4 spôsoby, ako rozvíjať plynulosť v angličtine

Naučiť sa základy nového jazyka je určite náročné, ale zvládnuť skutočnú plynulosť v novom jazyku je ešte ťažšie. Plynulosť v jazyku, ktorý nie je vaším materinským jazykom, je však možné rozvíjať vhodným učením a množstvom praxe. Rozvíjať plynulosť v angličtine sa dá pomocou odhodlania a tvrdej práce.

Metóda 1 zo 4:Stať sa pohodlným v angličtine


Zúčastnite sa vyučovacej hodiny. Ak sa práve začínate učiť angličtinu, najlepšie je začať navštevovať kurz. Kvalifikovaný učiteľ vás môže previesť základmi angličtiny a pomôcť vám pochopiť, ako funguje jazykový systém.

 • Ak nemôžete navštevovať kurzy, skúste si nájsť online program na osvojenie si jazyka.[1]


Zaobstarajte si prekladový slovník. Nájdite si slovník alebo online aplikáciu, ktorá ponúka preklady slov z vášho rodného jazyka do angličtiny a z angličtiny do vášho rodného jazyka. To vám môže pomôcť v počiatočných fázach výučby angličtiny, keď si osvojujete slovnú zásobu.


Rozšírte si slovnú zásobu. Keď už máte základné znalosti o fungovaní angličtiny, venujte nejaký čas rozširovaniu svojej slovnej zásoby. Možno si budete chcieť nájsť kartičky s anglickými textami vo vašom jazyku.

 • Ak máte pocit, že ovládate slovíčka z každodennej slovnej zásoby, ale chcete sa naučiť viac, skúste si nájsť kartičky s pokročilou slovnou zásobou, aké používajú napríklad americkí študenti, ktorí sa učia na skúšku GRE, ktorá je potrebná na vstup na vysokú školu.
 • Čítanie v angličtine a krúžkovanie slov, ktoré nepoznáte, následné vyhľadávanie slov a snaha o ich začlenenie do slovnej zásoby je skvelým spôsobom, ako si rozšíriť slovnú zásobu.


Pozrite si v miestnej knižnici knihy alebo kurzy. Mnohé verejné knižnice ponúkajú zdroje pre študentov učiacich sa po anglicky. Môžu dokonca organizovať bezplatné kurzy pre členov komunity, ktorí si chcú zlepšiť plynulosť jazyka. Je to bežnejšie v oblastiach s veľkou komunitou študentov jazyka. V knižnici môžu byť k dispozícii aj knihy alebo audioknihy, ktoré si môžete bezplatne vypožičať.


Nájdite si slovník IPA. Medzinárodná fonetická abeceda (IPA) vám môže pomôcť naučiť sa vyslovovať slová, ktoré vidíte v písme, ale neviete, ako sa vyslovujú. Kniha by mala poskytnúť návod na výklad symbolov IPA, ale na internete môžete nájsť aj videá, ktoré vám povedia, ako vysloviť jednotlivé hlásky písmen IPA.[2]


Čítajte rôzne typy anglicky písaných textov. Snažte sa nájsť kombináciu viac a menej formálnych textov, aby ste získali pocit formálnej aj hovorovej angličtiny.

 • Ak sú vo vašom okolí dostupné anglické noviny, každý deň si ich vezmite a prečítajte si ich. Získate tak zdroj na každodenné učenie sa nových slov a bežných vetných štruktúr.
 • Skúste tiež čítať romány v angličtine. Ak sa vám zdá, že romány sú náročné, skúste si nájsť knihy určené pre deti alebo mladých dospelých a potom sa prepracujte k zložitejším dielam.
 • Zakrúžkujte slová, ktoré sú vám neznáme, vyhľadajte si ich a napíšte si ich definíciu na okraj papiera alebo knihy. Potom sa pokúste použiť niekoľko nových slov v anglickej konverzácii.


Pozerajte rôznorodé anglické programy. Anglické spravodajské relácie sú skvelým spôsobom, ako sa začať oboznamovať s angličtinou, pretože reportéri často hovoria zrozumiteľne bez výrazného prízvuku. Rozmanitosť typov anglických videí, ktoré sledujete, vám však môže pomôcť rozvíjať plynulosť v hovorovej angličtine, aby ste vo svojom prejave nepôsobili príliš formálne alebo strnulo.[3]

 • Pozerajte filmy. Filmy, ktoré sú určené deťom alebo dospievajúcim, môžu mať menej zložitú slovnú zásobu a vetné štruktúry a môžu byť jednoduchšie, ak sa práve zdokonaľujete.[4]
 • Dobrou voľbou môžu byť aj televízne programy, pretože sú kratšie ako filmy a môžu vám poskytnúť zmysel pre komické načasovanie a humor, čo môže byť tiež súčasťou plynulosti.
 • Zapnite si titulky pri všetkom, čo sledujete, ak sú k dispozícii. Sledovanie slovíčok pri ich počúvaní môže zlepšiť vašu výslovnosť a slovnú zásobu.


