4 spôsoby, ako sa pripraviť na komisionálne skúšky

Príprava na komisionálne skúšky sa môže zdať zdrvujúca, ale to, že sa venujete štúdiu, znamená, že ste už na správnej ceste. Na štúdium na komisionálne skúšky je najlepšie vyhradiť si aspoň mesiac, pretože prejsť si všetky materiály si vyžiada určitý čas. Na skúške môžete byť úspešní, ak si zopakujete skúšobný materiál, použijete študijné triky na posilnenie pamäti a otestujete si svoje vedomosti. Okrem toho sa uistite, že sa o seba staráte, aby ste boli na deň skúšky pripravení.

Metóda 1 zo 4: Preskúmanie materiálu


Vytvorte si študijný plán. Každý deň si vyhraďte časový blok na štúdium. Pracujte v 30-minútových až 2-hodinových blokoch, aby ste si uchovali čo najviac informácií. Najlepšie je, ak si každý deň vypíšete zoznam tém alebo predmetov, ktoré plánujete študovať, aby ste sa udržali na ceste.[1]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Naplánujte si štúdium na čas dňa, keď sa cítite najpozornejší.
 • Napríklad môžete študovať 1 hodinu každé ráno po raňajkách a 1 hodinu každý večer po večeri.
 • Ak by ste sa učili na lekárske skúšky, prvú hodinu by ste mohli stráviť štúdiom pojmov súvisiacich s kardiovaskulárnymi stavmi, zatiaľ čo druhá hodina by bola venovaná dýchacej sústave.
 • Ak sa učíte na komisionálne skúšky v 10. ročníku, prvú hodinu môžete stráviť štúdiom dejepisu a druhú hodinu štúdiom zemepisu.


Určite si organizovaný priestor na štúdium, ktorý vás nebude rozptyľovať. Učte sa v čistom priestore, napríklad za stolom alebo za písacím stolom. Vypnite telefón, televíziu, rádio a iné rušivé prvky. Majte po ruke všetky materiály, aby ste mali všetko, čo potrebujete na štúdium.[2]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Ak vám pomáha počúvanie hudby, vyberte si stimulujúcu hudbu, ktorá vás nebude rozptyľovať od štúdia. Môžete napríklad počúvať klasickú hudbu.
 • Ak si nechcete vypnúť telefón kvôli práci alebo rodinným záležitostiam, odložte si ho do vedľajšej miestnosti. Takto ho budete môcť počuť, ak vám niekto zavolá, ale nebudete mať pokušenie ho neustále kontrolovať.


Preštudujte si učebné osnovy alebo knihu na prípravu na skúšku a identifikujte hlavné témy. Zamerajte sa pri štúdiu na hlavné myšlienky a pojmy, ktoré by ste mali poznať. Učte sa naraz jednu hlavnú myšlienku alebo koncept. Venujte viac času témam, ktoré ste v minulosti ťažko zvládali.[3]

 • Nezaoberajte sa drobnými detailmi, ako sú dátumy a citáty, kým nezískate základnú predstavu o hlavných myšlienkach a pojmoch. Na väčšine skúšok dosiahnete lepšie výsledky, ak budete mať široké vedomosti o danej téme, a nie niekoľko zapamätaných faktov.
 • Aby ste si udržali poriadok, môžete si do rozvrhu napísať témy, ktoré potrebujete naštudovať.
 • Môžete si tiež preštudovať predchádzajúce testy alebo si pozrieť webovú stránku skúšobnej komisie, aby ste zistili najlepšie oblasti na štúdium.


Preskúmajte svoju predchádzajúcu prácu, aby ste identifikovali slabé miesta, ktoré si musíte preštudovať. Každý má silné a slabé stránky. Znalosť tých vašich vám môže pomôcť ľahšie sa pripraviť na skúšky. Prejdite si všetky hodnotené úlohy, ktoré máte, alebo sa porozprávajte so svojím inštruktorom alebo nadriadeným. Môžete si tiež prezrieť zoznam pojmov, ktoré by ste mali poznať. Vytvorte si zoznam oblastí, ktorým musíte venovať viac času pri štúdiu.[4]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Možno strávite menej času štúdiom materiálu, ktorý spadá pod vaše silné stránky. Ušetrený čas využite na to, aby ste sa viac venovali oblastiam, ktoré sú pre vás slabé.
 • Absolvovanie predbežných testov alebo cvičných testov vám tiež pomôže odhaliť oblasti, ktoré potrebujete viac študovať. Ak sa napríklad chystáte na lekárske skúšky, môžete využiť výsledky testov zo skúšky In-Training Exam, aby ste určili, ktorým témam je potrebné venovať viac pozornosti.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká akadémia rodinných lekárov
  Organizácia zameraná na zlepšenie zdravia pacientov, rodín a komunít
  Prejsť na zdroj


Prečítajte si svoje poznámky a doplňte si prípadné medzery. Vaše poznámky sú základným študijným zdrojom. Preskúmajte, čo ste napísali, a nadviažte na oblasti, v ktorých chýbajú informácie. Po preštudovaní poznámok si napíšte otázky, ktoré máte, a potom nájdite odpovede.[6]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Ak ešte máte študijné príručky z predchádzajúcich skúšok, prečítajte si aj tie. Môžu vám pomôcť zopakovať si materiál a predvídať, čo by mohlo byť v teste.


Znovu si prečítajte alebo prelistujte materiály z kurzu. Vráťte sa k textom a prečítajte si zvýraznené pasáže. Znovu si prečítajte časti, ktoré sa týkajú materiálu, ktorý sa vám na prvýkrát zdal mätúci. Pri čítaní si robte dodatočné poznámky, ktoré vám pomôžu pri štúdiu.[7]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejdite na zdroj

 • Zapisovanie ďalších poznámok vám tiež pomôže zapamätať si myšlienky.
 • Znovu si prečítajte čo najviac materiálu v čase, ktorý máte na štúdium. Možno budete mať čas prebrať len niektoré časti. Venujte tento čas oblastiam, v ktorých ste mali problémy.
 • Môžete si napríklad prejsť svoje staré učebnice, aby ste si zopakovali zvýraznené časti a témy, s ktorými ste mali problémy na prvýkrát. Ak máte čas, prečítajte si aktuálne udalosti alebo aktuálne recenzované články. Napríklad pri príprave na lekárske skúšky môžete čítať lekárske časopisy týkajúce sa vášho odboru.


Použite študijnú príručku, knihu na opakovanie a online zdroje, ak sú k dispozícii. Vo väčšine prípadov môžete nájsť digitálnu študijnú príručku pre komisionálne skúšky, ktoré absolvujete. Pri niektorých skúškach si môžete zakúpiť knihu, ktorá obsahuje formát skúšky, látku, ktorú potrebujete pochopiť, a cvičné testy. Okrem študijných materiálov si môžete nájsť aj vzdelávacie videá a články o témach, ktoré študujete.[8]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Vyhľadajte si na internete študijnú príručku alebo knihu na opakovanie. Vykonajte jednoduché vyhľadávanie na internete v súvislosti s vašimi komisionálnymi skúškami, aby ste zistili, čo máte k dispozícii. Mnohé skúšky majú študijné materiály k dispozícii zadarmo.
 • Pri výbere najlepšej študijnej príručky hľadajte najnovšiu, aktualizovanú verziu, ktorá je k dispozícii. Okrem toho si overte vydavateľa príručky na recenziu, ako aj všetky webové stránky, ktoré používate. Uprednostnite materiály zverejnené skúšobnou komisiou, ako aj materiály z iných spoľahlivých zdrojov.
 • Ako príklad môžete nájsť online kvízy, ktoré vám pomôžu pri štúdiu na skúšky z internej medicíny.[9]

Metóda 2 zo 4:Používanie študijných trikov


Vytvárajte diagramy, zhrnutia a tabuľky, ktoré vám pomôžu pri učení. Usporiadanie informácií novým spôsobom vám môže pomôcť lepšie im porozumieť. Navyše vám poskytne študijné nástroje, ktoré môžete opakovane použiť pri opakovaní materiálu.[10]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj
Tu je niekoľko spôsobov, ako si môžete usporiadať informácie: [11]

 • Vytvorte si myšlienkové mapy.
 • Vytvorte si očíslovaný zoznam.
 • Urobte si vývojový diagram.
 • Vytvorte si porovnávací graf na porovnanie podobností a rozdielov
 • Načrtnite si poznámky


Vytvorte si mnemotechnickú pomôcku alebo rým, ktorý vám pomôže zapamätať si informácie. Mnemotechnická pomôcka je veta alebo príbeh, kde prvé písmeno každého slova predstavuje niečo, čo si potrebujete zapamätať. Môže hláskovať slovo, predstavovať sériu alebo vám pripomínať pojem, ktorý potrebujete poznať. Ďalšou možnosťou je vytvoriť si rým s použitím informácií, ktoré si potrebujete zapamätať.[12]

 • Napríklad planéty Mliečnej dráhy si môžete zapamätať pomocou nasledujúcej mnemotechnickej pomôcky: „Moja veľmi vynikajúca mama nám práve naservírovala nugetky.“ Toto vám pomôže zapamätať si Merkúr, Venušu, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.
 • Ako príklad rýmovačky si možno budete musieť zapamätať, že lakmusový papierik sa mení na modrý pri zásadách a na ružový pri kyselinách. Vaša rýmovačka by mohla znieť: „Zásady sú modré, kyseliny sú ružové, použite lakmusový papierik, aby ste mohli premýšľať.“


Pre ľahšie zapamätanie si informácie zhudobnite. Vymýšľanie piesne na populárnu melódiu vám môže pomôcť zapamätať si ťažké pojmy. Vyberte si obľúbenú pieseň alebo jednoduchú melódiu, napríklad „Twinkle, Twinkle, Little Star“.“ Nezáleží na tom, či sa vaša pieseň rýmuje, pokiaľ si ju dokážete zapamätať.[13]

 • Spievajte si nahlas svoju pieseň, aby ste si ju ľahšie zapamätali. Počas skúšky si ju môžete v duchu spievať.
 • Tento trik použite pri informáciách, ktoré je ťažké si zapamätať. Pravdepodobne nebudete môcť vytvoriť skladbu pre každý koncept, ktorý si budete musieť zapamätať.
 • Napríklad študenti Harvard Medical School vytvorili niekoľko piesní o lekárskych informáciách, ktoré sú dostupné na YouTube.[14]


Prepínajte medzi témami, aby ste sa mentálne neunavili. Spájajte témy, ktoré vás najviac zaujímajú, s tými, ktoré považujete za náročné. Časť študijného času venujte náročnej téme, potom si urobte prestávku. Vráťte sa k ľahšej téme, aby ste si štúdium maximálne zintenzívnili.[15]

 • Je normálne, že sa počas štúdia cítite psychicky vyčerpaní. Nesnažte sa robiť príliš veľa naraz.
 • Počas prvej časti štúdia sa môžete napríklad venovať endokrinológii, potom prejsť na hematológiu.

ODBORNÁ RADA

Josh Jones

Generálny riaditeľ, Test Prep Unlimited Josh Jones je generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Test Prep Unlimited, ktorá poskytuje služby doučovania na skúšku GMAT. Josh vytvoril prvý a jediný program na svete na súkromné doučovanie GMAT so zárukou získania skóre. Prezentoval na QS World MBA Tour a navrhol učebné osnovy matematiky pre chicagské verejné školy. Má viac ako 15 rokov skúseností so súkromným doučovaním a vyučovaním v triede a bakalársky titul z matematiky na Chicagskej univerzite. Josh Jones
Generálny riaditeľ, Test Prep Unlimited

Ak máte pocit, že ste sa zasekli, urobte si prestávku. Ak nemáte pocit, že sa vám darí získať poznatky o konkrétnej téme, urobte si prestávku alebo dokonca celý deň voľna a vráťte sa k látke s novým myslením. Je pravdepodobnejšie, že informácie pochopíte po určitom odpočinku.


Pracujte so študijnou skupinou a učte sa navzájom. Učiť ostatných to, čo viete, je osvedčený spôsob, ako posilniť svoje porozumenie. Keď pracujete so študijnou skupinou, môžete si upevniť to, čo ste sa už naučili, a získať pomoc pri témach, ktorým celkom nerozumiete. Vyhľadajte existujúcu študijnú skupinu alebo si založte vlastnú.[16]

 • Študijnú skupinu môžete nájsť v škole, v knižnici alebo na internete.
 • Ak máte priateľov, ktorí sa tiež pripravujú na skúšky, pozvite ich, aby si založili študijnú skupinu.


Robte si pravidelné študijné prestávky, aby ste si oddýchli a osviežili myseľ. 10-15 minútová prestávka každú hodinu vám pomôže zlepšiť sústredenie a vyhnúť sa únave zo štúdia. Zlepší to aj váš zážitok zo štúdia. Počas prestávok sa vzdiali od práce na kurze a choďte sa prejsť, zjedzte občerstvenie alebo robte niečo zábavné, napríklad počúvajte hudbu.[17]

 • Ak si beriete občerstvenie, vyberte si niečo, čo dodá energiu vášmu mozgu a pomôže vám udržať si informácie. Medzi skvelé možnosti patria jogurt, celozrnné cereálie, popcorn, humus s mrkvou alebo paprikou, mandle, vlašské orechy alebo čerstvé ovocie, napríklad jablká a banány.[18]
 • Nerobte nič, čo by vás mohlo rozptyľovať od návratu k štúdiu. Napríklad nezačnite pozerať epizódu svojho obľúbeného televízneho seriálu, pretože bude ťažké ho vypnúť a ísť sa učiť.

Metóda 3 zo 4: Otestujte si svoje vedomosti


Vyrobte si kartičky aby ste si otestovali svoju pamäť. Flashcards sú pohodlný a jednoduchý spôsob, ako sa učiť na skúšky. Môžete si vytvoriť kartičky pomocou indexových kariet alebo kúskov papiera, alebo si ich môžete vytvoriť online na stránke, ako je Quizlet. Potom môžete listovať v kartách a učiť sa na skúšky.[19]

 • Možno si budete môcť nájsť existujúce flashcards na Quizlete. Môžete napríklad nájsť vopred pripravené kartičky na témy, ako je lekárska terminológia, lieky, biológia buniek atď.


Využite predchádzajúce testy na overenie svojich vedomostí o materiáli. Väčšina komisionálnych skúšok sprístupňuje predchádzajúce testy pre ľudí, ktorí ich plánujú absolvovať. Umožní vám to zopakovať si formát skúšky a typy otázok na skúške. Tieto testy môžete použiť aj ako cvičné testy, aby ste mohli predpovedať, ako dobre sa vám bude dariť na skutočnej skúške.[20]

 • Ak je k dispozícii viac ako jeden predchádzajúci test, použite jeden z nich na štúdium formátu a typov otázok. Tento test berte ako súbor cvičných otázok. Potom použite ďalší test ako cvičný test.
 • Keď robíte cvičný test, pristupujte k nemu ako k skutočnému. Skúšku si urobte na pokojnom mieste a načasujte si ju podľa pravidiel skúšky.


Požiadajte priateľa alebo príbuzného, aby vás preskúšal z učebnej látky. Pomôže vám to určiť, čo viete a ktorým témam by ste mohli venovať viac pozornosti. Okrem toho vám môže pomôcť zapamätať si odpovede nahlas.[21]

 • Vysvetlenie svojich odpovedí niekomu inému vám môže pomôcť lepšie pochopiť a zapamätať si informácie.[22]
 • Najlepšie je požiadať niekoho, kto pozná látku, aby vás preskúšal. Ktokoľvek vás však môže skúšať, pokiaľ mu poskytnete správne odpovede na otázky, aby mohol skontrolovať vašu správnosť.

Metóda 4 zo 4:Pripravenosť na deň testu


Pár dní pred dňom skúšky si nechajte na záverečné zopakovanie učebnej látky. Nesnažte sa študovať nové informácie v dňoch tesne pred testom. Šprtanie vám nepomôže k úspechu! V dňoch tesne pred skúškami je najlepšie urobiť si len všeobecný prehľad hlavných myšlienok a pojmov, aby ste si osviežili pamäť.[23]

 • Uistite sa, že ste pred dňom skúšky prebrali všetky témy, ktoré potrebujete pochopiť.


Večer pred skúškou choďte spať skôr, aby ste si dobre oddýchli. Na skúške podáte lepší výkon, ak nebudete vyčerpaní. Nezostávajte hore celú noc a nepripravujte sa na test! Pred spaním strávte hodinu alebo dve na to, aby ste si oddýchli, a potom si ľahnite do postele približne 8 až 10 hodín pred tým, ako budete musieť ráno vstať.[24]

 • Ak máte problémy so zaspávaním, sadnite si do postele a venujte sa relaxačnej činnosti. Môžete si prečítať upokojujúci román, počúvať upokojujúcu hudbu, vyfarbovať omaľovánky pre dospelých alebo pliesť. Vyberte si niečo, čo vás uvoľní.


Nastavte si budík tak, aby ste mohli prísť skôr. Dajte si na cestu na miesto skúšky hodinu navyše, aby ste sa nemuseli obávať, že prídete neskoro. Nielenže vám to poskytne výplň pre prípad, že narazíte na dopravnú zápchu alebo zmeškáte autobus, ale pomôže vám to aj zostať uvoľnený, pretože sa nebudete cítiť v časovej tiesni.[25]

 • Ak si na telefóne nastavujete budík, nastavte si ich niekoľko pre prípad, že by ste jeden prespali. Skúšky nechcete prespať!

 • Ráno v deň skúšky zjedzte zdravé, vyvážené raňajky. Dobré raňajky vám pomôžu sústrediť sa počas skúšok. Komplexné sacharidy spolu so zdrojom bielkovín sú najlepším spôsobom, ako sa posilniť na skúšky. Tu je niekoľko nápadov na raňajky: [26]

  • Pripravte si misku ovsených vločiek s mliekom a plátkami mandlí.
  • Jedzte miešané vajíčka s plátkami paradajok a kúskom celozrnného toastu.
  • Rozmixujte polovicu banánu a opražené ovsené vločky do nádoby gréckeho jogurtu.
 • Odkazy