4 spôsoby, ako napísať obsah

Obsah v dokumente funguje ako mapa pre čitateľa, ktorá mu uľahčuje vyhľadávanie informácií v dokumente na základe názvu a čísla strany. Dobrý obsah by mal byť usporiadaný, ľahko čitateľný a jednoduchý na používanie. Obsah môžete napísať ručne na počítači alebo si ho môžete nechať vytvoriť nástrojom na spracovanie textu. Uistite sa, že obsah je vo vašom konečnom dokumente správne naformátovaný, aby bol čo najpresnejší a najprístupnejší.

Ukážky obsahu


Vzor obsahu

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Vzorový obsah

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Ukážka obsahu kuchárskej knihy

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Metóda 1 z 3: Vytvorenie obsahu v textovom procesore


Za titulnou stranou začnite novú stranu. Obsah by sa mal v dokumente objaviť za titulnou stranou. Ak chcete vytvoriť obsah ručne, začnite novú stránku hneď za titulnou stranou. Takto sa nemusíte obávať neskoršieho presúvania obsahu v dokumente. Takýto postup môže v konečnom dôsledku narušiť poradie strán v obsahu.

 • Obsah by mal byť na samostatnej strane. Neuvádzajte úvod alebo venovanie na tej istej strane ako obsah.


Nadpisy dokumentu uvádzajte v poradí. Začnite tým, že uvediete nadpisy jednotlivých častí dokumentu v poradí. Do dokumentu najskôr zahrňte len hlavné názvy alebo nadpisy. Napíšte ich vertikálne na stránku, pričom pre každý nadpis použite rovnaké písmo a veľkosť písma.[1]

 • Môžete si napríklad zapísať hlavné nadpisy ako „Úvod“, „Prípadová štúdia 1“ alebo „Záver“.“


V prípade potreby pridajte podnadpisy. Podpoložky budú vedľajšími témami v rámci hlavných tém alebo oddielov v dokumente. V dokumente by mali mať svoje vlastné názvy. Napíšte všetky podpoložky pod príslušné hlavné položky.[2]

 • Napríklad pod hlavný nadpis „Úvod“ môžete napísať podnadpis: „Témy a koncepcie“.“ Alebo pod hlavný nadpis „Záver“ môžete napísať: „Záverečná analýza.“
 • V prípade potreby môžete pod nadpisy uviesť aj podnadpisy. Napríklad pod nadpisom „Témy a koncepcie“ môžete mať podnadpis „Identita“.“
 • Niektoré dokumenty vôbec nemajú podnadpisy, iba hlavné nadpisy. V takom prípade tento krok vynechajte.


Napíšte čísla strán pre každý nadpis. Napíšte číslo strany, na ktorej sa začína každý nadpis v dokumente. Uveďte len číslo strany, ktoré označuje začiatok nadpisu. Nemusíte uvádzať číslo strany, na ktorej sa končí kapitola v obsahu.[3]

 • Ak napríklad časť „Úvod“ začína na strane 1, k nadpisu Úvod pripojíte „strana 1“. Ak časť „Záver“ začína na strane 45, pripojte k nadpisu „strana 45“.


Umiestnite obsah do tabuľky. Vytvorte tabuľku s dvoma stĺpcami. Potom umiestnite nadpisy a podnadpisy do prvého stĺpca v poradí. Do druhého stĺpca vložte príslušné čísla strán.

 • Skontrolujte, či sú podnadpisy umiestnené pod správnymi nadpismi, odsadené doprava.
 • Uistite sa, že sú v zozname uvedené aj čísla strán pre podnadpisy.
 • Ak chcete, aby sa obsah zobrazoval niekoľko medzier od riadkov tabuľky, môžete obsah v tabuľke vycentrovať pomocou možností tabuľky. Ak chcete, môžete obsah ponechať odsadený vľavo.


Názov obsahu. Pridajte nadpis v hornej časti obsahu. Zvyčajne je nadpis „Obsah“ alebo „Obsah.“

 • Nadpis môžete umiestniť nad tabuľku alebo do samostatného riadku na vrchu ostatného obsahu.

Metóda 2 z 3:Použitie nástroja na spracovanie textu


Skontrolujte, či sú nadpisy a čísla strán v dokumente správne. Predtým, ako použijete program na spracovanie textu, ako je Microsoft Word, na vytvorenie obsahu, skontrolujte, či sú nadpisy a čísla strán správne. Všimnite si každý nadpis a podnadpis v dokumente a skontrolujte, či má každá časť príslušný nadpis.[4]

 • Mali by ste tiež potvrdiť, že čísla strán sú v dokumente správne. Každá strana by mala byť očíslovaná v poradí. Správne čísla strán zabezpečia správne vytvorenie obsahu pri použití nástroja na spracovanie textu.


