4 spôsoby, ako napísať poznámku

Poznámka môže byť definovaná ako niekoľko rôznych vecí, ale najdôležitejšie je, že to môže byť krátky, neformálny list, alebo to môže byť krátky záznam niečoho, čo je zapísané, aby sa neskôr pomohlo oživiť pamäť.[1]
Poznámky a listy sa ľahko zamieňajú, pretože poznámka sa považuje za neformálny list. Medzi týmito dvoma spôsobmi však existujú výrazné rozdiely, vrátane spôsobu ich písania.

Metóda 1 zo 4:Písanie poznámok pre seba


Vyberte si, ako budete tieto poznámky písať. Máte množstvo možností, ako si napísať poznámku. Budete sa musieť rozhodnúť, aká metóda vám najlepšie vyhovuje, aby ste si pomohli zapamätať si veci.

 • Môžete si vybrať tradičnú metódu písania perom a papierom: Medzi možnosti patria samolepiace poznámky, malý zápisník, agenda, denník, diár alebo špirálový zošit.
 • Prípadne môžete zvoliť technologický spôsob: Môžete vyskúšať program Sticky Notes v systéme Windows, poznámkový blok v smartfóne, aplikáciu na pripomínanie v smartfóne alebo preferovaný online kalendár, napríklad Kalendár Google alebo iCal.


Dôsledne dodržujte akúkoľvek metódu, ktorú ste si vybrali v kroku 1 vyššie. Niektorí ľudia považujú za problém používať na poznámky a pripomenutia len jednu metódu. Problém je v tom, že príliš veľa systémov na písanie si pripomienok sa stáva neprehľadným a mätúcim.

 • Keď budete potrebovať konkrétnu poznámku, ktorá vám pomôže si na niečo spomenúť, pravdepodobne nebudete vedieť, kde sa nachádza, ak budete používať napríklad samolepiace poznámky, kalendár, denník a aplikáciu v smartfóne.
 • Neexistuje spôsob, ako si poznámky usporiadať pre seba, keď používate veľa rôznych systémov. Možno budete mať nutkanie napísať si niečo, keď to bude nevhodné, pomocou systému, ktorý bežne používate na tento typ myšlienok (napr.g. nápady na recepty si vždy zapisujete do denníka, ale nápad dostanete, keď nie ste doma).
 • Vaše pripomienky a poznámky sa jednoducho skôr stratia, keď je zapojených veľa systémov. To nemusí vždy znamenať fyzicky stratený; môže to znamenať aj duševne stratený (t. j.e. zabudnuté).


Majte svoj systém poznámok všade so sebou. Je to jednoduché, ak si zvolíte technologický systém pomocou smartfónu, pretože väčšina ľudí má svoj smartfón neustále pri sebe. Ak sa však rozhodnete pre metódu písania perom a papierom, vymyslite si, ako ho budete mať stále pri sebe.

 • Keď vás prepadne nutkanie napísať si poznámku, máte po ruke nástroj, ktorý na to potrebujete.
 • Vaše poznámky zostanú usporiadané na jednom mieste, ak budete mať tento nástroj vždy pri sebe.


Napíšte si pripomienku, nápad, myšlienku atď. hneď, ako ju máte. Slovo „napísať“ by tu mohlo byť obrazné, ak si vyberiete technologický spôsob, v takom prípade by ste ho napísali na počítači.

 • Okamžité zapísanie vám zaručí, že túto myšlienku nestratíte.
 • Ak ste si vybrali možnosť, ako sú lepiace poznámky, uistite sa, že lepiacu poznámku uchováte na bezpečnom mieste, kým ju nebudete môcť umiestniť tam, kde sa rozhodnete ich bezpečne uložiť, ak sa nenachádzate v blízkosti tohto miesta.
 • Pri písaní poznámky nemusíte nevyhnutne používať celé vety, pokiaľ ste si istí, že budete vedieť, čo ste chceli povedať, keď sa na ňu neskôr vrátite pozrieť.


Ukladajte si poznámky pre seba na bezpečné miesto. Tak ako je dôležité mať len jeden systém na písanie si poznámok, rovnako dôležité je uchovávať všetky svoje poznámky pre seba na bezpečnom mieste.

