4 spôsoby, ako využiť poradenstvo na prekonanie akademických problémov

Škola je pre študentov často náročná, bez ohľadu na to, či sú na základnej alebo vysokej škole. Čelenie akademickým problémom môže zo školy urobiť ešte horší zážitok. Akademické výsledky môžu viesť k vážnym problémom, ako je extrémna úzkosť, alebo môžu pochádzať z potreby pomoci pri postihnutiach, ako je ADHD, autizmus alebo poruchy učenia. Ak čelíte akademickým výzvam, skúste využiť poradenstvo na ich prekonanie a zlepšenie celkového výkonu.

Metóda 1 zo 4:Používanie CBT na prekonanie akademických výziev


Použite kognitívno-behaviorálnu terapiu pri testovej úzkosti. Úzkosť z testov je veľmi vážnou akademickou výzvou. Pre tých, ktorí trpia testovou úzkosťou, nemusí byť dôležité, koľko sa učia, úzkosť z písania testu bude narúšať ich výkon. To môže viesť k neúspechu alebo k nízkemu počtu bodov. Kognitívno-behaviorálna terapia môže pomôcť pri testovej úzkosti.

 • Súčasťou CBT je spochybňovanie negatívnych myšlienok. Počas poradenstva sa naučíte, ako identifikovať negatívne a škodlivé myšlienky, ktoré máte v súvislosti so skúškami. Potom budete pracovať na úprave týchto myšlienok.
 • Môžete si napríklad myslieť: „Túto skúšku nezvládnem.“ Prostredníctvom poradenstva sa naučíte, ako nahradiť túto negatívnu myšlienku. Možno si nakoniec budete môcť povedať: „Mám pocit, že sa mi to nepodarí. Pocit je emócia, nie fakt. Nie je zaručené, že zlyhám. Faktom je, že som sa na tento test učil.“[1]


Absolvujte psychoterapiu. Psychoterapiu možno využiť pri akejkoľvek akademickej výzve, ktorej čelíte. Psychoterapia je terapia alebo iná liečba poskytovaná odborníkom v oblasti duševného zdravia. Terapia rozhovorom môže byť užitočná pri akýchkoľvek vašich akademických problémoch, napríklad pri testovej úzkosti, sociálnej úzkosti, depresii alebo poruchách učenia.[2]
Dôveryhodný zdroj
Klinika Mayo
Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
Prejsť na zdroj

 • Využívanie terapie rozhovorom vám umožňuje bezpečné, podporné prostredie, v ktorom môžete hovoriť o svojich študijných problémoch. Môžete sa konfrontovať so svojimi pocitmi a pracovať s nimi.
 • Keďže testová úzkosť je skutočný problém, ktorý vychádza zo špecifického druhu úzkostnej poruchy, môže byť psychoterapia užitočná. Môžete sa naučiť identifikovať všetky základné dôvody, prečo máte strach z testov.
 • Psychoterapia môže byť užitočná, ak máte problémy so správaním, hnevom alebo pocit izolácie či depresie v dôsledku poruchy učenia alebo duševného stavu.
 • Navštívte profesionálneho terapeuta alebo sa môžete porozprávať s poradcom, ktorého nájdete prostredníctvom vašej školy.


Vyskúšajte CBT pri úzkosti v triede. Môžete mať sociálnu úzkosť, ktorá spôsobuje, že sa cítite nepríjemne pri rozprávaní v triede. Možno máte pocit, že vás všetci budú považovať za hlupáka alebo že vám učiteľ povie, že sa mýlite. Možno sa len cítite strašne trápne. V poradenstve vás terapeut môže naučiť stratégie kognitívno-behaviorálnej terapie na zvládnutie tejto úzkosti.[3]

 • Prostredníctvom CBT sa naučíte rozpoznať svoje iracionálne myšlienky a naučíte sa, ako ich spochybniť a nahradiť ich pozitívnymi alebo zdravými myšlienkami.
 • Napríklad sa môžete báť hovoriť v triede, pretože si myslíte, že vás všetci budú považovať za idiota. Pomocou CBT sa naučíte, ako spochybniť túto myšlienku tým, že sa budete pýtať sami seba: „Som čitateľ myšlienok? Môžem povedať budúcnosť? Nie. Takže nemôžem vedieť, či ma budú považovať za hlúpeho.“ Môžete si položiť otázku: „Čo najhoršie sa stane, ak poviem nesprávnu odpoveď? Učiteľ ma opraví a ja budem pokračovať v počúvaní na hodine. Nikto sa mi nebude smiať, pretože nikto sa nesmeje, keď ostatní študenti odpovedajú zle.“[4]


Vyskúšať skupinové poradenstvo. Skupinové poradenstvo je liečebná technika, pri ktorej absolvujete terapeutické sedenie s inými ľuďmi, ktorí majú podobný problém ako vy. Sedenie vedie vyškolený odborník na duševné zdravie. Skupinové poradenstvo vám poskytne bezpečné miesto, kde môžete diskutovať o svojich problémoch a stretnúť sa s inými ľuďmi, ktorí majú podobné problémy ako vy.[5]

 • Môžete sa učiť od iných, keď budú hovoriť o tom, ako čelili prekážkam alebo ako ich prekonali. Môžete od nich tiež získať podporu alebo ponúknuť podporu, pretože prechádzate podobnými vecami.
 • Na skupinové poradenstvo môžete chodiť kvôli mnohým rôznym problémom, ako je napríklad sociálna úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, ADHD a úzkosť a iné.

Metóda 2 zo 4: Využitie poradenstva pri poruchách, ktoré ovplyvňujú štúdium


Absolvujte poradenstvo, aby ste zistili zdroj akademických problémov. Niekedy existuje základný dôvod, prečo máte akademické ťažkosti. Môže to byť spôsobené stavom, ako je ADHD, autizmus alebo OCD, alebo to môže byť spôsobené poruchou učenia. Poradenstvo vám môže pomôcť určiť všetky problémy, ktoré máte, aby ste sa mohli naučiť, ako ich prekonať.

 • Poradenstvo vám napríklad môže pomôcť zistiť, či máte dyslexiu alebo problémy s pamäťou. Potom sa prostredníctvom poradenstva môžete naučiť špecifické zručnosti o tom, ako sa vyrovnať so svojím problémom a ako byť v škole úspešný.


Skúste poradenstvo, ak máte problémy so správaním. Ak vaše študijné výsledky trpia kvôli vášmu správaniu v triede, poradenstvo vám môže pomôcť. Môže ísť o základný duševný stav, ako je OCD, ADHD alebo autizmus, ktorý ovplyvňuje vaše správanie. Ak vás niečo hnevá alebo sa správate tak, aby ste na seba upozornili, môžete si v poradenstve pohovoriť o svojich pocitoch.[6]

 • Na identifikáciu a preskúmanie svojich pocitov môžete použiť terapiu rozhovorom. Možno sa vám podarí odhaliť, prečo máte pocit, že sa musíte správať. Ak sa za tým skrýva nejaký dôvod, napríklad pocit hnevu alebo osamelosti, poradca vám môže pomôcť naučiť sa ho zvládnuť.
 • Ak máte poruchu správania, poradca vám môže pomôcť naučiť sa, ako túto poruchu zvládať.
 • Používanie CBT môže byť užitočné pri zmene vášho negatívneho správania v triede.[7]


Absolvujte rečové poradenstvo. Približne štvrtina študentov trpí poruchami reči a jazyka. Ak máte poruchu reči a jazyka, môžete mať problémy s rozprávaním v triede alebo s učiteľmi a rovesníkmi, môžete mať problémy s porozumením alebo spracovaním informácií a môžete mať problémy pri čítaní. Prijímanie poradenstva od odborníka vám môže pomôcť naučiť sa, ako poruchu prekonať, aby ste mohli dosahovať lepšie výsledky v škole.[8]

 • Poradenstvo bude zahŕňať kognitívnu reorganizáciu, rekvalifikáciu pamäti, zlepšenie jazyka a zlepšenie schopností abstraktného myslenia.

