4 jednoduché spôsoby, ako vyplniť formulár Fafsa bez rodičov

Ak sa uchádzate o štúdium na vysokej škole v Spojených štátoch, pravdepodobne ste už počuli o formulári FAFSA (Free Application for Federal Student Aid). Ak chcete získať nárok na finančnú pomoc, musíte priložiť daňové priznanie svojich rodičov z predchádzajúceho roka – ale existuje niekoľko špeciálnych okolností, kedy to neplatí. Prečítajte si tieto často kladené otázky, aby ste zistili, ako môžete predložiť formulár FAFSA bez rodičov a získať výhody, ktoré potrebujete na štúdium.

Otázka 1 zo 4:Ako môžem podať žiadosť FAFSA bez daňového priznania rodiča?


Vyberte možnosť „Nemôžem poskytnúť informácie o svojom rodičovi (rodičoch).“ Uvidíte to, keď vás formulár FAFSA požiada o vyplnenie informácií o vašom zákonnom zástupcovi (zákonných zástupcoch). Ak používate aplikáciu mystudentAID, kliknite na „dozvedieť sa viac“ a vyberte túto možnosť.[1]


Vyberte si možnosť osobitných okolností. Prečítajte si všetky informácie o osobitných okolnostiach a potom si vyberte tú, ktorá sa týka vašej situácie. Ak sú vaši rodičia uväznení, ak ste odišli z domova kvôli zneužívajúcemu prostrediu, ak neviete, kde sú vaši rodičia, alebo ak máte od 21 do 23 rokov a hrozí vám, že sa stanete bezdomovcom, môžete podať žiadosť FAFSA bez daňového priznania rodičov.[2]

 • Ak odošlete formulár FAFSA bez daňového priznania, nebude plne spracovaný. Musíte sa obrátiť na úrad finančnej pomoci školy, ktorú navštevujete, aby ste zistili, aké sú vaše ďalšie kroky.
 • Ak sa na vás nevzťahujú osobitné okolnosti (ak vám vaši rodičia jednoducho odmietajú poskytnúť svoje daňové údaje), môžete aj tak podať formulár FAFSA. Nebudete však mať nárok na federálnu pomoc, len na dotované pôžičky.

Otázka 2 zo 4:Ako sa môžem stať nezávislým pre FAFSA?


 • Ak vás rodičia už nepodporujú, ste nezávislí. Aby ste sa mohli kvalifikovať ako nezávislý účastník, môžete byť buď: starší ako 24 rokov, ženatý, absolvent alebo študent odbornej školy, veterán, príslušník ozbrojených síl, sirota, poručník súdu alebo emancipovaná neplnoletá osoba.[3]

  • Ak ste bezdomovec alebo vám hrozí, že sa stanete bezdomovcom, môžete sa kvalifikovať aj ako nezávislý.
  • Formulár FAFSA vám položí tieto otázky, ktoré vám pomôžu určiť, či sa kvalifikujete ako nezávislý študent alebo nie.
 • Otázka 3
  Otázka č. 3 zo 4:Ako majú rodičia bez dokladov vyplniť formulár FAFSA?


  Ak vaši rodičia nemajú SSN, zadajte do poľa všetky nuly. Aj keď majú identifikačné číslo daňovníka, stačí uviesť nuly. Vaši rodičia nebudú môcť vytvoriť preukaz FSA, takže budete musieť vytlačiť poslednú stranu formulára FAFSA, dať im ho podpísať a potom ho poslať poštou.[4]


  Ak vaši rodičia nepodávajú daňové priznanie, vyberte možnosť „Not going to file.“ Formulár FAFSA sa vás opýta, či vaši rodičia podali alebo nepodali žiadosť. Keď to vyberiete, môžete namiesto konkrétnych informácií z daňového formulára zadať informácie o tom, koľko vaši rodičia zarábali.[5]

  Otázka 4
  Otázka č. 4 zo 4:Koľko rokov musíte mať, aby ste mohli podať žiadosť FAFSA bez rodičov?


 • Musíte byť starší ako 24 rokov. Ak už máte 24 rokov alebo dovŕšite 24 rokov do 1. januára školského roka, v ktorom podávate žiadosť, môžete podať formulár ako samostatný. Do formulára FAFSA nemusíte uvádzať informácie o svojich rodičoch.[6]

  • Ak sa napríklad uchádzate o štúdium v auguste 2021, musíte mať k 1. januáru 2021 najmenej 24 rokov.
 • Odkazy: