4 spôsoby, ako žiť naplnený život

Aké úžasné by bolo vyskočiť každé ráno z postele s pocitom, že ste cieľavedomí a máte radosť zo svojho dňa? Čo tak ísť každý večer spať s úsmevom pokojnej spokojnosti na perách? Môže sa to zdať nemožné, ale viesť plnohodnotnejší život je úplne možné. Najprv musíte zistiť, prečo nie ste spokojní so svojím doterajším životom. Potom zlepšujte svoje každodenné návyky, aby ste sa mohli o niečo viac priblížiť k dosiahnutiu svojich cieľov a zlepšeniu seba samého spôsobom, ktorý vám dáva najväčší zmysel. Nezabúdajte: je ťažké žiť plnohodnotný život bez dobrého fyzického, duševného, emocionálneho a sociálneho zdravia, preto si osvojte aj niektoré pozitívne návyky životného štýlu, ktoré podporujú vaše zdravie a pohodu.

Metóda 1 zo 4: Riešenie vašej nespokojnosti


Určite problém. Ak chcete viesť spokojnejší život, musíte najprv vedieť, ktorá časť vášho súčasného života vás trápi alebo neuspokojuje. Zamyslite sa nad rôznymi aspektmi svojho života, aby ste zistili, ktoré vás najviac frustrujú.[1]

 • Skúste zatvoriť oči a položiť si otázku: „Ktorá časť môjho života ma najviac neuspokojuje??“ Čo vás napadne ako prvé, tam pravdepodobne budete chcieť začať.
 • Vaša myseľ sa napríklad mohla okamžite zamerať na vašu prácu alebo vzťah či priateľstvá. Ak sa vám objavilo toto, pravdepodobne vás to trápi najviac.


Vytvorte si akčný plán s SMART ciele. Sústreďte sa na najbezprostrednejšiu oblasť, v ktorej by ste chceli niečo zmeniť, a vytvorte si akčné ciele na zlepšenie. Používajte ciele SMART – teda ciele, ktoré sú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené.[2]

 • Ak je napríklad vaša práca neuspokojivá, môžete sa rozhodnúť, či chcete dať výpoveď, vrátiť sa do školy a zmeniť povolanie, alebo nájsť kreatívne spôsoby, ako urobiť svoju súčasnú prácu uspokojivejšou.
 • Ak sa rozhodnete zmeniť povolanie, možno si budete musieť stanoviť niekoľko cieľov, napríklad zabezpečiť si finančnú pomoc a získať prijatie na požadovaný program.
 • Rozdeľte si každý zo svojich cieľov na časti, aby ste ich mohli riešiť krok za krokom. Stanovte si tiež primeraný termín na splnenie cieľa.


Pravidelne sledujte svoj pokrok. Ako postupujete smerom k svojim cieľom, nezabudnite sa zamyslieť nad svojím pokrokom. Kontrola toho, ako ďaleko ste sa dostali, zvyšuje motiváciu pokračovať. Pomôže vám to tiež určiť, či ste teraz spokojní s jednou oblasťou a môžete prejsť k práci na inej oblasti.[3]

 • Pokrok môžete sledovať tak, že si jednotlivé kroky svojich cieľov napíšete na tabuľu alebo hárok papiera a každý krok si priebežne odškrtnete.

Metóda 2 zo 4:Budovanie dobrých návykov


Denne si dávajte výzvy. Jedným z najlepších spôsobov, ako si vybudovať dobré návyky, ktoré podporujú plnohodnotný život, je robiť každý deň niečo, čo je pre vás výzvou. Určite si jednu vec, ktorú môžete urobiť a ktorá vás posunie za hranice vašej komfortnej zóny, a urobte ju.[4]

 • Na začiatku každého dňa sa sami seba spýtajte: „Čo môžem dnes urobiť, aby som pre seba urobil výzvu??“ Odpoveď sa bude líšiť. Niektoré dni to môže byť napríklad odchod z domu, aby ste sa spojili s ostatnými. V iné dni to môže byť zdieľanie nápadov so šéfom, keď zvyčajne mlčíte.
 • Každý deň ukončite zamyslením sa nad svojou dennou výzvou. Skúste si svoje myšlienky zapisovať do denníka a nezabudnite si poznačiť všetky úspechy, ktoré ste počas dňa dosiahli.


Nahraďte svoje zlé návyky dobrými. Vyhľadajte vo svojom živote oblasti s najmenším rastom alebo najväčšou stagnáciou, aby ste vylúčili nezdravé návyky. Potom ich nahraďte lepšími, zdravšími.[5]

 • Ak sa napríklad snažíte schudnúť, ale veľa času trávite na gauči, skráťte čas strávený pri televízii alebo si počas sledovania.
 • Skúste nahradiť jeden zlozvyk za druhým, aby ste sa nezaťažili.


Denne sa motivujte. Naplnený život je nabitý a vzrušujúci život, preto vyhľadávajte inšpiráciu každý deň. Zopakujte si svoje ciele, vytvorte si nástenku s víziami, počúvajte podcasty alebo audioknihy alebo si každý deň recitujte posilňujúce citáty.[6]

 • Aj keď nie ste veľmi spokojní s tým, kde sa práve nachádzate, hľadanie každodennej motivácie vám môže pomôcť udržať si energiu na zmenu situácie a dosiahnutie svojich cieľov.


Držte si zodpovednosť. Oslovte svoj sociálny okruh, aby vám pomohol dodržiavať vaše ciele a budovať lepšie návyky. Urobte príspevok na Facebooku pre svoju širšiu sieť, verbalizujte svoje plány pred rodinou alebo priateľmi, spolupracujte s kamarátom alebo si vytvorte systém odmien, aby ste zostali zodpovední.[7]

 • Ak sa napríklad chystáte vrátiť do školy, môžete si vytvoriť príspevok, v ktorom napíšete: „Konečne sa vrátim na vysokú školu. Budem vďačný za vašu podporu a povzbudenie na mojej ceste!“

Metóda 3 zo 4: Žiť podľa svojich hodnôt


Identifikujte, čo je pre vás najdôležitejšie. Zistite si svoje hodnoty. Ide o hlavné zásady a presvedčenia, ktoré vás v živote poháňajú vpred, napríklad čestnosť alebo orientácia na rodinu. Ak je pre vás ťažké určiť svoje hodnoty, položte si niekoľko otázok:[8]

 • „Aké vlastnosti si na sebe najviac cením? Aké vlastnosti si vážim na druhých?“
 • „Na aké úspechy som najviac hrdý? Sú v týchto úspechoch nejaké spoločné nitky alebo témy?“
 • „Čo by som chcel zmeniť na svojej komunite, regióne alebo národe?“
 • „Čo by som zachránil zo svojho horiaceho domu, keby boli všetky živé bytosti bezpečne odstránené?“
 • Môže vám pomôcť napísať si svoje hodnoty (napr.g., v denníku) alebo si ich zmapujte vo forme koláže.


Zistite si svoje neodvolateľné požiadavky a stojte si za nimi. Kľúčom k naplnenému životu je žiť v súlade so svojimi hodnotami, ale to tiež znamená vyhýbať sa ľuďom, praktikám alebo situáciám, ktoré ohrozujú vaše hodnoty. Strávte nejaký čas premýšľaním o tom, kde je vaša hranica, o veciach, o ktorých nebudete rokovať.[9]

 • Ak si napríklad ceníte úprimnosť, vašou neodškriepiteľnou zásadou môže byť vyhýbanie sa vzťahom s ľuďmi, ktorí sú neustále nečestní alebo klamú.
 • Vypíšte si zoznam svojich neodvolateľných hodnôt a majte ich po ruke, aby ste mohli zabezpečiť, že tieto hranice nebudú prekročené.


Nájdite si prácu, ktorá vám pomôže mať vplyv. Užívajte si naplnený život tým, že budete robiť prácu, ktorá je v súlade s vašimi hodnotami. Uistite sa, že ste schopní podeliť sa o svoje dary zmysluplným spôsobom – či už prostredníctvom dennej práce, mimopracovnej činnosti, koníčka alebo dobrovoľníctva.[10]

 • Pre niektorých ľudí môže byť zmysluplnou prácou začatie podnikania alebo kariéry, ktorá slúži iným. Pre iných ľudí môže zmysluplná práca zahŕňať zdieľanie ich vášní s ostatnými mimo denného zamestnania tvorbou umenia alebo predvádzaním ich talentu.
 • Nie každý dokáže dosiahnuť, aby jeho každodenná práca mala zmysel – to je v poriadku! Uistite sa, že vo svojich každodenných alebo týždenných činnostiach nejakým spôsobom prezentujete svoje talenty.


