4 spôsoby, ako vyhrať neformálne hádky a debaty

Kvalifikovaná debata je umenie, ktoré si vyžaduje rýchle myslenie, dobré organizačné schopnosti a efektívnu komunikáciu. Na rozdiel od formálnych debát bodovaných sudcom sa neformálne argumenty a debaty môžu odohrávať takmer kdekoľvek. V neformálnej debate ľudia hovoria svoje názory bez toho, aby museli striktne uvádzať logický poriadok alebo silné dôkazy. Keďže tieto spory majú tendenciu prebiehať rýchlo, je kľúčové zachovať si rozvahu. Zvýšte svoje šance na víťazstvo tým, že jasne uvediete svoje najsilnejšie body a odpoviete na všetky kritické pripomienky, ktoré sa proti nim objavia. Či už sa hádate v debatnom klube, v spravodajskej relácii, alebo dokonca online, môžete sa naučiť stratégie, ako častejšie vyhrávať debaty.

Vzorový argument


Ukážka argumentu pre neformálnu debatu

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Metóda 1 z 3: Obhajoba vašich argumentov


Rozhodnite sa pre stanovisko, ktoré sa cítite byť schopní obhájiť. V ideálnom prípade sa vaše stanovisko bude týkať témy, ktorej skutočne veríte. Ak ste pre niečo zapálení, s najväčšou pravdepodobnosťou o tom viete veľa a dokážete predložiť niekoľko presvedčivých argumentov. Počas niektorých neformálnych debát však nemusíte mať možnosť vybrať si svoj postoj. Ak sa tak stane, majte na pamäti svoje pridelené stanovisko, kým budete vymýšľať argumenty na jeho podporu.[1]

 • Ak ste súčasťou debatnej skupiny, môže vám byť náhodne pridelené stanovisko a povedané, aby ste o ňom debatovali s partnerom. Môže sa napríklad stať, že vás požiadajú, aby ste podporili školské uniformy, aj keď si nemyslíte, že sú dobrou vecou.
 • Niektorí debatéri zistia, že práca s neznámymi témami je jednoduchšia ako s témami, ktoré vás zaujali. Možno nebudete vedieť toľko o stanovisku, ktoré obhajujete, ale budete do neho aj menej emocionálne zaangažovaní.


Dobre sa informujte o stanovisku, ktoré podporujete. Ak máte čas na prípravu, vaše argumenty budú oveľa účinnejšie. Uistite sa, že rozumiete nielen vlastnému stanovisku, ale aj stanovisku protistrany. Prečítajte si dôkazy oboch strán, aby ste mohli sformulovať silné argumenty. Vyhľadajte si dobré príklady a štatistiky, ktoré môžete použiť na podporu svojho názoru.[2]

 • Znalosť pozície súpera vám umožní predvídať námietky a reagovať účinnejšími protiargumentmi.
 • Vo formálnej debate musíte uviesť svoj argument a následne podložiť fakty s množstvom dôkazov. Neformálne debaty nevyžadujú takýto druh poradia alebo dôkazov, ale ak budete mať podporné príklady, váš názor bude aj tak oveľa silnejší.


Debatu začnite jasným vyslovením tézy. Téza je stručné vyjadrenie vášho stanoviska a zvyčajne obsahuje dôvody, prečo ho podporujete. Začnite svojou tézou, ktorá vášmu oponentovi a komukoľvek inému presne povie, čo obhajujete. Neformálne debaty môžu byť trochu chaotické, takže ak neuvediete svoj názor, ľudia môžu byť zmätení a postaviť sa na vašu stranu.[3]

 • Napríklad môžete povedať: „Myslím si, že školské uniformy sú zlé, pretože berú individualitu, ktorá je dôležitou súčasťou rozvoja osobnej identity v detstve.“
 • Skúste po svojej téze uviesť krátke zhrnutie svojich bodov. Použite svoje najsilnejšie body založené na dôkazoch. Napríklad: „Verím, že Mesiac bol kedysi súčasťou Zeme, pretože geologické údaje ukazujú, že mesačné horniny sú podobné tým, ktoré sa nachádzajú na Zemi.“
 • Ak sa vám podarí presvedčiť súpera, aby súhlasil s vašou základnou premisou, budete mať počas debaty oveľa lepšiu pozíciu.


