4 spôsoby, ako vysvetliť, prečo chcete prácu

Takmer vždy sa môžete spoľahnúť na to, že sa vás pracovník na pohovore opýta, prečo chcete prácu, o ktorú ste sa uchádzali. Je to dôležitá otázka, ktorá personalistovi napovie, ako sa vám bude na danej pozícii dariť a či zapadnete do spoločnosti. Uistite sa, že ste na otázku pripravení, a to tak, že si pred pohovorom urobíte určitý prieskum. Pri odpovedi na otázku sa uistite, že ste prepojili svoje doterajšie skúsenosti s požiadavkami na pracovné miesto, preukázali svoje nadšenie a vysvetlili, ako táto práca zapadá do vašich nádejí na kariéru. Vyhnite sa základným chybám, aby vaše odpovede súviseli s potrebami spoločnosti.

Metóda 1 zo 4:Odpovedanie na otázku v rozhovore


Vysvetlite, ako vaše zručnosti zodpovedajú požiadavkám na pracovné miesto. Keď už budete na pohovore, povedzte osobe, ktorá vedie pohovor, čo ste si už napísali v rámci prípravy. Formulujte to, ako vaše zručnosti zodpovedajú požiadavkám na pracovné miesto, ako dôvod, prečo by sa vám táto práca páčila a boli by ste v nej dobrí.[1]

 • Môžete napríklad povedať niečo také: „V predchádzajúcom zamestnaní som robil marketing v sociálnych médiách a používal som protokoly na správu back-endových webových stránok, aby som udržiaval našu stránku. Táto práca by mi umožnila spojiť tieto zručnosti tým, že by som tu pôsobil ako technologický riaditeľ.“


Prejavte svoje nadšenie pre prácu. Nikto vás nezamestná, ak sa zdá, že ste len v pohode s tým, čo sa od vás žiada. Hovorte o tom, čo vás na tejto práci vzrušuje a prečo chcete každý deň chodiť do práce a robiť ju.[2]

 • Môžete napríklad povedať niečo ako: „Kopírovanie sa väčšine ľudí pravdepodobne zdá ako taká základná vec a možno nechápu, prečo by sa pre ňu mal niekto nadchnúť. Podľa mňa je však uistenie sa o gramatickej, pravopisnej a interpunkčnej správnosti základom toho, aby sa naše posolstvo mohlo dostať von. Páči sa mi myšlienka, že kopírovanie mi pomáha prispieť k posolstvu spoločnosti.“


Spojte svoje vlastné hodnoty s firemnou kultúrou. Väčšina spoločností uvádza svoje hodnoty niekde na svojej webovej stránke. Ak dokážete prepojiť to, čo si spoločnosť cení, s tým, čo si ceníte vy, ukážete tým personalistovi, že by ste sa hodili do spoločnosti, nielen na danú pracovnú pozíciu.[3]

 • Mohli by ste napríklad povedať niečo také: „Milujem prácu v tíme. Páči sa mi, že to znamená, že naše víťazstvá sú väčšie a naše zlé dni sa zdajú byť zvládnuteľnejšie. Mám pocit, že vďaka tomu som prínosom pre spoločnosť Acme, ktorá sa venuje tímovej práci a komunite.“


Vysvetlite, ako táto práca zapadá do vašich kariérnych plánov. Chcete, aby účastník pohovoru videl, ako táto práca zapadá do vašej kariéry, pretože mu to ukáže, že ste na danej pozícii (a v danej spoločnosti) v dohľadnej budúcnosti.[4]

 • Môžete napríklad povedať: „Už nejaký čas sa zaujímam o prechod z oblasti ľudských zdrojov do oblasti technológií. Pri svojej práci v oblasti ľudských zdrojov využívam nové technologické prístupy a myslím si, že možnosť prejsť na pozíciu, ktorá tieto prístupy rozvíja, je vzrušujúca.“

Metóda 2 zo 4:Odpoveď na otázku v sprievodnom liste


Rozprávajte príbeh, ktorý vysvetľuje váš záujem o spoločnosť alebo pozíciu. Náboroví manažéri chcú zamestnať ľudí, ktorí skutočne chcú pracovať v danej spoločnosti alebo na danej pozícii. V motivačnom liste vyrozprávajte príbeh, ktorý vysvetľuje váš záujem. Náborovému manažérovi nielenže poviete, prečo chcete danú prácu, ale urobíte to spôsobom, ktorý ukáže vašu osobnosť.[5]

 • Môžete napríklad napísať niečo ako: „Ešte predtým, ako som vedel, čo je to reportér, som chcel pracovať New York Times. Môj otec dostával každý deň noviny a ja som si ich po skončení bral, rozprestrel som si ich pred sebou a čítal mená reportérov, ktorí v nich pracovali. Teraz, keď som ukončil štúdium žurnalistiky a pracoval som ako stážista v mnohých novinách, som pripravený vidieť svoje meno v tlači.“


Prispôsobte svoj list. Ak chcete, aby náborový manažér skutočne uveril, že chcete konkrétnu prácu, o ktorú ste sa uchádzali, váš list musí byť tiež konkrétny. Vyhnite sa tomu, aby ste svoj list začínali výrokmi typu: „Som nadšený z tejto pozície vo vašej spoločnosti a z možnosti využiť svoje schopnosti na tejto pozícii.“ Urobte svoj list špecifickým pre danú pracovnú pozíciu.[6]

