4 spôsoby, ako určiť, kto má právo jazdy

Rešpektovanie práv ostatných na ceste je nevyhnutné, ale pravidlá môžu byť zložité. Všeobecné zásady, ako napríklad zastavenie na červenú alebo stopku a dávanie prednosti chodcom, sú pomerne jednoduché. Na križovatkách a počas jazdy po neznámych alebo nebezpečných cestách sa však určite stretnete s jedinečnými situáciami. Aby ste predišli nehodám alebo zraneniam, dbajte na náležitú opatrnosť a naučte sa, ako postupovať v prípade osobitných okolností vopred.

Metóda 1 zo 4: Dodržiavanie všeobecných pravidiel

Úplne zastavte na znamení Stop alebo na červenú. Pri značke Stop úplne zastavte na približne 2 sekundy alebo kým vozidlá, ktoré prišli pred vami, neuvoľnia križovatku. Ak ste zastavili na červenú, pokračujte v jazde, keď sa rozsvieti zelená. Ak má križovatka biely pruh vo vašom jazdnom pruhu, zastavte pred touto čiarou.

 • Ak máte značku Stop, ale ulica, cez ktorú prechádzate, nemá značku Stop, počkajte, kým sa všetka premávka uvoľní, a až potom prejdite cez križovatku.[1]
 • Predtým, ako budete pokračovať, uistite sa, že všetky vozidlá, bicykle a chodci uvoľnili vašu cestu, aj keď ste na rade vy.
 • blikajúce červené svetlo považujte za stopku. Blikajúce žlté svetlo znamená spomaliť a postupovať opatrne.

Odbočte doprava na červenú, ak je to povolené a nepribližujú sa žiadne vozidlá. Ak vidíte značku s nápisom „Zákaz odbočenia vpravo na červenú“, musíte počkať, kým sa opäť rozsvieti zelená. V opačnom prípade môžete odbočiť doprava na červenú po tom, čo ste dali prednosť protiidúcim vozidlám.

 • Dvakrát si overte miestne dopravné predpisy. Na niektorých miestach nie je odbočenie vpravo na červenú nikdy povolené. Všimnite si, že v Spojenom kráľovstve nie je povolené odbočovanie vľavo na červenú (ekvivalent odbočovania vpravo v USA).[2]

Zastavte chodcom, ktorí začali prechádzať cez cestu. Keď chodec začne prechádzať cez cestu, má právo prednosti v jazde. Mali by ste zastaviť aj chodcom čakajúcim na prechode pre chodcov, ktorý nie je riadený semaforom.

 • Vo väčšine oblastí by chodec nemal prechádzať cez križovatku riadenú svetelnou signalizáciou, kým mu nesvieti zelené svetlo alebo značka pre chodcov. Ak však máte zelenú a následne odbočujete na priľahlú cestu, stále musíte zastaviť pred prechádzajúcim chodcom.[3]

Prejdite cez značku daj prednosť v jazde len vtedy, ak sa neblížia žiadne vozidlá. Spomaľte, keď sa blížite k značke daj prednosť v jazde (alebo v Spojenom kráľovstve k značke daj prednosť v jazde). úplne zastavte, ak sa blížia vozidlá, a umožnite im prejsť. Ak sa neblížia žiadne vozidlá, môžete pokračovať bez zastavenia.

 • Platí pravidlo, že zastavte na znamenie o prednosti v jazde, ak by vstup na cestu spôsobil brzdenie blížiaceho sa vodiča.

Dajte prednosť protiidúcim vozidlám, ak vchádzate na hlavnú cestu. Pred vstupom na cestu z príjazdovej cesty, parkoviska alebo parkovacieho miesta pozdĺž cesty počkajte, kým prejdú blížiaci sa motoristi. Ak odbočujete na hlavnú cestu z vedľajšej cesty, motoristi idúci po frekventovanejšej ceste majú prednosť v jazde.

zaobchádzať s bicyklami ako s motorovými vozidlami. Dajte prednosť cyklistom vo všetkých situáciách, v ktorých by ste dali prednosť autu. Pred odbočením doľava počkajte napríklad na protiidúci bicykel.[4]

 • Hoci by ste mali cyklistov považovať za motorové vozidlá, pri ich obchádzaní buďte opatrní. Dajte cyklistom čo najviac priestoru a pri predchádzaní spomalte.

