4 spôsoby, ako si udržať poriadok v zápisníku

Váš zápisník môže byť základnou výbavou do školy, do práce alebo len na zapisovanie každodenných myšlienok, ale je užitočný len vtedy, ak môžete svoje poznámky ľahko nájsť. Samozrejme, váš zápisník môže byť skutočne organizovaný len vtedy, ak si budete písať (alebo prepisovať) organizované poznámky! Udržať si poriadok je jednoduchšie aj s kvalitným a funkčným zápisníkom, najmä ak si doň rýchlo doplníte obsah a farebne odlíšený index.

Metóda 1 zo 4:Robenie si dobrých poznámok


Urobte si prípravu na hodinu, stretnutie alebo inú príležitosť na písanie poznámok. Lepšie robenie poznámok na hodine sa začína napríklad tým, že si pred hodinou prečítate zadanú literatúru! Aby ste si počas stretnutia mohli robiť lepšie poznámky, pozorne si prečítajte všetky vopred rozoslané materiály. Tým, že materiál nebude prekvapením, bude pre vás jednoduchšie sledovať ho a identifikovať kľúčové body, ktoré si potrebujete zapísať.[1]

 • Ak nemáte k dispozícii žiadne čítanie alebo vopred rozdané materiály, ktoré by ste si mali prebrať, urobte si rýchly prieskum o danej téme, aby ste mali predstavu o tom, čo vás čaká.


Vyberte si dobré miesto na písanie poznámok, kde dobre vidíte a počujete. Áno, najlepší zapisovatelia poznámok zvyčajne sedia blízko prednej časti triedy! Jasné počúvanie rečníka výrazne uľahčuje zapisovanie poznámok. Takisto ako možnosť jasne vidieť všetky diapozitívy alebo vizuálne materiály – spolu s mimikou tváre a rečou tela rečníka.[2]

 • Porozprávajte sa s učiteľom, nadriadeným atď., ak potrebujete nejaké špeciálne úpravy, aby ste lepšie videli a počuli.


Zamerajte sa na zapisovanie kľúčových bodov, ktoré sú označené signálnymi frázami a činnosťami. Kľúčom k dobrému zapisovaniu poznámok je vedieť, čo si zapísať a čo nie. Hľadajte signály, ako sú konkrétne frázy alebo použitie reči tela, aby ste vybrali kľúčové body, ktoré by ste si mali zapísať. Napríklad: [3]

 • Pozorne počúvajte, čo nasleduje po signálnych frázach, ako napríklad: „Aby som to zhrnul“, „Existuje X dôvodov, prečo…“, „Avšak“, „Ešte raz“ a „Dovoľte mi zopakovať“.“
 • Dávajte pozor (a pozor na ucho), či hovoriaci neopakuje nejakú frázu – zvyčajne to znamená, že je dôležitá!
 • Sledujte signálne gestá, ako je ukazovanie, ťukanie päsťou do dlane a široké roztvorenie rúk.
 • Dávajte pozor, keď rečník zvýši hlas a/alebo hovorí pomalšie.


Vytvorte si systém písania v skratke, ktorý dokážete ľahko rozlúštiť. Poznámky si môžete robiť oveľa efektívnejšie, ak budete používať skratky, symboly, diagramy, náčrty a iné techniky skratiek. Ak si však vytvárate vlastný systém stenografického písma, uistite sa, že ho pri čítaní poznámok dokážete ľahko dešifrovať![4]

 • Napríklad, ak používate „CW“ na označenie americkej občianskej vojny, ale neviete si spomenúť, čo to znamená, keď sa učíte, nakoniec stratíte viac času, ako keby ste si zakaždým vypísali celú frázu.

Metóda 2 zo 4:Používanie metód zapisovania poznámok


Menej usporiadané a viac usporiadané poznámky umiestnite na strany vedľa seba. Táto metóda v podstate mení jeden zápisník na dva. Keď máte otvorený zošit, použite stranu naľavo od väzby na pomerne chaotické zapisovanie poznámok, rýchle náčrty, pridávanie pripomienok atď. Aspoň raz za deň si tieto informácie prepíšte usporiadanejším spôsobom na stranu vpravo od väzby.[5]

 • Nepovažujte prepisovanie poznámok za stratu času. Okrem lepšieho usporiadania materiálu vám prepisovanie pomôže efektívnejšie si zapamätať informácie. To môže byť veľmi užitočné pri príprave na test!


