4 spôsoby, ako sa stať aktivistom za ľudské práva

Ak vám záleží na otázkach ľudských práv a zlepšovaní života ľudí na celom svete, možno sa chcete stať aktivistom za ľudské práva. Prostredníctvom ľudskoprávneho aktivizmu budete môcť pomôcť iným ľuďom a skutočne zmeniť ich životy. Vaša tvrdá práca a odhodlanie môžu byť rozdielom medzi utrpením a šťastím niekoho. Ľuďom, ktorí nemajú také šťastie ako vy, môžete pomôcť už len tým, že svoj čas venujete správnym cieľom!

Metóda 1 zo 4: Výber kauzy


Preskúmajte príčiny porušovania ľudských práv. Zistite, ktoré ciele sú pre vás dôležité, a to tak, že vykonáte prieskum na internete alebo sa porozprávate s rodinou alebo priateľmi, ktorých poznáte a ktorí sa venujú dobrovoľníckej činnosti alebo sa zaujímajú o otázky ľudských práv. Skúmaním a spoznávaním rôznych oblastí ľudskoprávneho aktivizmu môžete nájsť príčinu, ktorá vás zaujme a o ktorej ste predtým nevedeli.

 • Použite internet na online vyhľadávanie aktivít v oblasti ľudských práv. Môžete použiť vyhľadávač a vyhľadať „aktivizmus v oblasti ľudských práv“, „otázky ľudských práv“ alebo „dobrovoľníctvo v oblasti ľudských práv“.“ Výsledky, ktoré sa vám zobrazia, by vám mali poskytnúť predstavu o tom, aké sú ciele, skupiny a problémy v oblasti ľudských práv.
 • Pomocou online vyhľadávača si môžete vyhľadať slávnych aktivistov za ľudské práva a inšpirovať sa prácou iných veľkých aktivistov, ako napríklad Martina Luthera Kinga ml. alebo Nelsona Mandelu.
 • Porozprávajte sa s rodinou alebo priateľmi, ktorí sú aktivistami za ľudské práva, a opýtajte sa ich, ako sa venujú dobrovoľníctvu a na aké oblasti sa zameriavajú a prečo. Veľa sa naučíte, keď budete počúvať, ako iní hovoria o problémoch, ktoré sú pre nich veľmi dôležité.


Navštívte webovú stránku Amnesty International. Amnesty International je najväčšia svetová organizácia na ochranu ľudských práv. Ich webová stránka obsahuje množstvo informácií o problematike ľudských práv. Návštevou ich webovej stránky sa môžete dozvedieť o porušovaní ľudských práv v Spojených štátoch a na celom svete.[1]

 • Prejdite na stránku www.amnestyusa.org.
 • Kliknite na „Zapojiť sa“ v hornom menu.
 • Kliknite na položku „Issues“ (Problémy) v menu na ľavej strane stránky.
 • Prezrite si problémy v oblasti ľudských práv, ktoré sú uvedené na stránke. Existuje niekoľko oblastí problémov v oblasti ľudských práv, ktoré sú uvedené na tejto stránke, vrátane chudoby, práv utečencov a migrantov, práv žien a práv detí.
 • Kliknutím na jednu z tém sa o nej dozviete viac. Čítanie o rôznych oblastiach ľudských práv vám umožní lepšie pochopiť, na čo by ste sa chceli zamerať.


Vytvorte si zoznam. Pomocou hárku papiera a pera alebo ceruzky alebo pomocou dokumentu Microsoft Word napíšte alebo vypíšte kauzy, ktoré pre vás veľa znamenajú. Môže tam byť niekoľko príčin alebo len niekoľko.

 • Zúžte zoznam príčin na jednu alebo dve, ktoré pre vás znamenajú najviac. Zúžením svojho zamerania sa budete môcť naplno venovať veci, ktorá bude pre vás a ľudí, ktorým by ste chceli pomôcť, najprínosnejšia.
 • Ak vám napríklad záleží na právach LGBT, cenzúre, právach utečencov a migrantov, právach žien a treste smrti, môžete si vybrať jednu alebo dve, ktoré sa vás bezprostredne týkajú, napríklad cenzúra a práva žien. Túto ponuku môžete zúžiť aj tak, že si vyberiete tú, ktorá vás najviac zaujíma.


Rozhodnite sa pre nejaký cieľ. Ak si vyberiete kauzu, ktorej sa chcete venovať, budete mať väčšiu šancu zmeniť situáciu vo vybranej oblasti. Dôvodom je, že budete mať viac času a zdrojov, ktoré môžete venovať tejto konkrétnej veci, namiesto toho, aby ste svoj čas a zdroje príliš rozptýlili tým, že sa budete angažovať vo viacerých veciach.

