4 spôsoby, ako hovoriť jamajsky

Angličtina je úradným jazykom ostrovného štátu Jamajka. Okrem angličtiny však mnohí Jamajčania hovoria aj jamajským patois alebo kreolčinou ako neformálnym spôsobom komunikácie. Tento jazyk má vlastné pravidlá výslovnosti a gramatiky, ktoré sa výrazne líšia od štandardnej angličtiny. Znalosť jamajského patois vám pomôže komunikovať s Jamajčanmi a porozumieť tomu, čo vám hovoria. Uistite sa však, že hovoríte jamajským patois spôsobom, ktorý rešpektuje jamajský ľud a jeho kultúru.[1]

Metóda 1 zo 4: Zdokonaľovanie výslovnosti


Začnite dlhými samohláskami. Samohlásky sú základom výslovnosti v každom jazyku. Jamajský patois má tých istých 5 hlások, ktoré poznáte z angličtiny, a, e, i, o, a u. Neexistuje však žiadna dlhá o alebo dlhých e zvuk v jamajskom jazyku patois. V písanej podobe jazyka sú dlhé samohlásky zvyčajne reprezentované ako dvojhláska.[2]

 • Dlhá a (aa) znie ako „a“ v anglickom slove „car“ alebo slovo „last“ s použitím britskej výslovnosti.
 • Dlhé i (ii) znie ako „ee“ v anglickom slove „meet.“
 • Dlhý u (uu) znie ako „oo“ v anglickom slove „boot.“


Pokračovať s krátkymi samohláskami. Všetkých 5 samohlások má v jamajskom jazyku patois krátku samohlásku. Väčšina z nich je podobná krátkej samohláske, ktorú ste už zvyknutí počuť a vyslovovať v angličtine.[3]

 • Krátky a znie ako „a“ v anglickom slove „at.“
 • Krátke e znie ako „e“ v anglickom slove „egg“.“
 • Krátky i znie ako „i“ v anglickom slove „give.“
 • Krátke o znie ako „o“ v anglickom slove „done.“
 • Krátky u znie ako „u“ v anglickom slove „put.“


Precvičte si jamajské dvojhlásky. Jamajský patois obsahuje 4 diftongy, ktoré vznikajú zmiešaním dvoch samohlások vedľa seba a vytvorením nového zvuku. Niektoré z nich sú podobné anglickým, ale mnohé nie.[4]

 • An ai znie ako „uy“ v anglickom slove „buy.“
 • An ie tvorí yeh zvuk, podobný „ie“ vo francúzskom slove „pied“.“
 • An ou znie ako „ou“ v anglickom slove „round“.“
 • A uo znie ako „uo“ v anglickom slove „duo.“


Naučte sa jamajské spoluhlásky, ktoré sa líšia od anglických. Keďže jamajský jazyk patois sa vyvinul z angličtiny, používa väčšinu rovnakých spoluhlások. Vo väčšine prípadov majú aj v jazyku patois rovnaké zvuky ako v angličtine. Existuje však niekoľko hlások, ktoré sú odlišné.[5]

 • Ch vyslovuje sa ako „ch“ v anglickom slove „church.“ Jediný prípad, keď sa v jamajskom jazyku patois používa písmeno „c“, je „ch.“ Zvyšok času sa nahrádza slovom „k.“
 • The letter k vytvára len tvrdý zvuk, ako v anglickom slove „kick“.“
 • Spoluhlásková kombinácia kw nahrádza písmeno „qu“ a znie ako „qu“ v anglickom slove „quick“.“ Písmeno „q“ nie je súčasťou jamajskej abecedy patois.
 • Písmeno h používa sa ako aspirát, čo znamená, že pri vyslovení vydychujete vzduch. Používa sa pred slovami, ktoré sa začínajú na samohlásku, najmä ak predchádzajúce slovo končilo na samohlásku. Je však nepovinné a v niektorých nárečiach patois sa nepoužíva.
 • Kombinácia hn označuje, že predchádzajúca samohláska by mala byť nazalizovaná.

Tip: Jamajský patois sa vyvinul ako hovorený jazyk a jeho pravopis je fonetický. Neexistujú žiadne prísne pravidlá pravopisu, takže sa môžete stretnúť so slovami napísanými odlišne. Stále však znamenajú to isté.

Metóda 2 zo 4:Používanie bežných slov a fráz


Jamajčanov pozdravte slovom „waa gwaan?“ „Waa gwaan“ je na Jamajke zďaleka najbežnejším spôsobom, ako sa skvelí ľudia. Táto fráza sa presnejšie prekladá ako „ako sa máš“ alebo „ako sa máš“, ale používa sa aj ako všeobecné „ahoj“.“[6]

 • Medzi ďalšie spôsoby, ako povedať „ahoj“, patrí „ello“, „hail up“ alebo jednoducho „gud day.“
 • Ak cestujete na Jamajku, je dobré povedať to len vtedy, ak vám to druhá osoba povie ako prvá. Ak vám povedia „ahoj“ alebo „ahoj“, odpovedzte rovnako. Použitie tohto pozdravu sa môže zdať povýšenecké, ak ste zjavne cudzinec.


Pozdravy obmieňajte v závislosti od dennej doby. Rovnako ako v angličtine môžete používať rôzne pozdravy ráno, večer a v noci. Tieto pozdravy sú približne podobné tomu, čo by ste povedali v angličtine.[7]

 • Gud mawnin: dobré ráno
 • Gud evenling: dobrý večer
 • Gud nite: dobrú noc


Skúste alternatívy opýtať sa, ako sa niekomu darí. Hoci „wa gwaan“ stačí na pozdravenie aj na opýtanie sa osoby, ako sa má, môžete ho skombinovať aj s inou frázou. Jednou z takýchto fráz je „weh yuh ah seh.“ Túto frázu môžete doslovne preložiť ako „what are you saying“, ale používa sa vo význame „ako sa máš.“ Medzi ďalšie alternatívy patria: [8]

 • Wat a guh dung?: doslova „čo sa deje?“
 • How yuh stay?: doslova „ako sa máš?“
 • Howdeedo?: „Ako sa máš??“ (častejšie u starších ľudí)


Odpovedzte, keď sa vás niekto opýta, ako sa máte. Ak by sa vás niekto spýtal, ako sa vám darí v angličtine, pravdepodobne by ste odpovedali „fine“ alebo možno „I’m well.“ V jamajskom jazyku patois existuje množstvo spôsobov, ako povedať, že sa ti darí. Ak vás niekto osloví ako prvý v jazyku patois, môžete použiť jednu z týchto odpovedí. Niektoré príklady zahŕňajú: [9]

 • „Everyting criss“
 • „Everyting cook an curry“
 • „Všetko ovocie zrelé“
 • „Mi deh yah“
 • „Everyting cris n curri“
 • „Mi irie“

Tip: „Ak chcete, aby sa vám pápežský jazyk páčil, môžete ho použiť na to, aby ste si ho vybrali: Keďže jamajský jazyk patois je relatívne neformálny jazyk, neexistujú rôzne spôsoby, ako niekoho osloviť, ak chcete prejaviť úctu. Aj keď niektoré frázy môžu pôsobiť ležérnejšie ako iné, všetky sú vhodné bez ohľadu na kontext.


Predstavte sa a povedzte, odkiaľ ste. Po tom, ako niekoho skvele vyspovedáte, môže povedať „Wah yuh name?“ alebo „Ako sa voláš??“ Odpovedzte vyslovením „Mi name“, po ktorom nasleduje vaše meno. Potom môžete otázku obrátiť na nich alebo jednoducho povedať „yuh?“[10]

 • Ak sa chcete spýtať osoby, odkiaľ je, povedzte „Frah wha pawt yuh deh?“ Ak sa vás druhá osoba opýta túto otázku, odpovedzte „Mi deh“, za ktorým nasleduje názov miesta, odkiaľ pochádzate.


Pridajte zdvorilostné slová a frázy na prejavenie úcty. Jamajčina je vo všeobecnosti bežný jazyk. Nekladie sa veľký dôraz na zdvorilosť alebo formálnosť. Rodení hovoriaci však ocenia, ak ste zdvorilí a dbáte na svoje spôsoby. Niektoré slová a frázy, ktoré sa treba naučiť, zahŕňajú: [11]

 • Jus a word: „Prepáčte mi“
 • Beg yuh pass: „prepáčte mi“ (keď potrebujete cez niekoho prejsť alebo okolo niekoho prejsť, ako napríklad v dave)
 • Prosím ťa: „prosím“
 • Hush: „sorry“
 • Tanky: „ďakujem“


Keď sa musíte rozlúčiť, povedzte „mi gaan“. Fráza „mi gaan“ doslova znamená „odišiel som“ a v jamajskom jazyku patois je bežným spôsobom, ako povedať „zbohom“. Môžete tiež povedať „likkle more“ alebo „likkle more den“, pričom obe v podstate znamenajú, že sa s danou osobou uvidíte neskôr.[12]

 • Ďalší bežný výraz pri rozlúčke na Jamajke je „walk good.“ Aj keď je to viac-menej anglický výraz, používa sa vo význame „dajte si pozor.“ Tento výraz sa najčastejšie hovorí niekomu, kto cestuje na dlhšiu vzdialenosť.[13]

Metóda 3 zo 4:Pochopenie jamajskej gramatiky


Používajte 3 zámená v jednotnom a 3 v množnom čísle. Zámená jamajského patois sa nemenia, ak sa použijú ako predmet alebo objekt vety, na rozdiel od angličtiny, kde by ste pre predmet vety použili „ja“ a pre objekt „me“. Taktiež nemeníte zámeno, aby ste ukázali vlastníctvo. Jednoducho použijete príslušné zámeno. Existuje jednotné a množné číslo zámena pre prvú (ja/my), druhú (ty) a tretiu osobu (on/ona/oni).[14]

 • Prvá osoba: „mi“ (jednotné číslo) alebo „wi“ (množné číslo)
 • Druhá osoba: „yu“ (jednotné číslo) alebo „unu“ (množné číslo)
 • Tretia osoba: „‚im“ (jednotné číslo) alebo „dem“ (množné číslo)

Tip: Hoci znie podobne ako anglické zámeno „him“, slovo „‚im“ v jazyku patois nie je rodovo určené a môže sa vzťahovať na akúkoľvek osobu. Jamajský patois nemá samostatné ženské zámeno.


Nechajte slovesá rovnaké bez ohľadu na číslo alebo pád. Na rozdiel od angličtiny a mnohých iných jazykov sa slovesá neskloňujú a nikdy nemenia tvar. Skôr sa na to, čo sa myslí, príde z kontextu vety a všetkého ostatného, čo bolo povedané.[15]

 • Ak by ste napríklad chceli povedať „I run“, povedali by ste „mi run.“ V angličtine, ak by ste chceli povedať „he runs“, slovesný tvar sa zmení. V jamajskom jazyku patois by ste však jednoducho povedali „im run.“


Na vyjadrenie minulého času pridajte „ben“. Zatiaľ čo minulý čas možno vyčítať z kontextu vety, hovoriaci v jazyku patois pridávajú pred hlavné sloveso aj sloveso na označenie minulého času. „Ben“ je najbežnejšie, hoci môžete počuť aj varianty, ako napríklad „men“, „wen“, „min“ alebo „en“, v závislosti od časti Jamajky a veku hovoriaceho.[16]

 • Starší, mestskí alebo vysoko vzdelaní používatelia jamajského patois môžu na označenie minulého času používať „did“ namiesto „ben“. Taktiež by sa dal pred sloveso, napríklad: „Wa di inglish stuor did niem agen?“ („Ako sa opäť volal ten anglický obchod?“)


Množné číslo vytvoríte pridaním slova „dem“ alebo „nuff.“ V štandardnej angličtine by ste zvyčajne pridali „s“ alebo „es“ na koniec podstatného mena, aby ste z neho urobili množné číslo. V jamajskom jazyku patois však „s“ alebo „es“ na konci slova nemusí nevyhnutne znamenať, že slovo je v množnom čísle. Ak chcete označiť množné číslo, pridajte buď slovo „dem“ za podstatné meno, alebo slovo „nuff“ pred neho. Podstatné meno zostáva v jednotnom čísle.[17]

 • Hoci sa slovo „nuff“ vyvinulo z anglického slova „enough“, v tomto kontexte znamená „veľa“ alebo „veľa.“ Napríklad, ak ste mali niekoľko trsov banánov, môžete povedať, že ste mali „nuff banánov.“

Tip: „Ak sa chcete opýtať, čo je to slovo, ktoré sa používa v angličtine, musíte sa opýtať, čo je to slovo, ktoré sa používa v angličtine: Pred podstatným menom môžete použiť aj špecifické číslo, aby ste naznačili, že podstatné meno je v množnom čísle. Nezabudnite pridať „s“ alebo „es“ k podstatnému menu. Napríklad, ak by ste mali desať banánov, mohli by ste povedať „nuff banana“ alebo „ten banán.“


Vyjadrite stav bytia pomocou „a“ alebo „de.“ Angličtina má jediné sloveso „to be“, ktoré sa používa pre všetky prípady bytia. Jamajský patois, podobne ako španielčina, má dva infinitívy, ktoré vyjadrujú stavy bytia. Na rozdiel od španielčiny sa však tieto slovesá neskloňujú.[18]

 • A odkazuje na to, že sa nachádza v nejakom stave alebo podmienke. Napríklad, ak chcete povedať „som chlapec“, povedzte „mi a bwai“.“
 • De označuje miesto, kde sa nachádzate. Napríklad, ak chcete povedať „som v Kingstone“, povedali by ste „mi de a Kingston“.“ Všimnite si, že „a“ tu nie je sloveso, ale častica používaná vo význame „v.“