Dajte svojim stránkam s poznámkami jednotnú štruktúru s Cornellova metóda. Nakreslite si vodorovnú čiaru 2 in (5.1 cm) od spodnej časti prázdnej strany poznámok a oblasť pod ňou označte „Zhrnutie.“ Nakreslite zvislú čiaru 2.5 v (6.4 cm) od ľavého okraja a plochu naľavo od neho označte „Kľúčové slová“.“ Zvyšnú plochu strany označte „Poznámky.“[6]

 • Používajte časť „Poznámky“ na zapisovanie poznámok v reálnom čase bez toho, aby ste sa museli veľmi starať o to, aby ste mali veci usporiadané.
 • Krátko po pridaní materiálu do časti „Poznámky“ si zapíšte vysvetľujúce otázky a pripomienky do časti „Podnety“.
 • Na konci zhrňte celý obsah stránky v 2 – 4 vetách v časti „Zhrnutie“.


Poznámky si zapisujte v základnom formáte osnovy ako jednoduchý prístup. Ak dávate prednosť tomu, aby boli vaše poznámky od začiatku usporiadanejšie (namiesto toho, aby ste ich neskôr dopĺňali alebo prepisovali), skúste si ich priebežne načrtnúť. Kľúčové slová a hlavné témy si zapisujte pozdĺž ľavého okraja papiera. Odsadiť (posunúť) približne o 1 palec (2.5 cm) od ľavého okraja, keď pod hlavnú tému pridáte podporné detaily. Ak pridávate podporné údaje k podporným údajom, opäť ich oddeľte![7]

 • Ak chcete, aby vaša osnova bola trochu formálnejšia, použite ako značky kombináciu rímskych číslic, písmen a arabských číslic. Napríklad:
  • I. hlavná téma
   • A. podporná poznámka k hlavnej téme (I)
    • 1. podporná poznámka pre (A)
     • a. podporná poznámka k bodu (1)
      • i. podporná poznámka k bodu a)


Vyskúšajte stránku Mapovanie myšlienok ak sa učíte vizuálne. Nakreslite si do stredu strany poznámok kruh a zapíšte si kľúčové slová alebo hlavnú tému svojich poznámok – napríklad tému prednášky alebo prezentácie, ktorú počúvate. Dôležité podporné informácie si zapíšte do o niečo menších kruhov okolo centrálneho kruhu, potom kruhy spojte hrubšími čiarami. Postup opakujte s ešte menšími krúžkami a tenšími spojovacími čiarami.

 • Môže sa vám osvedčiť robiť si myšlienkové mapy na jednej strane otvoreného zápisníka a potom si poznámky prepisovať v základnom formáte osnovy na druhú stranu.


Použite písanie poznámok systém, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Neexistuje jediná metóda zapisovania poznámok, ktorá by bola najlepšia pre každého. Vyskúšajte rôzne možnosti, ako sú Cornellove poznámky a myšlienkové mapy, a zistite, čo sa vám zdá a funguje najlepšie. Keď nájdete to, čo funguje, držte sa toho!

 • Ak chcete získať ďalšie rady, získajte tipy od učiteľa, tútora alebo spolužiaka, ktorý si dobre zapisuje poznámky, alebo navštívte centrum písania na vašej univerzite, ak ste na vysokej škole.

Metóda 3 zo 4:Indexovanie poznámok


Ak váš zápisník nemá žiadne čísla strán, pridajte ich. Nie všetky zápisníky používajú čísla strán, ale váš by mal! Ak strany ešte nie sú očíslované, jednoducho si zapíšte číslo strany pri prechode na každú novú stranu.[8]

 • Aj keď nakoniec použijete farebné kódovanie na pomoc pri indexovaní poznámok, pridanie čísel strán je nevyhnutné pre užitočný obsah.


Nechajte niekoľko strán vpredu pre priebežný obsah. Pre priemerný zošit pravdepodobne postačí, ak si vpredu necháte 3 – 5 prázdnych strán. Kľúčovou časťou je pravidelné vypĺňanie tohto priestoru! Pridajte krátky záznam do obsahu zakaždým, keď dokončíte stránku alebo pridáte do zápisníka niečo dôležité.[9]

 • Záznamy môžete uvádzať napríklad podľa dátumu: „pg. 21-22: 15. apríla 2020.“
 • Alebo môžete záznam opísať: „pg. 35-37: Pád Rímskej ríše.“


Začnite priebežný predmetový index na zadnej strane zápisníka. Počnúc spodnou časťou poslednej strany si zapíšte indexové kategórie, ktoré majú zmysel na základe toho, ako zápisník používate. Pridávajte nové kategórie indexu priebežne a ku každej kategórii si zapisujte príslušné čísla strán. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vytvorte si index, ktorý bude používať čísla strán a metódu farebného kódovania opísanú v nasledujúcom kroku.[10]

 • Kategórie vášho indexu môžu byť napríklad „Stretnutia“, „Výsledky testov“, „Kontakty“, „Mozgové búrky“, „Ukážky náčrtov“, „Osnovy esejí“ atď.


