4 spôsoby, ako úspešne absolvovať hodinu

Aj tí najlepší a najbystrejší študenti môžu nakoniec naraziť na predmet, ktorý budú mať vážne problémy absolvovať. Ak máte ťažkosti s určitým predmetom, netrápte sa! Existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zlepšili svoj výkon a vyhli sa obávanej „F.“ Buďte pripravení na tvrdú prácu, venujte nejaký čas tomu, aby ste pochopili, ako sa bude určovať vaša známka, a nehanbite sa požiadať o pomoc, ak ju potrebujete.

Metóda 1 zo 4: Záchrana slabej známky

Zistite, prečo sa vám nedarí, a premyslite si riešenia. Sadnite si a premyslite si, s čím máte problémy. Je pre vás ťažké dávať pozor na prednáškach? Zanedbali ste odovzdanie úloh? Zmeškali ste veľa hodín? Keď identifikujete problém, pripravte si brainstorming riešení, aby ste sa vrátili na správnu cestu.

 • Ak napríklad učiteľ hovorí veľmi rýchlo a vy máte problém robiť si počas hodiny poznámky, požiadajte o povolenie nahrávať prednášky. Takto si ich môžete neskôr vypočuť znova vo svojom vlastnom tempe.


Porozprávajte sa s učiteľom. Ak máte problémy s učivom, vaším prvým krokom by mal byť rozhovor s učiteľom a informovanie ho o tom, že máte problémy.[1]
Váš inštruktor by vám mal byť schopný ponúknuť nejaké poznatky o tom, ako absolvovať kurz a či je to ešte vôbec možné.

 • Mnohí inštruktori vám budú môcť poskytnúť užitočné študijné tipy alebo poznatky o tom, ako lepšie plniť úlohy. V niektorých prípadoch vám môže byť dokonca predĺžená lehota na zadanie, ktoré máte problém dokončiť včas.
 • Nečakajte s komunikáciou s učiteľom do poslednej chvíle. Ak sa vám neozvú až do konca kurzu, v tejto fáze sa už nemusí dať veľa urobiť, aj keď by vám inštruktor chcel pomôcť. Ďalej, ak s učiteľom nekomunikujete včas, môže predpokladať, že vám na vašom výkone v kurze jednoducho nezáleží.


Požiadajte o možnosť opraviť prácu. Ak vám hrozí neúspech na hodine kvôli práci, ktorú ste urobili zle, obráťte sa na vyučujúceho a opýtajte sa, či vám môže povoliť opraviť a znovu odovzdať zadanie.

 • Aj keď pravdepodobne stále nebudete môcť získať plný počet bodov za opravenú úlohu, mnohí vyučujúci budú tejto možnosti otvorení, pretože to ukazuje, že sa chcete poučiť z chýb a zlepšiť svoj výkon. Z tohto dôvodu budú mnohí inštruktori k tejto možnosti otvorenejší ako k ponuke možností získania kreditov navyše.[2]
 • Pri podávaní tejto žiadosti vysvetlite, že by ste ocenili ďalšiu príležitosť ukázať, že ste látku zvládli. Snažte sa, aby išlo o preukázanie toho, čo ste sa naučili, nielen o známku.


Pokúste sa doplniť zameškanú prácu. Ak vám hrozí neúspech na hodine, pretože ste vynechali skúšku alebo zadanie(-a), opýtajte sa na možnosť nahradiť časť alebo celú vynechanú prácu. Aj keď zaň dostanete len čiastočný zápočet, je to lepšie ako žiadny zápočet.

 • Ak máte sylabus kurzu, pozrite si, aké sú pravidlá inštruktora týkajúce sa oneskoreného vypracovania práce. To vám dá určitú predstavu o tom, aká je pravdepodobnosť, že vašej žiadosti bude vyhovené.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Asociácia pre psychologickú vedu
  Nezisková organizácia venujúca sa podpore dôveryhodného výskumu a vzdelávania v psychologických vedách
  Prejsť na zdroj
 • Ak ste vynechali prácu zo zdravotných dôvodov, pripravte si dokumentáciu o chorobe, ak je to možné. Mnohí vyučujúci to vyžadujú.
 • Ak zmeškáte úlohu alebo skúšku z dôvodu choroby, krízy alebo inej nevyhnutnej situácie, dajte o tom čo najskôr vedieť vyučujúcemu. Ak tak urobíte, budete mať väčšiu šancu, že vám bude poskytnutá možnosť prácu doplniť.


Zistite si informácie o možnostiach zápočtu navyše. Niektorí učitelia ponúkajú možnosť získať extra kredity, ktoré umožňujú žiakom pridať body k ich výslednému skóre v triede. Tieto príležitosti sú často určené na doplnenie primárnych úloh alebo dávajú študentom druhú šancu na zvládnutie zručností.[4]
Zistite, či váš učiteľ ponúka nejaké možnosti.

 • Ak v učebnom pláne nevidíte žiadnu uvedenú, nie je na škodu opýtať sa, či budú nejaké príležitosti tohto druhu. Aj keď je nepravdepodobné, že by mnohí učitelia vytvorili úlohu navyše len pre vás, ak sa ich na to opýta dostatočný počet ľudí, môžu takúto príležitosť ponúknuť všetkým študentom.
 • Nežiadajte o extra kredity. Namiesto toho si vopred premyslite niekoľko dôvodov, ktoré môžete ponúknuť, prečo by vám mala byť poskytnutá možnosť získať body navyše. Buďte pripravení presvedčivo obhájiť svoju pozíciu. Argumenty typu „naozaj potrebujem absolvovať túto hodinu“ vás pravdepodobne ďaleko nedovedú.

Metóda 2 zo 4:Stratégia úspechu


Zistite, ako sa bude vypočítavať vaša známka. Venujte nejaký čas tomu, aby ste zistili, ako sa bude počítať vaša záverečná známka. Pomôže vám to zistiť, čomu by ste mali venovať najviac času.

 • Ak napríklad 60 % vašej známky tvoria skúšky, mali by ste väčšinu pracovného času venovať štúdiu na skúšky. Na druhej strane, ak 60 % vašej známky pochádza z písomiek alebo iných úloh, mali by ste tam sústrediť veľkú časť svojej energie.
 • Vypočítajte si skóre, ktoré musíte dosiahnuť v zostávajúcich úlohách, aby ste úspešne absolvovali predmet. Môžete dokonca použiť online kalkulačku, ktorá vám to pomôže zistiť, napríklad http://www.benegg.net/grade_calculator.html.
 • Vo väčšine vysokoškolských kurzov by táto informácia mala byť uvedená v sylabe. Ak vám učiteľ neposkytol tieto informácie v tlačenej podobe alebo na webovej stránke kurzu, neváhajte sa opýtať.


Sledujte svoj výkon. Sledujte, ako sa vám darí v jednotlivých aspektoch triedy. Vďaka tomu budete mať prehľad o tom, či ste prešli, alebo nie, a opäť zistíte, na čo máte zamerať svoju energiu. Okrem toho výskumy ukazujú, že študenti, ktorí sledujú svoj pokrok v triede, dosahujú lepšie výsledky ako tí, ktorí to nerobia.[5]
Dôveryhodný zdroj
Asociácia pre dohľad a rozvoj kurikula
Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne, efektívne vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad veľmi dobre zvládate zadania v kurze, ale máte problémy so skúškami, zvážte, či by ste nemali venovať menej času práci v kurze a viac času príprave na skúšky.


Zamerajte svoju pozornosť tam, kde je to najviac potrebné. Berúc do úvahy aspekty učiva, ktoré majú najväčšiu váhu, aj to, ako sa vám darí v rôznych oblastiach, zamerajte svoju pozornosť tam, kde je to najviac potrebné, aby ste si zabezpečili úspešné absolvovanie.

 • V ideálnom svete by každý študent mal čas prísť na každú hodinu, pravidelne si prechádzať poznámky a urobiť každú úlohu. Mnohí študenti nemôžu z rôznych dôvodov. Môže sa vám zdať nesprávne zanedbávať niektoré aspekty učiva v prospech iných, ale niekedy je lepšie vynechať (alebo nevenovať veľa času) jednu úlohu v prospech inej. Podobne je niekedy dôležitejšie učiť sa na dôležitú skúšku ako urobiť menej dôležitú domácu úlohu.[6]
 • Predstavte si napríklad, že seminárna práca tvorí 30 % vašej záverečnej známky a vy máte v súčasnosti priemer 90 % z vašich seminárnych úloh. Predstavte si, že skúšky tvoria 40 % vášho hodnotenia a vy máte v tejto oblasti len 52 %. Ak vás budúci piatok čaká dôležitá skúška aj nejaká práca z kurzu, pravdepodobne má zmysel venovať väčšinu času štúdiu na skúšku, aj keď to môže znamenať úplné vynechanie práce z kurzu.