 • Môžete navštíviť stránku VolunteerMatch.org, aby ste sa priradili k cieľu na základe vašich záujmov. Je to skvelý zdroj informácií, pretože môžete získať návrhy a informácie o neziskových organizáciách vo vašom okolí, ktoré potrebujú vašu pomoc.[2]

Metóda 2 zo 4: Vstup do skupiny


Preskúmajte skupiny pre ľudské práva. Keď ste sa rozhodli pre otázku ľudských práv, ktorá je pre vás zmysluplná a dôležitá, môžete teraz nájsť skupinu vo svojom okolí, ktorá sa zaoberá problémom, ktorý vás zaujíma.

 • Pomocou vyhľadávača vyhľadajte skupiny pre ľudské práva vo vašej oblasti. Môžete napríklad vyhľadať „women’s rights activism in Detroit, MI“ a pozrieť sa, aké výsledky vám prídu. To vám pomôže nájsť skupiny vo vašom okolí.
 • Mnohé národné a medzinárodné skupiny majú miestne pobočky, napríklad Amnesty International a Červený kríž.
 • Ak vo vašom regióne alebo oblasti nie sú žiadne skupiny, ktoré sa zaoberajú problémom, na ktorom vám záleží, môžete sa obrátiť na regionálne, národné alebo medzinárodné skupiny o spoluprácu na diaľku. Môžete telefonovať, písať listy alebo posielať e-maily v mene organizácie bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov. Human Rights Watch vás poučí o tom, ako pomôcť v určitých prípadoch, ktoré zvyčajne zahŕňajú tweetovanie o probléme alebo písanie či posielanie e-mailov miestnym a regionálnym politikom.[3]


Kontaktujte danú organizáciu. Keď nájdete skupinu pre ľudské práva, ku ktorej by ste sa chceli pridať, vyhľadajte na jej webovej stránke možnosť v menu s nápisom „Pridajte sa teraz“ alebo „O nás“ alebo niečo podobné. To by vám malo poskytnúť informácie o tom, koho môžete kontaktovať a ako sa pripojiť k skupine alebo organizácii.

 • Oslovte vedúcich skupiny prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo telefonicky. Je veľmi pravdepodobné, že vás radi privítajú a budú vďační za vašu pomoc. Spýtajte sa ich, ako sa môžete zapojiť a kde potrebujú najviac pomoci. Môžete povedať niečo ako: „Mám záujem zapojiť sa do činnosti vašej organizácie. Aký je najlepší spôsob, ako sa môže zapojiť niekto nový?“
 • Možno budete musieť vyplniť žiadosť, aby ste sa mohli zapojiť do niektorých organizácií. Stránka „Ako sa pridať“ by vás mala nasmerovať na tieto informácie a prihlášku. Je to pravdepodobnejšie v prípade platených pozícií.
 • Ak na nikoho nenájdete kontaktné informácie, môžete svoje informácie alebo otázky poslať prostredníctvom online formulára. Tento typ formulára, ak je to vhodné, nájdete v časti „Kontaktujte nás.“ Môžu tiež uvádzať všeobecné telefónne číslo alebo e-mail, ktoré môžete použiť.


Navštívte nadchádzajúce stretnutie. Mnohé miestne pobočky národných organizácií a menšie skupiny aktivistov za ľudské práva zverejnia na svojich webových stránkach harmonogram alebo na svojich účtoch na sociálnych sieťach zverejnia informácie o pripravovanom médiu. Tieto stretnutia sa zvyčajne týkajú priameho aktivizmu a toho, čo môžu jej členovia urobiť v blízkej budúcnosti, napríklad plánovanie protestov alebo zhromaždení.

 • Sledovať webové stránky a účty na sociálnych médiách, aby ste zistili, kedy sa koná ďalšie stretnutie, a poznačiť si do kalendára, že sa na najbližšom stretnutí zúčastníte.
 • Ak stretnutie nie je zverejnené nikde, kde by ste ho mohli nájsť online, pošlite e-mail, zavolajte alebo pošlite správu vedúcemu skupiny/organizácie, aby ste zistili, kedy a či sa stretávajú.


Zapojte sa. Po tom, čo ste sa skontaktovali s vedúcimi skupiny alebo organizácie a prípadne sa zúčastnili na jednom alebo dvoch stretnutiach, by ste mali byť oboznámení s organizáciou a prácou, ktorú vykonávajú, a mali by ste byť schopní prevziať aktívnu úlohu.

