4 spôsoby, ako sa stať vynikajúcim študentom

Byť výborným študentom má viac výhod ako len dobré známky. Z krátkodobého hľadiska sa stanete atraktívnejším kandidátom na vysokú školu a možno sa dokonca kvalifikujete na vysoké štipendiá. Z dlhodobého hľadiska sa zručnosti, ktoré sa naučíte v škole, budú s vami spájať po zvyšok života a pomôžu vám vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa vám postaví do cesty.

Metóda 1 zo 4:Efektívne štúdium a učenie


Vyberte si pokojné miesto na štúdium bez rozptyľovania. Čím viac času strávite štúdiom, tým viac sa naučíte a získate lepšie známky. Kvalita vášho študijného času však musí byť efektívna, preto odstráňte všetky rušivé vplyvy (mobilné telefóny, televíziu, hlasnú/rýchlu hudbu a zhovorčivých priateľov/členov rodiny), aby ste si zabezpečili pokojné a sústredené prostredie.[1]

 • Ak nemôžete nájsť tiché miesto na štúdium, noste slúchadlá s potlačením hluku (ale nepúšťajte si žiadnu hudbu).
 • Nájdite si čas na štúdium, keď väčšina vašich kolegov robí niečo iné. Ak napríklad skončíte obed skôr, vyberte sa do knižnice alebo na iné pokojné miesto, kde nebude príliš veľa ľudí.


Vyhýbaj sa prokrastinácii a zostaň pozitívny. Je lákavé povedať: „Urobím to neskôr,“ ale často sa neskôr nikdy nestane. Dajte si záležať na tom, aby ste sa učili hneď po príchode domov alebo hneď po skončení poslednej hodiny. Ak máte problémy s určitým predmetom, najprv si ho naštudujte a zostaňte pozitívne naladení![2]

 • Ak stále otáľate, požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby vás udržal v strehu. Mohli by ste povedať niečo ako: „Mohol by si ma za hodinu skontrolovať, či sa ešte stále učím?“
 • Opakujte si pozitívne afirmácie, ak máte pocit, že máte problém niečo pochopiť. Môžete si napríklad povedať: „Dokážem zvládnuť tieto rovnice!“ a/alebo „Tento test zvládnem na výbornú!“

ODBORNÝ TIP

Ashley Pritchardová, MA

Školská poradkyňa Ashley Pritchardová je akademickou a školskou poradkyňou na regionálnej strednej škole Delaware Valley vo Frenchtowne v štáte New Jersey. Ashley má viac ako trojročné skúsenosti so stredoškolským, vysokoškolským a kariérnym poradenstvom. Má magisterský titul v odbore školské poradenstvo so špecializáciou na duševné zdravie z Caldwellovej univerzity a je certifikovaná ako nezávislý konzultant v oblasti vzdelávania prostredníctvom Kalifornskej univerzity v Irvine. Ashley Pritchardová, MA
Školský poradca

Pripomínajte si svoje ciele, aby ste zostali motivovaní a na ceste k úspechu. Či už chcete získať vyšší priemer za semester, skončiť na prvom mieste v triede alebo úspešne zvládnuť skúšku, udržiavanie jasnej predstavy o tom, čo chcete, vám pomôže zostať na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. Často sa kontrolujte, aby ste zistili, ako sa vám darí plniť cieľ, a premýšľajte o nových spôsoboch, ako sa udržať na ceste.


Robte si krátke prestávky od štúdia. Váš mozog potrebuje čas na odpočinok a strávenie informácií, preto si naplánujte 10-minútovú prestávku po každej hodine. Ak sa zaseknete na určitej téme, je to vhodný čas na malú prestávku, aby ste sa mohli vrátiť oddýchnutí. Nastavte si na telefóne časovač, aby sa krátka 10-minútová prestávka nezmenila na 30 minút prokrastinácie.[3]

Tip: Počas prestávky si urobte niekoľko ľahkých strečingov, aby ste si dodali energiu. Napríklad si pretiahnite chrbát, nohy a ruky alebo si zacvičte ľahký aerobik na podlahe, ako sú výpady, poskoky alebo drepy (najmä ak ste dlho sedeli).


Čítajte si dopredu a pripravte si otázky na každú hodinu. Zistite si, ktorú kapitolu bude váš učiteľ zajtra preberať, a prečítajte si ju pred odchodom na hodinu. Takto sa oboznámite s látkou a môžete klásť otázky na objasnenie vecí, ktorým nerozumiete.[4]

 • Použite zvýrazňovač, aby ste upozornili na dôležité informácie, alebo si napíšte otázky na samolepiace papieriky.


Urobte si zápočet navyše, aby ste lepšie pochopili tému. Ak vám učiteľ ponúka extra kredity za vypracovanie extra úloh alebo čítanie, urobte ich! Aj keď je vaša známka v triede 98 %, stále si môžete zlepšiť známku a lepšie pochopiť látku.

