4 spôsoby časovania slovesa „Dar“

Dar je jedno z najbežnejších slovies v španielčine. Do angličtiny sa dá preložiť ako ´to give´. Hoci patrí do prvej konjugácie, slovies zakončených na -AR, niekoľko tvarov je nepravidelných, čo z neho robí pomerne komplikované sloveso na konjugáciu. Ďalšou zaujímavosťou tohto slovesa je jeho použitie v širokej škále idiómov. Ak sa snažíte toto sloveso časovať a máte problém nájsť správne slovo, pozrite si túto príručku.

Metóda 1 zo 4:indikatív


Naučte sa časovať DAR v indikatíve prítomného času. Hlavným slovesným spôsobom v španielčine je indikatív, ktorý sa používa v kladných a záporných vetách. Keď chceme hovoriť o aktuálnom deji, používame prítomný časový údaj, ktorý je najzákladnejším tvarom na vyjadrenie.Ako príklad použijeme tú istú príkladovú vetu naprieč rôznymi slovesnými časmi. V tomto príklade sloveso nemá idiomatický význam, ale pri použití v idiómoch sa zachováva rovnaká štruktúra časovania.Príklad: John dá Mary darček. John le da un regalo a Mary

 • yo: doy
 • tú: das
 • él/ella/usted: da
 • nosotros/-as: damos
 • vosotros/-as: dais
 • ellos/ellas/ustedes: dan


Spojenie DAR v indikatíve préterita pre rozprávanie o minulosti. Preteritívny indikatívny tvar dar sa používa na vyjadrenie momentu v minulosti, keď sa niečo dalo a činnosť bola dokončená a nasledovala iná činnosť.Príklad: John dal Mary darček. John le dio un regalo a Mary

 • yo: di
 • tú: diste
 • él/ella/usted: dio
 • nosotros/-as: dimos
 • vosotros/-as: disteis
 • ellos/ellas/ustedes: dieron


Použite indikatív imperfekta. Používajte indikatív imperfekta, keď hovoríte o niečom definitívne alebo konkrétne danom v minulosti, keď dej mohol byť prerušený iným dejom v préterite.Príklad: John dával Mary darček, keď dieťa plakalo. John le daba un regalo a Mary cuando el bebé lloró

 • yo: daba
 • tú: dabas
 • él/ella/usted: daba
 • nosotros/-as: dábamos
 • vosotros/-as: dábais
 • ellos/ellas/ustedes: daban


Spájajte indikatív budúceho času. Používajte budúci čas priebehový pre činnosti, ktoré sa stanú v budúcnosti a sú už potvrdené, že sa stanú. V tomto prípade by ste mohli potrebovať tento čas na to, aby ste hovorili o činnosti dať niekomu niečo, čo je už naplánované v budúcnosti.Príklad: John dá cez víkend darček Mary. John le dará un regalo a Mary el fin de semana

 • yo: daré
 • tú: darás
 • él/ella/usted: dará
 • nosotros/-as: daremos
 • vosotros/-as: daréis
 • ellos/ellas/ustedes: darán


Naučte sa kondicionál indikatívu DAR. Použitie kondicionálu v indikatíve vám pomôže, keď chcete hovoriť o niečom, čo sa stane v budúcnosti, ak sa vykoná ďalší druhý dej. V tomto prípade sa niečo dá alebo nedá ako výsledok podmieneného deja. Možno ho preložiť ako by sa dalo alebo by sa mohlo dať.Príklad: John by dal darček Márii, ak by ho kúpil. John le daría un regalo a Mary si lo hubiese comprado.

 • yo: daría
 • tú: darías
 • él/ella/usted: daría
 • nosotros/-as: daríamos
 • vosotros/-as: daríais
 • ellos/ellas/ustedes: darían

Metóda 2 zo 4:Perfektný čas


Naučte sa dokonavé časy. Všimnite si, že dokonavé tvary akéhokoľvek španielskeho slovesa sa tvoria kombináciou konjugácie pomocného slovesa HABER v príslušnom čase a minulého príčastia dejového slovesa (i.e. dar). Pre Dar je tvar minulého príčastia dado.


Spájanie prítomného času dokonavého tvaru DAR. Použite prítomný dokonavý tvardar, ak chcete hovoriť o deji, keď ste niečo dali pred prítomným časom alebo keď si môžete myslieť, že sa dej odohral uprostred dlhšieho deja.Príklad: John dal darček Mary, keď boli v opere. John le ha dado el regalo a Mary cuando estaban en la Ópera.

 • yo: he dado
 • tú: has dado
 • él/ella/usted: ha dado
 • nosotros/-as: hemos dado
 • vosotros/-as: habéis dado
 • ellos/ellas/ustedes: han dado


Objavte konjugáciu minulého času dokonavého. Španielsky hovoriaci používajú minulý čas dokonavý, keď potrebujú opísať dej, ktorý sa odohral v minulosti, vo vzťahu k inému deju.Príklad: John dal Márii darček predtým, ako sa vrátili na večierok. John le había dado el regalo a Mary antes de que volviesen a la fiesta.

 • yo: había dado
 • tú: habías dado
 • él/ella/usted: había dado
 • nosotros/-as: habíamos dado
 • vosotros/-as: habíais dado
 • ellos/ellas/ustedes: habían dado


Použitie kondicionálu dokonavého pre DAR. Podmieňovací spôsob perfektívny by sa mal používať vtedy, keď potrebujete hovoriť alebo písať o deji, ktorý by sa stal alebo mohol stať, keby bola splnená určitá podmienka. V kondicionáli sa oba deje stali v minulosti a skončili sa.Príklad: John by dal darček Mary, keby sa mohli stretnúť počas týždňa. John le habría dado el regalo a Mary si hubiesen podido quedar durante la semana.

