4 spôsoby, ako sa učiť o prvej svetovej vojne

Prvá svetová vojna bola prvou globálnou priemyselnou vojnou, ktorá sa nakoniec stala známou ako „vojna, ktorá ukončila všetky vojny“.“[1]
Prvá svetová vojna, ktorá sa nazýva aj „Veľká vojna“, bola dôležitá pri formovaní sveta v 20. storočí a neskôr. Hoci faktory, ktoré prispeli k vojne a jej výsledku, sú zložité, je to téma, ktorá fascinuje milióny ľudí. O prvej svetovej vojne sa môžete dozvedieť tak, že si o nej prečítate alebo absolvujete kurz, prípadne budete čerpať z iných zdrojov vrátane filmov.

Metóda 1 zo 4:Čítanie o prvej svetovej vojne


Pozrite si populárnu historickú knihu. Ak sa práve začínate učiť o prvej svetovej vojne, existuje mnoho ľahko čitateľných, ale poučných kníh napísaných na túto tému. Môžu ich napísať historici, novinári alebo veteráni.[2]

 • Vyhľadajte na internete alebo v kníhkupectvách knihy o prvej svetovej vojne. Prelistujte prvých niekoľko strán, aby ste zistili, či vás zaujala.
 • Nájdite knihy významných vedcov o prvej svetovej vojne. Môžete to urobiť vyhľadávaním na internete alebo nahliadnutím do bibliografií iných prác. Medzi významných vedcov zaoberajúcich sa prvou svetovou vojnou patria Christopher Clark, Fritz Fischer, Jay Winter, Paul Fussell, John Keegan a Mark Mazower.


Informujte sa pomocou učebníc. Triedy, ktoré sa zaoberajú prvou svetovou vojnou, často čerpajú z učebníc. Tieto sú skvelým spôsobom, ako vám pomôcť naučiť sa základné informácie o vojne, ako aj o faktoroch, ktoré prispeli k jej začiatku a konečnému výsledku. V miestnom kníhkupectve alebo na internete si nájdite učebnicu o vojne, ktorá vás zaujíma.[3]

 • Uvedomte si, že učebnice nie sú len zástavkou na dvere. Niektoré z najlepších učebníc o prvej svetovej vojne a súvisiacich témach sú totiž krátke a pomerne ľahko čitateľné. Poskytujú zastrešujúci príbeh, ktorý vám poskytne potrebný kontext na pochopenie vojny v celej jej zložitosti.
 • Vyhľadajte na internete sylaby kurzov o prvej svetovej vojne. Často sa tu nachádzajú zoznamy povinných kníh vrátane učebníc, ktoré si môžete prečítať.
 • Vyhľadajte učebnice z akademických vydavateľstiev, ako sú Oxford University Press alebo Cambridge University Press. Napríklad vydavateľstvo Oxford University Press ponúka sériu „Very Short Introductions“, ktorá obsahuje témy pojednávajúce o prvej svetovej vojne.[4]
 • Hľadajte učebnice v internetových kníhkupectvách, ktoré často robia návrhy na základe iných učebníc alebo kníh, ktoré ste si kúpili na konkrétnu tému. Za štandardnú učebnicu pre každú hodinu na túto tému sa považuje napríklad kniha Jamesa Jolla „Počiatky prvej svetovej vojny“. Kúpou tejto knihy alebo prejavením záujmu o ňu vás stránka môže naviesť aj na súvisiace návrhy. Môže to byť napríklad „The Cambridge History of World War I“ editovaná Jayom Winterom alebo „Rites of Spring“ od Modrisa Eksteina: Veľká vojna a zrod modernej doby“.“


