4 spôsoby, ako sa stať dobrovoľníkom v UNICEF

UNICEF je celosvetová organizácia, ktorej poslaním je zlepšiť život a zdravie detí na celom svete. Ak ste U.S. občana vo veku 13 rokov alebo staršieho, prihláste sa ako dobrovoľník v UNICEF tak, že sa zaregistrujete online a zúčastníte sa na webinári pre dobrovoľníkov. Zistite si o organizácii čo najviac, aby ste o nej mohli informovať priateľov, rodinu a kolegov, a zdieľajte informácie prostredníctvom sociálnych médií. Buďte zástancom UNICEF tým, že sa pripojíte ku kongresovému akčnému tímu, začnete petície a napíšete voleným predstaviteľom. Zvážte aj organizovanie podujatí na získavanie finančných prostriedkov v prospech UNICEF.

Spôsob 1 zo 4:Registrácia ako dobrovoľník UNICEF


Uistite sa, že spĺňate požiadavky. Registrovať sa ako dobrovoľník pre U.S. Fondu UNICEF, musíte mať minimálne 13 rokov a byť obyvateľom Spojených štátov amerických. Dobrovoľníctvo je otvorené pre jednotlivcov akéhokoľvek pohlavia a etnickej príslušnosti v rámci krajiny. Ak nie ste členom U.S. s trvalým pobytom v USA, navštívte stránku https://www.UNICEF.org/infobycountry, kde získate kontaktné informácie na ústredie vašej krajiny, ako aj podrobnosti o programe.[1]


Prečítajte si podmienky. Pred prihlásením si prečítajte podmienky dobrovoľníckej činnosti na stránke U.S. Webová stránka Fondu pre UNICEF. Upozorňujeme, že registráciou vyhlasujete, že rozumiete týmto podmienkam a súhlasíte s nimi. Dohoda obsahuje vyhlásenia, že:[2]

 • budete sa správať profesionálne a zachovávať dobré meno UNICEF
 • všetky vyzbierané príspevky na získavanie finančných prostriedkov pošlete U.S. Fond pre UNICEF najneskôr do tridsiatich dní od ukončenia činnosti zameranej na získavanie finančných prostriedkov
 • vyhlasujete, že všetky informácie uvedené o vás sú pravdivé a úplné


Zaregistrujte sa online. Ak sa chcete zaregistrovať ako dobrovoľník, navštívte stránku U.S. Finančné prostriedky pre UNICEF nájdete na webovej stránke https://www.unicefusa.org/user/register. Vyplňte požadované informácie vrátane svojho mena, dátumu narodenia, poštového smerovacieho čísla a e-mailovej adresy a vyberte si heslo pre svoje konto. V e-mailovej schránke hľadajte podrobnosti o potvrdení.[3]

 • Môžete tiež zadať číslo svojho mobilného telefónu, na ktorý budete dostávať upozornenia od UNICEF.


Zúčastnite sa školenia dobrovoľníkov. UNICEF ponúka online webové semináre pre nových dobrovoľníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s organizáciou a svojou úlohou v nej. Úvodné školenia pre nových dobrovoľníkov sa konajú každý mesiac prostredníctvom webového seminára, ktorý účastníkov vzdeláva o tom, ako začať s dobrovoľníckymi iniciatívami v rámci ich vlastnej komunity. Webové semináre pre dobrovoľníkov sa konajú každé dva mesiace a poskytujú podrobnejší pohľad na to, ako sa zapojiť (i.e. plánovanie zbierok finančných prostriedkov, obhajoba pred zákonodarcami).


