4 spôsoby, ako založiť náborovú agentúru

Náborová agentúra, označovaná aj ako personálna alebo dočasná agentúra, vyhľadáva, vedie pohovory a preveruje uchádzačov o zamestnanie – dočasné, trvalé alebo oboje. Personálna agentúra sa môže zamerať aj len na určitú odvetvovú medzeru, napríklad na nábor manažérov alebo zdravotných sestier. Úspešný začiatok náborovej agentúry zahŕňa solídny podnikateľský plán, zázemie v oblasti náborových stratégií, znalosť zákonov o licenciách, zamestnávaní a daniach a marketingový plán na získanie klientov.

Metóda 1 zo 4:Výber zamerania


Určite náborové služby, ktoré chcete poskytovať. Rozhodnite sa, či sa chcete zamerať na konkrétne odvetvie – napríklad na stavbárov, právnikov alebo IT odborníkov – alebo na viacero. Potom sa rozhodnite, či uchádzačov zaradíte do pracovného pomeru na základe zmluvy (na dobu určitú alebo na čiastočný úväzok), do priameho pracovného pomeru (na plný úväzok) alebo do oboch.[1]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Preštudujte si štruktúru iných personálnych agentúr, aby ste pochopili výhody a problémy rôznych typov agentúr, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa pre najlepšie zameranie. Môžete sa napríklad rozhodnúť obsadiť len dočasné pracovné miesta v mnohých rôznych odvetviach.


Určite si náborovú medzeru v rámci zvoleného odvetvia. Konkrétne uveďte oblasť náboru, na ktorú sa chcete zamerať, napríklad nábor vedúcich pracovníkov pre bankový sektor. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, uistite sa, že máte záujem o danú medzeru, ako aj nejakú hodnotu (napríklad zoznam kontaktov alebo znalosti z odvetvia).[2]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa pre malé podniky
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejdite na zdroj

 • Urobte si zoznam všetkých výklenkov vo vami vybranom odvetví a porovnajte svoje skúsenosti a kontakty v každom z nich, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.


Rozvíjajte svoje skúsenosti s náborom zamestnancov prostredníctvom praktických skúseností. Pred založením vlastnej personálnej agentúry pracujte v personálnej firme a získajte pocit, aké zameranie vám najviac vyhovuje. Ak je vaším cieľom nábor pre konkrétne odvetvie, zvážte najskôr prácu v tomto odvetví.[3]

 • Pracujte napríklad pre náborovú firmu pre právnikov, ak sa zaujímate o právo alebo máte príslušné vzdelanie. Získajte predstavu o tom, aký druh práva vám najviac vyhovuje, čo vám pomôže zúžiť zameranie vlastného podnikania.


Investujte do vzdelávacích programov a materiálov pre nábor zamestnancov. Zakúpte si školiace materiály, prihláste sa na webináre o nábere zamestnancov alebo si pozrite videá o školení náborárov. Získanie dôkladných poznatkov o náborových stratégiách a odvetvových štandardoch je potrebné na výber zamerania a rozvoj zručností v rámci vašej niky.

 • Vyhľadajte miestne náborové kurzy vo vašom okolí, ak uprednostňujete osobné školenia.
 • Preskúmajte školiteľov a odborníkov z odvetvia, ktorí sa zúčastňujú na vami vybraných kurzoch alebo webových seminároch, aby ste sa uistili, že sú uplatniteľné na vaše záujmy.


Zvážte obchodného partnera, ktorý by kompenzoval prípadný nedostatok skúseností alebo znalostí. Po získaní určitých skúseností a školení si položte otázku, nakoľko vám vyhovuje pracovať samostatne. Ak si stále nie ste istí, opýtajte sa kontaktov v odvetví, na ktoré sa plánujete zamerať, či vedia o potenciálnych partneroch.

 • Ak máte napríklad skúsenosti s náborom zamestnancov, ale nie s vedením podniku, nájdite niekoho, kto sa vyzná vo vedení podniku (alebo v oboch).
 • Vyhľadajte v databázach, ako je BusinessPartners, potenciálnych partnerov vo vašej oblasti.