Prejdite si body debaty v logickom poradí. Pokúste sa pred začiatkom debaty v hlave zoradiť svoje body. Naplánujte si, že začnete silným bodom a na ňom budete stavať. Uveďte do každého bodu, ktorý následne uvediete, a uistite sa, že všetky ilustrujú vašu tézu.[4]

 • Ak na to máte pred debatou čas, spíšte si stručný zoznam bodov, ktoré plánujete predniesť. Skontrolujte, či dobre plynú v zrozumiteľnom poradí.
 • Môžete napríklad začať kritikou vplyvu školských uniforiem na individualitu. Potom môžete ilustrovať, ako bránia deťom v rozvoji, a poukázať na štúdie, ktoré ukazujú, že uniformy nezlepšujú známky ani neznižujú šikanovanie.


Uvádzajte len tie najsilnejšie body, ktoré podporujú váš argument. Slabšie body nechávajú váš argument otvorený kritike. Ak nie ste dobre oboznámení s bodom, ktorý sa snažíte predniesť, alebo nemáte príležitosť zahrnúť ho do svojej argumentácie, neuvádzajte ho. Neformálne debaty majú tendenciu prebiehať rýchlo a môžu byť trochu chaotické, preto neočakávajte, že budete mať čas opísať všetky možné body, ktoré by ste mohli uviesť. Zamerajte sa na tie, ktoré najlepšie reprezentujú váš postoj.[5]

 • Môžete napríklad hovoriť o tom, že školské uniformy stoja peniaze, sú záťažou pre chudobné rodiny alebo sa v nich cítia nepohodlne. Je ťažké zapracovať tieto body, keď hovoríte o individualite.
 • Neformálne debaty nie sú písané podľa scenára. Aj keď si vytvoríte zoznam bodov, možno nebudete mať možnosť hovoriť o všetkých. Majte na pamäti, že aj váš oponent vám môže dať príležitosť hovoriť o bodoch, ktoré ste nemali v úmysle spomenúť!


Pokúste sa vyriešiť každý bod predtým, ako prejdete k ďalšej otázke. Ak ste sa zasekli na tom, že nesúhlasíte s oponentom v určitom bode, môže sa opakovane vyskytnúť v priebehu argumentácie. Nakoniec sa musíte dohodnúť, že nebudete súhlasiť, a nikto nevyhrá. Povedzte všetko, čo máte k danej téme povedať, odpovedzte čo najlepšie na námietky súpera a potom uveďte ďalší bod. Ak sa váš oponent pokúsi odviesť vašu pozornosť, vráťte diskusiu k pôvodnej téme.[6]

 • Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť riešenie, je prinútiť oponenta, aby súhlasil s nejakým bodom. Mohli by ste povedať: „Všetci sa zhodneme na tom, že školské uniformy sú veľmi obmedzujúce, že??“
 • Ak cítite, že sa blíži odklon od témy, môžete povedať niečo ako: „Vráťme sa k vášmu poslednému bodu.“

Metóda 2 z 3:Reagovanie na oponenta


Pozorne počúvajte, kým váš oponent hovorí. Hľadajte príležitosti, ako nadviazať na argumenty, ktoré vám poskytol. Debaty sú o odpovediach, a ak neodpoviete spôsobom, ktorý dáva zmysel, nepresvedčíte publikum, že máte pravdu. Občasné prerušenie je v poriadku, ak je opodstatnené, ale snažte sa vyhnúť tomu, aby ste hovorili cez niekoho iného.[7]

 • Mohli by ste napríklad povedať: „To nie je pravda“ alebo „Táto logika nesedí“.“ Môžete mať šancu zastaviť zlý argument skôr, ako váš partner v debate stihne vyznieť presvedčivo.
 • Väčšinou je lepšie počúvať a čakať. Nechajte svojho súpera povedať svoju časť vrátane chybných argumentov, keď plánujete odpoveď.