Otvorte kartu Štýly. Karta Štýly sa v aplikácii Microsoft Word 2007 a 2010 nachádza na karte Domov. Karta Štýly vám umožní označiť každý nadpis v dokumente. Ak to urobíte, uľahčíte programu na spracovanie textu vytvorenie obsahu za vás.[5]


Označte každý nadpis v dokumente. Po otvorení karty Štýly uvidíte ako možnosť uvedený „Nadpis 1“. Začnite označením každého hlavného nadpisu „Nadpis 1.“ Zvýraznite každý hlavný nadpis a kliknite na „Nadpis 1“ na karte Štýly.[6]

 • Ak sa v dokumente nachádzajú podnadpisy, označte ich „Nadpis 2.“ Zvýraznite každý podnadpis a kliknite na „Nadpis 2“ na karte Štýly.
 • Ak sa v dokumente nachádzajú podnadpisy, označte ich ako „Nadpis 3.“ Zvýraznite každý podnadpis a kliknite na „Nadpis 3“ na karte Štýly.
 • Text a písmo pre každý hlavný nadpis sa môžu meniť na základe nastavení pre „Nadpis 1“, „Nadpis 2“ a „Nadpis 3″.“ Pre každý hlavný nadpis si môžete vybrať preferovaný text a písmo, aby sa v obsahu zobrazovali podľa vašich predstáv.


Začiatok novej strany za titulnou stranou. Väčšina Obsahov nasleduje za titulnou stranou dokumentu. Pripravte si novú stranu, aby ste ju mohli vyplniť obsahom. Kliknite na novú stránku na mieste, kde sa má zobraziť Obsah.

 • Obsah by mal byť na samostatnej strane. Úvod alebo venovanie neuvádzajte na tej istej strane ako obsah.


Prejdite na kartu Odkaz a vyberte možnosť Obsah. Karta Odkaz by sa mala objaviť na karte Prvky dokumentu v programe Microsoft Word 2007 a 2010. Na karte Odkaz sa zobrazí možnosť Obsah. Po kliknutí na možnosť Obsah by sa mal na novej stránke automaticky zobraziť obsah s príslušnými nadpismi a číslami strán.[7]

 • Môžete si vybrať vstavané možnosti obsahu, kde nástroj automaticky vyberie veľkosť a štýl písma za vás.
 • Môžete tiež prejsť na zo zoznamu vlastných Obsahov, kde si vyberiete farbu a veľkosť písma na základe svojich preferencií.

Metóda 3 z 3:Leštenie obsahu


Uistite sa, že sú nadpisy správne naformátované. Po vytvorení obsahu musíte skontrolovať, či sú správne naformátované. Prečítajte si Obsah a uistite sa, že všetky nadpisy sú napísané správne a neobsahujú gramatické ani interpunkčné chyby. Skontrolujte, či nadpisy uvedené v zozname Obsah zodpovedajú nadpisom v dokumente.[8]

 • Mali by ste tiež skontrolovať prípadné podnadpisy alebo podnadpisy v obsahu, aby ste sa uistili, že sa zhodujú s nadpismi alebo podnadpismi v dokumente.


Skontrolujte, či sa čísla strán zhodujú s číslami v dokumente. Mali by ste tiež dvakrát skontrolovať čísla strán v obsahu, aby ste sa uistili, že sa zhodujú s číslami strán v dokumente. Prejdite si jednotlivé nadpisy v obsahu a uistite sa, že čísla strán súhlasia. V obsahu nechcete mať nesprávne číslovanie strán, pretože v takom prípade sa bude ťažko používať.


 • Aktualizovať obsah, ak vykonáte zmenu. Ak v dokumente zmeníte akékoľvek nadpisy, napríklad pravopis nadpisu, budete musieť aktualizovať Obsah. Tento postup budete musieť vykonať aj vtedy, ak sa v dokumente zmenia čísla strán.[9]

  • Ak ste obsah vytvorili ručne, urobte to tak, že vstúpite do obsahu a upravíte nadpisy a/alebo čísla strán, keď sa zmenia.
  • Ak ste vytvorili obsahovú tabuľku pomocou nástroja na spracovanie textu, aktualizujte ju kliknutím na možnosť Aktualizovať pri možnosti Obsahová tabuľka na karte Odkaz. Môžete bočne kliknúť na Obsah a vybrať „aktualizovať“ týmto spôsobom.
 • Odkazy