od banky a typu účtu, ktorý ste si vybrali.[12]

 • Zvyčajne budete musieť tento vklad uhradiť bankovým prevodom. Keďže prestupujete do domácej banky, nemusí byť účtovaný žiadny poplatok za spracovanie.
 • Majte však na pamäti, že vaša banka si môže účtovať malý poplatok za iniciovanie prevodu do inej banky, a to v závislosti od typu účtu, z ktorého vyberáte prostriedky na počiatočný vklad.
 • Medzi ďalšie možnosti financovania účtu patrí zaslanie šeku alebo peňažnej poukážky do banky alebo návšteva pobočky v inom štáte a osobný vklad.
 • Ak ste si účet otvorili online, banka vám zvyčajne poskytne možnosti výberu, či chcete vkladať finančné prostriedky na účet elektronicky.

Metóda 2 z 3:Nastavenie podnikateľských účtov

Zaregistrujte sa na podnikanie v danom štáte. Aj keď mať bankový účet v inom štáte nemusí nevyhnutne znamenať, že v tomto štáte podnikáte, väčšina bánk vyžaduje, aby bola vaša firma zaregistrovaná na štátnom úrade predtým, ako vám otvorí podnikateľský vkladový účet.[13]
[14]

 • Povinnosť registrácie sa môže vzťahovať aj na prípady, keď podnikáte ako živnostník alebo partnerstvo, aj keď štát nemusí vyžadovať registráciu.
 • Mnohé štáty umožňujú registráciu firmy online. Vyhľadajte webovú stránku štátneho tajomníka daného štátu a potom hľadajte odkaz na registráciu vašej firmy.
 • Možno budete musieť zaplatiť poplatok za registráciu vašej firmy v štáte, zvyčajne okolo 100 USD. Ak chcete žiadosť urýchliť alebo získať ďalšie overené kópie certifikátu, možno budete musieť zaplatiť ďalšie poplatky.
 • Ak máte otázky o tom, či musíte zaregistrovať svoju firmu v štáte, poraďte sa s niekým v banke, v ktorej si chcete otvoriť účet.

Vyberte si banku, ktorú chcete použiť. Rôzne banky majú veľa rôznych funkcií a možností pre podnikateľské účty. Možno si budete chcieť vytvoriť zoznam funkcií, ktoré sú pre vaše podnikanie dôležité, aby ste mohli nájsť banku, ktorá je pre vás vhodná.[15]
[16]

 • Mnohé banky majú napríklad k účtom viazaný mesačný poplatok za služby a v závislosti od počtu transakcií, ktoré uskutočníte za mesiac, môžete mať ďalšie poplatky.
 • Rôzne účty môžu mať aj rôzne úrovne prístupu, pokiaľ ide o povolené výbery a domáce bankové prevody za mesiac.
 • Môžete porovnať účty a vybrať si najlepší účet pre vašu firmu na základe počtu transakcií a minimálneho zostatku, ktorý na účte predpokladáte.

Hovorte so zástupcom. Zástupca zákazníckeho servisu vám odpovie na všetky otázky a pomôže vám nastaviť účet. Na rozdiel od osobných účtov si podnikateľský účet zvyčajne nemôžete zriadiť online.[17]

 • Na webovej stránke banky vyhľadajte príslušné číslo zákazníckeho servisu. Majte na pamäti, že niektoré banky môžu mať pre podnikateľské účty inú linku ako pre osobné účty.
 • Podľa pokynov sa obráťte na zástupcu a povedzte mu, že si chcete otvoriť podnikateľský účet. Nezabudnite im oznámiť, že máte bydlisko v inom štáte.
 • Zvyčajne vám položia otázky o vašej firme vrátane toho, či vaša firma pôsobí v danom štáte a či ste registrovaní na štátnom sekretariáte alebo na štátnom ministerstve príjmov.
 • Ak začnete podávať žiadosť telefonicky, zvyčajne musíte zaslať poštou alebo faxom kópie všetkých dokumentov potrebných na overenie vašej totožnosti a informácií, ktoré ste poskytli o svojom podniku.

Uskutočnite otvárací vklad. Po skompletizovaní dokumentov musíte ešte zložiť vklad aspoň v minimálnej výške stanovenej bankou, aby ste dokončili zriadenie bankového účtu vašej firmy.[18]

 • Ak typ účtu, ktorý ste si vybrali, vyžaduje udržiavanie minimálneho vkladu, váš počiatočný vklad musí byť aspoň takýto.
 • Niektoré banky môžu mať stanovený konkrétny minimálny počiatočný vklad bez ohľadu na to, aké minimum musíte udržiavať, aby ste sa vyhli mesačným poplatkom.
 • Ak chcete presunúť peniaze do banky mimo štátu, najjednoduchšou metódou bude iniciovať bankový prevod z banky, v ktorej máte v súčasnosti uložené prostriedky, ktoré chcete previesť.
 • Prvotný vklad môžete uskutočniť aj zaslaním overeného alebo obchodného šeku na jednu z pobočiek banky.