Odpovedzte na námietky, ktoré vzniesol váš oponent. Vo väčšine prípadov si váš oponent vypočuje vašu argumentáciu a predloží dôvody, prečo nie je platná. Ak ste dobre informovaní o svojom stanovisku, tieto námietky vám už môžu byť známe. Použite logiku a dôkazy, aby ste súperovi ukázali, prečo jeho námietky nefungujú. Bežné spôsoby, ako vyvrátiť námietky, je ukázať, že dôkazy ich nepodporujú, alebo odhaliť ich logické chyby.[8]

 • Napríklad môžete počuť, že školské uniformy podporujú bezpečnosť a spolupatričnosť v škole. Potom môžete povedať: „Táto štúdia ukazuje, že bitky sa po zavedení školských uniforiem skutočne zdvojnásobili.“
 • Ak chcete použiť logický prístup, mohli by ste argumentovať takto: „To, že školské uniformy vyzerajú rovnako, neznamená, že sa im darí vytvárať pocit, že sú súčasťou skupiny. Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré spôsobujú, že sa ľudia cítia inak.“


Ak je to možné, stavajte na námietkach svojho oponenta. Ak máte na to príležitosť, obráťte argumenty svojho oponenta proti nemu. Namiesto toho, aby ste poukázali na to, prečo sa mýlia, ilustrujte to, ako najlepšie viete. Začnite logickými faktami vrátane štúdií alebo akýchkoľvek pádnych dôkazov, ktoré máte na podporu svojej kritiky. Ak sa uplatňujú, pridajte príklady a opisné scenáre.[9]

 • Ak je napríklad vaša téza, že uniformy sú zlé, váš oponent môže poukázať na to, že majú znižovať bariéry medzi žiakmi. Mohli by ste spomenúť: „Bariéry, ako je bohatstvo, postavenie a schopnosti, stále existujú. Keďže váš názor spočíva v tom, že tieto prekážky vôbec existujú, uniformy nie sú riešením.“


Pýtajte sa na argumenty súpera. Mnoho ľudí predpokladá, že v diskusii vyhrá osoba, ktorá má najväčšie znalosti o danej téme, ale nie je to pravda. Ak dokážete účinne spochybniť body svojho oponenta, môžete vyrovnať hru. Identifikujte slabé alebo nejasné miesta v jeho argumentoch a potom požiadajte súpera o vysvetlenie. Niekedy môže dobrá otázka vyviesť z miery aj znalého debatéra.[10]

 • Jednou z jednoduchých otázok je: „Máte pre toto tvrdenie dôkazy??“ Môžete sa tiež skúsiť spýtať niečo ako: „Čo by sa stalo, keby to urobil každý?“


Upozornite na slabú argumentáciu, ktorú váš oponent používa na odvedenie pozornosti. Neformálne debaty sú často plné zle zdôvodnených, nelogických argumentov, ktoré sa nazývajú klamstvá. Často sa používajú na odvedenie pozornosti od dobrej pointy alebo hlavnej témy argumentu. Môžu byť veľmi presvedčivé, ak sa nimi necháte rozptýliť. Keď počujete mylnú argumentáciu, nezabudnite si ju všimnúť a vysvetliť, prečo nedáva zmysel.[11]

 • Jedným z najčastejších je tzv. red herring, čo je situácia, keď sa váš oponent snaží odviesť vašu pozornosť niečím nepodstatným. Ak napríklad hovoríte o výbere vlastného oblečenia, váš oponent by mohol povedať: „Mám rád uniformy.“ Ak by ste sa rozhodli, že si vyberiete. Deti vyzerajú, že sa chystajú pracovať.“
 • Slamený panák je, keď váš oponent útočí na argument, ktorý ste nevyslovili. Napríklad môžu povedať: „Takže nechcete, aby sa deti do školy správne obliekali. To len znamená, že podporujete nemorálne správanie a nezáleží vám na tom, aby sa deti smiali, že sa zle obliekajú.“
 • Argument o klzkom svahu mätie tým, že vyvodzuje irelevantné dôsledky. Váš oponent by mohol namietať: „Ak sa deti budú môcť obliekať, ako sa im zachce, najprv sa budú obliekať ako doma a čoskoro sa nikto na svete nebude obliekať vhodne.“ Ak sa deti budú môcť obliekať, ako sa.“
 • Ďalšou bežnou taktikou je tzv. begging the question, keď sa predstiera, že záver je pravdivý kvôli inému argumentu. Jedným z príkladov je: „Školské uniformy sú dobré, pretože som ich nosil a pozrite sa, ako som dopadol.“

