4 spôsoby, ako sa dozvedieť o starovekom Ríme

Staroveký Rím bol obrovskou ríšou, ktorá sa rozprestierala od Británie až po severnú Afriku a Blízky východ. Založený v ôsmom storočí pred n. l.C.E., Rím sa do roku 300 C stal najmocnejšou ríšou na svete.E. Vzhľadom na veľkosť a rozsah časového a geografického dosahu Ríma sa môže zdať, že je ohromujúce dozvedieť sa o ňom. S určitými vedomosťami a trochou práce sa však budete môcť dozvedieť o zložitostiach rímskych dejín.

Metóda 1 zo 4: Hľadanie spôsobov, ako sa vzdelávať


Nájdite si knihy. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa naučiť niečo o starovekom Ríme, je navštíviť miestnu knižnicu alebo kníhkupectvo a nájsť si knihy na túto tému. V knižnici alebo kníhkupectve si budete môcť prezrieť širokú škálu kníh na rôzne témy týkajúce sa rímskych dejín a života. Vyhľadávanie kníh o starovekom Ríme je zrejme najlepším spôsobom, ako sa o tejto téme dozvedieť.

 • Zvážte klasické diela, ako je napríklad Edward Gibbon Dejiny úpadku a pádu Rímskej ríše (1776).
 • Pozrite si knihy o rôznych aspektoch rímskych dejín a spoločnosti. Zvážte náboženstvo, vládu, jazyk, vojenské dejiny a ďalšie oblasti.
 • Premýšľajte o elektronických knihách alebo iných knihách online. Existuje veľké množstvo webových stránok, ktoré ponúkajú bezplatné digitálne kópie klasických diel na rôzne témy.[1]


Zapíšte sa na kurzy. Ďalším skvelým spôsobom, ako sa dozvedieť o starovekom Ríme, je zapísať sa do kurzov formálneho vzdelávania zameraných na túto tému. Ak sa zapíšete do kurzu na miestnej vysokej škole alebo absolvujete kurz online, budete mať výhodu, že sa o starovekom Ríme dozviete od odborníkov, ktorí štúdiu tejto témy venovali veľkú časť svojho života.

 • Pozrite sa na kurzy na miestnej komunitnej vysokej škole alebo na univerzite.
 • Medzi typy kurzov, ktoré môžete preskúmať, patria úvodné kurzy do svetovej civilizácie, kurzy vyššej úrovne zamerané konkrétne na staroveký Rím alebo postgraduálne kurzy, ktoré sa zameriavajú na konkrétne časti života a/alebo dejín Ríma.
 • Nezabudnite, že nemusíte získať titul, aby ste mohli navštevovať alebo auditovať kurz. Možno sa budete môcť zúčastniť aj na prednáškach zadarmo – poraďte sa s profesorom, ktorý daný predmet vyučuje.
 • Zvážte otvorené kurzy na rôznych univerzitách. Yale University má na internete zverejnených niekoľko kurzov, ktoré obsahujú sylaby, videonahrávky prednášok a ďalšie. Podobný program má aj Massachusettský technologický inštitút.


Pozrite si videá. O starovekom Ríme sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom filmu. Film je skvelým médiom na učenie a zábavu. V dôsledku toho je film skvelým spôsobom, ako nasať informácie veľmi nestresujúcim spôsobom.

 • Zvážte dokumentárne filmy, ako napr Príbeh starovekého Ríma.
 • Zvážte historické hrané filmy, ako napr Gladiátor.
 • Zvážte televízne relácie, ako napr. seriál HBO Rím.
 • Pri sledovaní historickej fikcie vo filme alebo v televízii dbajte na výber historicky presných diel. Prečítajte si recenzie na populárnych stránkach s recenziami, aby ste získali predstavu o presnosti daného filmu alebo televízneho programu.[2]


Vyhľadajte si online zdroje. Internet je plný skvelých online zdrojov, ktoré vám pomôžu naučiť sa o starovekom Ríme. Mnohé webové stránky majú celé stránky, sekcie alebo iné ponuky venované rímskym dejinám. Zvážte:

 • Online encyklopédie.
 • Online databázy ako JSTOR.
 • Webové stránky špeciálne venované histórii starovekého Ríma.


Premýšľajte o ceste do Talianska. Jedným zo skvelých spôsobov, ako sa dozvedieť o starovekom Ríme, je vycestovať do Talianska. Taliansko ako centrum Rímskej republiky a neskôr Rímskej ríše obsahuje obrovské množstvo ruín a iných kultúrnych zdrojov.

 • Uistite sa, že ste absolvovali prehliadku Ríma, aby ste videli hlavné rímske architektonické divy, ako je Koloseum.
 • Navštívte múzeá, ktoré prezentujú rímsku históriu a umenie. Premýšľajte o návšteve Múzea rímskej civilizácie (v Ríme).
 • Zvážte návštevu miest, ako sú Pompeje, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, ako vyzerali rímske mestá.[3]

Metóda 2 zo 4:Pochopenie interpretácie a teórie


Vytvorte si základné poznatky o historickej teórii. Na to, aby ste sa skutočne naučili a pochopili dejiny starovekého Ríma, potrebujete aj základné znalosti historickej teórie. Znalosť historickej teórie vám umožní dať si všetko, čo sa naučíte, do správnej perspektívy a mať rámec na jej pochopenie.

 • Dejiny Ríma, ktoré sa dnes vyučujú, sú približným obrazom toho, čo sa dialo v minulosti.
 • História nie sú len udalosti, mená a dátumy, ale aj myšlienky a koncepty, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť „fakty.“
 • V histórii neexistujú zákony, ktoré by vysvetľovali všetko. Historické udalosti sa odvíjajú od komplexných príčinných súvislostí a od konania jednotlivých aktérov. Rím napríklad nepadol, pretože dokončil cyklus od demokracie cez republiku až po diktatúru. Klesol z rôznych dôvodov, okrem iného aj v dôsledku zhoršovania životného prostredia a meniacich sa populačných a hospodárskych trendov.[4]


Pochopiť, že interpretácia sa líši od historika k historikovi. Skôr ako sa začítate do učenia o rímskych dejinách, mali by ste si uvedomiť, že interpretácie sa budú u jednotlivých historikov líšiť. Je dôležité si to uvedomiť, pretože väčšina historikov uznáva, že neexistuje spôsob, ako skutočne poznať minulosť tak, ako ju žili ľudia v danom období.

 • Historické interpretácie sa časom menia.
 • Rôzni historici budú tie isté udalosti a ľudí stvárňovať rôznymi spôsobmi.


Oboznámte sa s hlavnými učencami zaoberajúcimi sa rímskymi dejinami. Po tom, ako pochopíte, že interpretácia sa líši od historika k historikovi, mali by ste sa oboznámiť s niektorými najznámejšími učencami starovekého Ríma. Ak sa nakoniec oboznámite s prácou mnohých historikov, získate oveľa ucelenejší pohľad na dejiny Ríma. Uvažujme: [5]

 • Čítanie diel Livia a Tacita, rímskych historikov, ktorí písali v prvom storočí C.E. Títo historici sa zamerali na otázky politickej moci a rastu impéria. V mnohých ohľadoch ich diela odrážajú moc Ríma v čase, v ktorom žili.
 • Čítanie diela Edwarda Gibbona. Gibbonova práca odrážala záujem Britov z konca 18. storočia o impérium a imperializmus.
 • Čítanie diela Gézu Alföldyho. Alföldyho dielo odráža záujem o sociálne dejiny z konca 20. storočia, ktorý bol odklonom od zamerania na politiku a moc.[6]


Poznať hlavné otázky alebo problémy, na ktoré sa historici zameriavajú pri štúdiu starovekého Ríma. Dôležitou súčasťou poznávania starovekého Ríma je poznanie a pochopenie hlavných otázok, na ktoré sa historici vo svojich štúdiách zameriavali. Znalosť týchto otázok vám poskytne analytický rámec a východisko pri vzdelávaní o Ríme.

 • Aké faktory prispeli k vzostupu Ríma?
 • Čo viedlo k pádu Ríma?
 • Aký bol vplyv Ríma na západnú (a svetovú) civilizáciu?

Metóda 3 zo 4:Poznávanie Ríma


Naučte sa základnú časovú os starovekého Ríma. Jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali urobiť, je oboznámiť sa s časovou osou starovekého Ríma. Poznanie časovej osi Ríma vám pomôže pochopiť mnohé udalosti, postavy a obdobia, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie starovekého Ríma. Uveďte niekoľko významných udalostí:

 • Podľa legendy bol Rím založený v roku 753 pred Kr.C.E. Romulus a Remus. V tomto období sa Rímske kráľovstvo rozrástlo a stalo sa mocným.
 • Rím prešiel na republiku v roku 509 pred Kr.C.E. Ľudia v Ríme sa rozhodli, že ich prežitie je neustále ohrozované rímskymi vládcami, ktorí sa snažia vykonávať absolútnu moc. Táto éra zaviedla ústavu, magistrát a senát. Tento systém bol navrhnutý tak, aby vyvážil moc vlády.
 • V nasledujúcich storočiach Rím vyhral veľmi nákladnú a dlhú sériu vojen proti invázii Galie a Kartága.
 • Po zavraždení Júlia Cézara v roku 44 B.C.E. a občianskej vojne medzi jeho dedičmi Oktaviánom a Markom Antoniom, Oktavián sa vyhlásil za cisára a z republiky sa stalo cisárstvo. Nasledovalo obdobie 200 rokov mieru a stability, známe ako „Pax Romana“.
 • Rím začal pomaly upadať.
 • V 2. a 3. storočí pred Kr.E., ríša sa rozdelila na východnú a západnú časť. Západ, ktorého súčasťou bol aj samotný Rím, sa ďalej rozdeľoval a upadal. Prípadné vyplienenie Ríma útočníkmi v roku 476 C.E. znamenal začiatok stredoveku v Európe.
 • Východná ríša pokračovala oveľa dlhšie, vládla z Konštantínopolu, až ju nakoniec anektovala Osmanská ríša.[7]


Preskúmajte náboženstvo, filozofiu a mytológiu Ríma. Predtým, ako sa v treťom storočí pred Kr.E., Rímskemu náboženstvu dominoval panteón bohov a zložité mytológie. Pochopenie náboženstva, filozofie a mytológie Ríma je pri poznávaní rímskych dejín kľúčové.

 • Bohovia a bohyne zastávali rôzne úlohy od zdravia, bohatstva a šťastia až po nejasných duchov, ktorí sa starali o prahy dverí.
 • V starovekom Ríme existovalo božstvo alebo mytológia, ktoré vysvetľovali takmer každú skúsenosť, s ktorou sa človek mohol stretnúť.
 • Rímske chrámy sa líšili od veľkolepých stavieb, ako bol Panteón, až po malé domáce svätyne známe ako Larariums.[8]


Poznajte vládu a zákony Ríma. Ríši symbolicky vládol cisár. Cisár kontroloval armádu, staral sa o zahraničné záležitosti a slúžil ako arbiter medzi vládnucimi rodinami Ríma. Poznanie tohto systému vám umožní oveľa lepšie pochopiť Rím ako celok.

 • Podobne ako v mnohých iných starovekých kultúrach existovala pevná spoločenská štruktúra od otrokov až po vládnucu vrstvu.
 • Ženy, deti, otroci a obyčajní ľudia alebo robotníci, známi ako plebejci, nemohli voliť a v rímskom práve mali len malé uznanie.
 • Otec rodiny mal kontrolu nielen nad celou domácnosťou a majetkom, ale aj nad pozemkami svojich synov. Vlastník pôdy nemohol vykonávať úplnú správu, kým žil jeho vlastný otec.
 • Hlasovanie často využívala a zneužívala mocná elita. Voliči, ktorí mali právo voliť, boli rozdelení do tried a poradie hlasovania sa určovalo od najbohatších po najchudobnejších, takže chudobnejšie rodiny, ktoré mohli voliť, boli zaradené do jednej triedy a len zriedkavo mali vôbec možnosť voliť.
 • Väčšinu právnych predpisov pripravovalo a schvaľovalo ľudové zhromaždenie známe ako „Comitia Tributa“, zatiaľ čo senát pôsobil ako mocná poradná rada, čo často veľmi sťažovalo prijímanie nových zákonov a reforiem.
 • V období republiky mal panovník v podstate úlohu prvého občana. Keď bol Rím impériom, vládcovia mali absolútnu moc.[9]


Spoznajte hospodársky systém Ríma. Poznanie rímskeho obchodu a hospodárstva je veľmi dôležité pre pochopenie zložitosti starovekého Ríma. To je obzvlášť dôležité, pretože globálny dosah Ríma mal do veľkej miery ekonomický charakter.

 • Rím mal vlastné merné jednotky vrátane pes alebo pešo. Stopa bola rozdelená na 12 unicae alebo palcov, podobne ako v prípade cisárskeho spôsobu, ktorý sa používa aj dnes.
 • Súčasťou toho, čo robilo Rím mocnejším a ľahšie obchodovateľným, bol ich jednotný systém mincí. To umožnilo legálnu výrobu mincí v mincovniach po celom cisárstve.
 • Ekonomiku komplikovala skutočnosť, že Rím nemal zodpovedné rozpočtové alebo rezervné inštitúcie. Územia zarábali finančné prostriedky pre ríšu na poľnohospodárskych a iných daniach, ako aj na tribute – tie však často prúdili cez provinčných guvernérov, kým sa dostali do Ríma. Tieto prostriedky boli často spreneverené úradníkmi alebo ukradnuté banditmi.
 • Rímsky obchod závisel od námorných lodí a s rastom Ríma rástla aj jeho kontrola nad Stredozemným morom a pobrežnými oblasťami, ktoré s ním hraničili. Rím mal aj rozsiahlu cestnú sieť, ktorá spájala celú ríšu.[10]


Spoznajte významné rímske osobnosti. Vo všeobecnosti sa o rímskych dejinách môžeme veľa dozvedieť, ak sa pozrieme na významných Rimanov a na to, ako žili a ovplyvňovali Rím. Dejiny rímskych ľudí sú nielen zaujímavé, ale sú aj pohľadom na širší rímsky život a spoločnosť.

 • Premýšľajte o panovníkoch, ako boli Július Cézar, Augustus a Markus Antonius.
 • Zoberme si filozofov a vedcov, ako boli Cicero, Epiktétos a Seneca.
 • Viac informácií nájdete v článku: Deň v živote starovekého Ríma: Každodenný život, záhady a kuriozity Alberto Angela.[11]

Pochopte život bežných rímskych občanov. Je ľahké sústrediť sa na život bohatých Rimanov, ale veľký počet obyvateľov bol chudobný a žil veľmi odlišným životom. Často žili v zle postavených domoch a mali problém uživiť svoje rodiny. Bolo dokonca normálne, že chudobné rodiny opúšťali svoje deti v nádeji, že dostanú lepší život ako sluhovia alebo otroci.[12]

 • Jedným zo spôsobov, ako sa dozvedieť o každodennom živote Rimanov, je študovať pozostatky mesta Pompeje, ktoré bolo rímskym mestom. Sopka Vezuv vybuchla v roku A.D. 79 zachovanie mesta pod popolom.
 • Môžete tiež študovať rozdiely medzi tým, ako žili chudobní a bohatí, napríklad ich vzdelanie, spôsob obliekania a materiály používané na stavbu ich domov.[13]


Informujte sa o kuchyni starovekého Ríma. Rímska strava a potraviny sú tiež veľmi dôležité pre pochopenie rímskych dejín. Poznanie potravín v starovekom Ríme vám umožní nahliadnuť do spôsobu života Rimanov.