 • Ak si poznámky pre seba uchovávate v smartfóne alebo počítači, budú tam vždy k dispozícii. Ak sa však rozhodnete používať na písanie poznámok pre seba program na spracovanie textu, nezabudnite si dokumenty uložiť.
 • Možno budete chcieť mať všetky svoje poznámky pre seba v niečom, ako je denník alebo diár. Vždy ho majte pri sebe alebo vedzte, kde sa nachádza, aby ste sa k nemu mohli dostať, keď ho budete potrebovať.
 • Udržiavať poznámky na pracovnom stole alebo v jeho blízkosti je zvyčajne celkom dobrý nápad, pretože je to jedno z miest, kde pravdepodobne trávite väčšinu dňa.
 • Samolepiace poznámky fungujú pre niektorých ľudí veľmi dobre, ale rýchlo sa znepáčia. Nakoniec tiež stratia svoju lepivosť, čo spôsobí, že spadnú z miesta, kam ste ich nalepili, a potenciálne sa stratia. Ak používate samolepiace poznámky, majte to na pamäti!

Metóda 2 zo 4:Písanie poznámok niekomu inému


Rozhodnite sa, ako budete zanechávať poznámky pre niekoho iného, napríklad pre druhú osobu, rodiča, súrodenca alebo priateľa. Pravdepodobne pôjde o rýchle poznámky, ktoré použijete na pripomenutie niečoho alebo na odovzdanie krátkeho odkazu.

 • Použitie technologického nástroja na zanechávanie poznámok pravdepodobne nebude fungovať, keď sa pokúšate zanechať poznámku pre niekoho iného, preto je najlepšie zvoliť metódu pero a papier.
 • Vždy majte pripravené niečo na písanie poznámok, napríklad malý poznámkový blok, samolepiace papieriky alebo nejaký odpadový papier.


Ujasnite si, čoho sa vaša poznámka týka. Pri písaní poznámky sa uistite, že sa držíte svojej pripomienky alebo správy.

 • Buďte struční a jednoduchí. Nemusí byť nutne napísaná v celých vetách, ale uistite sa, že príjemca pochopí, čo znamená.
 • Vyhnite sa odbiehaniu od témy, najmä ak ide o pripomienkovú poznámku. Príjemca môže byť zmätený z toho, o čo ho žiadate, ak odbočíte od témy.
 • Ak je poznámka časovo dôležitá, pomôže vám pridať čas a/alebo dátum. Príjemcovi to pomôže pochopiť, kedy ste poznámku zanechali a koľko času mu zostáva na splnenie úlohy.


Poznámku nechajte na ľahko nájditeľnom mieste. Zdá sa to ako zdravý rozumný návrh, ale niekedy sa poznámky nechávajú na nevhodných miestach a nikdy sa nenájdu. Tu je niekoľko bežných užitočných návrhov.

 • Na dvere chladničky alebo mrazničky
 • Na kuchynskej linke
 • Na jedálenskom stole
 • Na pulte v kúpeľni
 • V jeho/jej obedovej škatuľke
 • Na jeho/jej stole
 • Na sedadle jeho/jej auta


Následne sa spojte s príjemcom, aby ste sa uistili, že ju dostal. Samotné zanechanie odkazu nestačí na to, aby ste si boli istí, že ho príjemca dostane. Chcete sa s ním/ňou spojiť, aby ste si to overili.

 • Ak sa vám dotyčná osoba ozve ako prvá, nie je potrebné sa na ňu znovu pýtať, pokiaľ ste ju nepožiadali o splnenie nejakej úlohy, ktorej splnenie chcete zabezpečiť.
 • Buďte zdvorilí a priateľskí bez toho, aby ste boli dotieraví. Pýtať sa: „Videl si môj ranný odkaz?? Dúfam, že som vám ho nechal na vhodnom mieste“ alebo „Máte nejaké otázky týkajúce sa môjho odkazu?“ sú niektoré príklady.

Metóda 3 zo 4:Písanie sústrastného listu


Kúpte si pohľadnicu s obálkou. Môže to byť obyčajná kartička, alebo môže mať vhodný dizajn, ak sa tak rozhodnete.

 • Keďže ide o kartičku na prejav sústrasti, mala by mať trochu profesionálny a seriózny vzhľad. Humorné pohľadnice tu nie sú vhodné.
 • Vaše prianie môže byť malé alebo veľké; váš odkaz bude obsahovať len pár viet, preto sa uistite, že je aspoň tak veľký, aby sa naň zmestili.
 • Možno budete chcieť prázdnu kartičku na napísanie vlastného odkazu. Môžete si však kúpiť kartičku s vytlačeným odkazom a doplniť ju aj vlastnou poznámkou.


Vo vnútri karty napíšte pozdrav. Tento pozdrav dáva príjemcovi najavo, že pohľadnica je určená pre neho. Pozdrav by mal byť napísaný vo vnútri karty v ľavom hornom rohu.

 • Drahý _______,
 • Dobrý deň, ________,
 • Ahoj ________,


Pridajte dátum pre odkaz. Dátum by mal byť napísaný vo vnútri kartičky v pravom hornom rohu. Formát dátumu si môžete zvoliť sami.

