4 spôsoby, ako kúpiť použitý traktor

Kúpa kvalitného použitého traktora je drahá a vzhľadom na všetky potenciálne problémy si chcete byť istí, že ste získali dobrú ponuku. Našťastie, ak viete, čo skontrolovať, môžete byť pokojní, pretože viete, že kupujete spoľahlivý použitý traktor. Traktor dôkladne skontrolujte a vyhľadajte akékoľvek poškodenie alebo známky opotrebovania, ktoré by mohli naznačovať, že traktor bol zle udržiavaný. Vezmite traktor na skúšobnú jazdu a skontrolujte hydrauliku a vývodový hriadeľ (PTO), aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave. Ak ide o nájdenie použitého traktora na kúpu, navštívte poľnohospodársku aukciu, použite inzeráty, aby ste našli majiteľa, ktorý sa ho snaží predať, alebo sa obráťte na predajcu, ktorý zaručuje následný servis.

Metóda 1 zo 4:Kontrola traktora

Traktor vizuálne skontrolujte, či nie je poškodený a opotrebovaný. Prezrite si celý traktor, či na ňom nie je oprýskaný lak, preliačiny, hrdza a iné známky poškodenia. Dávajte pozor na blato alebo nečistoty, ktoré by mohli byť znakom toho, že traktor bol zle ošetrovaný alebo udržiavaný. Zaznamenajte si všetky zistené problémy, aby ste ich mohli prediskutovať s predchádzajúcim majiteľom.[1]

 • Hoci špina a odlúpnutý náter nemusia mať vplyv na výkon traktora, môžu byť znakom hlbších problémov.
 • Skontrolujte aj kabínu, či nie je zablatená a znečistená.

Skontrolujte počítadlo hodín na tachometri, aby ste zistili, koľko sa používal. Tachometer je ukazovateľ v kabíne traktora, ktorý poskytuje informácie, ako sú otáčky a rýchlosť motora. Nájdite tachometer na prístrojovej doske vo vnútri kabíny a vyhľadajte na ňom počítadlo hodín, aby ste zistili, koľko hodín bol traktor používaný.[2]

 • Údaj o počte motohodín okolo 2 500 sa považuje za motor v dobrom stave. Počet hodín nad 35 000 sa považuje za vysoký počet najazdených kilometrov traktora.
 • Údaje o počte hodín, podobne ako tachometer auta, môže majiteľ, ktorý sa snaží traktor predať, pozmeniť.

Hľadajte bodové nátery použité na zakrytie hrdze na traktore. Skontrolujte, či sú na traktore čerstvo natreté miesta a skontrolujte, či sa okolo a pod nimi nenachádzajú známky hrdze. Hľadajte oblasti farby, ktoré sa nezhodujú, aby ste zistili, či sa farba nepoužíva na zakrytie škrabancov, poškodení alebo hrdze.[3]

 • Čerstvo natretý traktor nemusí nevyhnutne znamenať, že je tam nejaká hrdza alebo poškodenie, ale malé škvrny farby môžu znamenať, že zakrývajú problémy.

Skontrolujte, či nie je poškodená alebo rozstrapkaná kabeláž. Skontrolujte všetky káble v kabíne a okolo motora. Hľadajte rezy, praskliny alebo zlomy v plášti okolo vodičov, ako aj akékoľvek odhalené alebo roztrasené vodiče. Vyhľadajte všetky káble, ktoré boli prelepené páskou, a uistite sa, že páska nie je poškodená alebo sa nelúpe.[4]

 • Poškodenie elektroinštalácie na traktoroch je časom celkom bežné, ale všetky opravy alebo opravy je potrebné vykonať správne pomocou elektrickej pásky.
 • Odhalené alebo rozstrapkané káble sú znakom zlej údržby a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Zapnite svetlá a elektroniku, aby ste sa uistili, že sú funkčné. Zapnite všetky svetlá na traktore vrátane smeroviek alebo výstražných svetiel, aby ste sa presvedčili, či sú v poriadku. Pozrite sa do kabíny a skontrolujte, či sú všetky prístroje a displeje funkčné. Vyskúšajte aj rádio a akúkoľvek inú elektroniku v kabíne.[5]

 • Ak je súčasťou kabíny navádzací systém alebo displej GPS, otestujte, či sa zapína.

skontrolujte pneumatiky, či nie sú prasknuté, nadmerne opotrebované alebo poškodené. Pri použitom traktore sa dá očakávať malé opotrebovanie pneumatík, ale hľadajte praskliny na gume a skontrolujte ráfiky, či nie sú ohnuté alebo poškodené. Ak na pneumatikách nezostal takmer žiadny dezén, bude ich potrebné vymeniť, čo môže ovplyvniť cenu traktora.[6]

 • Bubliny alebo vypukliny na pneumatikách sú znakom toho, že traktor bol skladovaný vonku a nebol dobre udržiavaný.
 • Výmena pneumatík traktora môže stáť až 30 000 USD.