Pozerajte si videá online. YouTube a iné stránky na streamovanie videí majú takmer nekonečnú zásobu videí v angličtine. Ak si chcete zlepšiť plynulosť angličtiny v súvislosti s prácou, nezabudnite sledovať videá z konkrétneho odboru, aby ste si osvojili slovnú zásobu a detaily, ktoré sú jedinečné pre vaše profesionálne potreby.


Nájdite si kamaráta na učenie angličtiny. Aby ste si vybudovali plynulosť angličtiny, musíte si ju precvičovať, takže ak budete mať priateľa, ktorý sa tiež učí angličtinu, budete mať obaja možnosť učiť sa a precvičovať ju spoločne.[5]

 • Prípadne sa môžete pokúsiť nájsť rodeného Angličana, ktorý sa chce naučiť váš rodný jazyk, a dohodnúť sa na výmene (pozri nižšie).


Zaobstarajte si kvalitný anglický slovník. Prístup k slovníku, ktorý ponúka jasné definície neznámych slov, vám pomôže porozumieť slovám a zistiť, ako ich používať v príslušnom kontexte.[6]

 • Väčšina slovníkov poskytne slovo, sprievodcu výslovnosťou, definíciu a tvar množného čísla slova, ktoré sa zvyčajne vytvorí pridaním koncovky -s, ale môže mať aj nezvyčajnú podobu, ako napríklad -es, -en, alebo zmenu hlásky -us na -a, v závislosti od pôvodu slova.

Metóda 2 zo 4: Precvičovanie plynulosti


Hovorte po anglicky. Rozvoj plynulosti si vyžaduje neustále a dôsledné precvičovanie hovorenia nahlas.[7]
Najlepšie je, ak môžete hovoriť s rodenými Angličanmi, ale ak nemôžete, hovorte s kýmkoľvek, kto je vám k dispozícii. Môžete sa dokonca sami so sebou nahlas rozprávať po anglicky.[8]

 • Najlepší spôsob, ako sa stať plynulým, je ponoriť sa do angličtiny naplno.


Zopakujte, čo počujete hovoriť rodených hovorcov. Opakujte vety rodených hovoriacich a zamerajte sa na výslovnosť, kadenciu a rytmus. Nahrajte si svoj prejav a prehrávajte si ho, aby ste mali možnosť zhodnotiť, či vaše opakovanie znie rovnako ako originál.[9]

 • Nezabudnite sa zamyslieť nad tým, aké slová si rodený hovoriaci vyberá a ako jazyk používa.


Používajte webové stránky na výmenu konverzácií. Webová stránka na výmenu konverzácií je ako služba na vyhľadávanie partnerov pre študentov jazykov.[10]
Webová stránka vás spojí s rodeným hovorcom, ktorý sa chce naučiť váš rodný jazyk. Prostredníctvom video alebo audio chatu môžete viesť konverzácie v každom jazyku a poskytovať si okamžitú spätnú väzbu a rady.

 • Tento typ výmeny je najlepší, ak sa vykonáva pravidelne a čo najčastejšie. Nájdite si niekoho, kto má podobný rozvrh ako vy a kto je podobne odhodlaný rozvíjať plynulosť.


Počúvajte iných ľudí hovoriacich po anglicky. Najmä ak žijete v oblasti s anglicky hovoriacimi ľuďmi, počúvanie verejných rozhovorov iných ľudí môže byť často dobrým spôsobom, ako si precvičiť porozumenie a plynulosť angličtiny.

 • Všímajte si také veci, ako je rytmus ich reči, náznaky, kedy jeden hovoriaci skončí a druhý začne hovoriť, a spôsob kladenia otázok a odpovedí.[11]


Myslite v angličtine. Môže to byť zložité, ale precvičovanie tvorenia myšlienok v angličtine vám môže pomôcť takmer rovnako ako rozprávanie v angličtine.[12]
Skúste rozprávať svoj deň v angličtine. Môžete si napríklad myslieť, že vychádzam zo svojich dverí. Vidím na ulici túlavú mačku. Musím nastúpiť do správneho autobusu a ísť teraz do práce“ v angličtine a nie vo vašom rodnom jazyku.

