4 spôsoby, ako si zapamätať skriptá, básne, verše

Zapamätanie si môže byť pre niektorých ľudí ľahké, ale pre iných môže byť mimoriadne náročné. Neexistuje spôsob, ako zázračne rozvinúť pamäť, ale ak zmeníte svoje návyky myslenia, môžete naplno využiť potenciál pamäťových schopností, ktoré už máte. Stratégie zapamätávania môžete použiť na zapamätanie si veršov do divadelnej hry, na zapamätanie si básne na hodinu alebo len na zapamätanie si verša z vlastných dôvodov.

Metóda 1 zo 4: Zapamätanie si riadkov zo scenára


Vžite sa do myslenia svojej postavy. Zapamätať si svoje repliky môže byť jednoduchšie, ak najprv strávite nejaký čas pozorným čítaním scenára a premýšľaním o svojej postave. Vniknutie do motivácie a emócií vašej postavy vám pomôže vnímať repliky vašej postavy ako reakcie na iné postavy a situácie, a nie len ako memorovanie slov na stránke.[1]
Odborný zdroj
Lesly Kahn, MFA
Učiteľ herectva & Tréner
Rozhovor s odborníkom. 12. mája 2020.
Prečítajte si scenár a položte si niekoľko otázok o svojej postave, napr:

 • Aký je on/ona?
 • Aké emócie prežíva v rôznych momentoch scenára?
 • Čo chce vaša postava?[2]


Identifikujte svoje repliky. Ak nehráte v sólovom predstavení, nemusíte sa naučiť naspamäť celý scenár od obalu po obal. Predtým, ako sa začnete učiť naspamäť repliky, ktoré budete potrebovať vedieť, je dobré vizuálne identifikovať svoje repliky, aby ste mohli rýchlo skenovať scenár a nájsť svoje časti.

 • Používajte zvýrazňovač na zvýraznenie svojich replik v celom scenári.
 • Vyberte si zvýrazňovač inej farby na označenie riadkov tesne pred vaším riadkom, tzv. záchytné riadky.[3]
  Ak budete hovoriť po viacerých hercoch, zvážte, či máte pre každú postavu inú farbu repliky.
 • Keď si preštudujete svoje repliky zo scenára, budete teraz schopní rýchlo sa pozrieť na stránku a rozpoznať repliku, ktorá vedie k tej vašej (na ktorú možno budete musieť reagovať), a svoju vlastnú repliku.


Napíšte si riadky. V závislosti od dĺžky písma a počtu riadkov, ktoré máte, to nemusí byť také uskutočniteľné ako pri básni alebo veršoch. Písanie je však naďalej považované za jeden z najlepších spôsobov, ako si niečo zapamätať.[4]

 • Napíšte si repliky rukou. Je to efektívnejšie na zapamätanie ako písanie na stroji.
 • Skúste si napísať všetky riadky do jedného veľkého odseku. Potom si zopakujte scénku z poznámok a precvičte si rozdelenie odseku na jednotlivé verše podľa pamäti.[5]
 • Používajte rozdelenie na časti. Nevypisujte si všetky repliky z celej hry; rozdeľte si ju na jednotlivé akty alebo scény, aby ste ju lepšie zvládli.[6]


Precvičujte si hovorenie veršov z pamäti. Tak ako je poézia jednoduchšia, ak sa sústredíte na rytmus, zapamätanie si veršov písma môže byť jednoduchšie, ak si verše spojíte s fyzickou činnosťou. Zapojenie svalovej pamäte do cvičenia, zatiaľ čo robíte niečo rušivé, môže pomôcť mozgu sústrediť sa na riadky a zapamätať si ich.[7]

 • Skúste počas nácviku veršov variť, upratovať alebo chodiť/behávať.


Nacvičte si s niekým svoje verše. Najlepší spôsob, ako sa naučiť svoje verše do hry, je nacvičiť si verše s inou osobou. Takto sa naučíte svoje vlastné verše a naučíte sa signál, kedy nastupujete na jednotlivé riadky.