 • Môžete napríklad napísať niečo také: „Som nadšený, že sa môžem uchádzať o pozíciu stratéga pre sociálne médiá v spoločnosti Atlantic World Media. Moje skúsenosti v oblasti marketingu sociálnych médií a podpora cieľov a poslania AWM zo mňa robia jedinečne kvalifikovaného kandidáta na pozíciu, ktorá je mojím snom už niekoľko rokov.“


Ukážte, že ste spoločnosť preskúmali. V pracovných ponukách bude veľa informácií, ale nie všetko, čo potrebujete vedieť o danej práci alebo spoločnosti. V liste preukážte, že ste si pred podaním žiadosti o zamestnanie urobili prieskum. Náborovému manažérovi to ukáže, že sa o danú pozíciu skutočne zaujímate, a nie len zasypávate okolité podniky svojimi životopismi.[7]

 • Môžete napríklad napísať: „Táto pozícia ma zaujala najmä vzhľadom na to, že spoločnosť sa venuje komunitám s nedostatočnou starostlivosťou. Mám pocit, že pôsobenie na pozícii projektového manažéra mi dáva možnosť pomôcť podporiť súčasné ciele organizácie v oblasti práce s komunitou. Tiež si myslím, že by som mohol rozšíriť pôsobnosť organizácie vypracovaním nových projektov.“

Metóda 3 zo 4:Príprava na otázku


Preskúmajte spoločnosť. Keď sa vás osoba, ktorá vedie pohovor, pýta, prečo chcete konkrétnu prácu, zároveň sa vás pýta, prečo chcete pracovať v tejto spoločnosti. Aby ste to mohli urobiť, mali by ste si spoločnosť vopred preskúmať a robiť si poznámky o veciach, ktoré vás zaujmú. Uistite sa, že sa na niektoré z týchto informácií môžete odvolať počas pohovoru.

 • Na webovej stránke spoločnosti si môžete pozrieť napríklad jej históriu, hodnoty a súčasné smerovanie alebo ciele. Nedávne mediálne príspevky a účty na sociálnych sieťach vám tiež môžu pomôcť zistiť tieto veci.[8]


Urobte si poznámky na základe povinností na danom pracovnom mieste. Je dôležité vedieť odpovedať, prečo chcete danú prácu konkrétne súvisiacu s povinnosťami pracovnej pozície. Urobte si poznámky o pracovnej pozícii a jej podobných povinnostiach a potom napíšte niekoľko rýchlych odpovedí, prečo vás oslovujú.[9]

 • Ak je napríklad jednou z pracovných povinností udržiavať aktualizované účty podniku na sociálnych sieťach, napíšte si niekoľko dôvodov, ktoré vás oslovujú. Mohli by ste mať napríklad záujem o prechod na marketing sociálnych médií alebo by ste mohli mať predchádzajúce skúsenosti so sociálnymi médiami, ktoré sa vám veľmi páčili.


Opýtajte sa na spoločnosť priateľov, ktorí tam pracujú. Všetky získané informácie môžete využiť aj na to, aby ste personalistovi ukázali, že ste si pred pohovorom urobili domácu úlohu. Spýtajte sa svojich priateľov, čo sa im páči na spoločnosti, pracovnej kultúre a ich práci.[10]

Metóda 4 zo 4:Vyhýbanie sa častým chybám


Vyhnite sa príliš všeobecnej odpovedi. Odpoveď typu „Myslím, že je to skvelá spoločnosť a práca znie zábavne“ je takmer istý spôsob, ako dostať svoj životopis na koniec hromady. Ukáže to personalistovi, že ste si neurobili žiadny prieskum a nemáte záujem o aktuálnu prácu. Použite čo najviac podrobností a konkrétnych príkladov.[11]


Nespoliehajte sa na to, že len potrebujete prácu. Existuje niekoľko odpovedí, ktorými môžete úplne zničiť svoje šance na získanie práce. Patrí medzi ne: „Vyzeralo to, že je to dobre platené“, „Hlásim sa teraz na všetko a do všetkého“ a „Len naozaj potrebujem prácu“.“ Tieto slová môžu byť pravdivé, ale neposkytujú personalistovi na pohovore žiadny dôvod na to, aby veril, že ste oddaní ich spoločnosti.[12]


 • Riešte, prečo nechcete iné pracovné miesta. Možno je práca, o ktorú sa uchádzate, nižším stupňom zodpovednosti alebo postavenia. To je v poriadku. Nájdite si čas na vysvetlenie, prečo meníme pozíciu, a z vašej predchádzajúcej pozície urobte silnú stránku.[13]

  • Ak ste napríklad naozaj dlho zastávali manažérske pozície, ale hľadáte nemanažérsku pozíciu, personalista sa môže čudovať, prečo. Vysvetlite, že sa nachádzate v životnom období, keď hľadáte menej stresu, ale tiež, že ste boli manažérom a viete, čo je potrebné na to, aby ste boli skvelým zamestnancom.
 • Odkazy