Študujte vtedy, keď ste najproduktívnejší. Zistite, v ktorom dennom čase ste najproduktívnejší a najenergickejší. Usilujte sa venovať tento čas štúdiu na predmet, s ktorým máte problémy. Vytvorte si režim, v ktorom sa budete na túto hodinu učiť každý deň v rovnakom čase, a oznámte svojim priateľom a rodine, že v tomto období nie ste k dispozícii.

Metóda 3 zo 4:Hľadanie vonkajšej pomoci


chodiť na úradné hodiny. Ak váš učiteľ ponúka úradné hodiny mimo vyučovania (t. j.e. pre kurz na vysokej škole), navštevujte ich pravidelne. Je to dobrá príležitosť získať od učiteľa dodatočnú pomoc a individuálnu pozornosť.[7]

 • Keď chodíte na úradné hodiny, príďte s konkrétnymi otázkami alebo témami, ktoré chcete prediskutovať alebo prebrať. Pomôže vám to získať sústredenú pozornosť tam, kde ju najviac potrebujete. Okrem toho väčšina učiteľov neocení, keď študenti prídu na úradné hodiny bez toho, aby mali predstavu, čo chcú prebrať.
 • Na úradné hodiny si nenoste len domáce úlohy alebo študijnú príručku a nepýtajte sa vyučujúceho, aby ich za vás vyplnil. Učitelia to považujú za veľmi frustrujúce.


Pripojte sa k študijnej skupine. Zistite, či sa ostatní študenti vo vašej triede učia spoločne. Ak áno, opýtajte sa, či sa môžete pridať k niektorej z týchto skupín.

 • Študijné skupiny umožňujú študentom zdieľať svoje vedomosti a znalosti o kurze, navzájom si vymieňať informácie a vytvárať pravidelný študijný plán.[8]
 • Opýtajte sa ľudí, ktorých poznáte v kurze, či študujú s inými ľuďmi. Ak nemôžete nájsť študijnú skupinu, môžete sa pokúsiť založiť ju sami a opýtať sa ostatných študentov, či by mali záujem o účasť v študijnej skupine.


Navštevujte tútora. Ak máte naozaj problémy, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc s predmetom vo forme doučovania. Doučovateľ vám môže pomôcť tým, že vám objasní pojmy a štruktúrovaným spôsobom s vami zopakuje informácie.

 • Mnohé školy ponúkajú študentom bezplatné doučovacie služby v podobe centier pre písanie alebo doučovanie. Za využívanie týchto služieb sa zvyčajne neplatia žiadne dodatočné náklady.[9]
  Zistite, či vaša škola má takýto program a kedy je otvorený. Možno si budete musieť dohodnúť stretnutie, preto sa informujte aj o tom.
 • Ak máte peniaze, môžete si na prácu najať aj súkromného učiteľa. Môžete si najať individuálneho učiteľa alebo využiť služby firmy poskytujúcej doučovanie. Pozrite sa na internet a na nástenky v okolí vašej školy, aby ste zistili, aké služby môžu byť ponúkané vo vašom okolí. Na webovej stránke vašej školy sa môžu nachádzať aj zoznamy doučovateľov, ktorí vám môžu pomôcť v rôznych predmetoch.[10]

Metóda 4 zo 4:Stať sa oddaným študentom


Pravidelne navštevujte hodiny. Samozrejme, najlepšou možnosťou je v prvom rade nedostať sa do situácie, v ktorej zlyhávate. Môže sa to zdať samozrejmé, ale jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť pre úspešné absolvovanie hodiny, je prísť na vyučovanie.[11]
Je to najlepší spôsob, ako získať prehľad o tom, aký obsah je najdôležitejší a čo od vás učiteľ chce, aby ste robili.

 • Aj keď sa materiál z triednych schôdzok opakuje v čítaní kurzu, účasť na hodinách vám umožní pochopiť, na čo by ste sa mali pri štúdiu zamerať.
 • Účasť na hodine vám dáva možnosť opýtať sa na látku, ktorá vás mätie alebo s ktorou máte problémy.
 • Niektorí učitelia zahŕňajú dochádzku do výpočtu záverečných známok. Dokonca aj tí, ktorí to nerobia, sú menej ochotní vyjsť v ústrety s dodatočnou pomocou študentom, ktorí neprichádzajú na hodiny, pretože sa zdá, že sa nesnažia.