Zhromaždite kmeň podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí vám pomôžu zostať pozitívne naladení. Pozrite sa dobre na svoje sociálne vzťahy a spýtajte sa, či sú vyživujúce a pozitívne. Ak sa vám to nepodarí, pridávajte a uberajte podľa potreby. Necíťte sa kvôli tomu ani previnilo. Musíte odstrániť mŕtvu váhu a toxické vzťahy, aby ste skutočne prosperovali a vytvorili priestor pre zdravé vzťahy.[11]

 • Ak váš sociálny okruh potrebuje zásadnú zmenu, netrápte sa tým. Urobte malé zmeny, aby ste sa spojili s novými ľuďmi, napríklad pozvite zaujímavého spolupracovníka na obed alebo sa pridajte k novému klubu či Meetupu.


Dobrovoľnícka činnosť alebo pomoc ľuďom v núdzi. K plnohodnotnému a naplnenému životu patrí aj charitatívna služba, preto nájdite spôsoby, ako sa odvďačiť ľuďom okolo seba. Môže to byť tak jednoduché, ako láskavá pomoc susedovi alebo priateľovi v núdzi alebo dobrovoľnícka práca niekoľko hodín týždenne.[12]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje poskytovaniu bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Najviac sa budete cítiť naplnení, ak budete dávať veci, ktoré podporujú vaše hodnoty, preto venujte svoj čas a peniaze na účely a organizáciám, ktorým veríte.

Metóda 4 zo 4:Mať dobré zdravie a pohodu


Vyhraďte si čas pre seba. Budete mať problém cítiť sa naplnení, ak sa vaša energia bude uberať len jedným smerom – von. Tak ako vlievate lásku a podporu druhým, musíte ju vracať aj sebe. Nájdite si čas na starostlivosť o seba samého prostredníctvom vášní, starostlivosti o seba alebo cieľavedomých aktivít.[13]

 • Vyhraďte si každý deň hodinu na to, aby ste urobili niečo len pre seba. Využite tento čas konštruktívne, napríklad na písanie denníka, kontemplatívnu prechádzku v prírode alebo čítanie knihy o osobnom rozvoji.


Zaraďte do svojho dňa 30 minút fyzickej aktivity. Spokojnosť sa premieta do optimálneho duševného a fyzického zdravia, preto si nájdite čas na pravidelné cvičenie. Naplánujte si to do svojho dňa. Takto to bude ako každá iná úloha na vašom zozname úloh.[14]

 • Snažte sa každý deň aspoň 30 minút cvičiť. Venujte sa aktivitám, ktoré vás bavia, napríklad plávaniu, tancu alebo bicyklovaniu.


Jedzte výživné potraviny, ktoré vám dodajú energiu. Nezdravé potraviny môžu ohroziť vaše zdravie a pohodu, ubrať vám energiu a duševnú čistotu. Naplňte svoje telo skutočnými, plnohodnotnými potravinami, ako sú ovocie, zelenina, chudé zdroje bielkovín, celozrnné výrobky a orechy a semená.[15]

 • Vyhýbajte sa potravinám s nedostatkom živín, ktoré sú sladké, spracované a majú vysoký obsah kalórií.
 • Obmedzte kofeín a alkohol, ktoré môžu ohroziť vaše duševné a fyzické fungovanie.


Zvládnite stres zdravým spôsobom. Vedieť rozpoznať príznaky narastajúceho stresu, ako sú problémy so spánkom, ťažkosti so sústredením alebo nevysvetliteľné bolesti. Potom prijmite opatrenia na zmiernenie stresu vo svojom živote.[16]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Udržujte stres na uzde tým, že sa nebudete príliš venovať nepodstatným povinnostiam alebo preťažovať svoj rozvrh, budete sa držať ďalej od negatívnych alebo vyčerpávajúcich ľudí a budete praktizovať relaxačné techniky.
 • Pravidelná rutina starostlivosti o seba môže zabrániť tomu, aby sa životný stres vymkol spod kontroly.

 • Nadviažte kontakt so svojou spiritualitou. Duchovnosť je často dôležitým aspektom naplneného života, pretože môže byť zdrojom opory v ťažkých časoch a pomáha vám zostať odolným. Spojte sa s tou hlbšou, duchovnou časťou seba samého, aby ste sa cítili viac prepojení s vesmírom a lepšie zvládali životné stresory.[17]

  • Pravidelne vykonávajte duchovné rituály, napríklad meditáciu, modlitbu, spev, jogu alebo reflexívne prechádzky v prírode.
 • Odkazy