Pripojte sa k školskému klubu UNICEF. Študenti na stredných a vysokých školách môžu zaregistrovať svoj klub v UNICEF, na základe čoho dostanú súpravy zdrojov a materiály na oslovenie svojej školy a celej komunity. Ak chcete začať, zaregistrujte sa individuálne ako dobrovoľník UNICEF U.S. fondu; potom požiadajte o členstvo v školskom klube UNICEF alebo oslovte vedenie školy, aby ho založilo. Ak zakladáte novú skupinu, vyplňte prihlášku na stránke UNICEF U.S. Webová stránka fondu pre vysokoškolské kluby alebo stredoškolské kluby.[4]

 • Upozorňujeme, že kluby UNICEF musia mať štruktúru vedenia, ktorá obsahuje najmenej štyroch funkcionárov: predsedu, podpredsedu, pokladníka a tajomníka.

Metóda 2 zo 4:Vzdelávanie ľudí o UNICEF


Zistite viac o UNICEF. Aby ste mohli ostatných informovať o charitatívnych iniciatívach UNICEF, mali by ste si prehĺbiť vlastné vedomosti o tejto humanitárnej organizácii. Navštívte stránku https://www.unicefusa.org/mission a prečítajte si poslanie organizácie, ako aj opis jej súčasných iniciatív vo viac ako 190 krajinách sveta. Úsilie UNICEF zahŕňa:[5]

 • zabezpečenie očkovania pre 45 % detí na svete
 • poskytovanie prístupu k čistej a bezpečnej vode vo viac ako 100 krajinách
 • prevencia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa
 • vzdelávacie iniciatívy, ktoré môžu zahŕňať výstavbu škôl, školenie učiteľov, poskytovanie vzdelávania detským utečencom a reformu školských systémov
 • núdzová pomoc obetiam vojen a prírodných katastrof


Zdieľajte informácie s rodinou, priateľmi a spolupracovníkmi. Začnite informovať ľudí o UNICEF v malom meradle, počnúc svojím vlastným okruhom (i.e. priateľom a rodine) a spolupracovníkom. Získajte záujem zdieľaním faktov o práci UNICEF, pričom si všimnite konkrétne individuálne príklady. Pokiaľ ide o charitu, „identifikovateľné obete“ vyvolávajú väčšiu mieru emócií a súcitu ako štatistiky o veľkom počte ľudí.[6]

 • Napríklad môžete priateľom, rodine alebo kolegom ukázať fotografiu Rukaia, ročného dieťaťa, ktorého rodina utiekla z mesta Aleppo a ktoré dostalo nové zimné oblečenie od UNICEF, aby sa pri klesajúcich teplotách zahrialo;[7]
  Tento obrázok a ďalšie podobné sú k dispozícii na stránke UNICEF U.S. Účet fondu na Instagrame.


Využívajte sociálne médiá. Sledujte UNICEF na všetkých platformách sociálnych médií, ktoré používate (i.e. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Internet je pravdepodobne najrýchlejší spôsob zdieľania poznatkov a správ, preto využite svoj čas strávený online zdieľaním informácií o UNICEF a jeho globálnych iniciatívach. Napríklad zdieľajte príspevky zo stránky UNICEF USA na Facebooku na svojej vlastnej nástenke, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia na Facebooku.

 • Využívajte vizuálne rozprávanie príbehov, hashtagy a výzvy k akcii, ktoré UNICEF využíva pri svojej činnosti v sociálnych médiách a ktoré sú účinnými nástrojmi na šírenie povedomia o organizácii a jej práci.

Metóda 3 zo 4:Obhajoba UNICEF


Pripojte sa ku kongresovému akčnému tímu. UNICEF má v Spojených štátoch 14 kongresových akčných tímov; tímy pozostávajú z dobrovoľníkov UNICEF, ktorí sú vyškolení a podporovaní U.S. Zamestnanci Fondu pre UNICEF a ktorí v mene organizácie komunikujú s členmi Kongresu. Členovia tímu sa každý mesiac stretávajú na národnej konferencii, kde diskutujú o problémoch a pripravujú sa na prijatie opatrení (napr.g. návštevou alebo písaním voleným predstaviteľom). Ak sa chcete pridať, pošlite e-mail na adresu [email protected] a vyjadrite svoj záujem.[8]

 • Na vstup do kongresového akčného tímu UNICEF sa nevyžadujú žiadne skúsenosti ani špeciálne poverenia.