Metóda 3 zo 4: Získajte z poradenských sedení čo najviac


Nájdite si poradcu, ktorý vám vyhovuje. Je dôležité nájsť terapeuta, ktorý je vybavený na riešenie vašej situácie a ktorému máte pocit, že môžete dôverovať. Preto sa možno budete musieť porozprávať s niekoľkými rôznymi terapeutmi, kým nájdete takého, ktorý vám bude skutočne vyhovovať. Najdôležitejšie je nájsť terapeuta, u ktorého sa budete cítiť príjemne, preto venujte pozornosť tomu, ako sa u terapeuta cítite.[9]
Dôveryhodný zdroj
Pomocník
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Ak ste na strednej škole, obráťte sa na školského poradcu. Môžete sa pravidelne stretávať so školským poradcom alebo vás školský poradca môže odporučiť na niekoho, kto má skúsenosti s pomocou študentom pri prekonávaní študijných problémov.
 • Ak ste na vysokej škole, obráťte sa na poradenské centrum na vašej univerzite. Väčšina univerzít má poradenské centrá, ktoré zamestnávajú vyškolených a licencovaných odborníkov na duševné zdravie. Mnohé školy zahŕňajú prístup k poradenským službám ako súčasť „poplatku za študentské služby“, ktorý sa účtuje všetkým študentom a ktorý vás môže oprávňovať na určitý počet stretnutí.[10]
  Pri telefonovaní sa pýtajte na poradcov, ktorí majú skúsenosti s pomocou študentom so študijnými problémami.


Nastavte si realistické očakávania. Hoci poradenstvo môže viesť k výraznému zlepšeniu vašich študijných výsledkov, nemusí sa stať, že sa zo samých trojok a štvoriek stanete samými jednotkami. Je pravdepodobnejšie, že vaše zlepšenie bude jemné a postupné.

 • Napríklad po niekoľkých mesiacoch poradenstva si môžete všimnúť, že váš priemerný študijný priemer sa zvýšil z 2.4 na 2.7. Alebo ste si možno všimli, že po použití niektorých stratégií, ktoré vás poradca naučil, sa vám zlepšil priemerný výsledok v teste z matematiky zo 60 % na 80.
 • Možno si všimnete aj drobnosti, napríklad to, že si dokážete lepšie zapamätať informácie, ktoré ste čítali alebo počuli v triede, alebo sa budete cítiť menej preťažení školskými úlohami.
 • Majte na pamäti, že poradenstvo si vyžaduje čas, kým začne účinkovať. Hoci používanie stratégií, ktoré sa naučíte počas poradenských sedení, môže priniesť určité okamžité výhody, účinky týchto stratégií nemusíte vidieť niekoľko mesiacov. Snažte sa byť trpezliví, keď budete naďalej navštevovať poradenstvo a používať stratégie, ktoré sa naučíte.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  HelpGuide
  Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných, na dôkazoch založených zdrojov v oblasti duševného zdravia a wellness.
  Prejsť na zdroj


Naplánujte a dodržiavajte pravidelné stretnutia. Udržiavanie pravidelného rozvrhu poradenstva je nevyhnutné pre ďalší rast. Dbajte na to, aby ste si naplánovali a dodržiavali stretnutia s poradcom. Neprestaňte chodiť, pretože sa cítite lepšie alebo si myslíte, že to nefunguje.

 • Nezabudnite, že je dôležité byť dôsledný v terapii a dodržiavať proces, aby ste mohli dosiahnuť svoje študijné ciele.
 • Ak zistíte, že chcete vynechať sedenie alebo úplne prestať chodiť, zvážte svoje dôvody. Cítili ste sa pri poslednom sedení rozrušení? Obávate sa, o čom budete musieť hovoriť ďalej? Pokúste sa zistiť dôvod, prečo chcete vynechať alebo skončiť, a povedzte o tom svojmu terapeutovi.[12]
  Dôveryhodný zdroj
  HelpGuide
  Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
  Prejsť na zdroj


