4 spôsoby, ako sa rozhodovať bez výčitiek

Výber medzi dvoma alebo viacerými možnosťami môže byť náročný a zdrvujúci. Najmä ak vás rozhodnutie ovplyvní z dlhodobého hľadiska, môžete sa pýtať, či sa rozhodnete správne. A aj menšie rozhodnutia vo vás môžu zanechať pocit úzkosti a pochybností. Ak však zhodnotíte svoje možnosti a rozhodnete sa, môžete sa rozhodnúť bez výčitiek. Potom si vybudujte dôveru v seba a prijmite dôsledky svojich rozhodnutí.

Metóda 1 zo 4: Zhodnotenie vašich možností


Uistite sa, že ste pokojní. Nikdy nie je dobrý nápad robiť závažné rozhodnutia, keď ste rozrušení alebo vystresovaní. Vaše emócie môžu spôsobiť, že urobíte rozhodnutie, ktoré budete ľutovať.[1]
Dôveryhodný zdroj
Združenie pre psychologickú vedu
Nezisková organizácia venujúca sa podpore dôveryhodného výskumu a vzdelávania v psychologických vedách
Prejdite na zdroj
Preto sa na chvíľu uistite, že ste pokojní a robíte logické, racionálne rozhodnutie.

 • Nemali by ste sa napríklad snažiť vybrať si, ako si ostrihať vlasy, keď ste práve zistili, že vás partner podvádza.
 • Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a uistite sa, že ste pri rozhodovaní uvoľnení a pokojní.
 • Spýtajte sa sami seba: „Som dostatočne pokojný na to, aby som urobil zrelé rozhodnutie, ktoré nie je založené na hneve, ubližovaní, žiarlivosti alebo niečom podobnom??“

Definujte svoje hodnoty. Dobré rozhodnutie je zvyčajne také, ktoré je v súlade s vašimi osobnými hodnotami – ide o rozhodnutie urobené s integritou. Ak si nie ste istí, aké sú vaše hodnoty, venujte nejaký čas tomu, aby ste si to ujasnili skôr, ako urobíte rozhodnutie.[2]
[3]
Odborný zdroj
Guy Reichard
Výkonný životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 19 marec 2020.

 • Spomeňte si na chvíle, keď ste sa cítili najšťastnejší. Čo ste robili? S kým ste boli (alebo ste boli sami)? Čo vám v tej chvíli prinieslo pocit šťastia?
 • Premýšľajte o tom, kedy ste sa cítili na seba hrdí. Prečo ste boli hrdí? Podieľali sa na týchto pocitoch hrdosti aj iní ľudia? Kto?
 • Zamyslite sa nad tým, kedy ste sa cítili spokojní, spokojní a naplnení. Aká potreba alebo túžba bola splnená? Ako a prečo dala táto skúsenosť vášmu životu zmysel? Aké ďalšie faktory boli v hre, ktoré vám priniesli tento pocit spokojnosti?
 • Pomocou informácií, ktoré ste získali, identifikujte spoločné črty (Boli ste vždy s členom rodiny? Bola vždy rozhodujúcim faktorom vaša vášeň pre spev?). Potom sa pokúste určiť 10 hodnôt a zoradiť ich od najdôležitejších po najmenej dôležité.
 • Medzi hodnoty môže patriť viera, rodina, dobrodružstvo, empatia, veľkorysosť, služba, príroda, úspech a ďalšie.
 • Keď ste identifikovali svoje hodnoty, spýtajte sa sami seba, či sú vaše rozhodnutia v súlade s vašimi hodnotami. Porušilo by prijatie novej práce v cudzej krajine vašu najvyššiu hodnotu trávenia času s rodinou? Podporilo by vynechanie hodiny vaše najvyššie hodnoty zodpovednosti a úspechu alebo by ich porušilo?

Zistite si o situácii čo najviac. Zistenie čo najviac informácií o vašej súčasnej situácii a preskúmanie všetkých vzájomne súvisiacich faktorov vám môže pomôcť pri rozhodovaní. Zhromaždenie všetkých dostupných informácií vám pomôže eliminovať čo najviac neznámych a urobiť najlepšie rozhodnutie s informáciami, ktoré máte.

 • Premyslite si, aký dopad bude mať vaše rozhodnutie. Môžete sa ocitnúť v zložitých situáciách, v ktorých bude mať vaše rozhodnutie ďalekosiahly vplyv.
 • Skúste sa spýtať „Tak čo?“ Pri každej zistenej skutočnosti si položte túto otázku. Čo je na tejto skutočnosti dôležité? Aké sú dôsledky?[4]
  Ak napríklad zistíte, že výber umeleckej školy namiesto obchodnej školy nahnevá vášho otca, spýtajte sa sami seba: „Tak čo?“ na určenie dôsledkov. Možno vám otec finančne nepomôže, ak pôjdete na umeleckú školu. „Takže čo?“ Nemáte dosť peňazí na to, aby ste si sami zaplatili školu. „Takže čo?“ Budete musieť vymyslieť plán, ako získať študentské pôžičky a letnú brigádu, aby ste si mohli zaplatiť štúdium… a tak ďalej.


Urobte si zoznam svojich možností. Rozhodnutia môžete robiť bez výčitiek, ak si nájdete čas na premyslenie všetkých možností predtým, ako sa rozhodnete pre tú, ktorú považujete za správnu.[5]
Neuvažujte len v zmysle „áno/nie“ alebo v zmysle „buď/alebo.“ Skôr než sa rozhodnete, skúste preskúmať všetky možné možnosti – aj tie menej zrejmé.

 • Môžete si napríklad pomyslieť: „Mohol by som vynechať celú hodinu a ísť do nákupného centra, alebo by som mohol vynechať časť hodiny a ísť len na obed, alebo by som mohol zostať v škole.“
 • Ak môžete, napíšte si svoje možnosti, aby ste ich mohli skutočne vidieť vedľa seba a prípadne vymyslieť ďalšie.

Premyslite si riziká, ktoré sú s tým spojené. Skúste sa zamyslieť nad rizikami spojenými s každou voľbou. Neexistuje spôsob, ako skutočne vedieť, aký bude výsledok, keď sa rozhodnete, ale premyslenie každého rizika a jeho pravdepodobnosti vám môže pomôcť určiť, či chcete niečo podstúpiť alebo nie.

 • Spýtajte sa sami seba, čo je v stávke. Skúste si urobiť analýzu rizík, v ktorej sa opýtate, či existujú nejaké hrozby, ktorým môžete čeliť, napríklad bezpečnostné (choroba, zranenie); medziľudské (poškodenie vašej povesti, strata dôvery ostatných, strata priateľov); prírodné (počasie, prírodné katastrofy, choroby); finančné (neúspech v podnikaní, strata príjmu, strata finančných prostriedkov) atď. Potom zvážte, aká je pravdepodobnosť, že sa niektorá z týchto vecí stane, a aký by to malo vplyv.
 • Pamätajte, že rizikom každého prijatého rozhodnutia môže byť ľútosť. Zohľadnite to pri rozhodovaní – „Ak túto možnosť nevyužijem, budem to v budúcnosti ľutovať?“
 • Nezabudnite premýšľať o iných než zrejmých dôsledkoch. Voľby, ktoré urobíte, budú mať niektoré zjavné dôsledky, ale môžu existovať aj iné faktory, ktoré nie sú také jasné.
 • Povedzme, že už niekoľko týždňov plánujete víkendový výlet na plachetnici, ale teraz sa počasie mení a vy si nie ste istí, či ísť alebo nie. Aké sú možné dôsledky, ak sa rozhodnete? Ak nepôjdete? Ak pôjdete, môžete vystaviť seba, svoju loď a svojich priateľov nebezpečenstvu. Ak nepôjdete, môžete sklamať svojich priateľov, alebo môže byť pekné počasie a ukáže sa, že ste mohli ísť. Zvážte tieto riziká a zvážte ich pravdepodobnosť.


Napíšte si výhody a nevýhody každej možnosti. Premýšľajte o tom najlepšom, čo by sa mohlo stať, ak sa rozhodnete, a o tom najhoršom, čo by sa mohlo stať.[6]
Buďte k sebe úprimní a realistickí, keď si zapisujete pozitíva a negatíva každej možnej voľby. Nepreceňujte negatíva ani nezveličujte pozitíva.

 • Napríklad namiesto toho, aby ste ako nevýhodu neúčasti na večierku napísali „môj spoločenský život sa skončí“, mohli by ste napísať: „Mohol by som prísť o dobrú zábavu.“
 • Alebo by ste napríklad mohli napísať: „Mohli by sme sa skvele zabaviť“ ako pozitívum toho, že idete von s niekým novým, namiesto: „Mohli by sme sa zamilovať.“

Metóda 2 zo 4:Rozhodovanie


Radu hľadajte opatrne. Niekedy môže byť dobré opýtať sa niekoho iného, čo by si vybral, keby bol vo vašej situácii. Mali by ste však mať na pamäti, že každý má iný pohľad na základe svojich osobných skúseností. Čo je dobrá voľba pre niekoho iného, nemusí byť dobrá voľba pre vás. Buďte teda opatrní pri prijímaní rád od iných, keď sa snažíte urobiť rozhodnutie, ktoré nebudete ľutovať.[7]