 • Venujte čas skutočnému počúvaniu slov v nápovedných riadkoch. S tým by ste mali začať už pri skúšaní doma s priateľom, ale obzvlášť dôležité je naučiť sa nápevy a tónové zmeny iných aktérov počas skúšania na javisku.
 • Uvažujte, prečo vaša postava hovorí veci, ktoré hovorí po každom riadku repliky. Môže vám to pomôcť zapamätať si slová a takmer určite vám to pomôže rozvinúť určitý druh emocionálnej zložky, ktorá slová oživí.[8]
 • Nezabudnite pri nácviku veršov dýchať. Keď vystúpite na javisko, váš dychový vzor bude musieť byť vyladený, preto si od začiatku precvičujte učenie veršov so správnym dýchaním.[9]

Metóda 2 zo 4:Učenie sa básne


Vyberte si báseň. Podobne ako pri zapamätávaní veršov môže byť najjednoduchšie začať zapamätaním básne, ktorú poznáte. Ak máte obľúbenú báseň, vyberte si ju. Ak nie, vyhľadajte si báseň, ktorú aspoň zbežne poznáte.[10]

 • Môže byť užitočné začať s kratšími básňami. Snaha naučiť sa naspamäť dlhú, rozsiahlu, knižnú báseň by sa mohla ukázať ako dostatočne náročná na to, aby ste sa od memorovania odvrátili.
 • Okrem stručnosti hľadajte báseň, ktorá má silnú rytmickú zložku. Odmeraný rytmus vám môže pomôcť zapamätať si slová prikyvovaním alebo poklepávaním do rytmu.[11]


Čítajte báseň znova a znova. Prvým krokom k zapamätaniu je ponorenie sa a poézia nie je iná. Čítajte si báseň znova a znova, toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, kým nebudete počuť rytmus a zapamätáte si kúsky básne len na základe spomienok.[12]

 • Predtým, ako si začnete báseň pamätať, uistite sa, že jej rozumiete. O čom je? Čo to znamená? Recitovanie alebo písanie naspamäť bude oveľa jednoduchšie, ak budete mať hlboké pochopenie toho, o čom báseň je.[13]
 • Skúste zapojiť hmatovú zložku tým, že prstom obkreslíte písmená slov básne na stránke.
 • Báseň si môžete aj šepkať pod nosom, aby ste si ju ešte viac vryli do pamäti.


Napíšte si báseň. Písanie rukou na zdrap papiera pomôže zapamätať si báseň. Prinúti vás to vytvoriť si určitú svalovú pamäť spojenú so slovami básne.[14]

 • Skúste si báseň rozdeliť na zvládnuteľné časti.[15]
 • Napíšte si prvý riadok alebo dva riadky básne a potom si precvičujte opakované písanie tohto riadku alebo dvoch riadkov. Snažte sa o výrazný, ale zvládnuteľný počet opakovaní (15 alebo 20 by malo stačiť na to, aby ste si ju zapamätali).
 • Keď si opakovane zapíšete prvý riadok alebo dva, prejdite na ďalší riadok/riadky atď.


Precvičte si recitovanie básne z pamäti. Recitovanie básne pre seba môže otestovať vašu pamäť a pomôcť upevniť všetky časti básne, s ktorými môžete mať problémy. Napíšte si báseň na list papiera, aby ste sa mali na čo odvolávať, a nechajte si ho vo vrecku, pokiaľ ho nevyhnutne nepotrebujete.

 • Skúste skombinovať fyzický pohyb s metrom básne. Choďte na dlhú prechádzku a každý krok použite ako „metrickú stopu“ básne.[16]
 • Z času na čas si skontrolujte napísanú (a správnu) báseň, aby ste sa uistili, že si ju nepamätáte zle.

Metóda 3 zo 4:Zapamätanie si veršov


Vyberte si verš. Namiesto toho, aby ste začali s ľubovoľným veršom, môže byť najjednoduchšie začať zapamätaním si jedného z vašich obľúbených veršov. Takto už budete mať istú znalosť verša a budete si môcť veľmi ľahko spomenúť na všeobecný koncept tohto verša.[17]

 • Na začiatok si vyberte svoj obľúbený verš.
 • Ak ešte nemáte obľúbený verš, vyberte si verš, ktorý poznáte a ľahko ho rozpoznáte, keď ho počujete/čítate.
 • Zopakujte si vybraný verš niekoľkokrát, kým si ho nezapamätáte.
 • Premýšľajte aj o tom, čo verš znamená. Čo sa tým myslí? Je s veršom spojené nejaké ponaučenie? Ak áno, čo to je?


