4 spôsoby, ako získať pennsylvánsky preukaz E ZPass

Ak vás nebaví na cestách odpočítavať správne drobné na mýto, používanie pennsylvánskeho E-ZPassu je efektívnejší spôsob cestovania po Pensylvánii a ďalších štátoch, kde je E-ZPass akceptovaný. Zriadenie účtu je rovnako jednoduché, pretože ho môžete vykonať online, zakúpením Go Paku alebo zaslaním formulára žiadosti na adresu Pennsylvania Turnpike Commission (PTC).

Metóda 1 zo 4: Začíname

Prečítajte si zmluvné podmienky E-ZPass. PTC odporúča, aby ste si pred registráciou do programu E-ZPass prečítali podmienky. Takto ľahšie pochopíte, ako to funguje a ako spravovať svoj účet. Prečítanie podmienok vám tiež môže pomôcť uistiť sa, že sa chcete zaregistrovať.[1]

 • Ak máte po prečítaní zmluvy ešte stále otázky týkajúce sa programu E-ZPass, môžete zavolať na zákaznícke centrum PTC E-ZPass na číslo 1.877.736.6727, ak chcete hovoriť so zástupcom.

Vyberte si typ E-ZPass, ktorý potrebujete. PTC ponúka osobné aj komerčné účty. Osobný účet je k dispozícii, ak potrebujete deväť alebo menej transpondérov pre osobné vozidlá s hmotnosťou nižšou ako 15 000 kg. Komerčný účet si musíte zaregistrovať, ak máte obytné vozidlo alebo iné vozidlo, ktoré váži viac ako 15 000 kg a/alebo vyžaduje 10 alebo viac transpondérov.[2]

 • Ak plánujete používať E-ZPass na dochádzanie do práce, výlety a iné osobné cesty, vyberte si osobný účet.
 • Ak máte obytný automobil alebo iné rekreačné vozidlo, ktoré používate osobne, ale jeho hmotnosť presahuje 15 000 kg, musíte si zaregistrovať komerčný účet.

Pripravte si potrebné informácie k žiadosti. Na otvorenie účtu E-ZPass budete musieť uviesť meno vodiča, číslo vodičského preukazu a kontaktné údaje. V aplikácii sa vyžadujú aj informácie o vozidle vrátane značky, modelu, farby, roku výroby a evidenčného čísla každého vozidla, na ktoré sa bude vzťahovať.[3]

 • Je potrebné prepojiť účet E-ZPass s formou platby, aby ste mali vždy dostatok prostriedkov na zaplatenie mýta. V závislosti od spôsobu nastavenia účtu sa môžete buď priamo prepojiť so svojím bankovým účtom pre automatickú platbu, poskytnúť kreditnú alebo debetnú kartu, alebo poslať osobný šek či peňažnú poukážku poštou. Ako platbu neposielajte hotovosť.

Metóda 2 zo 4: Registrácia online

Navštívte webovú stránku PA Turnpike. Zadajte adresu https://www.paturnpike.com/ do webového prehliadača, aby ste mohli začať.[4]

Kliknite na ikonu prihlásenia do systému E-ZPass v pravom hornom rohu stránky. Po načítaní webovej stránky sa pozrite na jej pravú hornú časť. Vyhľadajte ikonu „E-ZPass Login“ (Prihlásenie do systému E-ZPass) a kliknite na ňu.[5]

Kliknite na „Get an E-ZPass“ a potom kliknite na „Open Personal Account“ (Otvoriť osobný účet). Potom kliknite na ikonu „Získať E-ZPass“. To vás presmeruje na novú stránku s 3 možnosťami. Kliknite na tretiu možnosť: „Open Personal Account“ (Otvoriť osobný účet).[6]

Postupujte podľa pokynov na vytvorenie osobného účtu. Keď sa dostanete na ďalšiu stránku, budete vyzvaní, aby ste si prečítali podmienky a súhlasili s nimi. Urobte to a potom, ak súhlasíte, kliknite na políčko v dolnej časti alebo na stránke a pokračujte v žiadosti.[7]

 • Hoci je povinné pridať primárne kontaktné údaje pre účet, mali by ste zvážiť aj uvedenie ďalších kontaktov pre prípad, že primárny kontakt nie je k dispozícii.
 • Informácie o účte E-ZPass sú oprávnené dostávať len osoby, ktoré sú uvedené ako kontaktné osoby na účte E-ZPass. Ak chcete, aby mal k informáciám o účte prístup aj niekto iný ako vy, nezabudnite ho uviesť v žiadosti.

Počkajte 7 – 10 dní na svoj transpondér. Po vyplnení žiadosti zvyčajne trvá približne týždeň, kým dostanete transpondér E-ZPass, ktorý obsahuje informácie o vašom účte a zabezpečuje platbu pri prejazde cez mýto.[8]

Namontujte transpondér do svojho vozidla. Transpondéry E-ZPass musia byť správne namontované vo vašom vozidle alebo na ňom, aby sa zabezpečilo správne čítanie zariadenia. Po jeho umiestnení do vozidla podľa pokynov je váš E-ZPass pripravený na jazdu.