Metóda 2 zo 4:Dávanie prednosti v jazde na križovatkách

Dajte prednosť vodičom, ktorí prídu pred vami na križovatku so 4 smermi. Ak je križovatka vybavená značkou Stop na každej strane, úplne zastavte a dajte prednosť všetkým vozidlám, ktoré prišli pred vami. Ak na križovatke nie je značka „Stop“, spomalte a buďte pripravení zastaviť pre všetky vozidlá, ktoré dorazia na križovatku ako prvé.
ODBORNÁ RADA

Simon Miyerov

Inštruktor autoškoly Simon Miyerov je prezidentom a inštruktorom autoškoly Drive Rite Academy, autoškoly so sídlom v New Yorku. Simon má viac ako 8 rokov skúseností s výučbou jazdy. Jeho poslaním je zaistiť bezpečnosť každodenných vodičov a naďalej vytvárať v New Yorku bezpečnejšie a efektívnejšie prostredie na jazdu. Simon Miyerov
Vodičský inštruktor

Náš expert súhlasí: Ak prichádzate na križovatku, ktorá má štvorsmernú zastávku, a ste prvá osoba, ktorá zastavila, máte právo prednosti v jazde. Ak vy a iná osoba zastavíte v rovnakom čase, mala by ísť osoba napravo od vás.

Zastavte na križovatke, ak nefunguje svetelná signalizácia. Ak je kontrolka úplne nefunkčná, zaobchádzajte s ňou ako so štvorcestnou stopkou. Ak svetelná signalizácia nefunguje správne a bliká vám červená, považujte ju za stopku. V prípade blikajúceho žltého svetla postupujte pomaly a opatrne.[5]

 • Nezabudnite vždy úplne zastaviť na značke Stop alebo blikajúcom červenom svetle.

Umožnite vozidlu vpravo prejsť, ak ste prišli v rovnakom čase. Ak na štvorsmernú zastávku alebo križovatku bez dopravného značenia prídu 2 vozidlá v rovnakom čase, vodič vpravo má prednosť. Ak je to možné, nadviažte očný kontakt s druhým vodičom alebo bliknite svetlami, aby ste mu dali najavo, že ho nechávate prejsť.[6]

 • V krajinách, kde motoristi jazdia po pravej strane cesty, má na križovatkách prednosť vodič vpravo.
 • Vodič vpravo má prednosť na križovatkách aj v Austrálii a Singapure, hoci v týchto krajinách jazdia motoristi po ľavej strane cesty.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj
 • V Spojenom kráľovstve neexistuje prednosť v jazde vľavo ani vpravo. Ak zastavíte na plnej bielej čiare, dajte prednosť vodičom, ktorí zastavili na prerušovanej bielej čiare.[8]

Pred odbočením doľava zastavte pred protiidúcimi vozidlami. Bez ohľadu na to, či odbočujete doľava, aby ste vstúpili na ulicu, príjazdovú cestu alebo parkovisko, vždy dávajte prednosť protiidúcim vozidlám. Neprechádzajte do protiidúceho jazdného pruhu, aby ste odbočili, kým sa blížiace vozidlá neminú.[9]

 • Ak stojíte na semafore a máte zelenú odbočovaciu šípku, protiidúcim vozidlám svieti červená a vy môžete odbočiť doľava. Len sa uistite, že protiidúce vozidlá skutočne zastavili, a skontrolujte, či cez ulicu neprechádzajú chodci.
 • Ak vo vašej krajine jazdia motoristi po ľavej strane cesty, pred odbočením doprava dajte prednosť protiidúcim vozidlám.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

Zastavte na križovatke tvaru T, ak odbočujete na priebežnú cestu. Križovatka tvaru T je tvorená priebežnou cestou a cestou, ktorá sa dostáva do slepej uličky. Vodiči jazdiaci po priebežnej ceste majú prednosť v jazde. Ak odbočujete na priebežnú cestu, pred pokračovaním v jazde počkajte, kým prejdú všetky prichádzajúce vozidlá.[11]

 • Pri odbočovaní na priebežnú cestu zastavte pred protiidúcimi vozidlami, aj keď tam nie je značka Stop.