Zdôraznite zápor dvojitým záporným výrazom. Zatiaľ čo v angličtine sú dvojité zápory odsudzované, vo väčšine iných jazykov vrátane jamajského patois sú povolené. Dvojitý zápor sa zvyčajne používa, keď chce hovoriaci zdôrazniť negáciu.[19]

 • Môžete napríklad povedať „mi naa du notn“, čo znamená „nič nerobím“.“


Zdvojujte slová, aby ste zvýšili ich účinok alebo intenzitu. Dvojité zopakovanie slova zvyšuje jeho význam. Ak zdvojíte prídavné meno, je to podobné, ako keď pred prídavné meno pridáte „veľmi“ alebo „mimoriadne“. Zdvojené sloveso naznačuje, že dej je nepretržitý alebo trval dlho.[20]

 • Napríklad „priti“ znamená „pekný.“ „Priti-priti“ by znamenalo, že opisovaná vec bola veľmi pekná alebo výnimočne pekná.
 • Slovesá sa zdvojujú rovnako ako prídavné mená. Napríklad slovo „linga“ znamená „zdržiavať sa.“ Ak by ste však o niekom povedali, že je „linga-linga“, znamenalo by to, že sa dlho alebo neprimerane dlho fláka alebo zdržiava.

Metóda 4 zo 4:Precvičovanie jamajského patois


Patois hovorte len vtedy, ak druhá osoba na vás najprv prehovorí v patois. Ak sa s Jamajčanmi začnete rozprávať v jazyku patois, môžu si myslieť, že sa nad nich povyšujete alebo si robíte srandu z ich kultúry. Okrem toho je angličtina úradným jazykom Jamajky, takže sa nemusíte obávať, že by ľudia nevedeli hovoriť po anglicky.[21]

 • Niektorí Jamajčania, najmä rodení ostrovania z vyšších a stredných vrstiev, považujú patois za zlú angličtinu alebo za dôkaz, že hovoriaci nie je dobre vzdelaný. Ak s nimi začnete hovoriť v jazyku patois, môžu sa uraziť, pretože ste z toho vyvodili, že sú z nižšej triedy alebo nie sú dobre vzdelaní.

Tip: Aj mimo Jamajky sa Jamajčania môžu uraziť alebo uraziť, ak s nimi zrazu začnete hovoriť v jazyku patois.


Požiadajte o povolenie na precvičovanie patois. Ak poznáte niekoho, kto hovorí jamajským jazykom patois, alebo ak ste na Jamajke a počujete ľudí hovoriť patois, jednoducho sa ich na to spýtajte. Vyjadrite svoj záujem o štúdium jazyka a opýtajte sa, či si ho môžete precvičiť.

 • Ak k niekomu pristúpite s rešpektom a uznáte, že jamajský patois je jazyk, pravdepodobne vám rád pomôže s gramatikou a výslovnosťou. Aj keď nebudú mať záujem vám pomôcť, neurazí ich, že sa chcete dozvedieť viac o ich jazyku a kultúre.


Získajte tipy od rodených hovoriacich. Na rozdiel od mnohých iných jazykov je na internete pomerne málo zdrojov, ako hovoriť jamajským patois. Stále však môžete vyhľadať partnera na konverzáciu, ktorý vám pomôže s gramatikou a rečou. Ak sa vo vašom okolí nachádza jamajská komunita alebo reštaurácia, začnite tam. Možno poznajú niekoho, kto je ochotný s vami spolupracovať.

 • Ak chcete hovoriť jamajským patois, cestujte mimo turisticky vyhľadávaných oblastí. Vo vidieckych oblastiach je väčšia pravdepodobnosť, že nájdete ľudí, ktorí hovoria po patois a nemajú výčitky svedomia, keď si s vami precvičujú jazyk.

 • Rozpoznajte rozdiel medzi jazykom a prízvukom. Ak sa chcete naučiť hovoriť jamajským jazykom patois, naučte sa výslovnosť a gramatiku rovnako ako v iných jazykoch. Nezamieňajte si však rozprávanie s „jamajským prízvukom“ s rozprávaním v jazyku patois. Snaha predstierať jamajský prízvuk bude vyzerať ako rasistická a nezdvorilá.[22]

  • Ak si precvičujete jamajský jazyk patois a niekto vás osloví, vysvetlite, že sa učíte jazyk. Ak zostanú skeptickí alebo sa budú domnievať, že ste kultúrne necitliví, môže vám pomôcť vysvetliť vaše nadšenie alebo záujem o jazyk alebo hovoriť o jemných bodoch gramatiky a výslovnosti, ktoré ste sa naučili.
 • Odkazy