 • Pravidelne sa zúčastňujte na stretnutiach a skupinových aktivitách. Pomôže vám to byť v obraze o najnovších správach týkajúcich sa problémov a o tom, čo robia ostatní, aby pomohli. Pomôže vám to tiež identifikovať aktivity
 • Prihláste sa ako dobrovoľník na aktivity, ktoré vám vyhovujú. V závislosti od vašich skúseností a kvalifikácie môžete pomáhať s takými vecami, ako je plnenie obálok na poštové zásielky, telefonovanie, klopanie na dvere, cestovanie a budovanie projektov, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, poskytovanie zdrojov, vykonávanie výskumu, vyšetrovanie zneužívania na mieste, vypracovávanie správ/článkov o otázkach ľudských práv alebo poradenstvo jednotlivcom.

Metóda 3 zo 4: Stať sa aktívnym


Darujte svoj čas. Skvelým spôsobom, ako sa stať aktivistom za ľudské práva, je využiť svoj čas na aktívnu kampaň za otázky, ktoré sú pre vás dôležité. Mnohé organizácie a skupiny sa spoliehajú na fyzickú prítomnosť a pomoc iných ľudí a inak by nemohli fungovať.

 • Porozprávajte sa s osobami, ktoré sú zodpovedné za túto oblasť, a zistite, ako môžete pomôcť na základe svojich skúseností a toho, čo vám vyhovuje. V závislosti od organizácie to môže byť čokoľvek od zametania podláh až po stavbu domu. Buďte pripravení tvrdo pracovať bez ohľadu na to, čo budete robiť.


Darujte peniaze. Ak nemáte dostatok času a/alebo peňazí, môžete darovať peniaze skupinám/organizáciám/záujmom, ktoré pre vás znamenajú najviac. Mnohé organizácie sa spoliehajú výlučne na dary od jednotlivcov, ako ste vy, ktorým záleží na ich cieľoch.

 • Pozrite sa na webovú stránku alebo sa porozprávajte s jednotlivcami, ktorí v organizácii pracujú, aby ste zistili, ako darovať peniaze. Môžete tak urobiť v hotovosti, šekom alebo prostredníctvom online transakcií, napríklad cez PayPal. Väčšina organizácií uvádza spôsob, ako môžete prispieť, na svojej webovej stránke alebo na stránkach sociálnych médií.
 • Získajte potvrdenie o dobročinnom dare, ktoré si môžete uložiť na daňové účely. Dobročinné dary si môžete často odpísať z daní.
 • Ak nemáte dodatočné finančné prostriedky, ktoré by ste mohli darovať, nebojte sa. Darovanie svojho času je účinný spôsob, ako pomôcť veciam, na ktorých vám záleží.


Pridajte sa k Mierovým zborom. Mierové zbory sú dobrovoľnícka organizácia pre dospelých, ktorú riadi vláda Spojených štátov a ktorá sa zameriava na zmenu spoločnosti v zahraničí.[4]
Členovia Mierových zborov cestujú do iných krajín na určitý čas, zvyčajne približne na dva roky, aby pracovali na úlohách a sú platenými pozíciami. Ak sa rozhodnete pre túto cestu, je to významný záväzok.

 • Pridelenia sú vo všeobecnosti rozdelené do sektorov, ako napríklad vzdelávanie, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, ekonomický rozvoj komunity, životné prostredie alebo rozvoj mládeže. V závislosti od vašej kvalifikácie a záujmu môžete vyučovať v škole, pracovať s farmármi a učiť ich o erózii pôdy, pracovať v školskom prostredí s podnikateľmi a majiteľmi firiem pri vývoji a predaji ich výrobkov, učiť organizácie a školy environmentálnemu povedomiu a pracovať v komunitách na podporu zdravia a v programoch na zabezpečenie podpory pre ľudí v núdzi.
 • V internetovom prehliadači prejdite na stránku www.peacecorps.gov.
 • V pravom hornom rohu kliknite na „Apply Now“ (Prihláška teraz).
 • Kliknite na „Start Your Application“ (Spustiť prihlášku).
 • Vyplňte a odošlite prihlášku.
 • Uistite sa, že ste žiadosť podali v stanovenom termíne. Odporúča sa, aby ste sa prihlásili deväť až dvanásť mesiacov pred tým, ako chcete odísť.[5]


Pripojte sa k AmeriCorps. Ak nechcete opustiť krajinu a chcete pomáhať ľuďom v Spojených štátoch, AmeriCorps je pre vás ideálnou organizáciou. AmeriCorps je federálne riadený program pre dospelých, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci Spojených štátov. Termín je zvyčajne desať mesiacov až jeden rok a je to platená pozícia.[6]

 • Do prehliadača zadajte www.nationalservice.gov/programs/americorps.
 • V ľavom menu kliknite na „Join AmeriCorps“ (Pripojiť sa k AmeriCorps).
 • V časti „Pripojiť sa k AmeriCorps“ kliknite na „Som pripravený slúžiť“.
 • Vyberte oblasť svojho záujmu a štát, v ktorom by ste chceli pracovať.
 • Zobrazí sa zoznam programov. Prezrite si tieto možnosti a nájdite jednu (alebo viac), ktorá vás zaujíma.
 • Kliknite na programy, ktoré vás oslovili.
 • Kliknite na „Prihláška teraz!“ a pošlite svoju prihlášku.