Pred vjazdom na kruhový objazd dajte prednosť v jazde. Vozidlá, ktoré už prechádzajú kruhovým objazdom, majú prednosť v jazde. Na kruhový objazd vchádzajte, keď tak môžete urobiť bez toho, aby ste spôsobili brzdenie blížiaceho sa vozidla.[12]

Metóda 3 zo 4:Určenie práva prednosti v jazde počas jazdy

Daj prednosť v jazde protiidúcim vozidlám na diaľničných nájazdoch. Keď vchádzate na diaľnicu a nájazd sa spája s jazdným pruhom, dajte prednosť všetkým vozidlám, ktoré sa už nachádzajú na diaľnici.[13]

 • Pri zaraďovaní z nájazdu do jazdného pruhu diaľnice nezastavujte, keď dávate prednosť v jazde. Spomaľte natoľko, aby vozidlo v jazdnom pruhu mohlo prejsť, a potom sa za neho zaradte.

Zastavte na kraji cesty, aby ste umožnili prejazd záchranným vozidlám. Ak má záchranné vozidlo zapnuté sirény a svetlá, spomalte a prejdite na pravú stranu cesty. Ak je to bezpečné, zastavte alebo znížte rýchlosť, ak ste na diaľnici. Ak sa nachádzate na štvorprúdovej diaľnici, snažte sa medzi svojím vozidlom a vozidlom záchrannej služby ponechať aspoň jeden voľný jazdný pruh.[14]

 • Ak na štvorprúdovej diaľnici zastaví vozidlo záchrannej služby, presuňte sa aspoň o 1 jazdný pruh (doľava alebo doprava, podľa toho, na ktorej strane cesty sa nachádza) skôr, ako ho obídete.
 • Zastavte na ľavej strane cesty, ak vo vašej krajine jazdia motoristi vľavo.[15]

dajte prednosť vodičovi jazdiacemu do kopca na úzkej horskej ceste. Ak idete z kopca, zastavte na krajnici a nechajte prejsť vozidlo idúce do kopca. Ak nemáte dostatok miesta, cúvajte, kým sa na okraji cesty nenájde miesto na zastavenie.[16]

 • Ak idete po úzkom moste alebo po úzkej ceste na rovnom povrchu, hľadajte značky, ktoré označujú, ktorý smer má prednosť v jazde.[17]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

Metóda 4 zo 4:Zastavenie pre chodcov

Dajte chodcom na priechodoch prednosť v jazde. V prípade priechodov pre chodcov, ktoré sa nenachádzajú na križovatkách riadených svetelnou signalizáciou alebo dopravnou značkou, zastavte pred chodcami, ktorí prechádzajú alebo sa chystajú prejsť cez cestu.

 • Na mnohých miestach sa priechod pre chodcov považuje za prirodzené pokračovanie chodníka. Ak môžete cez križovatku nakresliť pomyselnú čiaru, ktorá spája 2 chodníky, považujte túto čiaru za priechod pre chodcov, aj keď cesta nie je označená.

Zastavte pre prechádzajúcich chodcov, aj keď máte podľa zákona právo prednosti v jazde. Aj keď chodec začne prechádzať cez cestu a vy máte zelenú, nechajte ho prejsť. Ak do nich narazíte, nemusíte technicky porušiť dopravný zákon, ale aj tak môžete byť zodpovední v občianskoprávnom konaní.[18]

 • Neprechádzajte okolo vozidla, ktoré zastavilo na priechode pre chodcov. Ak pred vami zastaví vozidlo, aby umožnilo chodcom prejsť, musíte tiež úplne zastaviť. Nesnažte sa predbiehať auto a prejsť cez priechod pre chodcov.[19]
 • Odkazy