Metóda 3 zo 4:Rozvíjanie plynulosti prostredníctvom ponorenia


Cestujte do anglicky hovoriacej oblasti. Hoci ideálna je krajina, ktorej primárnym jazykom je angličtina, anglicky hovoriace komunity existujú aj v iných krajinách. Nájdite si takúto komunitu alebo krajinu a zostaňte tam dlhší čas; čím dlhšie tam zostanete, tým dokonalejšia bude vaša znalosť jazyka.[13]


Hovorte len anglicky. Aj keď si nie ste istí, čo presne máte celý čas hovoriť, nájdite spôsob, ako komunikovať len v angličtine. Ak si nedáte možnosť „vrátiť sa“ k svojmu rodnému jazyku, pomôže vám to rýchlejšie sa zdokonaliť v angličtine a lepšie pochopiť systém jazyka.[14]


Požiadajte ľudí, aby nehovorili inými jazykmi. Ak sa pokúšate o ponorenie do angličtiny v krajine, ktorá nie je primárne anglicky hovoriaca, požiadajte svoje okolie, aby s vami hovorilo po anglicky, kedykoľvek je to možné.

 • Môže to byť zložité, ak sa pokúšate o ponorenie do jazyka doma, ale aj vaša rodina môže mať z ponorenia do jazyka prospech; snažte sa, aby to bolo pre všetkých zábavné učenie!


Buďte sebavedomí. Ak sa zbavíte strachu, že „pokazíte“ jazyk, a namiesto toho sa sústredíte na samotnú komunikáciu a spoznávanie ľudí, budete mať väčšiu šancu na úspech.[15]

Metóda 4 zo 4:Vyhýbanie sa bežným chybám v angličtine


Používajte správny člen. V anglickom jazyku existujú dva typy členov: určitý a neurčitý. „The“ je určitý člen a vzťahuje sa na jednu konkrétnu vec. „A“ a „an“ sú neurčité členy a vzťahujú sa na všeobecné podstatné meno.[16]

 • Ak vôbec hovoríte o nejakom psovi, povedzte „a dog“.“ Ak hovoríte o jednom konkrétnom psovi, povedzte „the dog.“
 • Používajte „an“ namiesto „a“, ak sa podstatné meno, ktoré nasleduje, začína samohláskou, ako napríklad v prípadoch „I would like an apple“ alebo „I will be there in an hour.“


Venujte pozornosť predložkám. Jedným zo znakov nerodeného hovoriaceho je nesprávne používanie predložiek (slov ako on, to, in, among a around). Ak chcete hovoriť tak plynulo ako rodený hovorca, venujte zvýšenú pozornosť tomu, ako tieto krátke slová používajú rodení hovorcovia.[17]

 • Žiaľ, pravidlá o tom, kedy používať konkrétny predložkový výraz, sú nejednotné. Napríklad je bežné povedať buď „Čakám na vlak“, alebo „Čakám na vlak“, ale nemôžete vždy vymeniť „na“ a „pre“, ako napríklad v prípade „V pondelok mám stretnutie“.“


Vyberte správne poradie prídavných mien. V angličtine sa so všetkými prídavnými menami nezaobchádza rovnako a rodení hovoriaci majú tendenciu umiestňovať prídavné mená v určitom poradí pred podstatné meno, ktoré modifikujú.

 • Typické usporiadanie je: článok, posudok, veľkosť, tvar, vek, farba, národnosť, materiál.[18]
  (Najlepšie je však obmedziť počet prídavných mien k jednému podstatnému menu na 2 – 3).
 • Napríklad by ste povedali: „Mám starého hnedého psa“ alebo „Jazdím na hrdzavom, škatuľovitom, 20-ročnom americkom nákladnom aute“.“


Odolajte tezauru. Tezaurus môže byť lákavý, ak máte pocit, že vaša slovná zásoba je obmedzená, ale často sa synonymá uvedené v tezaure môžu týkať alternatívnej formy slova, ktoré nahrádzate.[19]

 • Ak musíte použiť tezaurus, nezabudnite si vybrané slovo vyhľadať v kvalitnom slovníku, aby ste sa uistili, že je prijateľnou náhradou za pôvodné slovo.

 • Zapamätajte si nepravidelné slovesá. V angličtine sa pravidelné slovesá ovládajú pomerne ľahko, ale nepravidelné slovesné tvary sú oveľa ťažšie. Najlepšie je jednoducho si zapamätať tieto slovesné spojenia.[20]
  Vyhľadávanie zoznamov bežných nepravidelných slovies a vytváranie zoznamov alebo kartičiek pre seba vám môže pomôcť zvládnuť ich tvary.
 • Odkazy