4 spôsoby, ako byť zrelým tínedžerom

Rodičia alebo starší rovesníci často nazývajú tínedžerov nezrelými. Z tohto dôvodu môže byť vašou misiou stať sa zrelším. Vo všeobecnosti platí, že zrelosť prichádza s vekom – možno nebudete schopní skutočne dozrieť, kým neprejdete rôznymi životnými skúsenosťami. Napriek tomu, ak chcete na ostatných pôsobiť vyspelejšie, môžete upraviť niekoľko oblastí. Staňte sa zrelšími zlepšením svojho správania, emocionálnych reakcií, intelektuálnych schopností a komunikačného štýlu.

Metóda 1 zo 4:Emocionálne zrelé konanie


Nevylievajte si svoje emócie na druhých. Ak chcete byť zrelí, budete musieť zvládnuť nepríjemné pocity, ktoré zažívate, ako napríklad hnev, sklamanie alebo rozpaky. Nadávanie alebo kričanie na iných, pretože sa cítite hrozne, vám nepomôže vyzerať zrelo. Namiesto toho nájdite zdravé spôsoby, ako uvoľniť a vyjadriť svoje emócie.

 • Najprv pochopte, prečo sa tak cítite. Odpovedzte na tri otázky: čo sa stalo predtým, ako sa cítite vo svojom tele a ako by ste tento pocit označili?
 • Potom sa rozhodnite, ako môžete tento pocit vyjadriť bez toho, aby ste ublížili sebe alebo iným. Môžete si písať do denníka, vypustiť paru cvičením alebo športom alebo počúvať hudbu, ktorá odráža vaše emócie.[1]


Prevezmi zodpovednosť za svoje správanie. Keď urobíte chybu, nepomôže vám, ak budete obviňovať niekoho iného alebo sa ospravedlňovať. Zvaľovanie viny na iných môže zničiť vaše vzťahy. Navyše sa nikdy nepoučíš a nevyrastieš, ak nebudeš čeliť následkom.[2]

 • Postavte sa k veci čelom a prevezmite plnú zodpovednosť, keď urobíte chybu. Urobte to tak, že si okamžite priznáte svoje pochybenie. Môže to byť tak jednoduché, ako povedať: „Moja chyba“ alebo „To bola moja chyba“.“ Ak ste niekomu ublížili, ospravedlňte sa. Potom vymysli, ako to môžeš napraviť.
 • Ak ste napríklad nechali otvorené zadné dvere a vaša mačka sa dostala von, priznajte to. Možno poviete: „Je mi to ľúto. Nechal som otvorené zadné dvere. Pôjdem sa spýtať susedov, či nevideli mačku.“


Premýšľajte, než začnete konať. Zrelosť znamená premýšľať o dôsledkoch svojich činov. Vždy, keď sa chystáte niečo povedať alebo urobiť, venujte pár sekúnd premýšľaniu o výsledku svojich slov alebo činov. Konanie na základe impulzu môže byť v danom momente príjemné, ale z dlhodobého hľadiska ťa môže dostať do problémov.[3]
Dôveryhodný zdroj
Americká akadémia detskej a dorastovej psychiatrie
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie a zlepšovanie psychiatrickej starostlivosti o deti a dospievajúcich.
Prejsť na zdroj

 • Aby ste predišli impulzívnym reakciám, zastavte sa pred prijatím rozhodnutia alebo vykonaním akejkoľvek akcie. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite.
 • Spýtajte sa sami seba: „Čo mi hovorí moje svedomie? Uškodí to mne alebo niekomu inému? Ako by som sa cítil, keby mi to niekto urobil, alebo ako sa budem cítiť neskôr, keď to urobím?“
 • Napríklad sa ťa kamarát spýta, či si nechceš odskočiť z vyučovania. Môžete sa zastaviť a zhlboka dýchať. Premýšľajte o tom, prečo by ste to robili – možno sa len chcete stretnúť. Premýšľajte o tom, čo by sa mohlo stať, ak to urobíte: mohli by vás pri tom pristihnúť a mohli by ste mať problémy so školou a rodičmi.
 • Ak si týmto procesom prejdeš zakaždým, keď sa rozhoduješ, pomôže ti to robiť múdrejšie rozhodnutia.


Praktizujte vďačnosť. Dospelí vás budú skôr rešpektovať a obdivovať, keď sa naučíte vážiť si veci, ktoré máte. Obmedz sťažovanie sa na to, čo nemáš. Namiesto toho praktizujte vďačnosť.[4]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Na konci každého dňa si zapíšte do zápisníka tri veci, ktoré sa vám v ten deň podarili. Strávte niekoľko chvíľ premýšľaním o týchto pozitívnych udalostiach alebo výsledkoch. Pokúste sa do nich vtiahnuť dobré pocity.

Metóda 2 zo 4: Správajte sa primerane


Dodržiavať pravidlá. Ak chcete konať zrelo, musíte rešpektovať autority. Bez ohľadu na to, kam pôjdeš – domov, do školy alebo do práce – budeš musieť dodržiavať pravidlá stanovené autoritami. Vo väčšine prípadov sú tieto pravidlá nastavené tak, aby zabezpečili vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných, preto ich dodržiavajte.

 • Je normálne, že tínedžeri sa niekedy chcú postaviť proti autorite. Ak chceš diskutovať o pravidlách s autoritami, argumentuj úctivo. Takto je pravdepodobnejšie, že vás dospelí budú počúvať.[5]
 • Môžete napríklad povedať: „Mami a tati, mám už pätnásť rokov a myslím si, že si zaslúžim neskorší večerníček.“ Ak by ste sa chceli rozhodnúť, či sa. Vždy prídem domov načas a nikdy sa nedostanem do problémov. Čo poviete?“

Buďte vodcom.[6]
Odborný zdroj
Katie Styzek
Odborný školský poradca
Rozhovor s odborníkom. 25 November 2020.
Jedným z najlepších spôsobov, ako byť zrelší, je prejavovať zodpovednosť v rôznych aspektoch svojho života. Zúčastňujte sa vyučovania, majte dobré študijné návyky a zapojte sa do mimoškolskej činnosti. Ak si myslíte, že máte dostatok času, skúste zastávať vedúcu funkciu v klube alebo si nájdite prácu na čiastočný úväzok.[7]
Odborný zdroj
Katie Styzek
Profesionálna školská poradkyňa
Rozhovor s odborníkom. 25. novembra 2020.

Buďte zodpovední a priznajte si svoje činy. Dodržiavaj svoje záväzky a staraj sa o seba a svoje aktivity sám, ako len môžeš. Ak sa z nejakého dôvodu dostanete do problémov, buďte úprimní a prijmite akékoľvek následky. Tým, že sa budeš zodpovedať za svoje činy, môžeš rodičom a ostatným ukázať svoju vyspelosť.

 • Ak ťa napríklad kamaráti pozvali na prespanie, ale ty si už súhlasil, že v ten večer postrážiš mladších súrodencov, zdvorilo odmietni. Môže to byť ťažké, ale byť zrelý znamená dodržiavať svoje záväzky a ukázať, že sa na vás dá spoľahnúť, že ich dodržíte.


Používajte svoje spôsoby správania. Dobré správanie je prejavom úcty. Správne správanie tiež pomáha dospelým vnímať vás ako vyspelejšieho. Dobré mravy zahŕňajú širokú škálu správania: hovorenie „áno, pane/pani“, odpovedanie na telefonát slovom „dobrý deň“, neprerušovanie rozhovoru iných, žuvanie so zatvorenými ústami a podržanie dverí osobe, ktorá ide za vami.[8]

 • Mnohé pravidlá etikety vám už možno boli vysvetlené. Môžeš sa však opýtať rodičov alebo iných dospelých: „Ako môžem preukázať dobré správanie??“, aby ste sa dozvedeli viac.


Upratovať po sebe. Dospelý človek neočakáva, že ostatní budú chodiť upratovať jeho neporiadok. Ak si tínedžer, ktorý sa snaží byť dospelý, potom by si mal začať upratovať za sebou. To znamená, že po jedle si odložíte tanier a utriete všetky rozliate tekutiny. Po použití hier, filmov alebo kníh by ste ich mali vrátiť na správne miesto.

 • Udržiavajte poriadok vo svojej izbe tak, že špinavé oblečenie hodíte do práčovne a čisté oblečenie odložíte do zásuviek alebo do skrine. Každé ráno si ustelte posteľ hneď po tom, ako vstanete. Umiestnite si tašku na knihy na háčik za dverami, aby ste ju nemali na zemi. Zoraď si topánky pod posteľ alebo na police v skrini, aby ste o ne vy ani vaši rodičia nezakopávali.
 • Uľahčite si upratovanie tak, že si nastavíte časovač na 20 minút a raz denne si dôkladne vyčistíte izbu. Pustite si hudbu, aby vám čas rýchlejšie ubiehal.[9]


Rozvíjajte si inteligentné a zdravé návyky. Dospelý tínedžer vie povedať „nie“ delikventnému správaniu. Užívanie alkoholu a drog, klamstvo, krádež, bitka, bezohľadné správanie alebo ničenie cudzieho majetku vás dostanú len do problémov alebo vám ublížia. Naopak, neberte drogy, pri šoférovaní alebo jazde v aute si zapnite bezpečnostný pás a držte sa ďalej od negatívnych vplyvov.[10]

Metóda 3 zo 4:Rozvoj intelektuálnej zrelosti


Zostaň informovaný o aktuálnych udalostiach. Čítaj o aktuálnych problémoch a udalostiach v novinách a legitímnych online zdrojoch. Nespoliehajte sa na informácie z vašich sociálnych médií. Snažte sa vyhľadávať ďalšie zdroje správ a byť v obraze o tom, čo sa deje vo svete okolo vás.[11]

 • Keď sa dozviete o aktuálnych udalostiach, diskutujte o nich s rodičmi alebo inými dospelými. Môžete povedať: „Čo si myslíš o prezidentovom novom zákone, otec?“
 • Pozrite sa na online zdroje, ako sú CNN Student News, BBC News a Smithsonian Tween Tribune. Ráno si prečítajte noviny a v knižnici si pozrite niekoľko odborných časopisov na témy, ktoré vás zaujímajú.


Čítaj knihy. Či už čítate knihu o skutočných faktoch alebo vymyslených príbehoch, čítanie môže byť skvelým koníčkom. Čítanie knihy vás nielen robí múdrejšími, ale aj obohacuje vašu slovnú zásobu o nové slová. Pomáha vám to zlepšiť schopnosť porozumieť a dokonca zlepšuje vaše vlastné zručnosti pri písaní. Okrem toho vám čítanie môže pomôcť aj pri odbúravaní stresu.[12]

 • Prekračuj rámec úloh na čítanie potrebných do školy. Ak si chceš obľúbiť čítanie, vyber si knihy, ktoré súvisia s tvojimi záujmami, napríklad o lietadlách alebo starovekom Egypte.


Používajte svoj zručnosti kritického myslenia. Zručnosti kritického myslenia opisujú spôsob, akým postupuješ pri riešení problému. Môžeš skočiť po najrýchlejšej odpovedi, ktorá ťa napadne, alebo môžeš stráviť viac času prezeraním všetkých uhlov problému, kým si vyberieš odpoveď. Byť kritickým mysliteľom vám pomôže lepšie posúdiť dôsledky vašich činov, zhodnotiť platnosť informácií a naučiť sa myslieť mimo rámca.

 • Skvelým spôsobom, ako si budovať zručnosti kritického myslenia, je hranie stolových hier. Naplánujte si herný večer s rodinou a/alebo najbližšími kamarátmi. Medzi dobré možnosti stolových hier patrí napr Jablká na jablká a Rozptyl.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Rozumiem
  Nezisková organizácia venujúca sa zdrojom a podpore ľudí s odlišnosťami v myslení, ako je ADHD alebo dyslexia
  Prejsť na zdroj

Metóda 4 zo 4:Dospelá komunikácia


Jasne komunikovať. Mnohí dospievajúci a tínedžeri komunikujú štýlom, nad ktorým sa učitelia a rodičia škriabu. Ak chcete, aby vás vnímali ako zrelého, mali by ste hovoriť tak, aby vám ostatní rozumeli. Používajte správne slová, nie skratky alebo skratkové slová. Píšte v úplných vetách so správnym pravopisom.

 • Ak sa chceš naučiť vhodné spôsoby, ako sa zapájať do konverzácie s ostatnými, požiadaj svojich rodičov, aby s tebou hrali rolovú komunikáciu.


Použite aktívne počúvanie. Mnohí dospievajúci predpokladajú, že všetko vedia, a preto nechcú počúvať ostatných. Znakom zrelosti je vedomie, že od každého sa môžete niečo naučiť. Snažte sa viac počúvať ako hovoriť.[14]

 • Dobrým pravidlom je skôr počúvať, aby ste porozumeli, než počúvať, aby ste odpovedali. Snažte sa zistiť, čo sa druhá osoba snaží povedať. Neprerušujte a neponáhľajte sa, aby ste vyjadrili svoje posolstvo. Úplne si ich vypočujte. Potom sa pokúste zhrnúť, čo si myslíte, že povedali.
 • Napríklad tvoja mama hovorí: „Tento víkend budem mimo mesta a mám obavy, že ťa nechám doma samého. Myslím, že by ste sa mali pokúsiť zostať s Woodardovcami.“ Môžete odpovedať: „Vidím, že sa obávate, že som tu sám. Súhlasím. Uvidím, či Patovým rodičom nebude vadiť, ak u nich zostanem.“

ODBORNÁ RADA

Klare Heston, LCSW

Licencovaná sociálna pracovníčka Klare Hestonová je licencovaná nezávislá klinická sociálna pracovníčka so sídlom v Clevelande v štáte Ohio. Klare má skúsenosti s akademickým poradenstvom a klinickou supervíziou, v roku 1983 získala titul Master of Social Work na Virginia Commonwealth University. Je tiež držiteľkou 2-ročného postgraduálneho certifikátu z Gestalt inštitútu v Clevelande, ako aj certifikátu v oblasti rodinnej terapie, supervízie, mediácie a zotavenia a liečby traumy (EMDR). Klare Heston, LCSW
Licencovaný sociálny pracovník

Ak nerozumiete, čo sa vám niekto snaží povedať, pýtajte sa otázky. Klare Hestonová, licencovaná klinická sociálna pracovníčka, navrhuje: „Cvičte sa v počúvaní druhých. Aby ste sa uistili, že rozumiete tomu, čo hovoria, skúste ich parafrázovať a klásť im otázky.“


 • Vyhnite sa používaniu slangu alebo nadávok. Používanie slangu alebo iných populárnych výrazov výlučne v prítomnosti rovesníkov je v poriadku. Keď však komunikujete s dospelými, snažte sa používať slová v ich správnom tvare. Nesnažte sa hovoriť nad hlavami dospelých používaním pojmov, ktoré nepoznajú. Vyhnite sa aj používaniu nadávok, ktoré sú prejavom neúcty.
 • Odkazy