 • Ak sa snažíte zvýšiť si nízku známku, opýtajte sa učiteľa, či môžete urobiť niečo za extra kredity. Vaše odhodlanie na nich urobí dojem!


Učte sa na kvízy a testy včas. Ak vás čaká dôležitý test, začnite sa učiť niekoľko dní až týždeň pred testom. Vytvorte si študijný plán, rozdeľte si čas na jednotlivé časti a dodržiavajte ho. Nečakajte do večera, pretože preťažovanie neumožní vášmu mozgu plne absorbovať informácie.[5]

 • Ak športujete alebo sa venujete nejakým mimoškolským aktivitám, oznámte trénerovi alebo učiteľovi, že možno budete musieť odísť skôr alebo prísť o niečo neskôr, aby ste si našli čas na štúdium. Ak je vaša účasť povinná (napríklad na divadelných predstaveniach alebo majstrovských športových zápasoch), naplánujte si čas na učenie v súvislosti s touto udalosťou.
 • Nezabúdajte na malé prestávky, aby si váš mozog oddýchol!


Píšte si malé testy a kvízy. Nájdite si čas a napíšte si niekoľko úloh alebo môžete niekoho požiadať, aby ich napísal za vás. Len nezabudnite, že čím viac sa s informáciami stretnete a premýšľate o nich, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám zapíšu.

 • Ak sa napríklad učíte na algebru, požiadajte kamaráta, aby vám napísal niekoľko rovníc na riešenie. Ak máte počas písania testu problémy s organizáciou času, nastavte si čas.
 • pri jazykových kurzoch si precvičujte písanie odsekov s použitím príslušných slovíčok a rôznych vetných štruktúr. Urobte si zábavu tak, že napíšete recenziu svojho obľúbeného filmu alebo si zapíšete svoje názory na niečo, čo vás zaujíma.


Čítajte čo najviac, aby ste si rozšírili slovnú zásobu. Čítanie kníh, ktoré sú pre vás výzvou, môže rozšíriť vašu slovnú zásobu a schopnosť porozumieť textu, čo je užitočné, keď učiteľ zadáva jazykovo náročné texty. Ak ešte nie ste vášnivým čitateľom, začnite na svojej úrovni a postupujte ďalej.[6]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Prečítajte si niečo, čo sa vám páči, aby ste sa do toho dostali. Ak máte priateľa, ktorý rád číta, požiadajte ho o odporúčania.
 • Navštívte školskú alebo miestnu knižnicu a požiadajte knihovníka o odporúčania na základe vašich záľub a nezáľub v iných médiách. Môžete napríklad povedať: „Veľmi milujem filmy o superhrdinoch a záhadách, máte nejaké knihy s takouto tematikou??“


Vytvorte si myšlienkové mapy tém, ktoré vám pomôžu naučiť sa nové veci. Myšlienkové mapy vám pomôžu vytvoriť spojenia medzi starými a novými informáciami, dajú novým faktom určitý kontext, aby ste si ich lepšie zapamätali. Tento postup je užitočný najmä vtedy, keď potrebujete brainstormovať nápady pre veľké projekty. Ak chcete vytvoriť myšlienkovú mapu, napíšte tému do stredu, pridajte čiary, ktoré smerujú rôznymi smermi, a na vrch čiar napíšte svoje myšlienky.[7]
Dôveryhodný zdroj
Čítanie rakiet
Online zdroj podporovaný spoločnosťou PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejdite k zdroju

 • Snažte sa prísť s čo najväčším počtom nápadov. Ak ste sa zasekli, vyhľadajte si ďalšie informácie.
 • Toto cvičenie považujte za formu asociácie slov alebo myšlienok.

Metóda 2 zo 4: Byť organizovaný


Pred spaním si zbaľte batoh so všetkými potrebami do školy. Pripravte sa na každý deň tým, že sa uistíte, že máte so sebou všetko, čo potrebujete. To znamená, že si budete musieť vziať knihy, priečinky, perá, ceruzky, domáce úlohy, kontrolné hárky, zvýrazňovače, samolepiace poznámky, záložky a všetko, čo vám pomôže udržať si poriadok.

 • Nalepte si kópiu rozvrhu hodín niekde doma, kde ju budete mať na očiach každý deň. Napíšte si pripomenutie, aby ste v určité dni priniesli určité predmety. Takto budete presne vedieť, akú triedu máte a aké materiály budete potrebovať.

Tip: Balenie pred spaním znamená, že sa ráno nebudete cítiť uponáhľaní a náhodou na niečo nezabudnete.