Farebne označte okraje strany pre záznamy v indexe a poznámky. Hneď vedľa záznamu v indexe, napríklad „Schôdzky“, použite fixku alebo zvýrazňovač, prípadne pridajte špecifickú farbu na tenký okraj strany. Tú istú konkrétnu farbu použite na označenie miest v poznámkach, ktoré súvisia so záznamom v indexe.[11]

 • Táto metóda uľahčuje listovanie v zápisníku a vyhľadávanie všetkých prípadov podobných materiálov. Ak máte napríklad „Brainstorms“ roztrúsené po celom zápisníku, môžete ich všetky rýchlo nájsť.
 • Niektorí ľudia namiesto toho používajú farebne odlíšené samolepiace záložky, ale tie majú vo zvyku vypadávať!

Metóda 4 zo 4:Personalizácia zápisníka


Kúpte si zápisník, ktorý vydrží intenzívne používanie. Zošit, ktorý sa rozpadá, sa ťažšie organizuje, najmä ak sú strany roztrhané alebo vypadávajú. Hľadajte zápisník s pevným obalom, bezpečnou väzbou a hrubšími stranami, najmä ak ho budete schovávať do vrecka alebo hádzať do tašky.[12]

 • Nie všetky pevné zápisníky sú drahé a nie všetky drahé zápisníky sú pevné. Poobzerajte sa a vyberte si zošit, ktorý vyzerá a pôsobí pevne a funkčne.
 • Na veľkosti záleží! Vyberte si zápisník, ktorý sa hodí na miesto, kde ho budete mať. Natlačenie príliš veľkého zošita do príliš malej zásuvky pracovného stola vedie k poškodeniu a dezorganizácii.
 • Zošit, ktorý vyzerá otlčený, môže pôsobiť neorganizovane, aj keď je rovnako dobre usporiadaný ako zošit, ktorý je v lepšom stave. Prípadne môže byť zošit, ktorý vyzerá dobre udržiavaný, organizovanejší.


Kúpte si štruktúrovaný notebook, ak jeho usporiadanie vyhovuje vašim potrebám. Jednoduchý zošit s linajkovanými alebo nelinajkovanými stranami môže dokonale poslúžiť, najmä ak plánujete používať vlastný systém organizácie. Možno však zistíte, že je jednoduchšie zostať organizovaný, ak váš zápisník urobí časť organizácie za vás! Najmä ak si kupujete notebook na konkrétny účel, zvážte možnosti, ktoré sú prispôsobené na toto použitie.

 • Ak používate svoj zápisník vo veľkej miere napríklad na plánovanie, môže mať zmysel vybrať si taký, ktorý má rozloženie denného alebo týždenného kalendára.
 • Niektoré zápisníky sú určené na používanie s konkrétnym systémom zapisovania poznámok – jedným z takýchto príkladov je Bullet Journal.


Umiestnite kľúčové identifikačné informácie na vnútornú stranu obálky alebo na prvú stranu. Ani ten najlepšie zorganizovaný zápisník na svete vám nebude nič platný, ak ho stratíte a nebudete ho môcť získať späť! Umiestnite svoje meno a základné kontaktné údaje priamo na prednú stranu obálky spolu s predmetom (predmetmi) a dátumovým rozsahom zápisníka.[13]

 • Zatiaľ čo zapísanie vášho mena uľahčuje niekomu vrátiť stratený zošit, zapísanie témy a dátumového rozsahu vám pomôže udržať organizáciu viacerých zošitov.

 • Na kľúčové miesta si napíšte osobné ciele alebo inšpiratívne posolstvá. Môže sa to zdať ako zbytočný doplnok, ktorý váš notebook nijako nezorganizuje. Môže však pomôcť udržať si sústredenejší a organizovanejší. Vyberte si niektoré dobre viditeľné miesta v zápisníku – prvú stranu, hneď za oddeľovačom sekcií atď.-zapísať si niekoľko rýchlych informácií o vlastnej motivácii a inšpirácii.

  • V závislosti od situácie a vašej osobnosti môžete reagovať napríklad na výzvu pre seba: „Urobte si v tomto klasifikačnom období čestný zápis.“
  • Alebo vám možno lepšie poslúži povzbudzujúca správa: „Dokážem to“!“
 • Odkazy