4 spôsoby, ako byť súťaživý nedeštruktívnym spôsobom

Či už ide o šport, randenie, akademickú obec alebo pracovisko, konkurencia je samozrejmosťou. Pre niektorých sa však súťaživosť môže zmeniť na mentalitu „dog eat dog“, ktorá zahŕňa hádzanie ostatných pod nohy, aby dosiahli úspech. Nemusí to tak však byť. Súťaženie môže byť zdravé a nedeštruktívne – všetko závisí od dobrého športového správania. Snažte sa uplatňovať férovosť v súťažiach s ostatnými, ale naučte sa aj primerane riešiť výhry a prehry. Urobte to a zistíte, že môžete súťažiť s ostatnými bez toho, aby ste si vytvorili nepriateľov.

Metóda 1 z 3:Byť férový


Buďte zdvorilí. Ak chcete zostať na zdravej strane súťaže, je nevyhnutné prejavovať rešpekt voči ostatným. To vám umožní zohľadniť pocity druhých. Týmto spôsobom nebude nikto otvorene zranený alebo znevážený, a to ani počas súťaže.

 • Medzi základné spôsoby, ako byť zdvorilý, patrí hovoriť „prosím“ a „ďakujem“, striedať sa a ospravedlniť sa za priestupok.
 • Základnú zdvorilosť možno vidieť, keď si súperi pred zápasom podajú ruky. Ak to urobíte, vyšlete tým signál, že rešpektujete druhú osobu, aj keď ste na rôznych stranách.
 • Zdvorilí môžete byť aj tým, že budete praktizovať pokoru, keď dosiahnete cieľ. Vyhnite sa povzbudzovaniu seba samého alebo prílišnému sebakritizovaniu.


Vyjadrite svoj názor, ale vypočujte si aj ostatných. Slobodne sa podeľte o svoje myšlienky a pocity bez strachu, že budete umlčaní alebo ignorovaní. Túto zdvorilosť by ste však mali poskytnúť aj ostatným. Vyjadrite svoje názory a potreby, ale buďte aj aktívnym poslucháčom.[1]
Dôveryhodný zdroj
Väčšie dobro v akcii
Iniciatíva vedeckého centra Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktorá podporuje vedecky podložené postupy pre zmysluplný život
Prejsť na zdroj

 • Keď ste taktne povedali svoju časť, nechajte druhú osobu hovoriť. Nadviažte očný kontakt, otočte sa tvárou k nim a používajte otvorenú reč tela, ktorá podporuje dialóg.
 • Posedenie a občasné počúvanie preukazuje spravodlivosť. Navyše sa môžete niečo naučiť z toho, čo hovoria ostatní.


Stavajte na myšlienkach oponenta, ale vyjadrite mu uznanie. Zdravá súťaživosť vyzýva každého, aby sa zúčastnil na brainstormingu a inováciách. Napriek tomu by ste mohli spáliť mosty, ak vedome ukradnete nápady iných ľudí. Preukážte férovosť tým, že uvediete pôvodný zdroj, aj keď je to váš najväčší konkurent.[2]

 • Môžete napríklad povedať: „Jared prišiel s nápadom, aby sme pravidelne privádzali našich klientov na palubu a získavali ich podnety. Napadlo mi, prečo túto myšlienku neposunúť ďalej a neumožniť im vidieť aktualizácie projektu v reálnom čase.“
 • Majte na pamäti, že povzbudzovanie vašich spolupracovníkov a obklopovanie sa ľuďmi s vysokými výsledkami vám tiež pomôže byť úspešnými.


Hrajte podľa pravidiel. Ak chcete konštruktívne súťažiť, buďte féroví v spôsobe hry. Každý súťažiaci by mal mať rovnakú výhodu, preto nesabotujte ostatných, nešírte klebety, nepodvádzajte ani nepodnikajte kroky, ktoré priamo bránia ich postupu.[3]

 • Dodržiavajte stanovené normy vo svojej činnosti alebo odbore. Porušenie pravidiel vám môže pomôcť k víťazstvu, ale môže vám aj zničiť povesť. Hrajte férovo a získate si rešpekt a obdiv ostatných.

Metóda 2 z 3: Dobré zvládanie víťazstiev


Odolajte nutkaniu chváliť sa. Chválenie sa svojimi úspechmi môže ostatných otravovať a pôsobiť arogantne. Namiesto toho pokorne priznajte svoje víťazstvá bez veľkej okázalosti.[4]

 • Snažte sa vyhýbať výrokom typu: „To je pravda! Zjedol si môj prach!“ alebo nazvať svojho súpera „porazeným“ po víťazstve v pretekoch.
 • To neznamená, že by ste nemali oslavovať víťazstvá – len sa nesnažte o to, aby ste porážajúcemu otreli nos o vaše víťazstvo.


Pochváľte úsilie svojho súpera. Aj keď ste nakoniec prekonali svoju konkurenciu, stále bojovali. Vyjadrite im uznanie za energiu, ktorú do súťaže vložili. To vám výrazne pomôže získať si rešpekt ostatných a zachovať si pokoru.[5]

 • Napríklad, ak ste sa vy aj iný spolupracovník uchádzali o povýšenie, môžete povedať: „Jakeu, bol si veľmi dôstojným kandidátom. Viem, že je len otázkou času, kedy vás povýšia.“
 • Uistite sa, že to robíte pokorne a autenticky. Nemalo by to slúžiť na to, aby ste sa predvádzali.


Uznajte prínos svojich kolegov z tímu. Deštruktívni súťažiaci sa chvália a prisvojujú si všetky zásluhy. Ak však chcete súťažiť nedeštruktívnym spôsobom, je dobré oceniť pomoc a spoluprácu, ktorú ste dostali od ostatných – najmä od tých, ktorí sú na vašej strane.[6]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s postupmi riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Ak ste v niečom úspešní, nezabudnite identifikovať ostatných, napríklad spoluhráčov alebo mentorov, ktorí sú zodpovední za to, že vám pomohli dosiahnuť víťazstvo.
 • Môže to znieť ako: „Ďakujem všetkým, ale bez Janice by som to nedokázal. Jej talent mal zásadný význam pre víťazstvo.“
 • Keď to urobíte, stanete sa tímovým hráčom. Prejavovať úctu a ohľaduplnosť voči kolegom z tímu je rovnako dôležité ako zdvorilý prístup ku konkurencii.


Premýšľajte o víťazstvách, aby ste získali nadhľad. Po víťazstve si nájdite čas na premýšľanie o tom, čo sa podarilo a čo sa dalo zlepšiť. Pomôže vám to poučiť sa zo skúseností a zvýšiť šancu na ďalšie úspechy v budúcnosti. Pýtajte sa sami seba:

 • Čo sme ja a môj tím urobili dobre?
 • Na čom musíme s mojím tímom pracovať?

Metóda 3 z 3:Vyrovnávanie sa s prehrou


Prijmite výsledok. Nestrácajte hlavu a nezačnite sa sťažovať alebo obviňovať ostatných, ak zažijete neúspech alebo zlyhanie. Ak bolo rozhodnutie väčšinou spravodlivé, uznajte prehru a pokračujte ďalej.[7]

 • Popieranie alebo obviňovanie vás robí porazeným. Zodpovednosť za váš výkon to tiež odvádza od vás a kladie ju niekam inam.
 • Akceptovaním výsledku – nech je akýkoľvek – ukážete, že vám nevadí prehrať a že výsledok nie je vždy to najdôležitejšie.
 • Tento návrh sa netýka situácií, keď máte pocit, že ste boli podvedení alebo nejakým spôsobom diskriminovaní. V takýchto situáciách nezostávajte ticho. Obráťte sa so svojimi sťažnosťami na príslušné orgány.


Tlieskajte, keď ostatní vyhrávajú. Zdravá súťaživosť znamená, že akceptujete skutočnosť, že nie vždy vyhráte, a že môžete zablahoželať ostatným, keď sa im to podarí. Zdvorilo potľapkajte víťazov po chrbte, aby ste ukázali, že nie ste urazený porazený.[8]

 • Túto stratégiu použite na potlesk vlastnému súperovi a na blahoželanie priateľom, ktorí sa môžu tešiť z úspechov, ktoré vy nemáte.
 • Majte na pamäti, že ak budete láskaví, keď ostatní vyhrajú, je pravdepodobnejšie, že vás budú nasledovať a zachovajú sa podobne, keď prehrajú.
 • Víťazstvá iných ľudí môžete použiť aj ako príklad, ktorý vám pomôže byť v budúcnosti úspešný. Preskúmajte, čo urobili dobre a ako by ste mohli urobiť niečo podobné.


Poučte sa zo svojich chýb. Keď si zvyknete na prehry, všimnete si, že vaším najväčším konkurentom ste vy sami. V prvom rade by ste sa mali sústrediť na postupné zlepšovanie. Preto sa príliš nezaoberajte prehrami. Jednoducho ich využite na zhodnotenie svojich chýb a použite to, čo ste sa naučili, v budúcich situáciách.[9]

 • Ak vás napríklad tento rok nevyberú za prvého predsedu orchestra, získajte spätnú väzbu, aby ste zistili, ako môžete zlepšiť svoje schopnosti. Trénujte, zhodnoťte svoj pokrok a skúste to opäť o rok.


Spochybňujte negatívne sebavedomie. Je ľahké upadnúť do nenávisti voči sebe samému, keď s niekým súťažíte a on vyhrá. „Je taký šikovný v šachu,“ sa stane „Som taký lúzer“.“ Keď sa to stane, uvedomte si, že úspech niekoho iného sa nemusí prejaviť vo vašom neúspechu, a zmeňte svoje naladenie.[10]

 • Tieto myšlienky môžete spochybniť tým, že si pripomeniete iné činnosti, v ktorých ste dobrí, alebo sa dokonca zamyslíte nad tým, ako sa vaše schopnosti v danej oblasti zlepšili.
 • Môžete napríklad zmeniť: „Som taký neúspešný“ na: „Postupne sa stávam lepším šachistom“.“


Zachovajte pokoj, keď sa vás súper pokúša nalákať. Niekedy ten, kto má zlé športové správanie, nie ste v skutočnosti vy. Môžete prehrať jedno kolo so súperom, ktorý vám okamžite začne nadávať. Nehrajte na toto deštruktívne správanie. Vyskúšajte niektoré sebaukľudňujúce techniky, aby ste zostali pokojní.[11]

 • Rozprávajte sa s niekým, aby ste sa rozptýlili. Pomaly a zhlboka sa nadychujte nosom a vydychujte ústami. Môžete tiež skúsiť potichu počítať do 10, 50 alebo akéhokoľvek iného čísla, ktoré vám vyhovuje.

Podpora zdravej súťaže


Spôsoby, ako nadviazať na nápady iných

Dobré zvládanie víťazstiev

Spôsoby, ako sa vyrovnať s prehrami

Odkazy