Majte priečinok pre každý predmet, aby ste si mohli veci ľahko zabaliť a nájsť. Organizácia v škole je mimoriadne dôležitá, pretože ak ste organizovaní, ste o krok vpred v úspešnosti. Dobrý spôsob, ako začať, je mať priečinok pre každý predmet.[8]

 • To znamená, že si do priečinka na matematiku dajte písomky z matematiky, do priečinka na jazyky písomky z jazykov, do priečinka na prírodné vedy písomky z prírodných vied atď.
 • Používajte farebné kódovanie alebo označte svoje zložky a prehľadne ich uložte buď do pracovného stola, alebo do batohu. Takto sa vám bude ľahšie hľadať zložky a budete mať viac času na zopakovanie toho, čo ste sa včera naučili.
 • Ak chcete, môžete do všetkých svojich zložiek umiestniť aj záložky, aby ste ich ľahšie našli, keď si zložky vezmete domov.


Používajte týždenný plánovač na zapisovanie úloh a termínov ich plnenia. Používajte týždenný plánovač alebo kalendár na zapisovanie dôležitých dátumov týkajúcich sa úloh, kvízov, testov a mimoškolských aktivít. Pomôže vám to lepšie hospodáriť s časom. A odškrtnutie každej splnenej úlohy vám dodá pocit úspechu.

 • Do časti „poznámky“ svojho plánovača si zapíšte všetky ostatné pripomienky (narodeniny, špeciálne materiály na hodiny, dátumy/časy študijných skupín).


Vyhraďte určitý priestor vo svojej izbe alebo doma na zásoby. Uloženie všetkých písacích potrieb, zložiek, papiera a ďalších potrebných vecí na jednom mieste uľahčí ich vyhľadávanie. Ak nemáte pracovný stôl, zaobstarajte si ho a majte zásuvku pre každú skupinu predmetov.

 • Jedna zásuvka môže byť napríklad vyhradená na písacie potreby, v ďalšej môžu byť dierkovače a zošívačky a v tretej sa môže ukladať náhradný papier do tlačiarne, časopisy a zakladače.
 • Ak nemáte stôl so zásuvkami, použite stolové stojany na papiere, držiaky na ceruzky, krabice na topánky a/alebo úložné koše, aby ste podobné predmety mali pohromade.

Metóda 3 zo 4:Byť pozorný v triede


Robte si poznámky a pýtajte sa otázky, aby ste zostali v triede zaujatí. Dávať pozor na hodinách vám pomôže lepšie sa učiť a môže vám tiež zvýšiť známku. Keď učiteľ prednáša, robte si poznámky, a ak niečomu nerozumiete, zdvihnite ruku a pýtajte sa. Snažte sa robiť si poznámky vlastnými slovami a pridávať vlastné poznámky namiesto toho, aby ste písali to, čo hovorí učiteľ doslovne.[9]

 • Ak napríklad učiteľ povie, že definícia slova „rabovať“ je „prehľadávať spôsobom, ktorý spôsobuje neporiadok“, môžete napísať: „rabovať: plieniť – ako pirát!“
 • Čím viac otázok položíte, tým viac budete vedieť o určitej téme.
 • Učitelia očakávajú, že budete klásť otázky, a vytvárajú si o vás predstavu na základe toho, ako ste ochotní to robiť. V niektorých prípadoch sa do celkového hodnotenia započítava aj účasť na hodinách.
 • Sústreďte sa na to, aby ste zostali sústredení. Sledujte učiteľa, majte otvorené uši a robte si poznámky. Ak ste náchylní na rozptyľovanie, sadnite si do prvého radu.


Vyhýbajte sa rozptyľovaniu v triede. Nerozptyľujte pozornosť ostatných a nenechajte sa nimi rozptyľovať. Všímajte si veci, ktoré spôsobujú vašu roztržitosť, a snažte sa im vyhnúť. Ak napríklad viete, že je pravdepodobnejšie, že budete na hodine snívať, keď ste hladní, zjedzte predtým malú desiatu.

 • Ak vidíte, že si vaši kamaráti odovzdávajú poznámky, nezapájajte sa. Čokoľvek, čo chcete povedať, môže počkať do konca hodiny.
 • Ak sa vás priatelia neustále snažia rozptyľovať, nebuďte zlí! Jednoducho im povedzte, že pracujete, a povedzte, že sa porozprávate neskôr počas prestávky alebo obeda. Pochopia to a možno to aj sami budú cítiť rovnako.


Prezerajte si poznámky, keď máte voľný čas. Pri každej príležitosti si prečítajte svoje poznámky, aby ste si lepšie zapamätali, čo ste si napísali. Prepisovanie poznámok môže byť užitočné aj v prípade, že navštevujete mimoriadne náročné predmety, napríklad právnické, ekonomické, technické, prírodovedné a iné.