Zapamätajte si miesto verša. Ak sa snažíte citovať verše z Biblie, je dôležité naučiť sa miesto verša v spojení s veršom. Citovanie Biblie môže samo o sebe vyžadovať určitú zručnosť, ale bez zodpovedajúceho miesta sa môže zdať, že Bibliu nepoznáte tak dobre ako ostatní.[18]

 • Napíšte si miesto verša na kúsok papiera – napríklad „Peter 2,24“ je skratka pre Petrovu knihu, 2. kapitolu, 24. verš.
 • Precvičujte si písanie miesta verša znova a znova. Tento postup sa nazýva učenie sa naspamäť (učenie sa opakovaním) a považuje sa za veľmi účinnú techniku zapamätávania.
 • Povedzte si miesto verša nahlas, keď ho píšete. Spojenie hovoreného miesta verša s jeho písanými číslicami vám môže pomôcť upevniť si ho v pamäti.


Recitujte aktuálny verš. Keď si zapamätáte miesto verša, budete pripravení začleniť samotný verš. Môže to byť ťažšie ako vyslovenie miesta verša kvôli jeho dĺžke a zložitosti v porovnaní s miestom.

 • Napíšte si verš opakovane na hárok papiera. To vám môže pomôcť vryť si verš do pamäti rovnakým spôsobom, ako to urobilo napísanie miesta verša.[19]
 • Precvičujte si nahlas opakovanie vybraného verša. Ak je to možné, pokúste sa zopakovať celý verš bez toho, aby ste sa pozerali na napísaný verš.


Spojte to všetko dohromady. Po naučení sa samotného verša a jeho umiestnenia si budete musieť zapamätať dvojicu. Môžete to urobiť rovnakými písomnými metódami, aké ste použili pri jednotlivých zložkách, alebo môžete skúsiť použiť cvičenie na chýbajúce slová, aby ste si otestovali svoju pamäť.

 • Vezmite si tabuľu so suchou fixkou alebo dostatočne veľký kus čistého papiera.
 • Napíšte miesto verša, za ktorým nasleduje verš. Ak používate tabuľu so suchou fixkou, píšte suchou fixkou; ak používate papier, použite ceruzku alebo majte po ruke indexové kartičky na zakrytie.
 • Vymažte alebo zakryte rôzne časti verša a jeho umiestnenie. Počkajte niekoľko minút, kým sa k riadkom vrátite, a zistite, či si dokážete vybaviť slová alebo čísla, ktoré na tabuli chýbajú.
 • Ďalšou obmenou tohto cvičenia je napísať časti verša na samostatné, rovnaké lístky papiera. Následne preškrtajte prešmyčky a pokúste sa ich vrátiť do správneho poradia.[20]

Metóda 4 zo 4:Používanie techník zapamätávania


Používajte mnemotechnické pomôcky. Mnemotechnická pomôcka je pamäťový trik, ktorý vám pomôže zapamätať si väčšie informácie. Tie môžu byť veľmi užitočné bez ohľadu na to, čo sa snažíte zapamätať, pretože vám budú spájať riadky, ktoré sa učíte, s niečím, čo už poznáte.

 • Ak máte k dispozícii mnemotechnickú pomôcku, napríklad akronym (v ktorom sa prvé písmeno každého slova použije na vytvorenie slova alebo frázy), môže to uľahčiť oživenie pamäti, ak sa vám stane, že budete hľadať nejaké slovo. Pravdepodobne si zapamätáte aspoň niekoľko slov z verša a možno si budete vedieť poskladať aj zvyšok, ak si spomeniete na svoju skratku.[21]
 • Skúste si zapamätať verše tak, že ich spojíte s hudbou z piesne. Ukázalo sa, že hudba je silnou a spoľahlivou technikou pre akýkoľvek typ zapamätania, takže spojenie riadkov z verša/básne/scénky so známou a chytľavou melódiou vám môže pomôcť vybaviť si tieto riadky neskôr.
 • Použite vizuálne asociácie tak, že každé slovo spojíte s vizuálnym obrazom, ktorý poznáte.[22]
  Odborný zdroj
  Lesly Kahn, MFA
  Učiteľ herectva & Tréner
  Rozhovor s odborníkom. 12. mája 2020.
  Pri čítaní verša, ktorý sa snažíte zapamätať, zatvorte oči a predstavte si akýkoľvek vizuálny podnet, ktorý vám pomôže zapamätať si tento verš (najlepšie funguje, ak nájdete nejakú súvislosť medzi obrazom a veršom).
 • Môžete použiť vizuálne asociácie s „pripináčikmi“ (nazývanými aj háčiky) tak, že pre každé slovo v danom riadku vytvoríte číselný zoznam. Rýmujte každé číslo s vizuálnym obrazom (napríklad jedna – buchta, dva – topánka atď.), potom sa pokúste priradiť tento obraz k zodpovedajúcemu slovu v riadku.
 • Zoskupovanie/skupinkovanie zahŕňa zoskupovanie slov alebo riadkov na základe spoločných charakteristík. Toto môže byť užitočné, ak je veľa replik, ktoré sa snažíte zapamätať, špecifických pre danú scénu.
 • Rýmovanie môžete použiť ako spôsob, ako spojiť riadky, ktoré si potrebujete zapamätať, so slovom, ktoré má podobné zvuky. skúste slovo vysloviť nahlas, kým sa vám v hlave neobjaví rýmujúce sa slovo, potom si tieto dve slová spoločne recitujte, kým sa vám nezapíšu do pamäti.[23]


Rozvíjajte kinestetickú pamäť. Kinestetické pamäťové asociácie využívajú fyzické pocity alebo činnosti ako podnet na zapamätanie si niečoho (v tomto prípade riadku z verša, básne alebo scenára). Pri nácviku replik môžete napríklad používať určité činnosti/pohyby, aby ste si neskôr danú repliku spojili s príslušnou činnosťou. Prípadne si môžete vizualizovať, ako sa budete pri niečom cítiť (napríklad, ako sa uvoľňujete v horúcom kúpeli), a použiť spomienku na tento fyzický pocit ako nápovedu pre riadok, ktorý vám tento pocit pripomenie.


Skúste si stiahnuť aplikáciu. Existuje množstvo aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť do smartfónu alebo tabletu. Niektoré vám poskytnú rady alebo tipy, zatiaľ čo iné vám skutočne umožnia stiahnuť si scenáre a cvičiť so zariadením.[24]

 • Vyhľadajte na internete aplikácie, ktoré sú dostupné vo vašom zariadení.
 • Snažte sa nájsť rovnováhu medzi cenou a užitočnosťou. Ak si to môžete dovoliť, možno sa vám oplatí utrácať za naozaj užitočnú aplikáciu, ktorá vám pomôže naučiť sa text rýchlejšie.

 • Vypracujte si techniku pamäťového paláca. Ak ste niekedy videli televízny seriál Sherlock, pravdepodobne poznáte „myšlienkový palác“ titulnej postavy.“ Možno si však neuvedomujete, že táto technika je v skutočnosti skutočným trikom zapamätania. Pamäťový palác, nazývaný aj metóda loci (pre umiestnenie), pochádza z obdobia pred viac ako 2 000 rokmi od starogréckeho básnika Simonida.[25]
  Dnes ho niektorí odborníci na pamäť používajú na zapamätanie si 100-miestnych čísel, poradia balíčka kariet a pod.

  • Vizualizujte si komplexné fyzické miesto, ktoré je dostatočne veľké na to, aby sa doň uložil fyzický súbor spomienok (ak by niečo také existovalo).
  • Mnohí ľudia používajú svoj domov z detstva, pretože si ho najľahšie vybavia, ale postačí akýkoľvek fyzický priestor (v interiéri alebo exteriéri).[26]
  • Ak používate vnútorné miesto, rozdeľte priestor na samostatné miestnosti a potom na samostatné miesta v každej miestnosti. Ak používate vonkajšie miesto, skúste niečo konkrétne, napríklad konkrétnu ulicu s viacerými adresami.
  • „Predmet“, ktorý sa snažíte „uložiť“ do pamäti, trochu prikrášlite alebo zveličte. Napríklad namiesto vlnenej deky si predstavte hovoriacu ovcu, ktorá si strihá vlnenú srsť.
  • Ukladajte rôzne verše, strofy, riadky alebo akékoľvek iné písomné dielo, ktoré si potrebujete zapamätať, do rôznych stien a kútov každej miestnosti vo svojom pamäťovom paláci.[27]
 • Odkazy