Vychutnajte si memoáre. Prvá svetová vojna roztrhala fyzickú a povestnú krajinu Európy. Zanechala po sebe približne 16 miliónov mŕtvych vojakov a civilistov, čo malo významný vplyv na spoločnosti na celom svete.[5]
Memoáre sú primárne zdroje, ktoré boli napísané buď počas vojny, alebo bezprostredne po nej.[6]
Dôveryhodný zdroj
Kongresová knižnica
Oficiálna knižnica U.S. a hlavnou výskumnou inštitúciou pre Kongres a americkú verejnosť
Prejsť na zdroj
Výber rôznych memoárov, ktoré si môžete prečítať o prvej svetovej vojne, vám tiež pomôže dozvedieť sa o nej viac. Medzi klasické memoáre o prvej svetovej vojne patria napr:

 • „Testament mladosti“ Very Brittainovej
 • Robert Graves „Goodbye to All That“ (Rozlúčka so všetkým)
 • Siegfried Sassoon: „Spomienky dôstojníka pechoty“
 • Ernst Jünger: „Oceľová búrka“
 • Erich Maria Remarque: „Na západnom fronte je ticho“


Čerpajte z ďalších primárnych zdrojov. Podobne ako memoáre, aj o prvej svetovej vojne je k dispozícii široká škála ďalších primárnych zdrojov, ktoré môžete konzultovať. Patria k nim archívy a noviny. Čítanie rôznych primárnych zdrojov vám pomôže lepšie spoznať mentalitu počas vojny. Tie vám zasa môžu pomôcť pochopiť, prečo boli prijaté určité rozhodnutia, ktoré ovplyvnili rôzne aspekty vojny, ako napríklad domáci front, medicínu alebo taktiku boja.[7]
Dôveryhodný zdroj
Kongresová knižnica
Oficiálna knižnica U.S. a hlavná výskumná inštitúcia pre Kongres a americkú verejnosť
Prejsť na zdroj

 • Navštívte miestny alebo národný archív a porozprávajte sa s archivárom o tom, aké zbierky by vás mohli zaujímať pri získavaní ďalších informácií o prvej svetovej vojne. V mnohých prípadoch majú univerzity aj archívy alebo zbierky primárnych zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu.
 • Prístup k archívom publikácií, ako sú noviny a časopisy. Často to môžete urobiť online alebo môžete nájsť tlačené kópie alebo mikrofilmy v miestnych knižniciach. Majte na pamäti, že k týmto zdrojom môžu mať prístup aj univerzity.
 • Vyhľadajte inštitúcie, ktoré poskytujú primárne zdroje vrátane fotografií alebo dokumentov. Napríklad Nemecký historický inštitút poskytuje webovú stránku s názvom „Nemecké dejiny v dokumentoch a obrazoch“, ktorá poskytuje digitálne obrázky a preložené dokumenty s vysvetlením kontextu o prvej svetovej vojne. Má nielen dokumenty, ktoré vznikli v Nemecku, ale o Nemecku aj zo Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.[8]
 • Básne, piesne, príbehy a umelecké diela vytvorené veteránmi alebo tými, ktorí žili počas vojny, vám môžu pomôcť pochopiť skúsenosti a boje počas vojny osobnejším spôsobom.

Metóda 2 zo 4: Absolvovanie kurzu


Absolvujte kurz na miestnej vysokej škole. Hodiny o prvej svetovej vojne sa vo všeobecnosti ponúkajú na väčšine vysokých škôl a univerzít, pretože ide o udalosť, ktorá zásadným spôsobom formovala dejiny. Absolvovanie jedného z týchto kurzov – ako študent alebo jednoduchý pozorovateľ – vám môže pomôcť naučiť sa veľa o prvej svetovej vojne.

 • Konzultujte s univerzitou, keď nájdete triedu, ktorá vás zaujíma. Spýtajte sa, či sa musíte na hodinu zapísať, alebo či ju môžete auditovať, čo znamená, že na hodine sedíte, ale nerobíte skúšky ani iné práce. Nezabudnite sa informovať o tom, koľko bude stáť absolvovanie alebo audit kurzu.[9]
 • Uvedomte si, že mnohé univerzity majú programy pre seniorov, ktorí chcú absolvovať kurzy. Niektoré univerzity ich môžu označovať ako „starší spolupracovníci“ a za účasť na kurzoch alebo ich audit si neúčtujú poplatok.