Metóda 2 zo 4:Vypracovanie podnikateľského plánu


Výber miesta pre vašu náborovú agentúru. Určite si miesto, kde budete pracovať, či už z domu alebo z kancelárie. Ak chcete zvýšiť viditeľnosť a prístup pre klientov aj uchádzačov o zamestnanie, vyberte si profesionálne a centrálne dostupné miesto. Majte však na pamäti, že kandidátov môžete umiestniť aj v podnikoch v lokalitách, ktoré sa fyzicky nenachádzajú vo vašej blízkosti.[4]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa pre malé podniky
U.S. Vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejdite na zdroj

 • Po rozhodnutí o mieste podnikania zistite, na aké daňové úľavy pre malé podniky máte nárok. Ak napríklad pracujete z domu, môžete si pravdepodobne uplatniť nárok na úhradu nákladov na kanceláriu vrátane nájomného.
 • Odhadnite priestor, ktorý budete potrebovať na vykonávanie svojej činnosti, a neplaťte za nič viac.


Oboznámte sa so zákonmi týkajúcimi sa náborových agentúr vo vašej jurisdikcii. Je dôležité pozrieť sa na zákony v regióne, v ktorom sídlite, ako aj na ďalšie miesta, na ktoré plánujete umiestniť uchádzačov o zamestnanie. Napíšte si každý zákon a všetky problémy alebo prekážky, ktoré by mohli pre vaše podnikanie vytvoriť, aby ste mohli navrhnúť vhodné riešenia. Uistite sa, že: [5]

 • Oboznámte sa so zákonmi o rovnosti príležitostí v zamestnaní a obmedzeniami, ako sa vyhnúť diskriminačným praktikám pri inzerovaní voľných pracovných miest.
 • Vykonajte prieskum o výške a termínoch splatnosti daní zo mzdy a z príjmu.


Vypočítajte si náklady na prevádzku vášho podniku za mesiac a deň. Predpokladajte mesačný peňažný tok a zohľadnite režijné náklady, náklady na nábor zamestnancov, zamestnanecké výhody, poistenie, marketing a ďalšie podnikateľské výdavky. Odtiaľto použite tieto informácie na výpočet denných nákladov na prevádzku vášho podniku a zistite, či máte dostatok finančných prostriedkov.

 • Nezabudnite, že ste zodpovední za platenie dočasných pracovníkov z vlastného vrecka, kým klienti nezaplatia, čo môže byť 45 až 60 dní po dátume vystavenia danej faktúry.[6]


Získajte živnosť licenciu, ak je to potrebné. Obráťte sa na miestnu vládnu agentúru, aby ste zistili, či potrebujete licenciu na podnikanie. Ak tak urobíte, požiadajte o príslušné formuláre, ktorými sú okrem špecifických povolení súvisiacich s vašou činnosťou pravdepodobne aj základné formuláre. Vyplňte formuláre a odošlite ich poštou alebo online. Poplatky za podanie žiadosti sú zvyčajne 50 až 400 USD, niekedy sa k nim pripočítava poplatok za spracovanie vo výške 25 USD.

 • Majte na pamäti, že živnostenské oprávnenie nie je to isté ako založenie s.r.o. alebo spoločnosti.


Požiadať o grant alebo pôžičku pre malé podniky. Ak nemáte prostriedky na pokrytie všetkých počiatočných nákladov a pomohli by vám nejaké dodatočné finančné prostriedky, zvážte možnosť získania grantu alebo pôžičky. Navštívte Granty.gov (https://www.granty.gov/) pre databázu podnikateľských grantov na celom svete. Kontaktujte banky vo vašom okolí a informujte sa o podnikateľských úveroch a úrokových sadzbách.

 • Neváhajte zmeniť banku kvôli lepšej sadzbe alebo si otvoriť samostatný účet.


