4 spôsoby, ako ovládať svoje podvedomie

Aj keď je vedomá myseľ pozoruhodná, podvedomá myseľ vzbudzuje ešte väčšiu úctu! Kým vaša vedomá myseľ spracováva jednu voľbu alebo činnosť, vaša podvedomá myseľ súčasne spracováva nevedomé voľby a činnosti. Po aktivácii podvedomé ciele, voľby a činy pretrvávajú, kým sa nesplnia. Výskum naznačuje, že nie je možné, aby ste svoje podvedomie. Existujú však aktivity a cvičenia, ktoré vám môžu umožniť prístup k vášmu podvedomiu a alebo rozšíriť jeho uvedomenie.

Metóda 1 zo 4: Cvičenie pozitívneho myslenia


Cvičte sa v pozitívnom sebavedomí. Nahraďte negatívne sebavýpoveď afirmáciami. Zmena vášho jazyka zmení vaše myslenie a prekoná negatívne podvedomé činy a myšlienky.[1]
Odborný zdroj
Michelle Shahbazyan, MS, MA
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 18. marca 2020.
Nahraďte slová „Nedokážem to!“ s „Dokážem to!“ Namiesto toho, aby ste si hovorili: „Vo všetkom zlyhávam!“ Vykričte si: „Podarí sa mi to!“ Ak sa pristihnete, že opäť skĺzavate k negatívnym samomluvám, zastavte sa a zhlboka sa nadýchnite. Zvážte, prečo si hovoríte, že sa vám to nepodarí. Identifikujte faktory, ktoré spôsobili, že ste sa stali negatívnymi. Všimnite si, že tieto faktory sú spúšťačmi a znovu sa venujte afirmáciám.

  • Táto zmena vo vašom jazyku sa neuskutoční zo dňa na deň. Vyžaduje si to čas a dôslednosť. Zostaňte pozitívne naladení, keď pracujete na tom, aby ste sa zbavili negatívnych podvedomých očakávaní a správania.


Vytvorte si pozitívnu mantru. Keď sa objaví úzkosť alebo stres, upokojte svoje nervy a potlačte negatívne myšlienky opakovaním osobne vytvorenej mantry. Dôsledné používanie mantry potlačí negatívne myšlienky a činy, ktoré vychádzajú z vášho podvedomia. Identifikujte svoje negatívne myšlienky a prijmite, že vaše sebaodsudzovanie je neopodstatnené. Vytvorte si liečivú mantru tak, že si určíte opak svojho sebahodnotiaceho tvrdenia. Vytvorte si dve ďalšie mantry, ktoré vyjadrujú rovnakú myšlienku; používajte ich striedavo. Vyberte si miesto vo svojom tele, ktoré uzemní pozitívnosť. Tým miestom môže byť vaše srdce alebo žalúdok. Pri opakovaní mantry položte ruku na miesto. Sústreďte sa na činnosť a naberte sebavedomie.[2]

  • Ak máte pocit, že nikdy nie ste dosť dobrí, vaše mantry by mali byť: „Som dosť dobrý“, „Som hodný“ a „Stojím za to.“


Precvičujte vizualizáciu. Vizualizácia alebo mentálny nácvik dosiahnutia vašich cieľov je skvelý spôsob, ako zapojiť a trénovať vaše podvedomie. Začnite s vizualizačnými cvičeniami, ktoré vyžadujú, aby ste využívali len jeden až dva zo svojich zmyslov. Skúste si vizualizovať každý detail fotografie alebo známeho predmetu. Keď si to osvojíte, dopracujte sa k vizualizácii celých scén filmov alebo spomienok. Všímajte si zvuky, vône, farby, textúry a chute. Keď získate schopnosť sústrediť sa a presne si predstaviť detaily, začnite si vizualizovať, ako dosahujete svoje ciele. Je dôležité, aby ste si vizualizovali čo najreálnejšie. Nezaoberajte sa negatívnymi javmi ani si nepredstavujte, že zlyhávate, ale vizualizujte si, že ste uspeli a dosiahli svoj cieľ! Ak si napríklad vizualizujete, ako prednášate prejav, predstavte si, ako sa spamätávate z koktania alebo vynechanej vety, namiesto toho, aby ste pohli davom na nohy. [3]

  • Vizualizujte konkrétne ciele. Konkrétne si predstavte, čo chcete dosiahnuť. Určite miesto, čas a okolnosti, ktoré sprevádzajú váš úspech. Prejdite do čo najväčších detailov!
  • Nepredstavujte si sami seba ako nadčloveka, namiesto toho si predstavte, akí naozaj ste.

Metóda 2 zo 4: Praktizovanie vedomej meditácie


Pripravte sa na meditáciu. Meditácia vám pomôže sústrediť sa a využiť vaše podvedomie. Pred meditáciou si určte dĺžku sedenia. Ak ste začiatočník, skúste meditovať 5 minút. Prezlečte sa do pohodlného oblečenia. Vezmite si časovač a prejdite do tichého, pokojného prostredia. Vyberte si miesto bez neporiadku a rozptyľovania. Sadnite si vonku, na podlahu svojho bytu alebo na zadnú verandu. Pred zaujatím pohodlnej polohy v sede sa natiahnite. Dotýkajte sa prstov na nohách, uvoľnite napätie z krku a uvoľnite ramená.[4]


Vytvorte si polohu. Nájdite si stabilné miesto. Sadnite si na stoličku s rovným operadlom a nohami pevne položenými na zemi alebo so skríženými nohami na vankúš na podlahe. Narovnajte si chrbát – vaše prirodzené zakrivenie chrbtice by malo byť prítomné. Umiestnite horné končatiny rovnobežne so stranami tela. Vaše lakte budú mierne pokrčené a ruky budú prirodzene jemne klesať na kolená. Mierne spustite bradu a pozrite sa na podlahu. Predtým, ako budete pokračovať, sa usaďte do pozície, uvedomte si svoje telo.[5]


Sústreďte sa na svoje dýchanie a prechádzajúce myšlienky. Zavrite oči a začnite sledovať svoj dych. Sústreďte sa na svoj nádych a výdych. Keď sa uvoľníte, vaša myseľ sa bude túlať. Myšlienky budú prúdiť z vášho podvedomia do vedomia. Zaznamenajte si tieto myšlienky, ale nesúďte ich. Nechajte tieto myšlienky prejsť. Keď si uvedomíte, že sa vaša myseľ zatúlala, vráťte svoju pozornosť k dýchaniu. Časom sa vaša myseľ opäť zatúla. Stále sa vracajte k svojmu dychu. Tento postup opakujte, kým sedenie neukončíte.[6]

Metóda 3 zo 4:Nácvik písania prúdu vedomia


Pripravte sa. Vezmite si ceruzku alebo pero a blok papiera. Nájdite si časovač – stačí časovač na vajíčko, stopky alebo telefón – a nastavte ho na 5 alebo 10 minút Usaďte sa v tichom prostredí bez rozptyľovania. Nastavte si telefón na tichý režim. Vyhnite sa používaniu počítača alebo tabletu – poskytujú vám príliš veľa rozptýlenia![7]


Začnite písať. Posaďte sa do pohodlnej polohy a zhlboka sa nadýchnite, aby ste sa sústredili. Spustite časovač a začnite písať. Nikdy nepristupujte k písaniu prúdu vedomia s plánom, ale nechajte svoje myšlienky prirodzene prechádzať z jednej do druhej. Keď sa vám myšlienky dostanú do hlavy, zaznamenajte ich na papier. Nevyhýbajte sa zapisovaniu všedných myšlienok ani neignorujte zvláštne myšlienky – tie mohli vychádzať z vášho podvedomia.[8]
Odborný zdroj
Michelle Shahbazyan, MS, MA
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 18. marca 2020.
Nehodnoťte myšlienky ani sa nezastavujte, aby ste ich analyzovali. Jednoducho píšte. Pokračujte v zaznamenávaní svojich myšlienok, kým nezazvoní časovač.[9]


Analyzujte svoje písanie. Po skončení sedenia si prečítajte svoje myšlienky. Premýšľajte nad svojimi slovami. Identifikujte opakujúce sa myšlienky alebo zvláštne frázy. Pokúste sa nájsť spojenie medzi dvoma odlišnými myšlienkami. Zaznamenajte si všetky potenciálne podvedomé myšlienky. Počas vykonávania tohto cvičenia si prečítajte svoju prácu z predchádzajúcich sedení. Sledujte svoj postup pomocou písania prúdu vedomia a vyhodnoťte, či sa vaše podvedomie odhalilo.[10]

Metóda 4 zo 4:Precvičovanie analýzy snov


Zaznamenajte si svoje sny. Pred zaspávaním si vedľa postele položte pero alebo ceruzku a denník. Keď sa ráno zobudíte alebo pravidelne počas noci zaznamenávajte svoje sny do denníka. Zapíšte si každý detail svojho sna, na ktorý si spomeniete. Zaznamenávajte si drobné detaily, bez ohľadu na to, ako všedné alebo bezvýznamné sa môžu zdať. Ak si už nejaký čas zaznamenávate svoje sny, všimnite si všetky opakujúce sa pojmy, postavy alebo predmety.

  • Vaše podvedomie sa odhaľuje vo vašich snoch. Zaznamenávanie a štúdium snov vám preto poskytuje prístup k vášmu podvedomiu.[11]


Rozhodnite sa, či bol váš sen významný, a kategorizujte ho. Nevýznamný sen zahŕňa aspekty vášho fyzického okolia – do svojho sna môžete zahrnúť vône, zvuky a fyzické činnosti, ktoré sa vyskytujú okolo vás; významný sen pochádza z vášho podvedomia – nie je to bežný sen, ale zvláštny, záhadný alebo poučný sen. Ak bol váš sen významný, určte, do ktorej kategórie podvedomých snov patrí. Bol to predvídavý sen, ktorý odhalil podrobnosti o budúcich udalostiach? Bol sen varovaním? Bol vecný – potvrdil to, čo ste už vedeli?? Inšpiroval vás sen alebo splnil jednu z vašich túžob? Splnil váš sen vaše želanie alebo potrebu zmieriť sa s niekým alebo s niečím?[12]

  • Živé sny sú často významnejšie.

  • Výklad vašich významných snov. Nemusíte byť odborník, aby ste analyzovali svoje vlastné sny! Vyžaduje si to len trochu úsilia a skúmania. Na internete a v miestnej knižnici sú k dispozícii praktické zdroje! Pri analýze svojho sna ho posudzujte ako celok. Každý detail, na ktorý si spomeniete, má význam a zlepší váš výklad sna, ako aj vaše pochopenie vášho podvedomia. Ak je definícia symbolu v snovom slovníku nedostatočná, skúste sen posúdiť v kontexte vlastného života. Skúste sami určiť, či existuje dôvod, prečo sa tento obraz, osoba alebo vec objavuje vo vašich snoch.[13]
  • Odkazy