Prihláste sa do online kurzov. Triedy, ktoré sa vyučujú online, sú čoraz populárnejšie. Môžete ich absolvovať buď ako bežný univerzitný kurz so známkou, alebo sledovať takzvaný masívny otvorený online kurz alebo MOOC.[10]
Hoci tieto kurzy nebudú tak podrobné ako bežné univerzitné kurzy, aj tak vám môžu pomôcť naučiť sa veľa o prvej svetovej vojne.

 • Vyhľadávajte na internete pomocou výrazu „kurz prvej svetovej vojny.“ Mali by ste nájsť širokú škálu kurzov o vojne z významných univerzít a inštitúcií.[11]
  Môžete tiež využiť rôzne webové stránky, ktoré poskytujú informácie o všetkých online kurzoch o prvej svetovej vojne.[12]
 • Rozhodnite sa, či chcete radšej absolvovať tradičný online kurz za zápočet, alebo chcete jednoducho sledovať sériu online prednášok o prvej svetovej vojne.


Navštevujte miestne prednášky. Inštitúcie, vrátane univerzít a múzeí, alebo iné organizácie často organizujú prednášky na konkrétne témy, napríklad o prvej svetovej vojne. Tieto stránky sú vo všeobecnosti prístupné verejnosti a môžu vám pomôcť dozvedieť sa viac o vojne. Požiadajte o informácie miestnu historickú spoločnosť alebo katedru histórie na vysokej škole. Ak žijete vo väčšom meste, múzeá a výskumné inštitúcie pozývajú aj hosťujúcich prednášateľov na témy, ako je prvá svetová vojna, ktorých môžete navštíviť.

 • Prihláste sa na odber bulletinov, e-mailov a pozvánok na miestne prednášky. Často sa nachádzajú na webovej stránke organizácie alebo sa môžete prihlásiť telefonicky. Toto vám môže pomôcť rýchlejšie nájsť prednášky o prvej svetovej vojne a súvisiacich témach.

Metóda 3 zo 4: Využitie ďalších zdrojov


Používajte webové stránky na rozšírenie svojich vedomostí. Svet je čoraz viac digitálny. Ak chcete držať krok s touto témou, mnoho vzdelávacích zdrojov o prvej svetovej vojne je v súčasnosti dostupných online. Využite online stránky, ktoré vám pomôžu rozšíriť si vedomosti o prvej svetovej vojne.[13]

 • Uvedomte si, že existuje veľa skvelých zdrojov o prvej svetovej vojne od uznávaných inštitúcií, ako je napríklad Imperial War Museum v Londýne. Vyhľadajte tieto typy stránok, ktoré prezentujú neutrálne informácie. Tak ako existuje veľa skvelých zdrojov, existuje aj veľa hrozných. Dávajte si pozor na všetky stránky, ktoré zdanlivo odporujú základným faktom, ktoré ste sa naučili, alebo príliš presadzujú jeden názor. Dávajte si pozor na každý zdroj, ktorý neuvádza svoje informácie.
 • Vyhľadajte zdroje z médií, ako je napríklad Britské vysielacie centrum (BBC), ktoré má informácie a rôzne typy interaktívnych médií, ktoré môžete použiť na učenie sa o prvej svetovej vojne.[14]


Pozrite si filmy. Ďalším spôsobom, ako sa dozvedieť viac o prvej svetovej vojne, sú filmy. Niektoré z nich obsahujú originálne scenáre, iné sú založené na memoároch a iných svedectvách. Niektoré filmy o prvej svetovej vojne, ktoré by ste si mohli pozrieť, sú:[15]

 • Veľká paráda, 1925[16]
 • Všetko ticho na západnom fronte, 1930
 • Zbohom zbraniam, 1932
 • Stratená hliadka, 1934
 • Veľmi dlhé angažovanie, 2004
 • Testament of Youth, 2015[17]


Navštívte múzeum. Múzeá všetkých druhov sú skvelými miestami, kde sa môžete dozvedieť viac o prvej svetovej vojne. Môžu byť poučné a pomôžu vám vidieť vojnu v širšom kontexte. Navštívte miestne múzeá a naplánujte si návštevu ďalších múzeí, keď ste na dovolenke alebo cestujete z iných dôvodov.

