4 spôsoby, ako napísať osobné svedectvo o sebe

Osobný posudok je nástroj, ktorý môžete použiť pri uchádzaní sa o rôzne pozície. Možno budete musieť napísať osobný posudok napríklad na prihlášku na vysokú školu. Osobné svedectvo môže byť dôležité aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. Bez ohľadu na to, aké sú vaše dôvody na to, aby ste potrebovali referenciu, napísať o sebe referenciu nikdy nie je jednoduchá úloha. Ani chválenkárstvo, ani skromnosť vám pravdepodobne nepomôžu. Začnite tým, že si položíte správne otázky a dôkladne si premyslíte myšlienky. Potom prejdite na písanie a prepracovanie posudku. Zamerajte sa na to, čo je na vás jedinečné a prečo by ste boli skvelým prínosom pre danú inštitúciu.

Vzorové posudky


Vzor osobného posudku Brainstorming

Vzor osobného posudku

Metóda 1 z 3:Brainstorming pred písaním


Pozorne si prečítajte výzvu alebo pracovné miesto. Označte kľúčové slová a frázy. Takýto postup vám pomôže určiť, čomu sa máte v osobnom svedectve venovať. Ak napríklad pracovná ponuka obsahuje požiadavku na manažérske skúsenosti, organizačné schopnosti a znalosť konkrétneho softvéru, určite sa vo svojom texte venujte týmto témam.

 • Ak sa uchádzate o viac ako jednu pozíciu, môžete si všimnúť, že sa požiadavky na pracovné miesto prekrývajú. V tejto fáze môže byť užitočné vytvoriť zoznam, ktorý usporiada pozície podľa kľúčových slov alebo fráz. Inými slovami, vytvorte si zoznam pozícií rozdelených do kategórií podľa pracovných požiadaviek (napr.g., manažérske skúsenosti, organizačné schopnosti atď.). Tento zoznam vám môže neskôr poslúžiť ako pomôcka pri prepracovaní osobného svedectva tak, aby vyhovovalo každej konkrétnej pozícii.


Zamyslite sa nad svojimi profesionálnymi skúsenosťami. Začnite frázami, ktoré ste si zvýraznili, a vytvorte si zoznam predchádzajúcich pracovných skúseností, ktoré dokazujú vaše schopnosti v týchto požadovaných oblastiach.

 • Ak ste počas štúdia na vysokej škole alebo nedávnej pracovnej praxe veľa pracovali, čo ste sa naučili (napríklad vodcovské alebo manažérske zručnosti) a ako táto práca prispela k vášmu rastu? Aké sú vaše kariérne ciele?
 • Vytvorte zoznam zručností, ktoré máte (napr.g. vodcovstvo, verbálna komunikácia, analytické schopnosti) a na každú z týchto schopností si vymyslite príklad. Prípadne uveďte jeden príklad, ktorý sa týka všetkých (alebo väčšiny) zručností, ktoré ste uviedli.


Napíšte zoznam osobných vlastností. Môžete tiež vytvoriť zoznam svojich osobných charakteristík (napr.g. bezúhonnosť, súcit, vytrvalosť), ktoré by sa týkali pozícií, o ktoré sa uchádzate, ako aj výziev, ktoré ste prekonali.

 • Uistite sa, že tieto osobné vlastnosti dokážete jasne prepojiť s konkrétnym profesijným príkladom. Budete musieť byť schopní preukázať prípad, keď ste boli vytrvalí alebo ste prejavili súcit, ktorý súvisí s danou prácou.


Určite si dôvody, prečo sa uchádzate o zamestnanie. Uvedenie dôvodov, pre ktoré sa uchádzate o zamestnanie v konkrétnej organizácii alebo spoločnosti, vám pomôže určiť, ako sa vaše zručnosti, ciele a skúsenosti zhodujú so zručnosťami, cieľmi a skúsenosťami organizácie alebo spoločnosti, do ktorej sa hlásite.

 • Takéto otázky vám pomôžu začať:
  • Kedy ste sa začali zaujímať o túto oblasť a čo motivovalo váš záujem a posilnilo vaše presvedčenie, že sa na túto oblasť hodíte?
  • Ako ste sa dozvedeli o tejto oblasti? Či to boli kurzy, časopisy, semináre, pracovné alebo iné skúsenosti, alebo rozhovory s inými odborníkmi?


Zvážte, či je možné použiť fotografie a video obsah. Ak bude posudok predložený online, môžete do neho zahrnúť jedinečný obsah. Ak sa uchádzate o prácu v kreatívnej oblasti, nájdite si spôsob, ako do žiadosti zahrnúť fotografie a videá, môže byť pre vás prínosom. Ak sa uchádzate napríklad o prácu vizážistu, niekoľko fotografií vašich predchádzajúcich klientov alebo odkaz na vašu webovú stránku by vám mohli pomôcť vyniknúť. Ak sa uchádzate o prácu vo filme, zistite, či môžete pripojiť odkaz na akékoľvek videá, ktoré ste vytvorili online.[1]

Metóda 2 z 3: Rozvíjanie špecifík


Odpovedzte na položené otázky. Ak píšete do viacerých organizácií, v každej prihláške môžete nájsť podobné otázky. Osobnú výpoveď však vypracujte pre každú žiadosť. Chcete sa uistiť, že sa venujete všetkým konkrétnym otázkam týkajúcim sa vašej kvalifikácie.

 • Ak sú potrebné mierne odlišné odpovede, nezabudnite si pre každú žiadosť vytvoriť iné tvrdenia a uistite sa, že vaša odpoveď zodpovedá položenej otázke.
 • Možno však nebudete musieť pre každú organizáciu alebo pozíciu prepisovať celé svoje vyhlásenie. Začnite s malými zmenami, napríklad zmenou formulácie tak, aby odzrkadľovala pracovnú pozíciu .
 • Možno zistíte, že otázky, na ktoré musíte odpovedať v rámci jednotlivých vyhlásení, sa prekrývajú. V tomto prípade môžete znovu použiť časti, ktoré ste napísali pre predchádzajúce svedectvo. Uistite sa, že ste zmenili názov organizácie alebo spoločnosti.


Preskúmajte etiku a kultúru spoločnosti. Organizácia alebo spoločnosť, do ktorej sa hlásite, chce vedieť, že sa o ňu zaujímate. Môžu vás dokonca požiadať, aby ste sa touto otázkou zaoberali vo svojom osobnom posudku. Urobte si prieskum, aby ste zistili, čo ich odlišuje od iných organizácií, a aby sa vo vašom písaní odrážal tento prieskum.

 • Aj keď sa spoločnosť alebo organizácia konkrétne nepýta, prečo sa o ňu zaujímate, vaše písanie by malo preukázať váš záujem. Môžete to urobiť tak, že uvediete príklady a dôkazy, ktoré by boli pre nich dôležité a ktoré naznačujú, čo pre nich môžete urobiť v budúcnosti, ak vám ponúknu danú pozíciu.
 • Uveďte kvalifikácie, ktoré máte a vďaka ktorým by ste boli vhodným kandidátom. Napríklad povedzme, že ste po vysokej škole absolvovali mierové zbory a hlásite sa na magisterský program politológie so zameraním na medzinárodné vzťahy. Porozprávajte o tom, čo ste sa počas svojej služby naučili o problémoch v iných častiach sveta.[2]


Nájdite správny prístup pre svoje skúsenosti. Ak ste ako mnohí ľudia, môže sa zdať, že vášmu životnému príbehu chýba vzrušenie. Vymyslieť spôsob, ako to urobiť zaujímavým, sa stáva veľkou výzvou. Nájdenie uhla pohľadu alebo poskytnutie príbehu je pre kvalitné osobné svedectvo veľmi dôležité.

 • Premýšľajte o tom, čo je na vás jedinečné. Ak by ste sa mali definovať ako osoba, z akých skúseností by ste pri tom vychádzali? Možno má vaša rodina dlhé skúsenosti s občianskymi politickými aktivitami. Od svojich siedmich rokov ste robili kampaň pre každé voľby.
 • Tento príbeh by mohol byť skvelým začiatkom osobného posudku pre prácu v politike. Mohli by ste začať písať niečo ako: „Bez preháňania tvrdím, že som sa zapojil do demokratického procesu od základnej školy.“ Môžete zdôrazniť svoju celoživotnú angažovanosť v politike, pričom môžete uviesť súvisiace vzdelanie a pracovné skúsenosti.


Buďte konkrétni, pokiaľ ide o vašu kvalifikáciu. Neuvádzajte len, že by ste boli výborným lekárom, manažérom predaja alebo absolventom. Namiesto toho uveďte konkrétne dôvody a dôkazy. Vaša túžba stať sa právnikom, inžinierom a pod. by mala byť logická, mala by byť výsledkom konkrétnych skúseností, ktoré sú opísané vo vašom vyhlásení.[3]

 • Čo vás robí vhodným kandidátom na konkrétnu pozíciu? Toto je vaša šanca pochváliť sa. Uveďte svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti a všetky ocenenia alebo vyznamenania, ktoré ste získali. Hovorte o svojich publikáciách, ak ich máte.
 • Podrobne opíšte svoje zručnosti. Ak sa uchádzate o administratívnu pozíciu, uveďte svoju rýchlosť písania. Ak sa uchádzate o zamestnanie v softvérovej spoločnosti, uveďte všetky softvéry a počítačové programy, ktoré ovládate.