Choďte na misijnú cestu. Ak máte záujem cestovať po krajine alebo do zahraničia a pomáhať iným ľuďom na relatívne krátky čas, napríklad na niekoľko dní alebo mesiacov, potom by pre vás bola dobrá možnosť misijnej cesty.

 • Informujte sa v organizáciách, v ktorých ste už zapojení, či sa neplánujú nejaké misijné cesty.
 • Informujte sa v národnej alebo medzinárodnej organizácii, ako môžete cestovať a pomáhať iným, napríklad Habitat for Humanity alebo Červený kríž. Navštívte ich webovú stránku a zistite, ako sa môžete pridať a čo sa vyžaduje.
 • Ak neviete o žiadnych pripravovaných misijných výpravách vo vašom okolí, hľadajte na internete alebo sa opýtajte priateľov a rodiny. Pomocou vyhľadávača môžete vyhľadať „misijné výlety v Detroite, MI.“

Metóda 4 zo 4:Premena aktivizmu v oblasti ľudských práv na kariéru


Vyberte si kariérnu cestu. Možno budete chcieť mať predstavu o tom, čo by ste chceli robiť v rámci kariéry, ktorá sa priamo týka aktivizmu za ľudské práva, aby ste si mohli naplánovať svoju kariérnu cestu. Mnohí platení ľudskoprávni aktivisti sa venujú dôležitej práci na podporu zmeny podmienok jednotlivcov na celom svete, ktorí trpia, tým, že sa snažia ovplyvniť a zmeniť politiku vlád a medzinárodných inštitúcií.[7]

 • Je užitočné vybrať si povolanie, ktoré je v súlade s dobrovoľníckou prácou, ktorú v súčasnosti vykonávate, aby ste mohli pokračovať v získavaní skúseností na získanie platenej pozície v budúcnosti. Ak by ste sa napríklad chceli venovať práci v oblasti práv LGBT a už pracujete ako dobrovoľník v tejto oblasti, mali by ste pokračovať v tom, čo robíte, aby ste svoje skúsenosti mohli zúročiť v platenej pozícii.


Vyberte si odbor. Ak ste si vybrali cestu vysokej školy a nastupujete do prvého ročníka alebo chcete zmeniť odbor, môžete si vybrať odbor, ktorý sa bude hodiť na prácu v oblasti súvisiacej s vaším aktivizmom v oblasti ľudských práv.

 • Medzi niektoré študijné odbory patrí sociálna práca, sociológia, ženské štúdiá, filozofia a právo.[8]
 • Ak by ste sa napríklad jedného dňa chceli stať právnikom, môžete študovať právo alebo prípravné právo, v závislosti od inštitúcie, ktorú navštevujete, a úrovne štúdia, a študovať medzinárodné právo alebo právo ľudských práv.

 • Uchádzajte sa o pracovné pozície. Ak by ste chceli získať platenú pozíciu v oblasti aktivizmu za ľudské práva, budete sa chcieť uchádzať o čo najviac pozícií. Zvýšite tak svoje šance na získanie pohovoru.

  • Hľadajte pracovné príležitosti na internete a pýtajte sa kolegov aktivistov, či vedia o nejakých príležitostiach. Môžete začať otázkou: „Viete o nejakých pracovných miestach, ktoré sa budú v blízkej budúcnosti otvárať??“ ľudí, ktorých poznáte vo všetkých organizáciách, v ktorých v súčasnosti pracujete ako dobrovoľník.
  • Existuje niekoľko webových stránok, ktoré obsahujú zoznam pracovných miest aktivistov v oblasti ľudských práv, napríklad HumanRightsCareers.com a Human Rights Job Board.
  • Mnohé pozície aktivistov v oblasti ľudských práv budú vyžadovať predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníctvom a referencie z predchádzajúcej dobrovoľníckej práce. Uistite sa, že ste v kontakte s osobami, pre ktoré ste v minulosti pracovali, aby ste ich mohli použiť ako referenciu na získanie platenej pozície.
 • Referencie: