4 spôsoby, ako nájsť vydavateľa knihy

Zistenie vydavateľa knihy je dôležité, ak píšete citáciu do zoznamu literatúry alebo na stránku s citovanými dielami. Bez ohľadu na to, či pre svoju prácu používate formát APA, MLA alebo Chicago Style, názov vydavateľa je v citáciách povinný. Informácie o vydavateľovi nájdete na titulnej strane alebo na obálke knihy, prípadne ich môžete vyhľadať na internete. Uistite sa, že ste informácie o vydavateľovi správne naformátovali v štýle APA, MLA alebo Chicago, aby ste doplnili citáciu.

Metóda 1 z 3:Kontrola tlačenej knihy


Vyhľadajte názov vydavateľa na titulnej strane. Názov vydavateľa by sa mal nachádzať v dolnej časti titulnej strany pod názvom a autorom knihy. Názov vydavateľa sa zvyčajne uvádza pod logom vydavateľa.[1]


Skontrolujte, či je na stránke s autorskými právami uvedený názov vydavateľa. Strana s autorskými právami sa môže nachádzať na zadnej strane titulnej strany alebo na nasledujúcej strane. Na stránke s autorskými právami bude uvedené celé meno autora a potom názov vydavateľa, zvyčajne v hornej časti stránky.[2]

  • Adresa vydavateľa sa zvyčajne uvádza aj v dolnej časti stránky s autorskými právami, čo môže byť užitočné pre vašu citáciu, ak potrebujete zaznamenať mesto, v ktorom vydavateľ sídli.


Nájdite názov vydavateľa na zadnej strane knihy. Názov vydavateľa by mal byť uvedený nad čiarovým kódom ISBN na zadnej strane knihy. Názov vydavateľa by mal byť ľahko rozpoznateľný nad čiarovým kódom ISBN.[3]


Skontrolujte, či sa v poďakovaní alebo na inom mieste nenachádza zmienka o vydavateľovi. Staré knihy, knihy, ktoré boli vydané vlastným nákladom, alebo knihy vydané veľmi malými vydavateľstvami nemusia mať na titulnej strane alebo na strane s autorskými právami uvedené meno vydavateľa. Ak nenájdete jeho meno ani na zadnej strane knihy, prelistujte si knihu a skontrolujte, či v nej nie sú informácie o vydavateľovi. Pozrite sa napríklad na stránku s poďakovaním autora (ak tam je) a zistite, či sa na nej uvádza vydavateľ.

Metóda 2 z 3:Vyhľadávanie mena vydavateľa na internete


Vyhľadajte vydavateľa na webových stránkach kníhkupcov. Ak nemáte fyzický výtlačok knihy, názov vydavateľa môžete nájsť vyhľadaním názvu knihy na webových stránkach, ako sú Amazon, Indigo, Powells a iné veľké kníhkupectvá. Webová stránka kníhkupca pravdepodobne poskytne kompletné informácie o knihe vrátane názvu vydavateľa a miesta, kde sa nachádza.[4]

  • Meno vydavateľa môžete vyhľadať aj v službe Google Books. Toto môže byť užitočné najmä v prípade starších a už nevydaných kníh.


Prečítajte si recenzie na knihu na internete, aby ste našli informácie o vydavateľovi. Môžete tiež skontrolovať prvých niekoľko riadkov recenzií knihy online, pretože recenzent často v recenzii uvedie vydavateľa knihy. Názov a sídlo vydavateľa sa zvyčajne uvádza tučným písmom pred recenziou alebo v prvých 1-2 riadkoch recenzie.[5]

  • Môžete sa tiež pozrieť na webové stránky s online recenziami kníh, ako je Goodreads, pretože názov vydavateľa bude uvedený na hlavnej stránke knihy na stránke.


Overte si názov vydavateľa na internete prostredníctvom miestnej knižnice. Vyhľadajte názov knihy na webovej stránke miestnej knižnice, aby ste zistili názov vydavateľa a jeho sídlo. Zvyčajne bude uvedený pod názvom a autorom knihy.[6]

  • Môžete tiež vstúpiť do online katalógu Kongresovej knižnice a vyhľadať vydavateľa knihy. Vložte názov knihy do katalógu, aby ste zistili, či je vydavateľ uvedený.


Vyhľadajte vydavateľa prostredníctvom akademickej databázy. Ak hľadáte vydavateľa vedeckej knihy alebo textu, použite akademickú databázu, napríklad Google Scholar online. Vydavateľa knihy môžete vyhľadať aj prostredníctvom vedeckých databáz, ako je JSTOR, prostredníctvom miestnej univerzitnej knižnice.

Metóda 3 z 3:Formátovanie informácií o vydavateľovi vo vašej citácii


Do citácie uveďte miesto vydavateľa. V prípade formátu APA musíte v citácii uviesť mesto a štát alebo oblasť, v ktorej vydavateľ sídli. Pre formát MLA a Chicago Style je potrebné v citácii uviesť mesto, v ktorom vydavateľ sídli. Mesto a štát alebo oblasť by mali byť uvedené spolu s informáciami vydavateľa v tlačenej knihe alebo na internete.

  • Ako miesto vydavateľa môžete napísať napríklad „New Haven, CT“ alebo „Toronto“.


Napíšte celé meno vydavateľa. Uveďte názov vydavateľa, ako je uvedený v tlačenej knihe alebo na internete. Oddeľte miesto vydavateľa a jeho meno dvojbodkou.

  • Vydavateľstvo, môžete napríklad napísať: „New Haven: Harvard University Press“ alebo „Toronto: Quattro Books“.“


Správne umiestnite názov vydavateľa do citácie. Dodržiavajte príslušný citačný štýl pre citovanie knihy na základe formátu, ktorý používate. Miesto vydavateľa a jeho meno by sa mali uviesť na konci citácie.

  • Napríklad pre formát APA by ste napísali: „Connelly, K. (2013) Come Cold River. Toronto, ON: Quattro Books.“
  • Pre formát MLA by ste napísali: „Connelly, Karen. Príď studená rieka. Toronto: Quattro Books, 2013.“
  • V prípade formátu Chicago Style by ste napísali: „Connelly, Karen. Príď studená rieka. Toronto: Quattro Books, 2013.“

Ukážka titulnej strany


Titulná strana s uvedením názvu vydavateľa

Odkazy