 • Navštívte vzdelávacie múzeá s výstavami o prvej svetovej vojne. Napríklad v Londýne môžete navštíviť Imperial War Museum, zatiaľ čo vo Washingtone, D.C. ponúka Národné múzeum americkej histórie.[18]
  Ak sa vyberiete do Francúzska alebo Belgicka, môžete navštíviť múzeá na bojiskách prvej svetovej vojny vrátane Sommy alebo Verdunu.[19]
 • Vyhnite sa podceňovaniu miest, ako sú múzeá umenia. Jedným z mnohých pozoruhodných aspektov prvej svetovej vojny je umenie, ktoré vzniklo pred ňou a po nej. Prehliadka výstav o hnutiach, ako je dada, alebo návšteva Múzea Käthe Kollwitzovej môže poskytnúť ešte viac študijného materiálu o vizuálnom vplyve prvej svetovej vojny na spoločnosť, kultúru a politiku.[20]

Metóda 4 zo 4:Identifikácia kľúčových tém prvej svetovej vojny


Preštudujte si príčiny vojny. Oficiálne vojnu vyvolal atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda, následníka rakúsko-uhorskej monarchie, spáchaný srbským nacionalistom, ale napätie sa zvyšovalo už mnoho rokov. Preskúmajte, ako imperializmus, nacionalizmus, politická nestabilita na Balkáne, zvýšené vojenské výdavky a spojenectvá prispeli k začiatku vojny.[21]


Naučte sa niečo o hlavných bitkách 1. svetovej vojny. Prečítajte si o taktike, stratégiách a technológiách používaných v jednotlivých bitkách. Môžete si dokonca prečítať správy o jednotlivých bitkách od vojakov, ktorí v nich bojovali. Medzi známe bitky, ktoré by ste mohli študovať, patria: [22]

 • Gallipolské kampane (1915 – 1916)
 • Bitka pri Jutsku (1918)
 • Bitka na Somme (1916)
 • Bitka pri Amiens (1918)


Prečítajte si životopisy významných generálov a politikov počas vojny. Aby ste lepšie pochopili všetkých rôznych aktérov 1. svetovej vojny, skúste si vybrať jednu historickú postavu, ktorá vás zaujala. Prečítajte si ich životopis. Ak je to možné, nájdite niečo, čo napísali počas vojny. To vám môže pomôcť pochopiť ich motiváciu a presvedčenie. Môžete sa pozrieť na: [23]

 • Winston Churchill
 • Woodrow Wilson
 • Vladimír Lenin
 • John J. Pershing
 • Atatürk
 • T.E. Lawrence (známy aj ako Lawrence z Arábie)

 • Preskúmajte zmluvy, ktoré ukončili vojnu. Keď sa v roku 1918 skončila prvá svetová vojna, ústredné mocnosti (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Osmanská ríša a Bulharsko) boli nútené podpísať sériu zmlúv, ktoré obmedzovali ich právomoci. Tieto zmluvy vám pomôžu pochopiť, ako prvá svetová vojna ovplyvnila Európu po jej skončení. Najznámejšie zmluvy sú:[24]

  • Zmluva zo Saint-Germain-en-Laye (1919): Táto zmluva rozdelila Rakúsko-Uhorsko na Rakúsko a Maďarsko a zároveň odovzdala mnohé jeho územia iným národom.
  • Versaillská zmluva (1919): Táto zmluva prinútila Nemecko vzdať sa mnohých svojich území a kolónií. Obsahovala aj článok 231, ktorý nútil Nemecko zaplatiť reparácie.
  • Zmluva zo Sèvres (1920): Táto zmluva ukončila nepriateľstvo medzi Tureckom a spojencami.
 • Odkazy