 • 1/1/2015
 • 01/01/15
 • 1. januára 2015
 • 1. januára 2015


Zostavte svoj sústrastný odkaz. Existujú rôzne situácie, ktoré si vyžadujú sústrastný list, ale zmyslom sústrastného listu je vždy vyjadriť sústrasť. Nemala by byť dlhšia ako 2-3 vety.

 • „Je mi ľúto vašej straty. Vyjadrujem úprimnú sústrasť Vám a Vašej rodine v tomto ťažkom období.“
 • „Chcem, aby ste vedeli, že na vás myslím, kým prechádzate týmto náročným obdobím. Dajte mi prosím vedieť, ako vám môžem pomôcť.“
 • „Viem, že to bolo neočakávané, a som tu pre vás, akokoľvek ma budete potrebovať.“
 • „Možno sa na to práve teraz necítiš, ale si silný a zvládneš to.“
 • „Nie ste sami. Máte veľa príbuzných a priateľov, ktorí sú pripravení vás podporiť a pomôcť vám to zvládnuť.“


Poznámku ukončite záverečným slovom. Vaše uzavretie bude závisieť od toho, aký typ vzťahu s touto osobou máte. Príbuzný alebo blízky priateľ bude vyžadovať osobnejšie uzavretie ako spolupracovník, sused alebo niekto menej blízky. Podpíšte sa po závere svojím menom.

 • S láskou, ________
 • S láskou, ________
 • Váš priateľ, ________
 • S úctou, ________
 • S úctou, ________


Pripravte obálku na odoslanie. Obálku adresujte a nalepte na ňu pečiatku; na obálku budete chcieť napísať aj svoju spiatočnú adresu. Vložte kartičku do obálky a zalepte ju. Potom ho môžete poslať príjemcovi.

Metóda 4 zo 4:Napísanie oslavného listu


Zakúpenie pohľadnice s obálkou. Možno si budete chcieť vybrať niečo ako osobný papier, alebo si môžete v obchode vybrať vopred pripravenú kartu.

 • Neváhajte a urobte si pohľadnicu žiarivú a vzrušujúcu, pretože týmto odkazom niečo oslavujete.
 • Váš odkaz alebo odkaz vytlačený na zakúpenej karte môže byť humorný, vážny alebo povzbudzujúci. Je to vaša voľba.


Napíšte pozdrav dovnútra kartičky. Pozdrav dáva vášmu príjemcovi vedieť, že pohľadnica je určená jemu/jej. Pozdrav by mal byť napísaný vo vnútri karty v ľavom hornom rohu.

 • Vážený _______,
 • Ahoj ________,
 • Ahoj ________,
 • Môžete tiež jednoducho napísať meno príjemcu, za ktorým nasleduje čiarka.


Pridajte dátum pre informáciu, najmä ak sa v poznámke oslavujú narodeniny alebo výročie. Dátum by mal byť napísaný vo vnútri kartičky v pravom hornom rohu. Formát dátumu si môžete zvoliť sami.

 • 1/1/2015
 • 01/01/15
 • 1. januára 2015
 • 1. januára 2015


Zostavte oslavnú správu. Vaša poznámka sa môže týkať ktorejkoľvek z viacerých oslavných situácií, preto sa uistite, že je jasné, čo oslavujete.

 • „Všetko najlepšie k narodeninám! Dúfam, že máš fantastický deň plný šťastia a lásky.“
 • „Gratulujeme k povýšeniu! Vo svojej novej funkcii budete odvádzať vynikajúcu prácu.“
 • „Gratulujeme k ukončeniu štúdia! Všetka vaša tvrdá práca sa vyplatila. Vitajte v skutočnom svete!“
 • „Mal by si byť taký hrdý! Kúpa prvého domu je veľký úspech. Nemôžem sa dočkať návštevy!“
 • „Blahoželáme vám k vášmu malému uzlíčku radosti! Dúfam, že sa dieťatku a rodičom darí dobre, a teším sa na stretnutie s ním/ňou!“


Svoj zápis ukončite záverom a podpisom. V závislosti od vášho vzťahu s danou osobou môžete mať viac alebo menej osobný záver.

 • S láskou, ________
 • S láskou, ________
 • Váš priateľ, ________
 • S úctou, ________
 • S pozdravom, ________

 • Pripravte obálku na odoslanie napísaním spiatočnej a poštovej adresy a nalepením pečiatky. Vložte pohľadnicu do obálky a zalepte ju. Potom ho pošlite príjemcovi.
 • Odkazy