4 spôsoby, ako byť obdivovaný

Získanie obdivu si vyžaduje čestnosť, tvrdú prácu a vytrvalosť. Či už ste rodič, zamestnanec alebo verejne činná osoba, získanie obdivu si vyžaduje mnohé z rovnakých zručností. Čestné konanie, tvrdá práca a podanie pomocnej ruky tým, ktorí ju potrebujú, sú rozhodujúce základné schopnosti pre toho, kto chce byť obdivovaný.

Metóda 1 zo 4:Získavanie obdivuhodných vlastností


Veďte, nie nasledujte.[1]
Ľudia, ktorí sú obdivovaní, sa neboja robiť niečo nové alebo odlišné. Byť lídrom nemusí nevyhnutne znamenať, že prevyšujete niekoho iného. Vodcom môžete byť aj medzi tými, ktorí majú väčšiu oficiálnu autoritu ako vy, a to tak, že presvedčíte ostatných, aby nasledovali určitý postup alebo konali určitým spôsobom.

 • Vedenie si vyžaduje viac než len hovoriť a konať inšpiratívnym a vplyvným spôsobom. Musíte byť tiež ochotní prevziať zodpovednosť, keď je potrebné niečo urobiť. Ak ste napríklad režisérom divadelnej hry a herci sa netešia na skúšky, vašou úlohou je inšpirovať ich, aby zo seba vydali všetko, aby hra bola úspešná.
 • Lídri by mali inšpirovať, nie zastrašovať. Neveďte cez strach.
 • Lídri musia priznať, keď sa mýlili, aj prijať zásluhy za víťazstvá.


Preukazujte osobnú integritu.[2]
Bezúhonnosť znamená byť čestný, keď sa prezentujete pred ostatnými a pred sebou samým. Znamená to, že nerobíte kompromisy vo svojich základných hodnotách a stojíte si za tým, čomu veríte. Obdivuhodné osoby sa snažia zachovať si osobnú integritu tým, že zostávajú verné tomu, kým sú, aj keď je to nepopulárne alebo kontroverzné.

 • Nebuďte tvrdohlaví. Stáť si za svojimi zásadami a konať čestne neznamená, že nie ste ochotní prijať alebo zvážiť alternatívne nápady.
 • Snažte sa vždy dodržiavať to, čo ste si povedali, že urobíte.[3]
  Odborný zdroj
  Maureen Taylorová
  Komunikačný kouč
  Rozhovor s expertom. 24. marca 2021.


Osvojte si pozitívny prístup.[4]
Pozitívny prístup neznamená predstierať, že je všetko stále skvelé. To je nereálne. Namiesto toho rozpoznajte, keď sú veci zlé, ale v každej situácii hľadajte to dobré. Ak napríklad so spolužiakmi predstavíte učiteľke návrh projektu a ona ho zle zhodnotí, pripomeňte spolužiakom, že mnohé aspekty prezentácie boli aj tak hodnotené kladne. Hodnotenie berte ako príležitosť na prepracovanie projektu, až kým nebude mať istotu, že dostane päťku.“

 • Pozitívny prístup vám dáva sebadôveru, nádej a vieru, že zajtrajšok bude lepší.


Zamerajte sa na ľudí, na ktorých záleží. Obdivuhodné osoby bývajú empatické a citlivé na potreby a želania iných.[5]
Môžete napríklad obdivovať šéfa, ktorý si vždy spomenie na vaše narodeniny alebo si všimne, keď ste smutní. Podpora pozitívnej komunikácie s ostatnými a úctivé zaobchádzanie s ostatnými sú charakteristickými znakmi jednotlivca, ktorý má na pamäti ľudí, na ktorých mu záleží.

 • Buďte inkluzívni voči všetkým ľuďom, ktorí chcú prispieť k projektu alebo tímu. Nehrajte si na obľúbencov ani sa nesnažte ľudí rozdeľovať. To, že má niekto iný pôvod alebo úroveň skúseností, neznamená, že nie je hodnotný
 • Vždy sa snažte vidieť v ľuďoch to najlepšie.
 • Nevenujte príliš veľa pozornosti neprajníkom a ľuďom, ktorí vás chcú len stiahnuť dolu.