 • Mäso bolo drahým luxusom a v ich jedálničku sa občas objavovalo mäso, ktoré bolo hlavnou udalosťou jedla. K bežnému mäsu patrili holuby, králiky, bravčové mäso a divina. Husi, kurčatá a ryby však boli veľmi drahé a konzumovali ich bohaté domácnosti.
 • Raňajky sa často nazývali „jentaculum“, ktoré sa často podávali na úsvite a obsahovali chlieb namočený vo víne. Rimania jedli aj ovocie, med, vaječné pokrmy a syr, pričom v bohatých domácnostiach bolo základom mäso. Hlavné jedlo dňa známe ako „cena“ sa často začínalo v skorých popoludňajších hodinách až do neskorej noci, ak boli pozvaní hostia.
 • Bohatí Rimania často jedli ležiac, ako aj zo stola známeho ako „mensa.“ Z týchto hostín sa vyvinuli tri hlavné chody, ktoré sú populárne dodnes – „gustatio“, čo bol prvý chod, „primae mensae“, čo bolo hlavné jedlo, a „secundae mensae“, čo bol dezert.
 • Rímsky chlieb bol luxusom a pekári boli známi chlebom, rožkami a ovocnými koláčmi. Chlieb pre chudobných bol však tvrdý materiál. Bolo ťažké a zvyčajne sa vyrábalo zo špaldy a iných obilnín. Aby bola chutná, zvyčajne ju bolo potrebné namočiť do vína alebo vody, pretože rýchlo stuchla.
 • Rimania tiež radi používali korenie a slanú omáčku známu ako „garum.“ Garum sa vyrábal z fermentovaných rýb a rybích vnútorností, ktoré sa pomaly fermentovali niekoľko mesiacov. Rimania používali ako dresing aj olivový olej a vínny ocot.[14]


Informujte sa o sviatkoch starovekého Ríma. Rimania boli veľkými milovníkmi večierkov a ich kalendáre uvádzajú niekoľko desiatok významných sviatkov. Posvätné dni v rímskom kalendári zvyčajne prevyšovali svetské dni, takže vždy bola príležitosť na oslavu. Pochopenie dôležitých rímskych sviatkov vám poskytne skvelý prehľad o živote Rimanov.

 • O jednej z najväčších osláv „Saturnálie“ sa hovorí, že bola predchodkyňou vianočných osláv, ktoré sa slávia dnes.
 • Keď sa učíte o rôznych slávnostiach starovekého Ríma, zvážte ich kontext, pôvod a perspektívu osoby, ktorá o nich píše. Toto je dôležité, pretože vám to veľa napovie o tom, ako rámcujú svoju interpretáciu týchto sviatkov.[15]

Metóda 4 zo 4:Zdieľanie vedomostí

Naučte priateľa o starovekom Ríme. Pomôže vám to upevniť si svoje vedomosti. Mohli by ste formálne doučovať kamaráta, ktorý tiež študuje staroveký Rím. Prípadne si môžete vybrať priateľa, ktorý má rád históriu.

 • Jedným zo spôsobov, ako vzbudiť u svojho priateľa záujem o to, čo mu chcete povedať o starovekom Ríme, je predstaviť mu túto tému prostredníctvom filmu. Požiadajte svojho priateľa, aby si pozrel film, ktorý sa odohráva v starovekom Ríme, napríklad Gladiátor. Po skončení filmu sa porozprávajte so svojím priateľom o reáliách starovekého Ríma.

Vytvorte online zdroj informácií o starovekom Ríme. Pomocou stránok, ako je Prezi alebo Wix, vytvorte online prezentáciu alebo webovú stránku o starovekom Ríme. Urobte ju verejnou, aby sa z vášho zdroja mohol učiť ktokoľvek. Vaša prezentácia alebo webová stránka pri jej vytváraní upevní to, čo ste sa naučili, a budete si môcť kedykoľvek ľahko osviežiť svoje vedomosti.

 • Mohli by ste si tiež vytvoriť kartičky na stránke, ako je Quizlet.
 • Ďalšou možnosťou je vytvoriť kvíz na stránke Kahoot.
 • Ak radi píšete, môžete si vytvoriť blog.
 • Urobte prezentáciu o starovekom Ríme. Môžeš to urobiť osobne alebo sa môžeš natočiť a umiestniť na internet! Ak chodíte na hodiny dejepisu, požiadajte svojho vyučujúceho, či by ste mohli predniesť svoju prezentáciu pred triedou. Ak nie, umiestnite video so svojou prezentáciou na stránku, ako je YouTube, alebo na sociálnu sieť.

  • Požiadajte svojich priateľov alebo členov rodiny, aby si pozreli vašu prezentáciu.
  • Môžete tiež vyhľadať skupinu vo vašom okolí, ktorá sa zaoberá históriou. Možno vás privíta ako hosťujúceho prednášajúceho. Informujte sa v knižnici, v miestnej historickej spoločnosti alebo na internete prostredníctvom stránok, ako je meetup.com.
 • Odkazy