4 spôsoby, ako zlepšiť písomnú angličtinu

Bez ohľadu na to, či je angličtina vaším materinským jazykom, neurobíte dobrý dojem, ak nebudete vedieť dobre písať. Ľudia môžu predpokladať, že ste nevzdelaní, nedbalí alebo máte slabú pracovnú morálku. Ak chcete zlepšiť svoju písomnú angličtinu, naučte sa pravidlá správnej gramatiky a interpunkcie a dôkladne si opravte svoje písomné práce. Veľká slovná zásoba tiež pomôže vášmu písaniu vyniknúť. Predovšetkým buďte ochotní cvičiť každý deň a venujte sa práci, aby ste si vybudovali silné zručnosti v písaní v angličtine.

Metóda 1 z 3:Rozširovanie slovnej zásoby


Čítajte knihy písané v angličtine. Knihy a časopisy vás môžu oboznámiť s novými slovami za predpokladu, že im budete venovať pozornosť a tie, ktoré nepoznáte, si vyhľadáte, namiesto toho, aby ste ich preskakovali.[1]

 • Pri čítaní majte nablízku slovník a vyhľadajte si každé slovo, ktoré nepoznáte. Prečítajte si celú definíciu daného slova a premýšľajte o tom, ako ho autor používa v kontexte.
 • Urobte si priebežný zoznam slov, s ktorými sa pri čítaní stretávate. Neskôr sa k nim môžete vrátiť a preštudovať si ich.


Zapisujte si a precvičujte nové slovíčka. Všetky slová, ktoré si osvojíte z čítania, si neosvojíte, ak ich nebudete pravidelne precvičovať. Kartičky môžu byť užitočné na drilovanie nových slov za predpokladu, že ich budete používať správne.[2]

 • Ak píšete slová na kartičky, pripojte vetu s použitím slova. Kontext vám pomôže lepšie si ho zapamätať. Pravidelne obmieňajte kartičky, aby ste sa nenudili drilovať tie isté slová.
 • Neučte sa len izolované slovíčko – naučte sa aj rôzne formy tohto slova. Ak ste sa napríklad naučili slovo závisieť od, všímajte si súvisiace slová, ako napr závislosť a nezávislosť. Zistite, aké predložky sa bežne používajú aj so slovom.
 • Zaradiť obľúbené slová do svojej pracovnej slovnej zásoby. Môžete si napríklad zahrať hru, v ktorej si vyberiete slovíčko a budete sa snažiť toto slovíčko použiť aspoň 3-krát počas dňa.


Riešte krížovky. Krížovky vám poskytnú príležitosť naučiť sa nové slová, ako aj pripomenúť si naučené slová a premýšľať o rôznych kontextoch a významoch slov, ktoré už poznáte.[3]

 • V obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom si môžete kúpiť relatívne lacné krížovky. Pre inteligentné telefóny sú k dispozícii aj aplikácie na riešenie krížoviek, z ktorých mnohé sú bezplatné.


Použite tezaurus. Ak sa vám stáva, že často používate rovnaké slová, vyhľadajte si ich v tezaure a nájdite synonymá, ktoré môžete použiť namiesto nich. Vyhľadajte si tieto slová na internete, aby ste získali predstavu o ich používaní v kontexte.[4]

 • Ak napríklad vždy používate slovo pretty, môžete rozšíriť svoju slovnú zásobu pridaním slov ako napr krásne a krásne v písomnej forme.
 • Dávajte si však pozor na to, aby ste písanie nezahltili príliš veľkým množstvom módnych slov. Vaše písanie sa bude čítať ťažšie a niektorí ľudia ho môžu považovať za domýšľavé.


Hrajte slovné hry, napríklad Scrabble a Boggle. Hry sú zábavným spôsobom, ako si rozšíriť slovnú zásobu, a ak sa hráte s priateľmi, pridajú trochu súťaživého tlaku. Ak chcete, môžete investovať do fyzických stolových hier alebo si stiahnuť jednu z mnohých mobilných aplikácií.[5]

 • Slovné hry s rýchlostným prvkom zlepšia vaše zapamätanie slov a zároveň vám pomôžu objaviť nové slová.
 • Ak počas hry vytvoríte slovo a nepoznáte jeho význam, nezabudnite si ho vyhľadať v slovníku a pridať ho do cvičenia slovnej zásoby.

Metóda 2 z 3:Zlepšenie gramatiky a interpunkcie


Prečítajte si svoje písmo nahlas. Čítanie nahlas môže zviditeľniť gramatické a interpunkčné chyby, aj keď by ste si ich inak nevšimli. Pri čítaní venujte pozornosť tomu, kde robíte prestávky, a uistite sa, že vaša interpunkcia tieto prestávky odráža.[6]

 • Ak sa chcete sústrediť na každú vetu osobitne, čítajte vety v opačnom poradí. Potom si prečítajte celé dielo od začiatku do konca a pozrite sa, ako na seba jednotlivé vety nadväzujú.
 • Ak pri čítaní o niečo zakopnete, vráťte sa späť a upravte danú časť textu, kým ju nebudete môcť čítať hladko.


Ako vzory používajte profesionálnych spisovateľov. Novinári a publikovaní autori strávili značný čas a vynaložili značné úsilie na zdokonaľovanie svojich spisovateľských zručností. Zozbierajte si diela spisovateľov, ktorých radi čítate, a pokúste sa ich napodobniť pri vlastnom písaní.[7]

 • Čítajte aktívne a premýšľajte o tom, prečo autor napísal vetu tak, ako ju napísal. Zvážte účinok používania interpunkčných znamienok. Vyhľadajte si pravidlá pre všetky jazykové konvencie, ktoré ste si všimli a ktoré nepoznáte.
 • Vezmite si list papiera a pero a doslovne opíšte úryvok. Môže vám to pomôcť zvyknúť si písať s použitím správnej gramatiky a interpunkcie.