Metóda 3 z 3:Ochrana majetku pomocou offshore účtu

Obráťte sa na domáceho bankára. Niektoré väčšie banky majú poradcov, ktorí vám môžu pomôcť, ak si chcete zriadiť účet v zahraničí, či už pre svoje osobné investície alebo pre svoje podnikanie. Pomoc bankára vám môže pomôcť ľahšie sa orientovať v niektorých zložitejších požiadavkách.[19]

 • Rôzne krajiny majú rôzne bankové predpisy a nie všetky banky umožňujú U.S. zákazníci, ktorí si otvárajú účty.
 • Okrem toho môžu byť požiadavky na financovanie prísnejšie, ako keby ste si otvárali účet v banke v Spojených štátoch.
 • Ak už máte banku vo väčšej národnej banke, prejdite na jej webovú stránku a zistite, či má oddelenie medzinárodného bankovníctva.
 • Pomoc môžete získať aj tak, že zavoláte na zákaznícky servis alebo sa porozprávate s bankárom v pobočke.

Splňte požiadavky na overenie. Offshore banky vyžadujú na overenie vašej totožnosti viac dokumentov, ako sa môže vyžadovať pri domácom účte. Okrem poskytnutia informácií vo formulári žiadosti budete musieť predložiť vládou vydané identifikačné doklady, ako je napríklad cestovný pas.[20]

 • Možno budete musieť predložiť kópie vodičského preukazu alebo karty sociálneho poistenia. Na daňové účely môže banka potrebovať overiť aj vaše bydlisko. Na tento účel zvyčajne stačí účet za komunálne služby alebo podobný dokument.
 • Vzhľadom na širokú škálu dokladov totožnosti, ak si otvárate bankový účet v zahraničí, banka môže požadovať notársky overenú alebo overenú kópiu, aby sa uistila, že to, čo ste jej poslali, nie je sfalšované alebo pozmenené.
 • Získanie správneho potvrdenia na vašich dokladoch si môže vyžadovať návštevu autorizovaného vládneho úradu. Banka vám zvyčajne oznámi, ako to urobiť.

Predloženie finančnej dokumentácie. Okrem osobných údajov musíte predložiť aj finančné záznamy a informácie, aby si zahraničná banka mohla overiť zdroj vášho príjmu a vašu bankovú históriu.[21]

 • Hoci sa tieto požiadavky môžu zdať rušivé alebo časovo náročné, ich cieľom je zabrániť tomu, aby sa offshore účty používali na nezákonné účely, ako je pranie špinavých peňazí alebo daňové úniky.
 • Offshore banka zvyčajne požaduje bankové výpisy za šesť mesiacov až rok dozadu, ako aj výpisy zo mzdy alebo kúpno-predajné zmluvy, ktoré uvádzajú zdroj peňazí, ktoré chcete umiestniť na účet.
 • Majte na pamäti, že hoci sa zahraničné bankové účty často spájajú s multimilionármi, nemusíte byť nevyhnutne mimoriadne bohatí, aby ste mohli mať účet v zahraničí.
 • Keď sa medzinárodné banky pozerajú na vašu bankovú históriu, chcú vedieť, ako dlho máte otvorené účty a či máte s bankou pozitívny vzťah – nie nevyhnutne koľko peňazí máte na účtoch.

Vyberte si menu. Pri otvorení domáceho účtu je menou automaticky U.S. Dolár. Ak si však otvoríte účet v zahraničí, budete sa musieť rozhodnúť, v akej mene chcete mať svoje finančné prostriedky uložené.[22]

 • Predtým, ako sa rozhodnete držať finančné prostriedky v inej ako domácej mene, sa uistite, že ste sa zástupcu banky opýtali na daňové dôsledky.
 • Môžete si napríklad zvoliť držbu finančných prostriedkov v domácej mene krajiny, v ktorej sa nachádza banka, čo by vám umožnilo získať úroky z finančných prostriedkov na účte. Výnosy z úrokov v tejto krajine však môžu podliehať daňovej povinnosti v tejto krajine.
 • Pozor si treba dať aj na výmenné kurzy. Skôr ako sa rozhodnete držať svoje finančné prostriedky v inej mene, preskúmajte výmenný kurz za dlhšie časové obdobie a zhodnoťte celkovú stabilitu danej meny.
 • Previesť svoje finančné prostriedky. Po schválení vašich dokumentov budete musieť vykonať prvý vklad na svoj účet. Hlavným spôsobom, ako vložiť finančné prostriedky na zahraničný účet, je bankový prevod, za ktorý môžete očakávať ďalšie poplatky alebo poplatky za spracovanie.[23]

  • Majte na pamäti, že takmer každá banka si za medzinárodný bankový prevod účtuje poplatok. Tieto poplatky sa však líšia, preto sa môže oplatiť poobzerať sa po najlepšej ponuke.
  • Keďže ako počiatočný vklad budete pravdepodobne vkladať veľkú sumu, v skutočnosti neexistuje iný spôsob, ako získať peniaze na zahraničný účet.
  • Zahraničné banky nebudú akceptovať domáce šeky a ak by ste mali pri sebe hotovosť v zahraničí, vážne by ste riskovali svoju osobnú bezpečnosť.
 • Referencie