4 spôsoby, ako vo francúzštine povedať „Vitajte“

Možno už viete, že „merci“ (mair-see) znamená vo francúzštine „ďakujem“. Okrem poďakovania iným by ste však mali vedieť aj to, ako reagovať, keď vám niekto povie „merci“. Vo väčšine neformálnych situácií môžete jednoducho povedať „de rien“ (duh ree-ehn). Existuje však mnoho ďalších spôsobov, ako vo francúzštine povedať „nemáte za čo“, v závislosti od toho, kde to hovoríte a komu to hovoríte.[1]

Spôsoby, ako povedať „Nemáte za čo“


Ukážky spôsobov, ako vo francúzštine povedať, že ste vítaní

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Ukážka konverzácie s výrazom „You’re Welcome“ vo francúzštine

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Metóda 1 z 3:Formálna reč


V zdvorilostných alebo vážnych situáciách povedzte „je vous en prie“. Vo fráze „je vous en prie“ (zheh vooz-ahng pree) sa používa „vous“, formálne francúzske „vy“, čo naznačuje, že ide o formálnejší spôsob, ako povedať „ste vítaní.“ Táto fráza je vhodná vo formálnejších situáciách alebo keď vám ďakuje dospelá osoba, ktorú nepoznáte.[2]

 • Túto frázu použite aj vtedy, keď hovoríte s dospelým človekom, ktorý je starší ako vy alebo má autoritu.
 • Ak cestujete do Francúzska a môžete sa naučiť len jeden spôsob, ako povedať „nie ste vítaní“ vo francúzštine, tento je pravdepodobne najlepší. Hoci v niektorých situáciách môžete byť príliš formálni, nikdy neriskujete, že niekoho urazíte pre prílišnú neformálnosť, ak použijete túto frázu.

Tip na výslovnosť: Hoci by ste za normálnych okolností nevyslovovali „s“ na konci slova „vous“, vyslovujete ho, ak sa nachádza bezprostredne pred slovom, ktoré sa začína samohláskou. Tieto dve slová sa spoja a vytvoria to, čo Francúzi nazývajú liaison.


Po vzájomnej pomoci použite „merci à vous“. V niektorých situáciách si vy aj druhá osoba vzájomne pomáhate. Ak sa tak stane a oni vám poďakujú ako prví, môžete na oplátku povedať „merci à vous“ (mair-see ah voo).[3]

 • Ak ste napríklad so spolupracovníkom alebo kolegom, ktorého dobre nepoznáte, práve dokončili spoločnú prácu na projekte a on povie „merci“, môžete mu odpovedať „merci à vous“.“
 • Keďže sa v tejto fráze používa aj slovo „vous“, je vhodná v situáciách, keď osobu, ktorá vám ďakuje, nepoznáte, je oveľa staršia ako vy alebo má nad vami autoritu.


Skúste „c’est moi que vous remercie“, ak vám niekto pomôže. Fráza „c’est moi due vous remercie“ (vyslov mwah kuh voo reh-mair-see) znamená „to ja vám ďakujem“.“ Ak vám predavač v obchode pomôže pri výbere tovaru na nákup a vy mu poďakujete, pravdepodobne na oplátku počujete túto.[4]

 • Často sa táto fráza skracuje na jednoduché „c’est moi.“ Zvyšok frázy je zrozumiteľný pre francúzsky hovoriacich. Skrátená forma sa zvyčajne používa v neformálnejších situáciách, napríklad ak hovoríte s niekým, koho nepoznáte, ale kto je približne v rovnakom veku ako vy.

Metóda 2 z 3:Neformálne reagovanie na poďakovanie


Vo väčšine neformálnych situácií hovorte „de rien“ (duh ree-ehn). „De rien“ doslova znamená „o ničom“ a je to jeden z najbežnejších spôsobov, ako vo francúzštine povedať „nie je za čo“. Zvyčajne by ste ju použili, ak vám niekto ďakuje za niečo, čo je vo veľkom meradle relatívne nedôležité.[5]

 • Ak ste napríklad pri vstupe do obchodu podržali dvere osobe za vami a ona povedala „merci“, môžete povedať „de rien“.“
 • Táto fráza sa považuje za neformálnu a nikdy by sa nemala používať vo formálnych situáciách.