Skontrolujte, či sa v kĺbovom bode nenachádzajú kovové úlomky a mazivo. Kĺbový bod je otočný kĺb na traktore, ktorý je hlavnou pohyblivou časťou a umožňuje otáčanie a používanie traktora na rôzne úlohy. Pozrite sa na kĺbový bod pod traktorom, aby ste sa uistili, že je dobre namazaný a nie je na ňom žiadna hrdza. Skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú malé kovové úlomky, ktoré sú znakom opotrebovania a nesprávnej údržby.[7]

 • Umiestnenie kĺbového bodu sa líši v závislosti od konštrukcie, ale vo všeobecnosti sa nachádza v blízkosti prednej alebo zadnej nápravy traktora.

Naštartujte motor, hľadajte netesnosti a počúvajte klepanie. Zapnite traktor a skontrolujte, či pod ním neuniká olej alebo iné kvapky. Skontrolujte motor a hydraulické vedenie, či nie sú suché, netesné alebo či nechýbajú hadice. Pozrite sa na vyblednuté pruhy stekajúce po motore, ktoré sú známkou kvapkania a netesností. Počúvajte, či sa počas chodu motora neozýva klepanie alebo škrabanie, čo je znakom poškodenia a opotrebovania.[8]

 • Poškodenie vo vnútri motora môže viesť k nákladným opravám.

Tip pre traktory: Použite stetoskop alebo položte skrutkovač na traktor a priložte k nemu ucho, aby ste počúvali vnútorné klepanie vychádzajúce z motora.

Skontrolujte hladinu oleja a kvapalín v motore. Pozrite sa na meracie prístroje v kabíne, či sú hladiny oleja a kvapalín stabilné. Vytiahnite meradlo oleja na motore a skontrolujte, či je v ňom olej a či nie je zakalený alebo znečistený. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a všetkých ostatných kvapalín, aby ste sa uistili, že nedochádza k úniku.[9]

 • Nízka alebo prázdna hladina kvapaliny je znakom nedostatočnej údržby alebo možných únikov.

Metóda 2 zo 4:Jazda s traktorom

Vyskúšajte jazdu na traktore, aby ste zistili, ako sa ovláda. Naštartujte motor a jazdite s traktorom, aby ste zistili, ako sa ovláda a ako pohodlne sa v ňom sedí. Všímajte si, ako sa vám sedí, ako sa drží riadenie a čokoľvek iné, čo si všimnete počas jazdy s traktorom.[10]

 • Ak plánujete používať traktor na prácu v teréne, pravdepodobne v ňom strávite veľa času, preto musí byť pohodlný!
 • Venujte pozornosť aj tomu, ako ľahko alebo ťažko sa vám nastupuje a vystupuje z traktora.

Otočte volantom doľava a doprava, aby ste sa uistili, že je pevný. Počas skúšobnej jazdy s traktorom použite riadenie na otáčanie do rôznych smerov, aby ste sa uistili, že funguje správne. Skontrolujte, či nie je uvoľnené riadenie, čo je znakom toho, že sú poškodené čapy riadenia.[11]

 • Ak je riadenie ťažké, možno je potrebné namazať čapy alebo mechanizmy riadenia alebo môžu byť poškodené.
 • Poškodené čapy riadenia je potrebné vymeniť, aby riadenie traktora fungovalo správne.