Dokončite všetky úlohy medzi jednotlivými zasadnutiami. Niektoré typy terapie vyžadujú, aby ste vykonali určitú prácu mimo kancelárie poradcu a pracovali na zmene určitých myšlienok a správania. Tieto úlohy vám môžu pomôcť rozvinúť nové myšlienky a správanie, ktoré vám pomôžu prekonať vaše akademické výzvy. Váš terapeut nemôže túto prácu urobiť za vás, takže je na vás, aby ste sa uistili, že dokončíte všetky úlohy.[13]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Ak vám terapeut zadá úlohu, ktorú máte splniť pred ďalším sedením, uistite sa, že ste úlohu splnili. Úlohou môže byť písomné cvičenie, sebapotvrdenie alebo niečo iné, čo vám pomôže lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a správanie.

Metóda 4 zo 4:Učenie sa zručnostiam na zlepšenie študijných výsledkov


Naučte sa relaxačné techniky. Relaxačná technika vám môže pomôcť pri riešení akademických problémov. Či už ide o testovú úzkosť, sociálnu úzkosť, neschopnosť sústrediť sa alebo niečo iné, uvoľnenie a zníženie stresu vám môže pomôcť preorientovať mozog. Čistý mozog vám môže pomôcť dosiahnuť lepšie akademické výsledky. Poradca vám môže pomôcť naučiť vás techniky na zmiernenie stresu, ktoré môžete robiť v škole alebo doma, aby ste sa pripravili na školu.[14]
Dôveryhodný zdroj
Klinika Mayo
Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
Prejsť na zdroj

 • Relaxačné techniky, ktoré sa môžete naučiť v poradenstve, zahŕňajú hlboké dýchanie, progresívnu svalovú relaxáciu, riadené predstavy a vizualizáciu a meditáciu.
 • Napríklad riadená predstavivosť je technika, pri ktorej si vizualizujete sami seba na nestresujúcom mieste. To vám pomôže upokojiť sa. Môžete tiež použiť riadené predstavy, ktoré vám pomôžu vizualizovať pozitívne výsledky a úspech.


Precvičujte si pozitívnu samomluvu. Ďalšia vec, ktorú sa môžete naučiť v poradenstve, je, ako prekonať škodlivé a negatívne sebavedomie. Tieto výroky sú tie, pri ktorých sa v duchu zhadzujete, nazývate sa hlúpymi alebo niečo podobné. Prostredníctvom poradenstva sa môžete naučiť, ako prestať používať tento urážlivý jazyk voči sebe samému a namiesto toho používať pozitívnu samomluvu.[15]

 • Napríklad si môžete často hovoriť: „Si taký hlúpy.“ Namiesto takéhoto škodlivého sebavyjadrovania vám poradca pomôže naučiť sa, ako byť k sebe menej kritický a milší. Naučíte sa, ako túto vetu zmeniť na niečo ako: „Nie si hlúpy. Učili ste sa a túto triedu zvládnete“ alebo „Máte poruchu učenia, ale to neznamená, že ste hlúpi“. Váš mozog je iný, a to je v poriadku. Stále ste múdri a zvládnete to.“

 • Naučte sa efektívne študijné zručnosti. Jednou z vecí, ktoré sa môžete naučiť prostredníctvom poradenstva a ktoré vám pomôžu pri riešení študijných problémov, sú efektívne študijné zručnosti. Nedostatok študijných zručností môže viesť k zlým študijným výsledkom, zníženému sebavedomiu a pocitom menejcennosti. Získaním pomoci so študijnými zručnosťami môžete pracovať na zlepšení svojich známok a výkonu.[16]

  • Mnohí školskí poradcovia vám pomôžu naučiť sa študijné zručnosti. Nezáleží na tom, či ste na strednej, vysokej alebo vysokej škole.
  • Informácie o dobrých študijných zručnostiach môžete získať počas jedného poradenského stretnutia, alebo sa môžete stretnúť so školským poradcom viackrát, aby ste prediskutovali svoje pokroky.
 • Odkazy