Preštudujte si gramatiku a používanie slov. Existuje mnoho webových stránok, ktoré obsahujú bezplatné lekcie, tipy a cvičenia z gramatiky a používania slov. Môžete ich využiť na osvojenie si nových zručností a precvičenie ich začlenenia do písania.[8]

 • Na Purdue University sa nachádza Purdue Online Writing Lab (OWL), ktorá ponúka viac ako 200 bezplatných zdrojov, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu písomnú angličtinu. Navštívte stránku https://owl.Angličtina.purdue.edu/ preskúmať.
 • Bezplatné cvičenia, návody a elektronické knihy nájdete aj na stránke https://www.gramatika.com/.


Znížte svoju závislosť od automatickej opravy. Hoci sú kontroly gramatiky a pravopisu užitočné, nie sú neomylné. Môžu prehliadnuť do očí bijúce chyby a zároveň opraviť niečo, čo na začiatku nebolo zlé.[9]

 • Kontrola gramatiky a pravopisu vás tiež zvyčajne nenaučí prečo bola vykonaná oprava. Nemôžu zlepšiť vašu gramatiku alebo pravopis, pretože nepoznajú používané pravidlá.
 • Ak chcete znížiť svoju závislosť od týchto nástrojov, vypnite ich počas písania – môžete ich opäť zapnúť, keď skončíte písanie a aspoň raz si svoju prácu prečítate.
 • Ďalším spôsobom, ako znížiť svoju závislosť od kontroly gramatiky a pravopisu, je napísať prvý návrh rukou a potom ho napísať do počítača, ak potrebujete digitálnu kópiu svojej práce.

Metóda 3 z 3:Rozvíjanie správnych návykov pri písaní


Používajte hovorový štýl písania. Najčítanejšie písmo je napísané tak, ako ľudia hovoria. Udržujte jednoduchú štruktúru vety a používajte väčšinou bežné, obyčajné slová, ktoré väčšina ľudí pozná.[10]

 • Vďaka spojovníkom bude vaše písanie čitateľnejšie a menej dusné. Väčšina ľudí používa spojky v hovorovej reči a sú vhodné pre všetky texty okrem tých najformálnejších.
 • Písanie v aktívnom vetnom člene (subjekt – sloveso – objekt) vám poskytne najjednoduchšiu štruktúru vety. Chcete však meniť dĺžku viet, aby ste sa vyhli monotónnosti.


Načrtnite dlhšie alebo zložitejšie diela. Ak píšete niečo dlhšie ako jeden odsek alebo ak potrebujete uviesť niekoľko rôznych bodov, pomôže vám usporiadať si myšlienky osnova. Vďaka tomu bude vaše písanie ľahšie plynúť, pretože sa nebudete obávať, že na niečo zabudnete.[11]

 • Aj keď je v samotnom písaní ešte priestor na zlepšenie, váš text sa bude celkovo čítať lepšie, ak budú vaše myšlienky dobre usporiadané a jasne vyjadrené.
 • Predtým, ako začnete písať, si prezrite osnovu a vžite sa do kože svojho čitateľa. Zamyslite sa nad niečím, čo ste nevysvetlili. Uveďte dostatočný kontext, aby ste mohli vyjadriť svoje posolstvo.


Opravujte a upravujte všetko, čo napíšete. Každý robí chyby. Prečítajte si všetko, čo napíšete, dokonca aj takú krátku správu, ako je textová správa. Časom si všimnete zlepšenie svojich prvých návrhov.[12]

 • Ak pravidelne vykonávate korektúry, pravdepodobne zistíte, že sa opakujú niektoré rovnaké chyby. Poznačte si oblasti, ktoré vám robia ťažkosti, aby ste sa mohli vrátiť a urobiť dodatočné štúdium a cvičenia.
 • Čítanie dozadu je dobrý spôsob, ako zachytiť interpunkčné a gramatické chyby v dlhších dielach.


Namiesto písania na počítači priložte pero na papier. Keďže písanie je pomalšie ako písanie na klávesnici, do svojej práce vložíte viac myšlienok. Okrem toho, keď píšete rukou, nemáte k dispozícii žiadnu kontrolu gramatiky alebo pravopisu, na ktorú by ste sa mohli spoľahnúť.[13]

 • Písanie rukou vám tiež dáva príležitosť pracovať na zdokonaľovaní svojich zručností písania rukou, aby ste mohli písať úhľadne a čitateľne.


Precvičujte si písanie každý deň. Tak ako v iných prípadoch, aj v písaní sa zlepšíte, ak budete viac cvičiť. Aj keď nemôžete venovať veľa času, vyhradiť si na písanie len 5 alebo 10 minút denne vám pomôže zlepšiť sa v ňom.[14]

 • Môžete si napríklad kúpiť malý denník a vyhradiť si niekoľko minút na písanie pred spaním. Môžete napísať o niečom, čo sa stalo počas dňa, o niečom, čo ste sa naučili, alebo o činnosti či udalosti, na ktorú sa tešíte neskôr v týždni.
 • Aj keď sa o tento každodenný nácvik písania nemusíte nevyhnutne s nikým deliť, možno budete chcieť svoj denník zverejniť na internete vo forme blogu, aby ste mohli získať spätnú väzbu na svoj pokrok v písaní.

Základy spisovnej angličtiny a pracovný list


Základy spisovnej angličtiny

Pracovný list anglickej gramatiky a interpunkcie

Odkazy