Metóda 3 z 3:Ovládanie debatnej etikety


Za každých okolností zostaňte pokojní, racionálni a rozumní. Neformálne debaty sa často rozprúdia, najmä keď sa ľudia nezhodnú na pozíciách, pre ktoré sú veľmi zapálení. Kričanie alebo urážanie partnera v debate mu nakoniec pomôže. Vyzeráte nepriateľsky, neovládate sa a nie ste schopní prísť s kvalitnými argumentmi. Aj keď ste doteraz odviedli dobrú prácu pri prezentovaní svojich argumentov, môže to viesť k vašej porážke.[12]

 • Nezabúdajte, že tu nie ste na to, aby ste útočili na svojho oponenta. Možno máte pocit, že nechápu váš postoj, ale namiesto toho, aby ste stratili chladnú hlavu, sa ich snažte presvedčiť.
 • Rozčúlenie sa môže byť považované za prejav slabosti a spôsobiť, že váš oponent usúdi, že vás má na lane. Môže to spôsobiť, že váš oponent sa bude cítiť istejší vo svojej pozícii.


Používanie efektívneho prejavu a gramatiky pri rozprávaní. Nemusíte hovoriť ako univerzitný profesor, aby ste boli efektívni a presvedčiví. Namiesto toho sa sústreďte na usporiadanie svojich myšlienok do ucelených, plynulých viet. Vyhýbajte sa veľkým alebo mätúcim slovám v snahe znieť inteligentnejšie. Vyhýbajte sa slovám, ktorým publikum nemusí rozumieť, a podľa potreby vysvetľujte svoje názory. Jednou z najdôležitejších častí debatovania je schopnosť hovoriť jasne a sebaisto.[13]

 • Napríklad počas debaty o školských uniformách nepreháňajte s vysvetľovaním konkrétnych školských pravidiel alebo technických detailov, ktoré budú mätúce. Zachovajte jednoduchosť a zrozumiteľnosť.
 • Ak debatujete pred publikom alebo sudcom, hľadajte u nich signály. Ak sa tvária zmätene alebo krútia hlavou nad vašou pripomienkou, zmeňte taktiku.


Cvičte sa v trpezlivosti počas debaty. Pokiaľ vy aj váš oponent debatujete s rešpektom, buďte ochotní stráviť čas vysvetľovaním svojho stanoviska. Zmeniť niečí názor nie je jednoduché. Ľudia nemajú radi pocit, že sa mýlia alebo že prehrávajú argument. Môžu byť tiež veľmi zanietení pre to, čomu veria, takže neočakávajte, že niekoho hneď presvedčíte.[14]

 • Uvedomte si, že na mnohé debatné témy neexistujú jednoduché odpovede. Napríklad školské uniformy sú kontroverzné a majú svoje pozitíva aj negatíva.
 • Vaším cieľom je byť čo najpresvedčivejší, aj keď osobne nesúhlasíte so stanoviskom, ktoré môžete byť nútení zaujať.

 • Zostaňte pokorní a pripravení na prehru v debate. Skúsený diskutér chápe, že niekedy sú argumenty druhej osoby silnejšie. Ak zistíte, že nie ste schopní vyvrátiť body, buďte k tomu úprimní a rozumní. Zablahoželajte súperovi a choďte ďalej. Ak sa vám stane, že v debate vyhráte, nesnažte sa o to votrieť.[15]

  • Berte výhry aj prehry ako vzdelávacie skúsenosti, vďaka ktorým budete lepšie pripravení na ďalšiu debatu.
  • Ak prehráte debatu, neznamená to, že ste povinný zmeniť svoj názor. Môžete to využiť ako príležitosť vymyslieť nové spôsoby, ako reagovať na kritiku vašich názorov.
 • Odkazy