Uzatvorte poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľom. Kontaktujte miestne poisťovne a informujte sa o balíkoch pre malé podniky s týmito 3 druhmi poistenia, ktoré sú minimom, ktoré by ste mali mať pre svoju náborovú agentúru. Tieto poistenia ochránia pred nárokmi na náhradu škody, ochránia vaše poradenstvo alebo služby a zabezpečia bezpečnosť vašich zamestnancov, resp.[7]
Dôveryhodný zdroj
Komisia USA pre rovnosť príležitostí v zamestnaní
U.S. vládna agentúra, ktorá presadzuje občianske práva na pracovisku
Prejsť na zdroj

 • Skontrolujte zákony vášho regiónu týkajúce sa poistenia pracovníkov (náklady na zdravotnú starostlivosť, invaliditu a úrazy) a poistenia všeobecnej zodpovednosti (škody na majetku alebo zranenia osôb). Aj keď sa nevyžadujú, zvážte investíciu do nich.

Metóda 3 zo 4: Marketing vašich služieb


Posúďte konkurenciu a trhové prostredie. Zistite, či existuje dopyt po vami vybranej medzere. Obvolajte podniky v oblasti, v ktorej plánujete pôsobiť, a opýtajte sa na dopyt po kandidátoch. Ak je trh už nasýtený, zvážte zmenu zamerania, spoluprácu s existujúcou agentúrou alebo otvorenie agentúry v inej geografickej lokalite.[8]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Opýtajte sa miestnych podnikov, koľko platia za náborové služby, čo by ich prinútilo zmeniť služby a čo hľadajú u personálnej agentúry.
 • Odlíšte svoju firmu od ostatných v jednom zo „štyroch P“: “ Cena, produkt, propagácia alebo miesto. Jedným zo spôsobov, ako sa odlíšiť od konkurencie, je napríklad ponuka nižšej ceny alebo jedinečnej propagačnej ponuky.


Vytvorenie náborovej agentúry marketingový plán. Začnite so zoznamom potenciálnych klientov. Môžu to byť vaše osobné kontakty, zoznam spoločností v konkrétnom odvetví alebo všeobecný zoznam, ktorý ste získali z vyhľadávania na internete. Rozhodnite o marketingovom prístupe, napríklad o kontaktovaní potenciálnych klientov prostredníctvom zasielania listov, e-mailov a/alebo následných telefonátov.[9]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Umiestnite s v novinách, obchodných časopisoch a na internetových stránkach s ponukou práce s cieľom získať uchádzačov o zamestnanie.
 • Vypracujte marketingové materiály, napríklad logo pre kancelárske dokumenty, firemný bulletin, ktorý sa bude posielať potenciálnym klientom, a firemné vizitky.


Vyberte názov a vytvorte spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC). Vyberte si názov, ktorý sa riadi pravidlami LLC vášho štátu alebo regiónu. Potom vyplňte formálne dokumenty – zvyčajne sa označujú ako stanovy organizácie – a zaplaťte poplatok 100 až 800 USD za podanie žiadosti štátnej alebo regionálnej agentúre, ktorá sa zaoberá podávaním žiadostí o zápis do obchodného registra.[10]

 • Vytvorte zmluvu o založení s.r.o., v ktorej určíte, kto bude s.r.o. riadiť a ako sa bude nakladať so ziskom. Nie je to povinné, ale odporúča sa to. Bezplatnú šablónu nájdete tu: https://www.northwestregisteredagent.com/pdf/operating-agreement.pdf.


Vytvorte si „.doména webovej stránky „com. Pri výbere domény sa vyhnite používaniu pomlčiek a používajte „.com“ predĺženie vždy, keď je to možné. Nezabudnite, že vaša adresa URL definuje vašu značku, pretože je to prvá vec, ktorú návštevníci vidia – je pravdepodobne dôležitejšia ako názov vašej firmy! Venujte čas rozhodnutiu o správnom názve.[11]

 • Zaregistrujte si bezplatnú doménu pomocou služieb HostGator alebo Bluehost, prípadne za ňu zaplaťte prostredníctvom služieb ako GoDaddy.com alebo NameCheap.com.