Podpisujte a distribuujte petície. Ovplyvňujte legislatívne opatrenia a tvorbu politiky distribúciou petícií súvisiacich s poslaním UNICEF. Na stránke UNICEF U.S. Na webovej stránke fondu sa napríklad dobrovoľníci vyzývajú, aby podpísali petíciu za to, aby sa otázky prežitia detí stali v Kongrese prioritou. Na začiatok napíšte stručné (a ľahko čitateľné) zhrnutie svojho názoru, návrhu a niekoľko presvedčivých argumentov v jeho prospech; nechajte priestor na napísanie mena a adresy, pričom každý riadok očíslujte, aby ste mohli sledovať podpisy.[9]

 • Ak chcete vytvoriť petíciu, ktorá môže byť široko rozšírená, použite webovú platformu ako Change.org – petície vytvorené na stránke sa môžu rýchlo a jednoducho šíriť na Facebooku a Twitteri. [10]


Napíšte voleným úradníkom. Prijať priamy prístup k obhajobe UNICEF tým, že napíšete členom Kongresu a ďalším voleným predstaviteľom a vyzvete ich, aby prijali opatrenia, ktoré urobia z prežitia detí prioritu. Navštívte stránku U.S. Webová stránka Fondu UNICEF, kde si môžete prečítať o konkrétnych otázkach, o ktorých môžete napísať vládnym predstaviteľom už teraz.

 • Napríklad UNICEF od decembra 2016 žiada dobrovoľníkov, aby napísali prezidentovi list, v ktorom ho a ďalších svetových lídrov požiadajú, aby splnili svoj záväzok voči detským utečencom a migrantom po samitoch OSN v septembri 2016.[11]

Metóda 4 zo 4:Organizovanie podujatí na získavanie finančných prostriedkov


Naplánujte podujatie. Vymyslite nápady na podujatia na získavanie finančných prostriedkov, ktoré podľa vás pomôžu získať peniaze pre UNICEF. Kontaktujte priateľov, rodinu a kolegov, aby vám poskytli informácie o miestach, ktoré by ste si mohli za malý poplatok požičať alebo prenajať na usporiadanie podujatia, alebo hľadajte miestnych sponzorov pre vašu zbierku. Inšpiráciu a nápady nájdete na stránke U.S Fondy pre UNICEF webovú stránku, kde nájdete zaujímavosti a príbehy dobrovoľníkov; medzi obľúbené možnosti získavania finančných prostriedkov patria:[12]

 • večere
 • umelecké aukcie
 • premietanie filmov
 • športové aktivity


Predložiť žiadosť. Ako dobrovoľník UNICEF môžete organizovať podujatie na získavanie finančných prostriedkov podľa vlastného uváženia, ale najprv musíte organizácii predložiť návrh na svoje podujatie. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke a vyžaduje si, aby ste mali vopred naplánované mnohé podrobnosti podujatia. V prihláške sa žiada: [13]

 • meno hostiteľa alebo hostiteľov podujatia a ich kontaktné údaje
 • ako sa bude podujatie volať
 • aký typ podujatia to bude
 • miesto, dátum a čas konania podujatia
 • očakávaný počet osôb, ktoré sa zúčastnia
 • výšku finančných prostriedkov, ktoré predpokladáte vyzbierať

 • Inzerujte svoje podujatie. Okrem tradičnejších tlačených pozvánok, bannerov a letákov použite na propagáciu svojho podujatia na získavanie finančných prostriedkov aj sociálne médiá. Po schválení vašej žiadosti o podujatie budete môcť používať logo UNICEF na svojom podujatí a v reklame. Pred distribúciou budete musieť najprv predložiť kópie týchto dokumentov organizácii na schválenie.[14]
 • Odkazy