 • Keď požiadate o radu, pýtajte sa ľudí, ktorým dôverujete. Budete sa cítiť istejšie, ak sa obrátite na niekoho, kto vo všeobecnosti robí dobré rozhodnutia.
 • Skúste sa opýtať niekoho, kto má v danej oblasti skúsenosti. Ak sa napríklad rozhodujete o rastlinách pre svoj dom, môžete požiadať o radu svojho strýka, záhradníka.
 • Spýtajte sa, prečo by sa rozhodol práve takto. Môžete sa napríklad spýtať svojho strýka: „Prečo by ste si na toto miesto vybrali túto rastlinu a nie inú??“


Dajte si čas na rozhodnutie. Vo všeobecnosti nie je dobrý nápad robiť závažné rozhodnutie, najmä také, ktoré by mohlo mať dlhodobé následky, narýchlo.[8]
Preto spomalte, dajte si čas na premyslenie svojich možností a ich dôsledkov skôr, ako sa rozhodnete.

 • Ak ide o závažné rozhodnutie, ktoré by vás mohlo ovplyvniť na dlhý čas potom, mali by ste si vziať aspoň 24 hodín na premyslenie svojej voľby, ak nie viac.
 • Napríklad rozhodnutia týkajúce sa sexu, rodičovstva, vášho zdravia a financií sú rozhodnutia, ktoré by sa mali robiť pomaly a s veľkým premýšľaním o možných dôsledkoch.
 • Nedovoľte nikomu, aby na vás tlačil, aby ste urobili rýchle rozhodnutie, najmä o veciach, ktoré vás môžu ovplyvniť z dlhodobého hľadiska.


Určite, ktorá voľba bude pre vás najlepšia. Teraz, keď ste preskúmali všetky svoje možnosti, ako aj ich možné dôsledky, sa môžete rozhodnúť, akú voľbu by ste mali urobiť. Premyslite si, ktorá voľba je v súlade s vašimi hodnotami a má najväčší prínos a najmenej negatívnych dôsledkov.[9]
Odborný zdroj
Guy Reichard
Výkonný životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 19. marca 2020.

 • Môžete sa napríklad zamyslieť nad tým, či vám podmienečné vylúčenie za vynechanie stojí za to, aby ste hodinu v nákupnom centre míňali peniaze, ktoré aj tak potrebujete ušetriť.
 • Jednou z vašich najvyšších hodnôt môžu byť študijné výsledky a vynechávanie hodín a prípadné zhoršenie známky túto hodnotu nepodporuje.
 • Potom sa možno rozhodnete, že zostať v škole bude najlepšia voľba, pretože sa nedostanete do problémov, vaše známky neutrpia a ušetríte peniaze tak, ako potrebujete.

Metóda 3 zo 4: Budovanie dôvery v seba samého


Používajte pozitívnu samomluvu. Pripomeňte si, že môžete robiť dobré rozhodnutia bez toho, aby ste svoje rozhodnutia ľutovali. Povedzte si, že veríte vo svoju schopnosť rozhodovať sa a žiť s dôsledkami svojich rozhodnutí.[10]
Odborný zdroj
Guy Reichard
Výkonný životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 19. marca 2020.

 • Pozrite sa do zrkadla a povedzte si: „Dokážem sa rozhodnúť bez výčitiek. Dôverujem si pri rozhodovaní.“
 • Napíšte si na samolepiaci lístok: „Verím v seba a svoje rozhodovanie“ a umiestnite si ho do peňaženky alebo na iné miesto, kde ho budete mať často a ľahko na očiach.


Viesť si zoznam svojich rozhodnutí. Všímať si a trochu sa potľapkať po pleci, keď urobíte správne rozhodnutie, je v poriadku. Vedenie zoznamu vám tiež môže pomôcť vidieť, že ste sa zotavili aj z nie príliš dobrých rozhodnutí. Prehľad zoznamu vám môže pomôcť dôverovať si a rozhodovať sa bez výčitiek.

 • Vždy, keď urobíte závažné rozhodnutie, zapíšte si ho do denníka.
 • Napíšte si, ako ste sa rozhodli a aké faktory ovplyvnili vaše rozhodnutie.
 • Neskôr sa vráťte späť a napíšte, či bolo rozhodnutie dobré alebo nie.
 • Napíšte, ako ste sa pri rozhodovaní cítili a ako ste zvládli jeho dôsledky.


Obklopte sa ľuďmi, ktorým na vás záleží. Trávenie času s ľuďmi, ktorých si vážite a ktorým na vás záleží, môže zvýšiť vaše sebavedomie. Môžu vám pripomenúť všetky veci, ktoré ste urobili správne a ktoré urobíte správne v budúcnosti.