Navrhnite svoju webovú stránku alebo si na to najmite odborníka. Ak máte skúsenosti s tvorbou webových stránok alebo ste pripravení naučiť sa používať systém na správu obsahu, ako je WordPress, môžete si ho vytvoriť za málo peňazí alebo bez nich. Samozrejme, aj najatie profesionála je možnosťou – len sa uistite, že ste vybrali osobu so skúsenosťami v oblasti dizajnu a SEO pre náborové agentúry.[12]

 • Uistite sa, že ste vytvorili stránku s podporou mobilných zariadení – je to dôležité pre uspokojenie potrieb mobilných používateľov, ktorí budú pravdepodobne tvoriť veľkú časť vašej návštevnosti.

Metóda 4 zo 4:Vedenie podniku


Otvorte si účet pre malé podniky vo vašej banke. Na otvorenie podnikateľského účtu potrebujete podnikateľské identifikačné číslo. Možno budete môcť použiť svoje číslo sociálneho poistenia, ale väčšina bánk vyžaduje preukaz totožnosti – v U.S., to vo forme identifikačného čísla zamestnávateľa (EIN), ktoré poskytuje daňový úrad. Potrebujete aj príslušné dokumenty, napríklad stanovy spoločnosti LLC a vaše živnostenské oprávnenie.[13]

 • Zhromaždite osobné údaje všetkých, ktorí budú účet používať.
 • Poskytnite dôkaz o názve vašej spoločnosti, ktorý by ste mali mať z registrácie spoločnosti LLC.


Zamestnávanie pracovníkov náboru prostredníctvom inzerátov na inzeráty. Ak máte problémy s pracovným zaťažením, umiestnite na stránky s inzerátmi pracovné inzeráty, aby ste získali zamestnancov, ktorí vám pomôžu s náborovými úlohami. Zamestnajte administratívnych pracovníkov, ktorí budú zodpovedať telefóny, zostavovať kancelársku komunikáciu a vybavovať poštové zásielky. Zvážte možnosť zamestnať skúsených pracovníkov v oblasti náboru zamestnancov, ktorí budú kontaktovať potenciálnych klientov a viesť pohovory a posudzovať uchádzačov o zamestnanie.[14]

 • Pýtajte sa na potenciálnych zamestnancov svojich kontaktov v personálnej agentúre, kedykoľvek je to možné.


Vykonajte kontrola úverovej bonity na potenciálnych klientov. Nedovoľte, aby nadšenie z klientov zatienilo dôležitosť kontroly úverov – klienti, ktorí neplatia, vám zničia mzdy a zisk. Získajte obchodné informácie o každom klientovi a prejdite ich cez úverovú agentúru. Dávajte si pozor na zálohy v hotovosti, minimálne platby a spolupodpisovanie iných dlhov.[15]

 • Zaregistrujte sa do malého podnikateľského plánu v úverovej agentúre, ak ste tak ešte neurobili.


Využívajte systém sledovania uchádzačov (ATS). Microsoft Office môže fungovať v menších podnikoch, ale dostanete sa s ním len veľmi ďaleko – investujte do ATS na sledovanie a optimalizáciu procesu náboru. Medzi obľúbené systémy patria Recruiterflow, RecruitCRM, PCRecruiter, Crelate, Big Biller, JobAdder a Bullhorn.[16]

 • Porovnajte dostupné systémy z hľadiska ich nákladov a funkcií – vyberte si ten, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej firmy.

 • Vytvorte Systém na spracovanie miezd. Nechajte každého pracovníka vyplniť formulár W-4, aby ste mohli vypočítať postavenie každého pracovníka a jeho príspevky. Udržujte aktualizovanú databázu miezd a hodín. Mzdový softvér ako QuickBooks a účtovný softvér AME sú obľúbenou voľbou.

  • Uistite sa, že rozumiete predpisom a zákonom vo vašom regióne, ktoré upravujú preplácanie dovolenky, nadčasov a zákonných sviatkov – tieto informácie musíte posielať príslušným štátnym orgánom.
  • Zvážte možnosť zamestnať správcu miezd – buď interného, alebo externého.[17]
 • Referencie