4 spôsoby, ako v španielčine povedať „Vitajte“

V španielčine existujú štyri rôzne spôsoby, ako povedať „vitajte“, podľa toho, či toto slovo používate vo vete ako pozdrav, podstatné meno, prechodné sloveso alebo prídavné meno.

Metóda 1 zo 4:Používanie slova „Welcome“ ako pozdravu


Overte si, či používate slovo „welcome“ ako pozdrav. Môžete napríklad povedať: „Vitajte!“ keď niekto príde k vám domov.


Pri použití slova „welcome“ ako pozdravu vyslovte „Bienvenido“. „Bienvenido“ sa vyslovuje „bee-en-veh-nee-doh.“[1]

  • Keď vítate ženu, povedzte „bienvenida“, čo je preklad ženského rodu „vitajte“.“ „Bienvenida“ sa vyslovuje „bee-en-veh-nee-dah.“

Metóda 2 zo 4:Používanie slova „Welcome“ ako podstatného mena


Overte si, či používate slovo „welcome“ ako podstatné meno vo vete. Príkladom použitia slova „vitaj“ ako podstatného mena je: „Žena srdečne víta svojho dávno strateného brata.“


Povedzte „bienvenida“, keď používate „welcome“ ako podstatné meno. „Bienvenida“ je doslovný preklad slova „vitajte“ v španielčine. „Bienvenida“ sa vyslovuje ako „bee-en-veh-nee-dah.“[2]

  • Alternatívne môžete povedať „recibimiento“ alebo „acogida“, čo sú synonymá pre „welcome“ ako podstatné meno v španielčine. „Recibimiento“ sa vyslovuje „reh-see-bee-mee-en-toh“ a „acogida“ sa vyslovuje „ah-koh-hee-dah.“

Metóda 3 zo 4:Používanie slovesa „Welcome“ ako prechodníka


Overte si, či používate slovo „welcome“ ako prechodné sloveso. Príklad použitia slova „welcome“ ako prechodného slovesa: „Ten muž vás rád privíta vo svojom dome.“


Povedzte „dar la bienvenida a“, čo znamená „privítať. Táto fráza sa vyslovuje ako „dahr lah bee-en-veh-nee-dah ah.“[3]

Metóda 4 zo 4:Používanie slova „Welcome“ ako prídavného mena


Overte si, či používate slovo „welcome“ ako prídavné meno vo vete. Príkladom použitia slova „vítam“ ako prídavného mena je: „Nové kvety ponúknu vítanú zmenu na mojom dvore.“


  • Pri použití tohto slova ako prídavného mena povedzte „bienvenido“, čo znamená „vitajte“. „Bienvenido“ sa vyslovuje „bee-en-veh-nee-doh.“[4]
  • Odkazy