 • Existujú tri typy transpondérov: interiérové, motocyklové a na nárazník. Správny transpondér vám bude zaslaný na základe informácií o vozidle, ktoré ste poskytli pri otvorení účtu.
 • Vnútorné transpondéry by mali byť nainštalované na čelnom skle za spätným zrkadlom a pod akýmkoľvek tónovaním. Pred zatlačením sa uistite, že čelné sklo je čisté a suché.
 • Transpondéry pre motocykle by mali byť nainštalované na čelnom skle, umiestnené medzi čelným sklom a krytom prístrojov.
 • Ak chcete nainštalovať transpondér na nárazník, pripevnite ho na hornú časť držiaka prednej poznávacej značky.

Metóda 3 zo 4:Kúpa transpondéra s Go Pak

Zakúpenie balíka E-ZPass Go Pak. E-ZPass Go Pak si môžete zakúpiť u predajcu za 38 USD plus poplatok za pohodlie, ktorý sa líši v závislosti od predajcu. E-ZPass Go Paks sú k dispozícii na miestach v celom štáte.[9]

 • E-ZPass Go Paks sú k dispozícii aj vo vybraných predajniach Wegmans, Kuhn’s, Giant Eagle, GetGo, Acme, Karns, Giant a Martin’s. Úplný zoznam predajcov nájdete na webovej stránke PA Turnpike.

Zaregistrujte svoj transpondér. Po zakúpení transpondéra Go Pak je potrebné ho zaregistrovať, aby ste si pred jeho používaním mohli zriadiť účet E-ZPass. Budete musieť poskytnúť číslo transpondéra a PIN kód, ako aj kreditnú kartu, e-mailovú adresu a evidenčné číslo vozidla. Budete si tiež môcť nastaviť online prístup k účtu pomocou mena a hesla.

 • Ak chcete aktivovať transpondér, musíte ho zaregistrovať. Po zaregistrovaní transpondéra Go-Pak počkajte 48 hodín, kým sa transpondér aktivuje.
 • Môžete si zvoliť automatické dopĺňanie účtu kreditnou / debetnou kartou alebo sa môžete rozhodnúť pre manuálne dopĺňanie. Ak sa však rozhodnete pre manuálne doplnenie, budete musieť kontaktovať stredisko služieb zákazníkom PTC E-ZPass na čísle 1.877.736.6727.

Namontujte transpondér do vozidla. Po zaregistrovaní transpondéra ho musíte umiestniť do vozidla, aby ste boli pripravení vyraziť na cestu. Go Paks obsahujú transpondéry v interiéri, ktoré by mali byť umiestnené na čelnom skle, za spätným zrkadlom a pod akýmkoľvek tienením.[10]

 • Ak chcete zabezpečiť, aby transpondér dobre priľnul k čelnému sklu, očistite povrch izopropylalkoholom. Pred montážou ho nezabudnite vysušiť čistou, suchou handričkou.
 • Logo E-ZPass by malo byť pri inštalácii transpondéra vo zvislej polohe a otočené smerom k vám.

Metóda 4 zo 4:Registrácia poštou alebo faxom

Stiahnite si a vyplňte formulár žiadosti. Nájdete ho vo formáte PDF na webovej stránke PTC. Jednoducho postupujte podľa tohto odkazu a uložte si kópiu formulára do počítača.[11]
Kópiu si môžete vytlačiť alebo vyplniť ručne. Formulár vyžaduje vaše meno, číslo vodičského preukazu, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Okrem toho budete musieť uviesť informácie o vozidle vrátane značky, modelu, evidenčného čísla a hmotnosti.[12]

 • Budete si tiež musieť vybrať možnosť doplnenia, napríklad automatickú platbu z bankového účtu, automatickú platbu z kreditnej alebo debetnej karty alebo manuálne doplnenie šekom alebo peňažnou poukážkou, ktorá vyžaduje zálohu 10 USD za transpondér.
 • Rovnako ako pri online žiadosti môžete pridať druhý kontakt na účet, aby bola ďalšia osoba oprávnená prijímať informácie o účte.

Pošlite ho poštou alebo faxom. Po vyplnení formulára ho musíte zaslať späť do PTC. Formulár môžete poslať poštou alebo faxom do Centra služieb zákazníkom E-ZPass. Poštová adresa je 300 East Park Drive, Harrisburg, PA, 17111, a faxové číslo je 717.565.4311.[13]

Na doručenie transpondéra počkajte približne 10 až 14 dní. Keď svoju žiadosť pošlete poštou alebo faxom, trvá o niečo dlhšie, kým dostanete transpondér E-ZPass. Ak formulár odfaxujete, pravdepodobne ho dostanete rýchlejšie, ale ak žiadosť pošlete poštou, spracovanie a odoslanie transpondéra môže trvať až 2 týždne.[14]

 • Nainštalujte si transpondér. Po jeho doručení budete musieť transpondér nainštalovať, aby bol pripravený, keď budete prechádzať cez mýtnu stanicu. Typ transpondéra, ktorý dostanete, závisí od značky vášho vozidla. Vo väčšine prípadov ho stačí namontovať na vnútorné čelné sklo za spätné zrkadlo.[15]

  • Motocykle vyžadujú exteriérové transpondéry, ktoré sa inštalujú medzi čelné sklo a kryt prístrojov. Ak dostanete transpondér na nárazník, nepokúšajte sa ho inštalovať do vozidla; je určený len na montáž na hornú časť držiaka prednej poznávacej značky.
 • Odkazy