4 spôsoby, ako napísať autorizačný list pre banku

Ak chcete splnomocniť niekoho iného, aby nakladal s peniazmi na vašom bankovom účte, väčšina bánk poskytuje niekoľko možností. Máte možnosť udeliť danej osobe finančnú plnú moc a určiť, ktoré transakcie môže vykonávať. Prípadne môžete zmeniť svoje konto a umožniť prístup niekomu inému. Každá banka má svoje vlastné požiadavky a špeciálne formuláre, ktoré budete musieť vyplniť, preto je dobré obrátiť sa priamo na banku a zistiť, aký spôsob je pre vašu situáciu najlepší.

Metóda 1 z 3:Udelenie finančnej plnej moci


Preskúmajte možnosť udelenia finančnej plnej moci na obmedzené transakcie. Väčšina bánk nedovolí, aby niekto, kto nie je uvedený na vašom účte, vykonával transakcie vo vašom mene, ak ste na to nedali výslovný súhlas. Z právneho hľadiska to znamená, že danej osobe udelíte finančnú plnú moc (FPOA) podpísaním právneho dokumentu, v ktorom bude uvedené, aké transakcie môže daná osoba vykonávať. Tým, že niekomu poskytnete FPOA, môžete ho splnomocniť na výbery, vypisovanie šekov za vás a ďalšie úkony vo vašej neprítomnosti.[1]

 • Obmedzená zmluva FPOA obmedzuje, čo môže daná osoba s vaším účtom robiť. Môžete ju splnomocniť na vykonanie niekoľkých konkrétnych transakcií, ak je to všetko, čo chcete, aby urobila.
 • Ak chcete, aby mala daná osoba dlhodobejší prístup k vášmu účtu, môžete udeliť trvalé FPOA. Táto osoba tak môže rozhodovať za vás a spravovať vaše financie v prípade, že sa stanete neschopným.


Obráťte sa na svoju banku, aby vám poskytla formulár plnej moci. Väčšina veľkých bánk má k dispozícii osobitný formulár plnej moci (niekedy nazývaný formulár splnomocnenia tretej strany), ktorý môžete vyplniť a uviesť v ňom podrobnosti o svojej situácii.[2]
Poskytnete informácie o tom, komu udeľujete plnú moc, aké transakcie má mať táto osoba možnosť vykonávať a na aký čas je oprávnená mať prístup k vášmu účtu.

 • Buď navštívte svoju banku osobne a porozprávajte sa so zástupcom, alebo navštívte webovú stránku svojej banky a získajte formulár plnej moci online.
 • Vyplňte a odošlite formulár podľa pokynov vašej banky.


Vytvorenie vlastného formulára plnej moci. Ak vaša banka nemá k dispozícii osobitný formulár plnej moci, môžete si vytvoriť vlastný, v ktorom presne uvediete, aké transakcie môže daná osoba vykonávať. Aby bol dokument právne platný, budete musieť dodržiavať zákony vášho štátu, aby ste ho vypracovali v správnom jazyku. Vyplnenie (podpísanie) formulára plnomocenstva s osobou, ktorej udeľujete FPOA.[3]

 • Možno budete chcieť, aby vám s vypracovaním formulára pomohol právnik, aby ste sa uistili, že je právne správny.
 • Vyhotovenie dokumentu sa musí uskutočniť aj podľa zákonov vášho štátu. Niektoré štáty vyžadujú, aby ste mali svedka, a iné vyžadujú, aby ste dokument nechali overiť notárom.


Dokument predložte svojej banke. Keď máte formuláre vyplnené a podpísané podľa požiadaviek zákonov vášho štátu, navštívte svoju banku a stretnite sa so zástupcom, aby ste formulár predložili a objasnili svoje zámery. Po vložení formulára do súboru bude teraz druhá strana oprávnená vykonávať vami stanovené transakcie.

Metóda 2 z 3: Úprava vášho účtu


Zvážte možnosť otvorenia výhodného účtu. Približne polovica štátov v USA poskytuje možnosť otvorenia výhodných účtov. Druhá osoba by mala prístup k účtu, ale bola by oprávnená používať ho len vo vašom mene. Inými slovami, táto osoba by ho mohla používať na platenie vašich účtov, ale nemohla by vyberať hotovosť a používať ju na vlastné účely.[4]

 • Táto možnosť nie je možná v každom štáte. Zistite, či zákony vášho štátu povoľujú bežné účty.
 • Obráťte sa na svoju banku a zistite, či bude výhodný účet spĺňať vaše potreby.


Pozrite sa na možnosť pridať niekoho ako spolumajiteľa. Každá banka poskytuje možnosť pridať k účtu spolumajiteľa a vytvoriť tak spoločný účet. Táto osoba bude mať presne rovnakú možnosť vykonávať transakcie ako vy. Prejdite na internet alebo sa osobne porozprávajte so zástupcom banky a pridajte na svoj účet ďalšiu osobu.[5]

 • Ak chcete pridať spolumajiteľa, budete musieť vyplniť formuláre, ktoré podpíšu obe strany.
 • Po vyplnení a odoslaní formulárov bude druhej osobe udelený plný prístup k účtu.


Pri povoľovaní plného prístupu k svojmu účtu inej osobe buďte opatrní. Otvorenie výhodného účtu alebo spoločného účtu sú obe rizikové možnosti. Pridanie spolumajiteľa dáva tejto osobe voľnú ruku pri používaní vášho účtu akýmkoľvek spôsobom. Aj keď si otvoríte len bežný účet, musíte tejto osobe dôverovať, že bude vaše peniaze používať rozumne. V oboch situáciách sa uistite, že máte plnú dôveru k osobe, ktorá má prístup k vášmu účtu.[6]

 • Možno sa budete chcieť stretnúť s právnikom a prediskutovať, ktorá možnosť je pre vašu situáciu najlepšia. Právnik vám môže odporučiť, aby ste si nezriaďovali spoločný účet, a namiesto toho vám odporučí, aby ste si zaobstarali trvalý FPOA. Pred prijatím rozhodnutia je dobré si to premyslieť s odborníkom.
 • To platí najmä vtedy, ak uvažujete o tom, že na svoj bankový účet pridáte svoje deti, aby sa mohli starať o vaše účty. Neskôr by sa mohli objaviť neočakávané problémy, preto sa uistite, že sú vaše financie dobre chránené.[7]

Metóda 3 z 3: Samostatné splnomocnenie niekoho na používanie vášho účtu


Povoľte niekomu vykonať vklad. Ak chcete len umožniť, aby niekto vložil peniaze na váš účet, niektoré banky to umožňujú bez osobitného povolenia. V závislosti od toho, akú banku používate, nemusíte písať oficiálny list ani vypĺňať žiadne formuláre. Obráťte sa na svoju banku, aby ste získali viac informácií o jej pravidlách týkajúcich sa vkladov tretích strán.[8]


Poveriť niekoho, aby vykonal odstúpenie od zmluvy. Ak niekomu poskytnete informácie o svojej bankovej karte alebo účte, môžete ho sami splnomocniť na výber peňazí. Banky to však neodporúčajú, pretože nebudete mať kontrolu nad tým, koľko daná osoba vyberie z vášho účtu. Niektoré banky majú výslovné zásady, ktoré zabraňujú transakciám, ktoré nevykonávajú majitelia účtu, takže použitie FPOA alebo uvedenie osoby ako spoludisponenta môže byť lepšou voľbou.

Vzorový bankový list


Vzorový formálny list bankového splnomocnenia

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy