4 spôsoby, ako poslať strelnú zbraň poštou

Posielanie nebezpečných predmetov, ako sú strelné zbrane, môže byť zložitá záležitosť. Ak nemáte platnú federálnu licenciu na strelné zbrane (FFL), nie ste legálne oprávnení vyrábať alebo predávať strelné zbrane v Spojených štátoch. Preto musíte poznať obmedzenia, v rámci ktorých budete musieť pracovať, keď budete posielať strelnú zbraň v U.S. Ak ste držiteľom FFL, budete mať viac možností na odosielanie, ale stále musíte dodržiavať zákony. Bez ohľadu na to, aký je váš status, znalosť vašich zákonných povinností vám uľahčí proces odosielania.

Metóda 1 zo 4:Zasielanie bez licencie FFL


Zistite, kam môžete poslať. Ako držiteľ nelicencie môžete zasielať kamkoľvek v rámci štátu vášho bydliska. Neposielajte strelné zbrane do iných štátov alebo krajín. Ak potrebujete poslať svoju strelnú zbraň mimo štátu na opravu, môžete to urobiť len prostredníctvom držiteľa FFL.[1]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
Prejsť na zdroj
Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane (ATF) definuje váš štát bydliska ako:

 • Štát, v ktorom sa fyzicky nachádzate a máte v úmysle zostať v ňom na dobu neurčitú.
 • Štát, v ktorom ste zaregistrovaný ako volič.
 • Štát(y), v ktorom(ých) žijete podstatnú časť roka.[2]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
  U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
  Prejsť na zdroj


Určite, komu môžete posielať. Podľa zákona môžete posielať zásielky komukoľvek, vrátane iných osôb, ktoré nemajú licenciu. Požiadajte obdarovaného, aby vám ukázal kópiu zbrojného preukazu alebo iného dokladu, ktorý potvrdzuje, že môže legálne vlastniť strelnú zbraň. Môžete tiež vykonať kontrolu minulosti svojho potenciálneho príjemcu tým, že sa uistíte, že nie je:

 • Zločinec
 • Odsúdený za domáce násilie
 • Predmet domáceho zákazu priblíženia sa
 • Utečenec
 • Nezákonný užívateľ kontrolovanej látky
 • Pracovník bez dokladov
 • Veterán prepustený zo služby bez cti
 • Bývalý uchádzač o zamestnanie.S. občanom (ktorý sa vzdal svojho U.S. občianstvo)
 • Osoba vyhlásená za duševne nespôsobilú alebo nedobrovoľne umiestnená do psychiatrickej liečebne.[3]


Preskúmajte výnimky z pravidiel. Máte povolené odoslať si strelnú zbraň do iného štátu. Balík však môžete otvoriť a prevziať iba vy. Ak sa sťahujete do iného štátu, môžete si strelné zbrane zabaliť a poslať ich spolu s ostatnými vecami. Predtým si overte, či je typ strelnej zbrane, ktorú prepravujete, v súlade so zákonmi a miestnymi nariadeniami daného štátu.[4]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
Prejsť na zdroj


Použite schváleného prepravcu. Neposielajte ručné zbrane prostredníctvom poštovej služby Spojených štátov (USPS). USPS neprijíma na prepravu ručné zbrane od držiteľov, ktorí nemajú licenciu. Ak chcete odoslať ručnú zbraň ako osoba bez povolenia, budete musieť použiť komerčného prepravcu, napríklad FedEx alebo UPS.

 • Ako osoba bez licencie môžete prostredníctvom USPS len pušky alebo brokovnice.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
  U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
  Prejsť na zdroj

Metóda 2 zo 4:Zasielanie s FFL


Pozrite sa, kam môžete posielať. Ako držiteľ federálnej licencie na strelné zbrane (FFL) môžete zasielať do ktoréhokoľvek štátu v Spojených štátoch. Nepokúšajte sa odoslať strelnú zbraň do zahraničia bez príslušného povolenia. Oboznámte sa so všetkými zákonmi alebo obmedzeniami v štáte alebo lokalite, kam posielate.[6]


Zistite, komu môžete posielať. Ak posielate do iného štátu, federálny zákon vyžaduje, aby príjemca bol držiteľom aktuálneho a platného FFL. V rámci svojho štátu bydliska môžete zasielať aj osobám bez licencie a držiteľom FFL.

 • Ak posielate mimo štátu držiteľovi FFL, požiadajte ho, aby vám odfaxoval, poslal e-mailom alebo poštou kópiu svojho osvedčenia o licencii FFL. Zasielajte len osobe a na adresu uvedenú v osvedčení.
 • Pri zasielaní nelicencovaným osobám vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili, že nie sú:
  • Zločinec
  • Odsúdený za domáce násilie
  • Osoba, na ktorú sa vzťahuje zákaz približovania sa v domácnosti
  • Utečenec
  • Nezákonný užívateľ kontrolovanej látky
  • Pracovník bez dokladov
  • Veterán, ktorý bol prepustený z armády bez pocty
  • bývalý U.S. občanom (ktorý sa vzdal svojho U.S. občianstvo)
  • Osoba vyhlásená za duševne nespôsobilú alebo nedobrovoľne umiestnená do psychiatrickej liečebne.[7]


Určite, ako môžete zasielať. Ručné zbrane, pušky a brokovnice môžete zasielať prostredníctvom USPS, UPS a FedEx. Vyplňte formulár PS 1508 USPS na pobočke, kam ručnú zbraň posielate. Ak chcete poslať ručnú zbraň prostredníctvom USPS, pokúste sa nájsť miestneho licencovaného predajcu, ktorý by vám ju prostredníctvom USPS poslal.[8]

Metóda 3 zo 4:Preprava v rámci Spojených štátov


Vyberte si svoju kolónku. Zvážte návštevu obchodov so zbraňami, aby ste našli použité škatule. Ušetríte si tak problémy so skladaním vlastných krabíc a riziko, že ich prepravca odmietne. Vyberte si nadrozmerné škatule, aby ste zabránili odcudzeniu balíka počas cesty.[9]

 • Ak posielate prostredníctvom UPS, použite novú škatuľu z vlnitej lepenky, ktorá spĺňa smernice pre pevnosť jednostenných škatúľ.[10]


Dobre zabaľte škatuľu. Používajte bublinkovú fóliu alebo iné vysokokvalitné polstrovanie. Kontaktujte prepravcu, ktorého plánujete použiť. Požiadajte pracovníka, aby vám odporučil baliaci materiál vhodný pre strelnú zbraň. Opýtajte sa miestneho obchodu so zbraňami, či by im nevadilo rozdeliť sa s použitým obalovým materiálom.

 • Vyhnite sa zošúchaným novinám, plastovým obalom alebo detským plienkam. Títo to nezvládnu. Ak sa strelná zbraň poškodí pri preprave, nároky voči prepravcovi môžu byť zamietnuté, ak vaše balenie bolo neštandardné.


Zahoďte muníciu. Posielajte ju samostatne. Federálny zákon zakazuje prepravu munície so strelnými zbraňami. Bezpečne ju zabaľte do samostatných škatúľ alebo kovových svoriek, ktoré tesne zapadnú do hlavného balíka. Uistite sa, že kontajnery s muníciou sa nedajú otvoriť počas prepravy.[11]
Balík zreteľne označte ako balík obsahujúci strelivo. Navštívte UPS.com, FedEx.com alebo USPS.gov vytlačiť požadovaný štítok ORM-D alebo čiernobiely kosoštvorec na označenie vášho balíka ako výbušného.[12]

 • Balíky so strelivom musíte priniesť priamo na pracovisko dopravcu s personálom. Nevhadzujte ich do verejných poštových schránok alebo schránok na vhadzovanie.[13]


Neoznačujte balík. Vyhnite sa písaniu „strelná zbraň“ alebo iným odkazom na konkrétny obsah balíka. Tento zákaz zahŕňa predtlačené oblasti na schránke, vašu spiatočnú adresu podniku a adresu prepravy. Ak sú na čomkoľvek slová ako „zbraň“, „strelná zbraň“ alebo „boom-stick“, odstráňte ich.[14]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
Prejdite na zdroj


Uveďte svoje údaje. Do balíka vložte fotokópiu preukazu totožnosti s fotografiou vydaného štátom, ak zásielku zasielate držiteľovi FFL. Sú povinné viesť záznam o tom, kto strelnú zbraň odoslal. Je tiež oceňovanou zdvorilosťou, ak uvediete údaje o svojom vodičskom preukaze.


Prineste balík k dopravcovi. Odneste schránku priamo na poštu s personálom alebo komerčnému prepravcovi. Nenechávajte svoj balík vo verejnej poštovej schránke alebo schránke na odovzdávanie zásielok.[15]

 • Ak ste držiteľom licencie FFL a posielate zásielku mimo štátu, vytlačte si kópiu licencie FFL príjemcu, aby ste ju mohli ukázať poštovému doručovateľovi, ak ju bude vyžadovať.


Zaregistrujte svoju zásielku. Požiadajte o potvrdenie o doručení. Tým sa zabezpečí, že váš balík sa dostal na miesto určenia. USPS odporúča, ale nevyžaduje túto službu.[16]
Spoločnosť UPS vyžaduje službu „Potvrdenie o doručení pre dospelých s požadovaným podpisom“.[17]
Spoločnosť FedEx vyžaduje, aby si odosielatelia vybrali možnosť „Vyžaduje sa priamy podpis“ alebo „Vyžaduje sa podpis dospelej osoby.“[18]


Obsah balíka oznámte ústne. Oznámte poštovému doručovateľovi, že balík, o ktorého doručenie ho žiadate, obsahuje strelnú zbraň. Buďte pripravení otvoriť zásielku a overiť, či v nej nie je munícia pribalená k strelnej zbrani.

 • Predajcovia, ktorí zasielajú ručné zbrane prostredníctvom USPS, musia oznámiť túto skutočnosť dopravcovi a vyplniť formulár. Súkromní prepravcovia (ako FedEx a UPS) zvyčajne, ale nie vždy, vyžadujú oznámenie.

Metóda 4 zo 4: Medzinárodná preprava


Navštívte ATF.gov. Strelné zbrane môžete posielať do zahraničia, len ak ste držiteľom platného FFL. Proces zákonného vývozu strelných zbraní je veľmi zložitý. Pozorne si prečítajte kódexy a usmernenia ATF, aby ste sa oboznámili so svojimi právami a povinnosťami.


Zaregistrujte sa na Riaditeľstve pre kontrolu obranného obchodu (DDTC). Táto oblasť ministerstva zahraničných vecí dohliada na prvý krok k získaniu licencie vývozcu strelných zbraní. Vyplňte registračný formulár DS-2032. Preskúmanie formulárov trvá v priemere 45 až 60 dní. Po odoslaní dostanete potvrdzujúci e-mail a pokyny, ako skontrolovať stav vašej žiadosti.


Požiadať o vývoznú licenciu. Po tom, ako DDTC schváli vašu registráciu, môžete požiadať o vývoznú licenciu. Vyplňte formulár DSP-85 a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny. Podajte ho elektronicky prostredníctvom portálu DTrade. Po odoslaní žiadosti dostanete potvrdzujúci e-mail. Prečítajte si správu s pokynmi, ako skontrolovať stav vašej žiadosti.


Zistite, aké ďalšie povolenia budete potrebovať. Zvážte, aké predmety plánujete prepravovať. Ak sa rozšíria do kategórie športových zbraní alebo útočných zbraní, budete potrebovať ďalšie povolenia.

 • Športové pušky, brokovnice a strelivo sú regulované ministerstvom obchodu. Navštívte stránku https://www.bis.Dokument.gov/. V rozbaľovacom zozname na ľavej strane vyberte možnosť „Hovoriť s poradcom pre vývoz.“ Kliknite na tlačidlo Enter a vyberte jedno z troch telefónnych čísel v hornej časti stránky.
 • Samopaly, tlmiče, krátkohlavňové brokovnice/pušky a iné strelné zbrane klasifikované ako zbrane triedy 3 podľa Národného zákona o strelných zbraniach (NFA) si vyžadujú dodatočnú dokumentáciu. Vyplňte formulár ATF č. 9, žiadosť a povolenie na trvalý vývoz strelných zbraní.[19]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane
  U.S. federálny orgán činný v trestnom konaní, ktorý sa zaoberá trestnými činmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a alkoholom a tabakovými výrobkami
  Prejsť na zdroj


Preskúmajte vnútroštátne a miestne zákony. Pred odoslaním zásielky sa uistite, že dodržiavate zákony krajiny alebo lokality, do ktorej zásielku odosielate. Sankcie za porušenie týchto zákonov sa značne líšia, preto venujte čas dôkladnému prieskumu. Niektoré krajiny obmedzujú dovoz určitých typov strelných zbraní alebo ich častí. Iné krajiny súkromným osobám priamo zakazujú vlastniť strelné zbrane. Napríklad:

 • Kanada zakazuje dovoz strelných zbraní uvedených na zozname zakázaných podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a to aj v prípade, že osoba má povolenie na vlastníctvo zbrane tejto triedy.[20]
 • Spojené kráľovstvo zakazuje dovoz širšej škály strelných zbraní vrátane tzv. ručných zbraní.“[21]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

 • Overte si predpisy u dopravcov. Pri medzinárodnej preprave môžete postupovať podľa väčšiny pokynov pre vnútroštátnu prepravu. Rôzni dopravcovia však stanovujú rôzne obmedzenia týkajúce sa toho, čo a kam možno posielať. FedEx napríklad zakazuje zasielanie strelných zbraní a streliva do Kanady.[22]
  Opýtajte sa dopravcov na ich zásady týkajúce sa:

  • Obmedzené položky
  • Čo treba priložiť k zásielke, napríklad doklad o vývoznej licencii (licenciách) alebo dokumentáciu FFL
  • Balenie materiálov potrebných na dlhšie vzdialenosti
  • Hmotnostné limity
  • Označenie obalu
  • Potvrdenie o doručení
 • Odkazy