Dosiahnite rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Obdivujeme ľudí, ktorí sú všestranne rozvinutí a dokážu úspešne zvládnuť šťastný osobný život aj vybudovať prosperujúcu kariéru. Rozvíjať záujmy mimo práce. Či už ide o čítanie, umenie, hudbu alebo kulturistiku, choďte za tým. Nenechajte sa uväzniť v každodennej rutine.

 • Ak vás baví hudba, založte si kapelu.
 • Ak máte radi umenie, navštevujte s priateľmi múzeá a každý deň si vyhraďte čas na prácu na svojom umení.
 • Žite svoj život s vášňou. Každý deň dávajte to najlepšie zo seba priateľom, spolupracovníkom a rodine.

Metóda 2 zo 4:Stať sa obdivovaným v práci


Pracujte tvrdo.[6]
Bez ohľadu na to, či pracujete za minimálnu mzdu alebo riadite veľkú firmu, mali by ste byť vždy hrdí na svoju prácu. Tým preukážete, že ste kompetentní a schopní plniť svoju úlohu. Na pracovisku sa snažte ísť nad rámec svojich možností tým, že do práce dáte všetko. Ak robíte pizzu, urobte vždy tú najlepšiu pizzu, akú dokážete. Ak umývate podlahy, vydrhnite ich do vysokého lesku.

 • Buďte hrdí na svoju prácu a jej vykonávanie bude pre vás potešením, nie povinnosťou.
 • Udržujte svoju kanceláriu alebo pracovný priestor v čistote a dobre organizovaný


Pomáhajte svojim spolupracovníkom.[7]
Tým, že pomáhate svojim spolupracovníkom, dávate najavo, že myslíte na ostatných. Táto vlastnosť je všeobecne obdivovaná. Pomoc, ktorú poskytnete svojmu spolupracovníkovi, závisí od typu práce, ktorú vykonáva. Môžete sa rozhodnúť, že za nich urobíte ich prácu, ak sú príliš zaneprázdnení, alebo sa môžete rozhodnúť s nimi na niečom spolupracovať alebo im poskytnúť spätnú väzbu.

 • Ak napríklad pracujete v reštaurácii a váš spolupracovník potrebuje vytrieť podlahu, umyť riad a naplniť fontánku so sódou, ponúknite sa, že jednu z jeho úloh dokončíte, keď nebudete príliš zaneprázdnení.
 • Nepomáhajte svojim spolupracovníkom na vlastný úkor. Postarajte sa o svoje vlastné povinnosti skôr, ako prevezmete povinnosti iných.
 • Nedovoľte, aby vás kolegovia obchádzali. Ak nemajú problémy so svojou prácou, mali by ju nechať robiť samých seba.


Hovorte svoj názor. Nepodliezajte svojim nadriadeným.
[8]
Postavte sa svojmu šéfovi, keď sa mýli. Ak napríklad váš šéf počas porady kritizuje návrh loga vášho spolupracovníka, vysvetlite, že sa vám páči, pretože demonštruje mnoho funkcií, ktoré by zákazníci považovali za atraktívne.

 • Ak vidíte problémy v projekte alebo v pracovnom toku, prednášajte návrhy, ako by sa dali veci zlepšiť. Ak napríklad vaše oddelenie a iné oddelenie potrebujú počas fáz návrhu používať ten istý počítač, navrhnite, aby spoločnosť investovala do druhého počítača, aby obe oddelenia mohli pracovať súčasne.
 • Ľudia, ktorí sa podlizujú svojim šéfom, sú vo všeobecnosti považovaní za nedôveryhodných a na pracovisku sa im nedostáva obdivu.


Dôverujte svojim zamestnancom.[9]
Keď niekoho zamestnávate, zamestnajte toho najlepšieho človeka na danú prácu. Ľudia, ktorí si nie sú istí, zamestnávajú ľudí, ktorí sú dobrí, ale nie skvelí, pretože sa obávajú, že ich podriadený si ich bude prisvojovať. Táto vlastnosť nie je hodná obdivu.

 • Dajte najavo, že svojim zamestnancom dôverujete a spoliehate sa na nich tým, že na nich delegujete rôzne povinnosti. Nedelegujte dôležité úlohy na osoby, ktoré ich nedokážu splniť.
 • Využite svoje znalosti o každom zamestnancovi, aby ste zistili, koľko a akej práce zvládne. Je dôležité tlačiť na ľudí na pracovisku, aby mali pocit, že sú vyzývaní a angažovaní, ale dávajte pozor, aby ste ich nepreťažili.


Ukážte svojim zamestnancom, že si ich vážite. Keď vaši zamestnanci odvedú skvelú prácu, dajte im to najavo. Môžete im to dať najavo slovne aj materiálne. Napríklad po dosiahnutí štvrťročného zisku pošlite po kancelárii e-mail s vysvetlením, že sa vám to podarilo, a informujte svojich zamestnancov: „Som nesmierne hrdý na všetku tú tvrdú prácu, ktorú ste odviedli. Veľmi sa to oplatilo.“ Pozvite ich po práci na drinky alebo zorganizujte pizza párty na pracovisku. Dajte svojim zamestnancom bonus za splnenie predajnej kvóty.

 • Ľudia, ktorí sa k druhým správajú láskavo a uznávajú ich úspechy – rovnako ako ich neúspechy a chyby – sú hodní obdivu.
 • Verejne svojich zamestnancov nekarhajte ani neznevažujte. Vždy s nimi hovorte s rešpektom, pokojným a vyrovnaným tónom. Ak máte s niektorým zo zamestnancov problém alebo problém, pozvite ho do svojej kancelárie alebo do iného súkromného priestoru, kde s ním môžete riešiť prípadné problémy alebo obavy.
 • Nehrajte si na obľúbencov medzi svojimi zamestnancami.[10]
  Ak ich budete rozdeľovať proti sebe, nebudete inšpirovať k čestnému a cnostnému správaniu a vaši pracovníci nebudú motivovaní pracovať tak produktívne, ako by mohli.

Metóda 3 zo 4:Stať sa obdivovaným rodičom


Praktizujte to, čo hlásate.[11]
Inými slovami, robte veci, ktoré chcete, aby vaše deti robili. Ak deťom prikazujete, aby prišli načas na stretnutie alebo boli doma v určitom čase, mali by ste tiež prísť, keď poviete, že prídete. Ak nechcete, aby vaše dieťa používalo vulgárne výrazy, nenadávajte. Ak chcete, aby vaše deti hovorili pravdu, neklamte im ani iným. Aj keď budete svojim deťom radiť, aby robili správne veci, nebudú vás obdivovať, ak budete pokryteckí.


Pri prijímaní rodinných rozhodnutí buďte inkluzívni..
[12]
Deti nebudú obdivovať nepružného tyrana. Zapojením dieťaťa do diskusií, ktoré sa ho týkajú, si získate jeho obdiv a pomôžete mu rozvinúť pocit osobnej samostatnosti a zastupiteľnosti. Svoje dieťa môžete zapojiť do malých aj veľkých rozhodnutí. Napríklad niekoľko večerov v týždni by ste sa mohli dieťaťa spýtať, čo si želá na večeru. (Samozrejme, ak odpovedia niečo neprijateľné, napríklad zmrzlinu, mali by ste im povedať, že to neprichádza do úvahy.)

 • Zapojenie dieťaťa do rodinných rozhodnutí neznamená, že sa vzdáte všetkej zodpovednosti za tieto rozhodnutia. Stále ste rodičom a v konečnom dôsledku je autorita stále na vašej strane.


Buďte svojmu dieťaťu priateľom. chodiť na prechádzky, do kina a ísť spoločne na zmrzlinu. Užívajte si čas, ktorý s nimi trávite.[13]
Pravidelne hovorte dieťaťu, že ho máte radi. Keď príde po škole domov, spýtajte sa: „Aký si mal deň??“ Pýtajte sa na ich sny, nápady a pocity.

 • Ak napríklad vaše dieťa povie: „Keď vyrastiem, chcem byť tanečníkom,“ môžete sa opýtať: „Prečo chceš byť tanečníkom??“ Počúvajte ich odpovede a neznevažujte to, čo chcú povedať.[14]
  Ak potrebujete viac informácií, položte doplňujúce otázky.
 • Nájdite si čas na seriózne zodpovedanie všetkých otázok, ktoré vám dieťa položí.
 • Ukážte svojmu dieťaťu, že tu budete vždy pre neho. Ak potrebujú pomoc s domácimi úlohami alebo ak sú choré, vyhraďte si čas zo svojho programu, aby ste sa o ne postarali.


Buďte zhovievaví a žiadajte o odpustenie.
[15]
Uznajte, že nikto nie je dokonalý. Ak urobíte chybu, mali by ste uznať, že ste ju urobili, a ospravedlniť sa za to, že ste niekomu ublížili. Nájdite spôsob, ako situáciu napraviť, a premyslite si, čo môžete urobiť nabudúce, aby sa podobná situácia neopakovala. Využite tieto situácie na to, aby ste dieťaťu názorne ukázali, ako priznať chybu a požiadať o odpustenie.

 • Ak ste si napríklad pomýlili kresbu vtáka, ktorú nakreslilo vaše dieťa, s motýľom, vaše dieťa sa môže cítiť rozrušené. Priznajte, že ste urobili chybu tým, že ste ho nesprávne identifikovali, a uistite ho, že je to skvelý ťahák. Povedzte: „Je mi to ľúto, môžeš mi odpustiť?“
 • Keď vaše deti urobia chybu, mali by ste vždy očakávať, že ju uznajú. Vaše dieťa by sa malo ospravedlniť a podľa potreby napraviť situáciu. Ak napríklad vyliali mlieko na podlahu, keď ste neboli v miestnosti, uistite sa, že sa k tomu priznali a potom vám ho pomôžu upratať (za predpokladu, že sú na to v primeranom veku).
 • Povedzte svojmu dieťaťu, že ho máte radi, aj keď robí chyby.


Rozvíjajte záujem o vzdelávanie a učenie.[16]
Ak budete mať vždy niečo zaujímavé, čo môžete dieťa naučiť alebo mu vysvetliť, bude na vás veľmi zapôsobiť a bude vás obdivovať pre hĺbku vašich vedomostí. Všestranné vzdelanie vás nielen pripraví na bohatší život, ale ukáže aj vášmu dieťaťu, že vzdelanie by malo byť dôležitou súčasťou aj jeho života.

 • Ak ste neukončili strednú školu, zvážte získanie maturity.
 • Ak ste ukončili strednú školu, zvážte možnosť štúdia na vysokej škole. Mohli by ste získať dvojročný bakalársky titul alebo štvorročný bakalársky titul.
 • Na to, aby ste boli dobre vzdelaní alebo mali záujem o učenie, nepotrebujete vysokoškolské vzdelanie, hoci to pomáha. Sledujte aktuálne udalosti pravidelným čítaním novín. Navštívte miestnu knižnicu a požičajte si nejaké knihy. Čítajte kombináciu beletrie aj literatúry faktu. Pozerajte dokumentárne aj hrané filmy.
 • Rozšírte svoju myseľ tým, že sa ponoríte hlbšie do tém, o ktorých viete len málo. Tým, že si budete klásť výzvy, budete schopní premýšľať o veciach iným spôsobom.
 • Ak vezmete svoje dieťa do miestnych múzeí umenia, môžete sa spoločne učiť.


Vytrvajte tvárou v tvár nepriazni osudu. Ak stratíte prácu, ochoriete alebo vás postihne iné nešťastie, netrápte sa nad tým. Namiesto toho podniknite aktívne kroky na nápravu situácie.[17]
Ak napríklad prídete o prácu, hľadajte si novú prácu v inzerátoch miestnych novín alebo na internete. Používajte pracovné siete, ako sú LinkedIn a Monster.com sprístupniť svoj životopis potenciálnym zamestnávateľom a prezerať si voľné pracovné miesta.