Prejsť na „il n’y a pas de quoi“ ako alternatívu k „de rien.“ Fráza „il n’ya pas de quoi“ (ihl ny-ah pah duh kwah) znamená „nebolo to nič“ a môže sa použiť v rovnakých situáciách ako „de rien.“[6]

 • Táto fráza sa tiež často skracuje. Môžete počuť „n’y a pas de quoi“, „yah pas de quoi“ alebo jednoducho „pas de quoi“.“


V zdvorilejších situáciách používajte „je t’en prie“ (zheh tahng pree). V tejto fráze sa používa neformálny tvar „tu“ francúzskeho zámena v druhej osobe spolu s formálnejšou konštrukciou. Ak vám priateľ ďakuje vo formálnejšej situácii alebo vám ďakuje za niečo dôležité alebo vážne, je vhodné použiť túto frázu.[7]

 • Táto fráza je neformálna, ale nie príležitostná. Použite ho, keď máte pocit, že situácia je príliš vážna na „de rien“ alebo podobnú frázu.

Tip na výslovnosť: Slovo „en“ je príkladom nosovej samohlásky. Písmeno „ng“ v príručke výslovnosti vám pripomína, že toto slovo máte vysloviť skôr nosom ako ústami, podobne ako v angličtine vyslovíte „song“.


„Merci à toi“ použite, ak vám druhá osoba tiež pomohla. Ak ste s priateľom na niečom spoločne pracovali a stane sa, že vám poďakuje za pomoc ako prvému, môžete kontrovať slovami „merci à toi“ (mair-see ah twah) alebo „vďaka ti.“ Táto fráza sa považuje za neformálnejšiu, pretože sa v nej používa neformálne zámeno druhej osoby „toi.“[8]

 • V rovnakej situácii by ste mohli povedať aj „c’est moi qui te remercie“ (povedzte mwah kee teh reh-mair-see) alebo jednoducho „c’est moi.“


Skúste „pas de problème“, keď vám niekto ďakuje za to, že ste niečo urobili. Fráza „pas de problème“ (pah duh prah-blehm) sa používa podobne ako „no problem“ v angličtine. Ak niekomu nejakým spôsobom pomôžete a on vám poďakuje za vašu snahu, je dobré použiť túto odpoveď.[9]

 • Táto fráza sa používa podobne ako v angličtine „no worries“ a niektorí Francúzi, najmä tí starší, ju považujú za slang. Používajte ho len v tých najneformálnejších situáciách.[10]

Metóda 3 z 3:Dodržiavanie miestnych zvykov


V južnom Francúzsku skúste „avec plaisir“ (ah-vek play-zihr). Táto fráza znamená „s potešením“ a bežne sa používa v južnom Francúzsku, najmä v okolí Toulouse. Použite ho, keď chcete priateľovi povedať, že vás potešilo to, za čo vám ďakuje.[11]

 • Táto fráza sa v iných regiónoch Francúzska nepoužíva rovnakým spôsobom. Na juhu ho však často počujete ako alternatívu k slovu „de rien“.“ Podobne ako „de rien“ sa považuje za bežnú reč a malo by sa používať len s ľuďmi, ktorých dobre poznáte.


V Kanade používajte „bienvenue“ (bee-ahng-veh-noo). Slovo „bienvenue“ vo francúzštine doslova znamená „vitajte“. Zvyčajne sa však používa na privítanie ľudí vo vašom dome alebo inde, nie na označenie „nie ste vítaní“.“ Francúzski Kanaďania sú jediní francúzsky hovoriaci, ktorí toto slovo používajú týmto spôsobom.[12]

 • V Kanade sa toto slovo môže používať takmer v akomkoľvek kontexte. Ak by ste však hovorili s niekým výrazne starším od vás alebo v pozícii autority, stále by ste chceli použiť formálnejšie francúzske „je vous en prie“.

Tip: Francúzski Kanaďania môžu používať aj „ça me fait plaisir“ (sah meh fay play-zihr), čo znamená „moje potešenie.“


Povedzte „s’il vous plaît“ (sihl voo play) v belgickom jazyku. Táto fráza doslova znamená „prosím“, ale v Belgicku sa často používa vo význame „nie je za čo“.“ Použitie formálneho zámena v druhej osobe by vám malo napovedať, že ide o formálnu frázu, ktorou môžete reagovať na poďakovanie od kohokoľvek, koho nepoznáte.[13]

 • Ak reagujete na poďakovanie od blízkeho priateľa, môžete namiesto toho povedať „s’il te plaît.“ Ale opäť, mimo Belgicka túto frázu nepoužívajte. Nebudete pochopení.

 • Vo Švajčiarsku používajte slovo „service“ (sehr- vees). Švajčiari-Francúzi často používajú „service“ ako odpoveď na „merci.“ Toto slovo má v podstate znamenať „k vašim službám“.“ zvyčajne by ste ho použili, ak ste pre niekoho niečo urobili a on vám poďakoval.[14]

  • Mimo Švajčiarska je nepravdepodobné, že by niekto pochopil, čo máte na mysli, ak by ste v odpovedi na „merci.“
 • Odkazy