 • trávte čas s rodinou a priateľmi, ktorí vás podporujú a povzbudzujú. Môžete sa len tak poflakovať alebo robiť niečo, ako napríklad ísť na prechádzku alebo si pozrieť film.
 • Porozprávajte sa s nimi o tom, čo im pomáha robiť rozhodnutia bez výčitiek. Môžete sa napríklad spýtať: „Ako sa rozhodujete bez výčitiek??“
 • Spýtajte sa, aké vlastnosti máte, ktoré vám môžu pomôcť robiť dobré rozhodnutia. Môžete si povedať: „Čo vo mne vidíš, čo mi môže pomôcť robiť dobré rozhodnutia?“


Udržujte si zdravie. Rozhodovať sa bez výčitiek budete môcť oveľa ľahšie, ak vaša myseľ nebude unavená a zmätená z nedostatku spánku alebo výživy.[11]
Dôveryhodný zdroj
Združenie pre psychologickú vedu
Nezisková organizácia venujúca sa podpore dôveryhodného výskumu a vzdelávania v psychologických vedách
Prejsť na zdroj
Uistite sa, že sa o seba staráte tak, aby ste pri rozhodovaní vedeli, že ste ho urobili so zdravým rozumom.

 • Doprajte si dostatok spánku. Snažte sa chodiť spať každý večer v rovnakom čase a doprajte si dostatok času na odpočinok. Urobte niečo na uvoľnenie predtým, ako sa pripravíte do postele.
 • Jedzte jedlá, ktoré sú výživné, a občerstvenie, ktoré vám dodá energiu. Napríklad si môžete dať bielkoviny, ako je grilované kurča, a čerstvé ovocie a zeleninu. Vyhýbajte sa nezdravému jedlu a príliš spracovaným potravinám, ktoré nemajú dostatok živín.
 • Snažte sa o pravidelnú fyzickú aktivitu. Pomôže vám to dodať energiu vášmu telu a sústrediť váš mozog – čo vám pomôže robiť rozhodnutia, ktorým môžete dôverovať.

Metóda 4 zo 4:Prijatie dôsledkov svojich rozhodnutí


Zablahoželajte si k dobrému rozhodnutiu. Nemusí to byť úplná oslava, ale duševne sa potľapkajte po pleci, keď sa rozhodnutie, ktoré urobíte, ukáže ako dobré. Keď uznáte svoje úspešné rozhodnutia, odstráni to vaše budúce pochybnosti o sebe samom.

 • Povedzte si: „Dobrá práca! Tentoraz som urobil skvelé rozhodnutie!“
 • Alebo si možno poviete: „Dobre som si toto rozhodnutie premyslel. Som rád, že som zvážil svoje možnosti a ich dôsledky a neunáhlil som sa!“


Poučte sa zo svojich chýb. Niekedy sa voľba, ktorú urobíte, neukáže ako najlepšie rozhodnutie. Aj keď vyhodnotíte svoje možnosti, musíte si uvedomiť, že veci nejdú vždy podľa plánu. Keď sa vaše rozhodnutie skončí ako zlé, nenaplňte sa ľútosťou a nebiť sa. Namiesto toho sa pokúste z danej situácie niečo naučiť.[12]
Odborný zdroj
Guy Reichard
Výkonný životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 19 marec 2020.

 • Položte si otázku, ako vám táto skúsenosť môže pomôcť v budúcnosti. Čo ste sa naučili o sebe, iných ľuďoch alebo o živote všeobecne?
 • Pripomeňte si, že nemôžete mať všetko pod kontrolou a že niekedy to, čo sa zdá ako dobré rozhodnutie, ním v skutočnosti nemusí byť.
 • Ak ste sa napríklad rozhodli ísť skratkou a nakoniec vám cesta domov trvala o hodinu dlhšie, môžete si pomyslieť: „Nemôžem ovplyvniť premávku, takže sa nebudem biť.“

 • Ospravedlňte sa a napravte to, keď je to potrebné. Ak urobíte rozhodnutie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobí problémy niekomu inému, najlepšie bude, ak to napravíte. Ak ste sa zamysleli nad dôsledkami svojich možností a nemysleli ste si, že vaša voľba niekomu ublíži, nemusíte ju ľutovať. Namiesto toho sa úprimne ospravedlňte a urobte všetko pre to, aby ste situáciu zlepšili.

  • Pripomeňte si, že ste nikdy nemali v úmysle spôsobiť škodu. Možno si poviete: „Svojím výberom som sa nesnažil nikomu spôsobiť problémy.“
  • Ospravedlňte sa každému, koho ste zranili alebo urazili. Dajte im najavo, že vás mrzí, že im vaša voľba spôsobila problémy.
  • Môžete napríklad povedať: „Je mi ľúto, že sa to stalo. Nikdy som si nemyslel, že moje rozhodnutie bude mať za následok, že sa stane niečo také zlé.“
 • Odkazy