 • Rozvíjajte trpezlivosť a kontrolujte svoj hnev, keď cítite, že vo vás narastá.
 • Nevylievajte si frustráciu z ťažkej situácie na svojom dieťati ani na nikom inom. Nájdite pozitívne spôsoby, ako sa vyrovnať so svojou frustráciou prostredníctvom hlbokého dýchania, jogy, mediácie alebo sa venujte zábavnému koníčku.
 • Hoci je prirodzené, že sa pri strate člena rodiny alebo inej ťažkosti cítime deprimovaní, zostaňte pre svoje dieťa silní a pozitívne naladení. Ak vaše pocity pretrvávajú, porozprávajte sa s vyškoleným terapeutom.

Metóda 4 zo 4:Stať sa obdivovanou verejnou osobnosťou


Slúžte druhým ako náboženská postava. Mnohí z najuznávanejších ľudí odchádzajú do verejnej služby ako vedúci v rámci rehoľného rádu. Dalajláma je napríklad všeobecne chválený za to, že sa zasadzuje za svetový mier, a pápež František je obľúbený za to, že bojuje za chudobných. Nemusíte dosiahnuť takú úroveň postavenia, aby ste mali rovnaký účinok. Staňte sa náboženským vodcom vo svojej komunite a bojujte za tých, ktorí potrebujú materiálnu aj duchovnú pomoc.

 • Rabíni, pastori, imámovia a kňazi môžu získať obdiv, keď hovoria a konajú v súlade s učením svojich svätých kníh.
 • Ak vás o radu požiadajú politici alebo iné verejne činné osoby, vždy využite svoju platformu na podporu pozitívnych zmien.
 • Vstúpte do kláštora alebo mníšskej rehole. Mnísi a mníšky žijú v spoločenstve s ostatnými, ktorí praktizujú ich vieru, aby lepšie porozumeli svojim svätým knihám a učeniu. Stať sa mníchom alebo mníškou je dobrá cesta k budúcnosti náboženského vodcu.


Vymyslite niečo užitočné. Ak rehoľný život nie je pre vás, existujú aj iné spôsoby, ako si získať obdiv. Vynálezy, ktoré vytvárajú lepší svet, prinášajú svojim vynálezcom veľký obdiv a rešpekt. Napríklad Bill Gates a Steve Jobs sú všeobecne obdivovaní za prínos k rozvoju domácich počítačov, čo viedlo k prepojenejšiemu a informovanejšiemu svetu.
[18]
Premýšľajte o tom, ako môžete svoje vlastné tvorivé alebo vedecké schopnosti využiť v praxi.

 • Pozrite sa na problémy vo vašej komunite a premýšľajte o spôsoboch ich riešenia pomocou vedy a techniky.
 • Ak nie ste v týchto oblastiach zruční, navrhnite nápad niekomu, kto dokáže navrhnúť riešenie.

 • Zapojte sa do politického procesu.[19]
  Ak nie ste nábožensky ani technologicky založený, môžete sa angažovať v politike ako politik alebo aktivista. Ak sa chceš stať aktivistom, vyber si problém alebo tému, ktorá ti je blízka, a nájdi si miestnu neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberá prácou súvisiacou s touto témou. Ak máte silný pocit z chudoby a potravinovej bezpečnosti, môžete napríklad venovať svoj čas miestnej potravinovej banke alebo vývarovni.

  • Ak chcete byť uznávaným politikom, pomôže vám právnické vzdelanie. Mohli by ste mať aj politologické vzdelanie, hoci akýkoľvek titul je užitočný. Je nepravdepodobné, že budete môcť byť zvolený za politika, ak nemáte nejaké vysokoškolské vzdelanie.
  • Kandidujte na miestny úrad ako starosta, štátny zástupca alebo člen mestskej rady. Keď získate viac skúseností, zvážte kandidatúru na senátora alebo zástupcu na národnej úrovni.
  • Ak chcete byť rešpektovaným politikom, buďte čestní a nezapájajte sa do korupcie alebo sebeckého správania. Veďte s víziou a rešpektujte vôľu tých, ktorí vás zvolili. Neúnavne pracovať pre dobro svojej komunity, štátu alebo národa. Bojujte za spravodlivosť, pravdu a lepší svet.[20]
 • Odkazy