Tip: Ak vás čaká skúška, prečítajte si svoje poznámky tesne predtým, ako pôjdete spať, a potom si ich hneď ráno prejdite znova. Čím viac sa na ne budeš pozerať, tým viac si zapamätáš informácie.


Spite 7 až 8 hodín. Nedostatok spánku môže negatívne ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa a spôsobiť, že sa nebudete s nadšením učiť. Usilujte sa o 7 až 8 hodín za noc. Ak máte nedostatok spánku, skúste si medzi hodinami dať 20-minútový energetický šlofík (ak vám to rozvrh umožňuje).

 • Vyhnite sa pozeraniu do telefónu alebo televízie hodinu alebo dve pred spaním. Robte niečo relaxačné, ako je čítanie knihy, teplý kúpeľ alebo kreslenie.
 • Nespoliehajte sa na kofeín, ktorý vás povzbudí po bezsennej noci. Po veľkom množstve kávy alebo energetického nápoja sa môžete cítiť viac nabití energiou, ale nebudete sa môcť ani zďaleka tak dobre sústrediť kvôli základnému nedostatku spánku.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  PubMed Central
  Archív denníkov z U.S. Národné ústavy zdravia
  Prejsť na zdroj


Dobre sa stravujte, aby ste nasýtili svoje telo a myseľ. Dbajte na to, aby ste jedli rôzne potraviny z každej skupiny (bielkoviny, sacharidy a tuky). Občerstvujte sa plnohodnotnými potravinami, ako je čerstvé ovocie, zelenina alebo orechy, aby ste si medzi jedlami udržali energiu.

Tip: Tuky obsahujúce omega 3 mastné kyseliny sú obzvlášť užitočné pre kognitívne funkcie.[11]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív denníkov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj
Medzi dobré zdroje patria tučné ryby, vlašské orechy, ľanové semienka, chia semienka, špenát a bazalka.

Metóda 4 zo 4:Robenie domácich úloh


Urobte si domácu úlohu čo najskôr. Domáce úlohy sa môžu zdať ako otrava, ale pomáhajú vám zopakovať si, čo ste sa v ten deň naučili, a pripraviť sa na nadchádzajúce kvízy a testy. Skúste začať robiť v škole, aby ste mohli požiadať učiteľa pre prípad, že budete potrebovať pomoc.

 • Ak vaša domáca úloha zahŕňa ručne písané odpovede, píšte čo najčitateľnejšie pomocou nástroja, ktorý preferuje váš učiteľ (čierne/modré atramentové pero alebo ceruzka).
 • Neponáhľajte sa a skontrolujte si svoju prácu, keď ju dokončíte.


Odovzdávajte úlohy načas. Odovzdávanie prác pred termínom alebo v termíne je nevyhnutné na získanie dobrých známok. Poznačte si do študijného plánu termíny, aby ste nezabudli. Môžete dokonca použiť farebné samolepiace papieriky, aby ste si pripomenuli, ktoré úlohy treba urobiť ako prvé.

 • Niekedy učitelia za neskoro odovzdané úlohy odpočítajú body a niektorí neskoro odovzdané práce vôbec neakceptujú! Pozrite sa do učebných osnov a zistite, aký je trest za oneskorenú prácu.


Stanovte si domáce ciele a odmeňte sa za ich splnenie. Stanovte si realistické ciele na dokončenie určitých úloh do konkrétnych termínov. Ak si dáte podnet na dokončenie domácej úlohy, pomôže vám to motivovať sa a udržať sa pri práci. Povedzte si napríklad: „Ak teraz dokončím tento balík, môžem si ísť pred večerou na 20 minút zahrať na gitare.“

 • Uistite sa, že vaše ciele sú primerané a dosiahnuteľné. Rozumným cieľom by bolo napríklad: „Prečítam prvých 20 strán textu, potom si dám prestávku a dokončím posledných 20 strán.“ Príkladom nereálneho cieľa je napr: „Dnes večer dočítam celú knihu a až potom môžem robiť čokoľvek iné.

 • Požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby skontroloval vašu prácu. Požiadajte niekoho iného, aby skontroloval vašu domácu úlohu z hľadiska zrozumiteľnosti a čitateľnosti. Podvádzanie nie je v poriadku, preto si nezabudnite vybrať priateľa, ktorý nebude kopírovať vašu prácu! A uistite sa, že sa váš rodič alebo súrodenec nepokúša robiť prácu za vás. Namiesto toho sa ich pýtajte na konkrétne spôsoby, ako môžete niečo zlepšiť. Niektoré veci, na ktoré by ste ich mohli požiadať, aby sa zamerali, sú:

  • Gramatické chyby
  • Čitateľný rukopis
  • Relevantnosť (i.e., ste sa venovali otázkam/téme/podnetom)
  • Hĺbka porozumenia (i.e., vaša práca ukazuje, že rozumiete daným pojmom)
 • Referencie