4 spôsoby, ako byť užitočný a prispieť k rozvoju spoločnosti

Bez ohľadu na to, kde na svete žijete, ste súčasťou spoločnosti. Ako členovia spoločnosti máme všetci povinnosť pomáhať druhým a zlepšovať stav komunity a sveta, v ktorom žijeme. Môžete to robiť na malej aj veľkej úrovni. Venujte pozornosť ľuďom vo svojom okolí a snažte sa nájsť spôsoby, ako riešiť ich potreby. Môžete tiež robiť veci, ktoré budú z dlhodobého hľadiska prospešné pre spoločnosť, napríklad investovať do svojho vzdelania, podporovať charitatívne organizácie, darovať krv a chrániť životné prostredie.

Metóda 1 zo 4: Pomoc ľuďom okolo vás


Pomáhajte ľuďom počas každodenného života, keď máte príležitosť. Hoci nemusia byť očarujúce, malé gestá láskavosti na úrovni jeden na jedného sú skvelým spôsobom, ako byť užitočný vo svojej komunite. Keď zbadáte príležitosť priamo zasiahnuť a pomôcť inému človeku vo vašej komunite, urobte to s úsmevom.

 • Pomôžte napríklad staršiemu mužovi alebo žene prejsť cez rušnú ulicu.
 • Alebo dajte pár dolárov bezdomovcovi. Ešte lepšie je kúpiť im jedlo a rozprávať sa s nimi pri jedle.
 • Ak vidíte niekoho, kto má problém otvoriť ťažké dvere alebo niesť ťažký balík, choďte a pomôžte mu.


Počúvajte ľudí vo svojom každodennom živote a prejavte im empatiu. Naši priatelia, rodina a spolupracovníci sú členmi spoločnosti a my môžeme prispieť tým, že im budeme prejavovať emocionálnu podporu. Alebo, ak sa potrebujete porozprávať o negatívnych skúsenostiach s niekým iným, nechajte ho, aby sa tiež podelil o svoje vlastné skúsenosti.

 • Ak napríklad spolupracovník nedávno stratil blízkeho človeka, povedzte niečo ako: „Je mi to veľmi ľúto, je ťažké to prežívať.“ Ak by ste chceli, aby sa vám niekto z vašich spolupracovníkov. Ak sa chcete o tom porozprávať, rád si sadnem a budem počúvať.“
 • Alebo ak má kamarát v škole ťažkosti, povedzte: „To je na nič. Je mi ľúto, že sa v tomto semestri tak trápite. Poďme na kávu; chceš sa porozprávať o svojich hodinách?“


Mentorujte mladého človeka vo svojej komunite, aby ste budovali jej charakter. Ak ste dospelý, pravdepodobne ste nazbierali desaťročia praktických vedomostí a skúseností zo sveta, ktoré by mohli využiť mnohí mladí ľudia. Na tento účel existujú mentorské programy, ktoré umožňujú dospelým odovzdávať osobné alebo profesionálne znalosti mladým ľuďom, ktorí majú problémy s niektorým aspektom svojho života.

 • Napríklad by ste mohli mentorovať mladého človeka vo vašom okolí prostredníctvom programu Big Brothers alebo Big Sisters. Mnohé cirkvi alebo sociálne skupiny (ako napríklad skauti) tiež podporujú mentorské programy.


Dobrovoľník v komunitnej organizácii, ktorá pomáha ostatným členom spoločnosti. Dobrovoľníctvo je skvelý spôsob, ako komunikovať s miestnou komunitou a pomáhať ľuďom, ktorí majú menej šťastia ako vy. Dobrovoľníctvo vám každý týždeň zaberie len malú časť času a môže mať obrovský význam pre život ľudí v spoločnosti okolo vás.[1]
V závislosti od vašich osobných záujmov by ste mohli:

 • Dobrovoľníctvo v miestnom útulku pre bezdomovcov alebo v potravinovej banke.
 • Pomáhať Červenému krížu alebo Armáde spásy.
 • Stavajte domy vo svojom okolí v rámci organizácie Habitat for Humanity.
 • Staňte sa dobrovoľníkom v miestnej nemocnici alebo hospici.


Darujte krv, ak by ste chceli pomôcť zraneným alebo nezdravým ľuďom. Chorí alebo zranení ľudia často potrebujú transfúziu krvi a vy im môžete pomôcť tým, že darujete časť svojej krvi. Mnohé miestne nemocnice budú polročne organizovať darovanie krvi a miestne krvné banky vždy hľadajú nových ľudí, ktorí by sa prihlásili a darovali krv.[2]

 • Vyhľadávaním na internete zistite, kde môžete prispieť. Zadajte niečo ako „ako dnes darovať krv v mojom okolí.“

Metóda 2 zo 4: Prispievanie k vašej občianskej spoločnosti


Hlasujte v miestnych a národných voľbách, aby ste ovplyvnili spoločnosť k lepšiemu. Ak žijete v demokratickej spoločnosti, hlasovanie je dôležitou súčasťou prispievania k miestnej aj národnej komunite. Ak chcete byť zodpovedným voličom, vopred si preskúmajte volebné otázky a kandidátov a hlasujte za osoby a politiky, o ktorých si myslíte, že budú pre spoločnosť najpriamejším prínosom.

 • Skúmajte a hlasujte napríklad o často prehliadaných miestnych otázkach, ako sú dane, správa mesta a okresné nariadenia.


Nájdite si zamestnanie vo vašej komunite, ktoré vám bude pripadať zmysluplné. Práca v zamestnaní je skvelý spôsob, ako prispieť spoločnosti, či už priamo alebo nepriamo.[3]
Rosenberg, Amber. Osobný rozhovor. 26. februára 2020.
Ak by ste chceli, aby vaša práca prinášala priamy úžitok vašej komunite, môžete si hľadať prácu, ktorá zahŕňa pomoc miestnym ľuďom alebo infraštruktúre. Mohli by ste napríklad pracovať ako hasič alebo stavebný robotník, v centre pre kontrolu zvierat alebo ako verejný zamestnanec v štátnej správe.

 • Ak už máte zamestnanie, hľadajte spôsoby, ako môžete prostredníctvom svojho zamestnania pomôcť komunite, napríklad dobrovoľnícke príležitosti alebo prácu s verejnosťou.[4]
  Rosenberg, Amber. Osobný rozhovor. 26 február 2020.


Ak ste schopní, plaťte dane v plnej výške a načas. Ak ste zamestnaní, platenie daní je súčasťou vašej spoločenskej zodpovednosti. Miestne, štátne a národné vlády používajú peniaze z daní na zlepšenie infraštruktúry a platenie verejných činiteľov. Daňové priznanie môžete podať prostredníctvom rôznych internetových stránok. Viaceré účtovnícke firmy ponúkajú pomoc pri vyplňovaní daňových priznaní a niektoré vám dokonca umožnia vyplniť daňové priznanie zadarmo.

 • Ak nie ste schopní zaplatiť dane, poraďte sa s účtovníkom a zistite, či vám môže ponúknuť nejaké návrhy na odklad platenia daní.

Metóda 3 zo 4:Zlepšovanie spoločnosti ako celku


Podporte charitatívnu organizáciu prostredníctvom finančných darov, ak na to máte prostriedky. Keď prispievate na miestnu alebo celosvetovú charitu, pomáhate svojimi peniazmi posilniť spoločnosť a ľudí, ktorí v nej žijú. Dobročinnosť je dobrým príkladom aj pre ostatných vo vašom okolí, pretože uvidia, že dávate, a budú sa viac inšpirovať, aby robili to isté.[5]
Darujte charitatívnym organizáciám, ako sú Lekári bez hraníc, NAACP, Fond pre práva pôvodných obyvateľov Ameriky alebo Inštitút Jane Goodallovej.

 • Nemusíte sa obmedzovať len na finančné dary. Mnohé charitatívne organizácie napríklad prijímajú dary v podobe použitých vozidiel alebo oblečenia.


Učte ľudí vo svojej komunite užitočným zručnostiam, ktoré im pomôžu v živote. Poskytovanie praktických vedomostí a každodenných zručností iným ľuďom je skvelý spôsob, ako prispieť k rozvoju miestnej komunity a celkovo posilniť spoločnosť.[6]
Môžete pomôcť priateľom, susedom, miestnym deťom alebo úplne cudzím ľuďom tým, že im ukážete praktické spôsoby riešenia bežných problémov.

 • Ak napríklad uvidíte niekoho s vybitou autobatériou, ukážte mu, ako sa dá auto naštartovať.
 • Alebo naučte deti vo svojom okolí užitočné zručnosti v prírode. Naučte ich, ako postaviť stan, zapáliť oheň alebo nabrúsiť nôž.
 • Ak ste mechanik – alebo len dobrý v opravovaní vecí – mohli by ste niekoľkým susedom ukázať, ako vymeniť prepichnutú pneumatiku, vymeniť pneumatiku na bicykli alebo opraviť jednoduché motory.


Získajte dobré vzdelanie, ktoré môžete po skončení štúdia využiť na pomoc iným. Nie je nič sebecké na tom, že tvrdo pracujete na získaní dobrého vzdelania, či už na úrovni strednej školy, vysokej školy, odbornej školy alebo postgraduálneho štúdia. Vzdelanie vám umožňuje prispieť k rozvoju vašej spoločnosti na miestnej aj globálnej úrovni spôsobom, akým by ste bez vedomostí na vysokej úrovni nemohli.[7]

 • Na vysokej škole môžete napríklad študovať poľnohospodárstvo alebo farmárstvo. Po ukončení štúdia by ste sa mohli vrátiť do komunity, v ktorej ste vyrastali, a pomáhať tamojším ľuďom rozvíjať lepšie poľnohospodárske postupy.
 • Alebo môžete získať bakalárske a magisterské vzdelanie v oblasti psychológie a potom si otvoriť súkromnú prax a poskytovať poradenstvo ľuďom, ktorí bojujú s negatívnymi myšlienkami alebo duševnými chorobami.


Podeľte sa o svoje odborné znalosti a vráťte ich miestnej komunite. Bez ohľadu na to, koľko formálneho vzdelania ste získali, pravdepodobne máte nejaké vedomosti a zručnosti, ktoré by boli užitočné pre ľudí vo vašom okolí.[8]
Mohli by ste mať doma verejnú prednášku napríklad o riadení financií. Alebo sa obráťte na verejnú knižnicu a zistite, či by vám umožnili usporiadať prednášku o platení daní a šetrení peňazí.

 • Zdieľanie odborných vedomostí je skvelý spôsob, ako využiť svoje vysokoškolské vzdelanie v prospech spoločnosti.

Metóda 4 zo 4:Pomoc okoliu


Zredukujte, opätovne použite a recyklujte tovar vždy, keď je to možné. Všetci žijeme v prírodných ekosystémoch a ochrana vášho miestneho životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou prispievania k rozvoju spoločnosti. Recyklujte plasty a snažte sa vo všeobecnosti používať menej plastov. Vždy sa uistite, že recyklovateľné materiály (napr.g., nádoby na nápoje a potraviny) do recyklačných košov, a nie do odpadkových košov.[9]

 • Ak sa vám napríklad opotrebuje oblečenie, radšej ho opravte, než aby ste ho vyhodili do koša. Alebo obnosené oblečenie darujte miestnej pobočke Armády spásy alebo inej charitatívnej organizácii.
 • Vyhýbajte sa tiež nákupu materiálov, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné, ako je napríklad polystyrén.


Šetrite pohonnými hmotami tým, že budete každý týždeň jazdiť verejnou dopravou alebo na bicykli. Samotná jazda vo vozidle znamená plytvanie palivom a prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. Snažte sa čo najviac šetriť pohonnými hmotami tým, že namiesto jazdy autom budete využívať spoločné vozidlá alebo jazdiť na bicykli. Alebo sa do práce dopravujte verejnou dopravou, napríklad autobusom alebo vlakom, aby ste pomohli znížiť množstvo spáleného paliva vo vašom meste.

 • Keď znížite svoju uhlíkovú stopu a pomôžete zachovať životné prostredie, pomôžete aj zdraviu ľudí vo svojej komunite.


Zasadiť strom na miestnom verejnom priestranstve, aby ste pomohli vyčistiť ovzdušie. Zasadenie stromu nielenže zvýši krásu vášho okolia, ale zároveň prispeje k tomu, že životné prostredie bude o niečo zdravšie. Môžete si kúpiť stromčeky v blízkej rastlinnej škôlke alebo záhradnom centre. Na jar na začiatku miestneho vegetačného obdobia zasaďte stromček.[10]

 • Ak chcete zasadiť strom vo verejnom parku (alebo na inom území vo vlastníctve mesta), musíte kontaktovať mestský úrad a vyplniť potrebné dokumenty.
 • Ak máte chuť, môžete si tiež urobiť malý prieskum a zistiť, aké druhy stromov sú vo vašej oblasti pôvodné.

 • Využívajte solárnu energiu vo svojej domácnosti na zásobovanie vlastnou elektrickou energiou. Namiesto toho, aby ste elektrinu pre svoj dom získavali od veľkých elektrárenských spoločností, ktoré spaľujú fosílne palivá a znečisťujú ovzdušie, môžete si ju dodávať sami pomocou solárnych panelov. Solárne panely sa dajú pripevniť na strechu vášho domu a dokážu vyrobiť dostatok energie na to, aby vám zabezpečili 100 % elektrickej energie.[11]

  • Ak si chcete kúpiť solárne panely, pozrite sa do veľkých obchodov s domácimi potrebami. Môžete tiež osloviť miestnych dodávateľov, aby vykonali samotnú inštaláciu.
 • Odkazy