Použite dôkazy, aby ste ukázali svoje nadanie. Podloženie svojich tvrdení konkrétnymi dôkazmi vám pomôže presvedčiť publikum. To im tiež poskytne dôvody, aby vám dôverovali a verili tomu, čo o sebe hovoríte. V tejto časti sa môžete trochu pochváliť. Toto je vaša šanca dokázať sa.

 • Ak napríklad tvrdíte, že jednou z vašich silných stránok sú vaše vodcovské schopnosti, uveďte podrobnosti o práci, v ktorej ste prevzali vedúcu úlohu, a uveďte, ako vaše vedenie prispelo k úspechu tímu. Ak ste získali nejaké ocenenia za vedenie, uveďte ich.
 • Ak ste pracovali v riadiacej funkcii, uveďte, koľko ľudí pod vami pracovalo, a uveďte príklad o iniciatíve, ktorú ste viedli. Zdôraznite výsledky tejto iniciatívy a prepojte ju s prácou, ktorú by ste mohli vykonávať na novej pozícii, o ktorú sa uchádzate.
 • Používajte aktuálne príklady a údaje. Ak napríklad uvádzate percentuálny nárast štvrťročného zisku, aby ste preukázali svoje obchodné schopnosti, použite radšej najnovšie údaje, ktoré máte k dispozícii, než nárast zisku spred desiatich rokov. Ak použijete staršie údaje, vaši potenciálni zamestnávatelia sa môžu čudovať, že sa vyhýbate diskusii o svojej súčasnej produktivite, pretože vaše čísla sú nízke.
 • Ak ako dôkaz uvádzate posudky, použite posudky od odborníkov vo vašej oblasti. Napríklad povedzte, že sa hlásite na absolventa nevýtvarnej školy. Spomeňte, že John D’agata posudzoval vašu diplomovú prácu a uveďte všetky jeho pozitívne pripomienky.


Prehľad akýchkoľvek špecifických znalostí, ktoré máte a ktoré by boli pre organizáciu užitočné. V strednej časti vášho vyhlásenia by ste mohli podrobne opísať váš záujem a skúsenosti v danej oblasti, ako aj niektoré vaše znalosti z tejto oblasti. Buďte čo najkonkrétnejší v súvislosti s tým, čo viete o danej oblasti. Používajte jazyk, ktorý používajú odborníci pri oznamovaní týchto informácií.

 • Používajte tu žargón, ktorý je relevantný pre danú pozíciu. Uistite sa, že používate žargón správne, aby ste vyzerali, že danej oblasti do hĺbky rozumiete. Napríklad povedzte, že sa hlásite na postgraduálny program v oblasti anglickej literatúry. Porozprávajte o tom, aké žánre literatúry vás najviac zaujímajú, a o type analýzy, ktorá vás najviac zaujíma. Zaujímate sa napríklad o postkoloniálne štúdie, feministické štúdie, postmodernizmus?
 • Zdôraznite svoje najdôležitejšie pracovné skúsenosti. Ak sa uchádzate o prácu v biologickom laboratóriu, nehovorte im o dobrovoľníckej práci v miestnom útulku pre zvieratá. Opíšte svoje pracovné skúsenosti v biologickom laboratóriu a zdôraznite dôležitý objav, ktorý ste urobili, alebo zručnosť, ktorú ste získali.


Zahrňte príbeh. Ľudí prirodzene priťahujú príbehy. Ak nájdete spôsob, ako do svojho posudku začleniť krátky príbeh, môže vám to pomôcť odlíšiť sa. Uistite sa, že ste si vybrali príbeh, ktorý vyzdvihuje to, čo môžete organizácii priniesť. Porozprávajte o tom, ako ste niekedy vyriešili konflikt v práci. Porozprávajte sa o osobnom triumfe, ktorý zmenil váš postoj k lepšiemu. Uistite sa však, že príbeh je primeraný, a snažte sa vyhnúť všetkému, čo by mohlo predstavovať nadmerné zdieľanie.

Metóda 3 z 3:Leštenie osobného svedectva


Nájdite kreatívne spôsoby, ako sa odlíšiť. Ak bude vaša výpoveď svieža, živá a odlišná, budete sa predbiehať. Ak sa odlíšite svojím rozprávaním, stanete sa nezabudnuteľným.