Príďte včas. Okrem toho, že musíte prísť na hodinu, je dôležité, aby ste prišli načas. Dôležité oznámenia o skúškach a veľkých projektoch sa často objavujú na začiatku hodiny. Zmeškanie týchto oznamov môže znamenať zmeškanie dôležitých informácií.[12]

 • Podobne ako v prípade zlej dochádzky, učitelia sa často nepozerajú priaznivo na študentov, ktorí sa nedostavia načas. Meškanie je neúctivé a rušivé. Ak potrebujete pomoc od učiteľa vo forme predĺženia alebo zápočtu navyše, pravidelná dochvíľnosť môže zvýšiť pravdepodobnosť, že učiteľ bude zhovievavý.


Dávajte pozor a zúčastňujte sa. Samozrejme, len fyzická prítomnosť na hodine nestačí. Je potrebné byť prítomný aj mentálne, dávať pozor a zúčastňovať sa na diskusiách a aktivitách v triede.[13]

 • Mnohé triedy majú v záverečnej známke zložku účasti, niekedy veľkú.[14]
  Neúčasť môže znamenať stratu cenných bodov.
 • Pozornosť na hodine vám pomôže lepšie pochopiť látku.
 • Kladenie otázok na hodinách vám môže pomôcť pochopiť náročné pojmy a tiež signalizuje vyučujúcemu, že ste zaujatí a snažíte sa robiť, čo je vo vašich silách.


Robte si poznámky. Vždy si robte poznámky na hodine, a to aj v prípade jednoduchej látky, a dokonca aj vtedy, ak si nahrávate prezentáciu učiteľa.

 • Poznámky môžu byť základom študijnej príručky, keď príde čas na štúdium na skúšky.
 • Robenie si poznámok pomáha upevniť si materiál v mozgu a pomôže vám neskôr si ho zapamätať.[15]
 • Považuje sa, že robenie poznámok rukou, a nie pomocou počítača, je obzvlášť užitočné na to, aby ste si materiál ľahšie zapamätali a pochopili.[16]
  Dôveryhodný zdroj
  Združenie pre psychologickú vedu
  Nezisková organizácia venujúca sa podpore dôveryhodného výskumu a vzdelávania v psychologických vedách
  Prejsť na zdroj
  Môže to byť náročnejšie, ale mnohým ľuďom to výrazne pomáha pri zapamätaní si informácií.


Urobte si domácu úlohu. Snažte sa urobiť každú úlohu, ktorú vám učiteľ zadá. Vo väčšine prípadov tieto úlohy tvoria významnú časť vašej záverečnej známky v triede.

 • Aj dostať päťku za domácu úlohu, s ktorou máte problém, je oveľa lepšie ako nedostať vôbec žiadne body.
 • Mnohé úlohy budú navrhnuté tak, aby naučili a upevnili informácie alebo myšlienky, ktoré budú dôležité neskôr v kurze, napr.g. na skúškach.[17]
 • Ak máte na hodine voľný čas na vypracovanie domácej úlohy, pozrite si zadanie a pýtajte sa na otázky k nemu, ak máte problémy.
 • Dôležité je aj plnenie zadaných čítaní. Väčšina učiteľov vám nezadá čítanie len preto, aby ste mali čo robiť. Čítanie na kurze zvyčajne obsahuje dôležité informácie, ktoré sa nemusia preberať na prednáškach alebo iných hodinách.[18]

 • Efektívne štúdium. Pravidelne si prezerajte poznámky o tom, čo sa deje na hodine, ako aj prečítané texty. Pomôže vám to ľahšie si zapamätať informácie v čase skúšky.

  • Keď čítate na hodine, podčiarknite, zvýraznite alebo si urobte poznámky označte myšlienky alebo informácie, ktoré sa vám zdajú najdôležitejšie. Vďaka tomu pôjde preskúšanie rýchlejšie a ľahšie.[19]
  • Pred skúškami si vytvorte študijnú príručku, ktorá obsahuje zoznam alebo vizuálne mapuje najdôležitejšie pojmy a myšlienky. Prejdite si ho niekoľkokrát, aby ste sa uistili, že ste si osvojili všetky koncepty hlavného kurzu.
  • Začnite študovať včas. Nesnažte sa večer pred skúškou len šprtať. Štúdium počas celého kurzu alebo aspoň niekoľko dní pred skúškou vám poskytne viac príležitostí na precvičenie informácií a ich zapamätanie si.
 • Odkazy