4 jednoduché spôsoby, ako robiť prieskum zákazníkov

Už ste počuli výrok: „Zákazník má vždy pravdu,“ ale kto presne je ten zákazník?? No a práve tu prichádza na rad prieskum zákazníkov! Pravdou je, že môžete mať úžasný produkt, ale ak nedokážete presvedčiť ľudí, aby ho kupovali, vaše podnikanie môže mať problémy. Výskum zákazníkov je dôležitou súčasťou pomoci vašej spoločnosti prosperovať. A nie je to také ťažké, ako si možno myslíte. Ide o to, aby ste sa dostali do hláv svojich potenciálnych zákazníkov, aby ste zistili, ako ich prilákať a dať im to, čo chcú.

Otázka 1 zo 4:Čo je zákaznícky výskum?


Je to výskum, ktorý podniky vykonávajú o svojich cieľových zákazníkoch. Prieskum zákazníkov je postup, pri ktorom zisťujete preferencie, motivácie a nákupné správanie vašich zákazníkov, aby ste ich mohli prilákať viac a presvedčiť ich, aby u vás nakupovali. Existujú rôzne výskumné metódy, ktoré môžete použiť na zber informácií. Výskum zákazníkov môžete využiť na identifikáciu spoločných znakov rôznych skupín zákazníkov, aby ste mohli osloviť širšie publikum.[1]

 • Takže povedzme, že predávate produkty starostlivosti o pleť. Chceli by ste vedieť, aký typ ľudí pravdepodobne kupuje vaše výrobky, ako zvyčajne nakupujú a kde ich môžete nájsť. Zákaznícky prieskum vám pomôže toto všetko zistiť.


Hlavným cieľom zákazníckeho výskumu je pomôcť vášmu podniku uspieť. Pomocou prieskumu zákazníkov môžete vytvárať marketingové kampane a rozvíjať stratégie, ktoré prilákajú do vášho podniku viac zákazníkov.[2]
Nevykonanie prieskumu môže spôsobiť neúspech vášho podnikania. Aj keď máte skvelý produkt alebo službu, ak nedokážete presvedčiť ľudí, aby si ich kúpili, vaše podnikanie môže mať problémy.[3]

Otázka 2 zo 4:Aké sú najlepšie metódy na vyhľadávanie zákazníkov?


Rozhovor so zákazníkmi s cieľom zistiť ich potreby a motiváciu. Rozhovory môžu byť časovo náročné, ale môžu vám poskytnúť aj skutočne cenné informácie o motiváciách vašich zákazníkov. Zostavte si zoznam otázok, ktoré sa pýtajú na to, čo sa vašim zákazníkom páči alebo nepáči na vašej firme a výrobkoch. Spýtajte sa ich, čo môžete urobiť inak, aby ste zlepšili ich skúsenosti. Skúste zastihnúť zákazníkov a opýtajte sa ich, či s nimi môžete urobiť rozhovor. Môžete ponúknuť motiváciu, napríklad zľavu alebo nejaký darček zadarmo, ak budú súhlasiť s rozhovorom.[4]


Pomocou prieskumov rýchlo a jednoducho získate množstvo informácií. Zostavte si zoznam otázok do prieskumu, v ktorom sa opýtate, čo sa vašim zákazníkom na vašom podnikaní páči, čo sa im nepáči a čo by ste podľa nich mohli urobiť inak. Môžete zbierať e-mailové adresy svojich zákazníkov a poslať im svoj prieskum alebo ich požiadať, aby ho vyplnili, keď sú vo vašom obchode. Využite získané informácie na formovanie svojho marketingu a na zmenu svojich produktov tak, aby vyhovovali potrebám vašich zákazníkov.[5]

 • Uverejnenie prieskumu na webovej stránke vašej firmy a na kontách sociálnych médií vám môže pomôcť osloviť viac zákazníkov.[6]
 • Ponúknite odmenu, aby ste ľudí motivovali k účasti na prieskume. Účastníkom prieskumu môžete napríklad ponúknuť 10 % zľavu na ďalší nákup.


Preskúmajte svoje analýzy, aby ste zistili správanie zákazníkov. Analytika využíva údaje na zobrazenie trendov a zvykov zákazníkov. Sledujte, na čo vaši zákazníci klikajú, keď sú na vašej webovej stránke alebo čítajú vaše e-maily. Sledujte, ktoré produkty alebo služby kupujú. Použite tieto informácie na vykonanie zmien, ktoré odrážajú to, čo vaši zákazníci skutočne robia a kupujú.[7]


Preskúmajte recenzie svojich konkurentov, aby ste zlepšili svoje produkty. Vyhľadávanie recenzií je proces vyhľadávania recenzií vašich konkurentov a ich čítania s cieľom zistiť, čo sa vašim cieľovým zákazníkom páči a čo nie na podobných produktoch. Použite tieto údaje na zlepšenie svojho podnikania a vyhnite sa chybám, ktoré urobila vaša konkurencia.[8]

Otázka 3
Otázka č. 3 zo 4:Ako identifikujete zákazníka?


Zistite, do akého segmentu zákazníkov patria. Segment zákazníkov je skupina ľudí, ktorí majú spoločné špecifické vlastnosti vo vzťahu k marketingu. Medzi tieto spoločné znaky môžu patriť informácie ako vek, lokalita, pohlavie, výdavkové návyky a záujmy.[9]
Odborný zdroj
Janet Peischelová
Odborník na digitálne médiá
Rozhovor s odborníkom. 30. marca 2021.
Pomocou prieskumu zákazníkov usporiadajte svoju zákaznícku základňu do rôznych segmentov. Takto môžete vytvoriť marketingové stratégie, ktoré oslovia každý segment.[10]


Použite prieskum zákazníkov na vytvorenie persón kupujúcich. Osoba kupujúceho alebo osoba zákazníka je profil vytvorený na základe analýzy skutočných zákazníkov. Môžu vám poskytnúť hĺbkový prehľad o tom, kto sú vaši zákazníci, čo si cenia a aké sú ich motivácie. Použite všetky údaje alebo informácie, ktoré získate prostredníctvom prieskumu zákazníkov, na vytvorenie persóny, ktorú môžete použiť na vytvorenie marketingu, ktorý osloví týchto ľudí.[11]

 • Je celkom bežné, že v rámci jedného zákazníckeho segmentu existuje viacero persón kupujúcich. Napríklad slobodné ženy vo veku 18 – 25 rokov môžu mať mnoho rôznych typov persón.


Položte si otázky o tom, kto sú vaši pravdepodobní zákazníci. Premýšľajte o tom, koľko majú rokov, čo robia za prácu, koľko peňazí zarábajú a akým životným štýlom žijú. Pokúste sa opísať, aké sú ich nákupné zvyklosti a koľko by mohli zaplatiť za váš výrobok alebo službu. Vymyslite spôsoby, ako by ste ich mohli presvedčiť, aby nakupovali u vás namiesto u konkurencie. Kladenie si otázok o vašich potenciálnych zákazníkoch vám môže pomôcť vytvoriť si jasný obraz, ktorý môžete použiť pri snahe zaujať ich v reálnom živote.[12]

 • Povedzme, že predávate napríklad vysokoproteínový kokteil. Vaši zákazníci by mohli byť vo veku 18-25 rokov, ktorí zarábajú menej ako 40 000 dolárov ročne. Pravdepodobne sú dosť aktívni a často cvičia. Keďže sú aktívni, pravdepodobne už pijú proteínové koktaily od konkurencie. Ale možno by ste ich mohli prilákať tým, že svoj produkt označíte pre ľudí v ich špecifickom veku s dostupnou cenou a budete používať žargón a frázy špecifické pre ich generáciu. Svoj produkt môžete nazvať „Lit Shake“ alebo „Lit Fit“.“

Otázka 4
Otázka č. 4 zo 4:Akých je 5 typov zákazníkov?


 • Potenciál, Noví, Impulzívni, Zľavoví a Verní. Toto sú široké kategórie a môžu byť trochu príliš zjednodušené, ale môžu byť pre vás užitočným spôsobom, ako si usporiadať a premyslieť, ako osloviť rôzne typy zákazníkov, ktorí chcú kúpiť váš výrobok alebo službu.[13]

  • Potenciálni zákazníci sú ľudia, ktorí sa ešte nezaviazali k nákupu od vás.
  • Noví zákazníci sú ľudia, u ktorých chcete, aby zostali aj po ich prvom nákupe.
  • Impulzívni zákazníci môžu u vás nakúpiť na mieste, ak sú vhodné podmienky.
  • Zákazníci so zľavou budú váhať alebo odmietnu zaplatiť plnú cenu.
  • Verní zákazníci sú stáli zákazníci, ktorí môžu pomôcť vášmu podniku rásť prostredníctvom ústneho podania.
 • Referencie