 • Nájdite spôsob, ako písať s nadhľadom. V osobnom svedectve je v poriadku byť trochu kreatívny. Ľudia, ktorí čítajú svedectvá, ich pravdepodobne denne preosievajú stovky. Zábavná úvodná veta vás môže skutočne odlíšiť. Vráťme sa k príkladu uchádzania sa o prácu v politike. V mladosti ste viedli kampaň so svojou rodinou. Skúste začať niečím takýmto: „Predstavte si štvormetrového osemročného chlapca, ktorý vášnivo rozdáva ceduľky na dvore futbalovým mamičkám v strednom veku v typickej štvrti na Stredozápade. Tu máte môj úvod do politického procesu v Amerike.“
 • Zaoberajte sa možnými námietkami. To vás môže odlíšiť. Predstavte si, aké pochybnosti môže mať čitateľ o vás. Napríklad: „Možno pôsobím trochu mlado alebo naivne, ale verím, že moja mladosť len posilňuje moje nadšenie a energiu pre politiku.“[4]


Uistite sa, že váš úvodný odsek je pevný. Úvodný odsek je vo všeobecnosti najdôležitejší. Práve tu upútate pozornosť výberovej komisie alebo ju stratíte. Tento odsek sa stane rámcom pre zvyšok výpovede.

 • Snažte sa o zábavný a pútavý úvodný text. Nezačínajte niečím, čo znie príliš všeobecne. Ak ste napísali niečo ako: „Som 27-ročný marketér obsahu, ktorý hľadá čerstvé skúsenosti,“ skúste to prepísať zábavnejším, energickejším spôsobom. Napríklad: „Od skončenia vysokej školy pred piatimi rokmi som sa zamiloval do sveta marketingu a som pripravený na nové fantastické výzvy.“
 • Úvodný odsek si niekoľkokrát prečítajte a uistite sa, že v ňom nie sú preklepy. Ak sa čitatelia presúvajú cez stovky osobných výpovedí, preklep je dobrým dôvodom na vyradenie jednej z nich. Uistite sa, že celé vaše vyhlásenie, ale najmä úvodný odsek, je bez preklepov.


Vynechajte všetky nepodstatné informácie. Dbajte na to, aby každý príklad a každá veta súviseli s otázkami alebo témami, na ktoré sa musíte vo svojom osobnom svedectve zamerať. Vynechajte všetky cudzie informácie.

 • Bolo by dobré vrátiť sa k práci, keď si prečítate svoje svedectvo, aby ste si pripomenuli kľúčové slová a frázy, ktoré ste zvýraznili. Skontrolujte, či všetko vo vašej výpovedi súvisí s témami a požiadavkami, ktoré ste uviedli skôr. Vymažte všetko, čo sa netýka.
 • Vymažte všetky odkazy na zážitky alebo úspechy zo strednej školy alebo z predchádzajúcich rokov, pokiaľ ste práve neukončili strednú školu.
 • Hľadajte čokoľvek, čo by sa dalo interpretovať ako možné kontroverzné – napríklad čokoľvek, čo naznačuje určitú náboženskú alebo politickú príslušnosť.
 • Vo všeobecnosti neuvádzajte osobné informácie, ako je váš vek, rodinný stav alebo rasa, pokiaľ to nie je relevantné pre pracovnú pozíciu.


Držte sa slovných požiadaviek. Nikdy neprekračujte limit slov; buďte čo najstručnejší. Prekročenie limitu slov svedčí o nedostatočnom zohľadnení časových obmedzení osoby, ktorá váš dokument číta, a tiež naznačuje, že sa nedokážete efektívne dostať k podstate.


Dôkladne si prečítajte text. Osobné svedectvo píšte a opravujte veľmi starostlivo. Ak vaša práca obsahuje preklepy alebo gramatické chyby, osoba, ktorá váš dokument číta, si bude myslieť, že ste neprofesionálni. Chcete si byť istí, že urobíte dobrý dojem ešte predtým, ako sa s vami ľudia stretnú, a to predložením vybrúseného svedectva.


 • Dajte svoju prácu prečítať niekomu inému. Bez ohľadu na to, aký dobrý spisovateľ ste, požiadanie niekoho iného, aby si vašu výpoveď prečítal, vám pomôže zachytiť všetky zostávajúce preklepy alebo chyby. Požiadajte priateľa alebo člena rodiny s dobrými schopnosťami písania, aby vám pomohol.

  • Prípadne si zaplaťte profesionálneho redaktora. Ak vynaložíte trochu viac peňazí na vypilovanie osobného posudku, možno práve získate prácu snov!
 • Odkazy