Počas jazdy skontrolujte spojku a brzdy. Ak má traktor automatickú prevodovku, skontrolujte, či sa pri jazde nezadrháva alebo nepočujete škrípavé zvuky pri radení na vyšší prevodový stupeň. Ak ide o štandardnú prevodovku, zaraďte počas jazdy prevodové stupne a počúvajte, či sa neozýva škrípanie, ktoré by mohlo naznačovať poškodenie alebo opotrebovanie. Počas jazdy stlačte brzdy, aby ste sa uistili, že fungujú a nie je počuť piskot.[12]

 • Určité opotrebovanie je u použitých traktorov normálne, ale predčasné alebo skoré opotrebovanie môže byť znakom nedostatočnej údržby, čo môže znamenať, že s traktorom sú iné problémy.
 • Opotrebované brzdy môže vymeniť mechanik traktora.

Spustite vývodový hriadeľ a skontrolujte, či sa otáča hladko. Vývodový hriadeľ (PTO) je rotujúci hriadeľ, ktorý poháňa prídavné zariadenia, ktoré môžete pripojiť k traktoru, napríklad vozíky na obilie, šneky alebo kosačky. Zapnite vývodový hriadeľ pomocou páky v kabíne a skontrolujte ho, kým je zapnutý, aby ste sa uistili, že sa otáča hladko a nie sú počuť žiadne zvuky škrípania alebo klepania.[13]

 • Poškodenie alebo problémy s vývodovým hriadeľom môžu spôsobiť, že traktor bude nepoužiteľný, ak nebudete môcť používať prídavné zariadenia na svoje úlohy.

Tip pre traktory: Požiadajte priateľa alebo predávajúceho, aby traktor pomaly šoféroval, aby ste mohli vidieť otáčanie vývodového hriadeľa a uistiť sa, že funguje správne, keď je traktor v pohybe.

Zdvihnite hydrauliku, aby ste sa uistili, že čerpadlo funguje. Pri nehybnom traktore zdvihnite nakladač alebo hydraulický zdvihák a držte ho stabilne, aby ste sa presvedčili, že je funkčný a unesie hmotnosť. Počúvajte, či v blízkosti hydrauliky neuniká vzduch, aby ste sa uistili, že nedochádza k netesnostiam alebo zlým tesneniam, ktorých oprava je nákladná.[14]

 • Umiestnenie hydrauliky sa líši v závislosti od konštrukcie traktora, ale sú to pohyblivé časti traktora, ktoré môžu zdvíhať a zdvíhať.

Metóda 3 zo 4:Stanovenie ceny použitých traktorov

Zistite cenu nového traktora rovnakej značky a modelu. Vyhľadajte na internete alebo si pozrite katalóg nových traktorov na predaj. Zistite predajnú cenu traktorov, ktoré neboli vôbec používané, aby ste mali maximálne náklady na značku a model použitého traktora, o ktorom uvažujete.[15]

 • Pozrite sa na webové stránky predajcov traktorov, kde nájdete ceny nových traktorov.
 • Vyhľadajte na webových stránkach výrobcov náklady na úplne nové traktory.

Vyhľadajte si ceny podobných použitých traktorov na porovnanie. Pozrite si ponuky na internete alebo na iných poľnohospodárskych aukciách rovnakých alebo podobných typov použitých traktorov a zistite, za koľko sa predávajú. Zostavte si zoznam ponukových cien podobných použitých traktorov, aby ste sa na ne mohli odvolať, keď sa budete snažiť traktor kúpiť.[16]

 • Ak nemôžete nájsť presne rovnakú značku a model, použite rovnaký typ alebo rovnaký rok. Ak napríklad nemôžete nájsť rovnaký úžitkový traktor John Deere, ktorý bol vyrobený v roku 2007, vyhľadajte pre porovnanie podobné úžitkové traktory vyrobené v tom istom roku.

Vytvorte si cenové rozpätie s novými a ojazdenými traktormi rovnakého typu. Ako maximálne náklady použite cenu nového traktora. Potom si z ponukových cien ojazdených traktorov vytvorte cenové rozpätie, ktoré môžete použiť ako referenciu pri vyjednávaní o cenách alebo pri nákupe ojazdeného traktora.[17]

Tip pre traktory: Skontrolujte popisy v inzerátoch ojazdených traktorov, či sa v nich nenachádzajú zmienky o opotrebovaní, ako sú brzdy alebo hrdza, aby ste ich mohli použiť ako referenciu pre prípadné opotrebovanie ojazdeného traktora, o ktorom uvažujete.

Zohľadnite akékoľvek opotrebenie použitého traktora. Ak má použitý traktor, o ktorom uvažujete, oprýskaný lak a veľa odjazdených hodín, hodnota traktora je nižšia. Pozrite si ceny ojazdených traktorov na dolnej hranici vášho sortimentu a použite ich ako referenciu pri vyjednávaní o cenách.[18]
Dôveryhodný zdroj
Iowa State University Extension and Outreach
Program Iowa State University Extension and Outreach zameraný na vzdelávanie a zapájanie komunít
Prejsť na zdroj

 • Pri určovaní ceny ojazdených traktorov zohľadnite náklady na opravy, ako je prelakovanie alebo výmena pneumatík.

Nechajte si ohodnotenie použitého traktora, aby ste zistili jeho skutočnú hodnotu. Vyhľadajte na internete znaleckú spoločnosť vo vašom okolí, ktorú si môžete najať, aby prišla skontrolovať použitý traktor, ktorého kúpu zvažujete. Môžete si tiež objednať ocenenie prostredníctvom online spoločnosti, ako je Iron Solutions alebo Fastline, ktorá určí skutočnú hodnotu použitého traktora, aby ste si mohli byť istí, že platíte primeranú cenu.[19]

 • Ocenenie môže byť drahé, ale ak plánujete kúpiť drahý použitý traktor, možno sa oplatí investovať, aby ste sa uistili, že ste dostali spravodlivú ponuku.

Metóda 4 zo 4:Nákup použitého traktora

Vyhľadajte traktor, ktorý vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Vyhľadajte si na internete alebo v katalógoch traktor, ktorý je najvhodnejší na úlohy, ktoré potrebujete vykonať. Napríklad traktory, ktoré sú určené na obrábanie veľkých polí, budú mať iný vzhľad a cenu ako tie, ktoré sú určené na ťahanie kosačiek. Predtým, ako začnete hľadať použitý traktor, zistite, ktorý typ traktora je pre vás najvhodnejší.[20]

 • Ak viete, čo hľadáte, pomôže vám to zúžiť hľadanie.

Navštívte predajcu traktorov a kúpte si použitý traktor so zárukou. Vyhľadajte online predajcov traktorov vo svojom okolí. Kúpte si použitý traktor od predajcu, ktorý poskytuje záruku kvality a zahŕňa záruku, ktorá pokryje náklady na akékoľvek poškodenie, ku ktorému na traktore dôjde počas určitého obdobia.[21]

 • Kúpa traktora od predajcu môže byť drahšia ako aukcia alebo kúpa priamo od majiteľa, ale predajcovia môžu niesť zodpovednosť, ak sa traktor po kúpe náhle pokazí.

Tip na traktor: Továrenské predajne vám v prípade potreby poskytnú servis a opravu traktora.

Navštívte poľnohospodárske aukcie, aby ste si mohli skontrolovať použité traktory a podať na ne ponuku. Vyhľadajte na internete alebo si pozrite novinové ponuky poľnohospodárskych aukcií vo vašom okolí. Navštívte poľnohospodársku aukciu, aby ste si prezreli a skontrolovali predávané traktory. Keď je na aukcii traktor, ktorý chcete kúpiť, ponúknite dostatok peňazí na jeho kúpu.[22]

 • Mnohé aukcie vám traktor doručia až domov alebo na farmu.
 • Poľnohospodárske aukcie si účtujú ďalšie poplatky, aby ste sa mohli zúčastniť a podať svoje ponuky.
 • Väčšina poľnohospodárskych aukcií si nechá traktory aj oceniť, aby zistila rozsah, v ktorom majú hodnotu.
 • Pozrite si inzeráty na použité traktory, ktoré môžete kúpiť. Pozrite sa do sekcie inzerátov v miestnych novinách, či tam nie sú inzeráty majiteľov, ktorí chcú predať svoje použité traktory. Prejdite na internetovú stránku s inzerátmi, ako je napríklad Craigslist, kde nájdete ponuky použitých traktorov vo väčšej oblasti vyhľadávania. Kontaktujte predávajúceho pomocou informácií, ktoré uviedol v inzeráte, aby ste si traktor pozreli a prípadne ho od neho kúpili.[23]

  • Buďte opatrní pri kúpe traktorov od majiteľov bez toho, aby ste ich najprv úplne skontrolovali a otestovali.
  • V online inzerátoch sa často nachádzajú obrázky a ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu zúžiť vyhľadávanie.
 • Odkazy