 • yo: habría dado
 • tú: habrías dado
 • él/ella/usted: habría dado
 • nosotros/-as: habríamos dado
 • vosotros/-as: habríais dado
 • ellos/ellas/ustedes: habrían dado


Časovať DAR v budúcom perfekte. Budúci dokonavý čas používajte na to, aby ste hovorili o situácii alebo veci, ktorá bude daná, vo vzťahu k inému deju alebo podmienke.Príklad: John by dal darček Mary, ak by obaja išli na večierok. John le habrá dado el regalo a Mary si ambos iban a la fiesta.

 • yo: habré dado
 • tú: habrás dado
 • él/ella/usted: habrá dado
 • nosotros/-as: habremos dado
 • vosotros/-as: habréis dado
 • ellos/ellas/ustedes: habrán dado

Metóda 3 zo 4:Subjunktív


Spájajte sloveso v subjunktíve. Možno budete musieť použiť prítomný čas subjunktívu, keď chcete vyjadriť želanie alebo pochybnosť o inom deji. V prípade slovesa dávať ho môžeme použiť vtedy, keď nie je isté, že sa niečo dá, alebo keď nie je možnosť, že sa to stane. Príkladová veta: Pochybujem, že John dal darček Mary. Dudo que John le dé un regalo a Mary

 • yo: dé
 • tú: dés
 • él/ella/usted: dé
 • nosotros/-as: demos
 • vosotros/-as: déis
 • ellos/ellas/ustedes: den


Používanie nedokonavého subjunktívu. Nedokonavý subjunktív by sa mal používať, keď opisujete niečo, o čom pochybujete alebo čo popierate, že niekto dal v minulosti.Príklad: Myslím, že John nedal minulý víkend darček Mary. No creo que John le diera el regalo a Mary el fin de semana pasado.

 • yo: diera
 • tú: dieras
 • él/ella/usted: diera
 • nosotros/-as: diéramos
 • vosotros/-as: diérais
 • ellos/ellas/ustedes: dieran


Spájajte budúci subjunktív od DAR. Španielsky hovoriaci používajú budúci subjunktív na vyjadrenie niečoho, o čom pochybujú, že sa v budúcnosti stane.Príklad: Pochybujem, že John dá darček Mary po večierku. Dudo que John le diere el regalo a Mary después de la fiesta

 • yo: diere
 • tú: dieres
 • él/ella/usted: diere
 • nosotros/-as: diéremos
 • vosotros/-as: diéreis
 • ellos/ellas/ustedes: dieren


Používajte prítomný dokonavý subjunktív. Substantív prítomného času použite, keď chcete vyjadriť čin, o ktorom niekto pochybuje alebo popiera, že sa stal v ktoromkoľvek okamihu v minulosti.Príklad: Pochybujem, že John dal darček Márii. Dudo que John le haya dado el regalo a Mary.

 • yo: haya dado
 • tú: hayas dado
 • él/ella/usted: haya dado
 • nosotros/-as: hayamos dado
 • vosotros/-as: hayáis dado
 • ellos/ellas/ustedes: hayan dado


Spájanie minulého času dokonavého subjunktívu. Hovorenie s minulým perfektom subjunktívu je užitočné, keď sa hovorí o činnosti, o ktorej sa pochybuje alebo sa popiera, že bola vykonaná v nejakom pevnom bode v minulosti, pretože hovoriaci nemá istotu, že sa táto činnosť stala.Príklad: Pochybujeme o tom, že by John dal darček Márii, ona sa o ničom nezmienila. Dudamos que John le hubiera dado el regalo a Mary, ella no ha mencionado nada.

 • yo: hubiera dado
 • tú: hubieras dado
 • él/ella/usted: hubiera dado
 • nosotros/-as: hubiéramos dado
 • vosotros/-as: hubierais dado
 • ellos/ellas/ustedes: hubieran dado


Vedieť, ako časovať DAR v budúcom perfekte subjunktívu. Budúci dokonavý subjunktív je užitočný na to, aby sme hovorili o skutku, o ktorom pochybujeme, že sa stal v súvislosti s inou udalosťou v budúcnosti.Príklad: Pochybujem, že John odovzdá darček Márii do konca prázdnin. Dudo que John le hubiere dado el regalo a Mary si no se ven antes del final de las vacaciones.

 • yo: hubiere dado
 • tú: hubieres dado
 • él/ella/usted: hubiere dado
 • nosotros/-as: hubiéremos dado
 • vosotros/-as: hubiereis dado
 • ellos/ellas/ustedes: hubieren dado

Metóda 4 zo 4:Imperatívna nálada


Používajte rozkazovací spôsob pre kladný čas. Konjugujte afirmatívny imperatívdar, keď niekomu prikazujete, aby niečo dal.Príklad: John, give the gift to Mary! John, ďalej el regalo a Mary! (Všimnite si, že v príklade rozprávač dáva príkaz Jánovi, takže bude druhou osobou, a nie treťou)

 • tú: dá
 • él/ella/usted: dé
 • nosotros/-as: demos
 • vosotros/-as: otec
 • ellos/ellas/ustedes: den

 • Prejdite na záporný imperatív. Niektoré koncovky slovies sa zmenia, keď chcete poslať záporný príkaz. Zahrňte časticu ´no´ do všetkých tvarov. Všimnite si, že slovesá používajú rovnakú koncovku ako podmet, keď sa používajú ako záporný rozkazovací spôsob.Príklad: Ján, nedaj darček Márii! John, no le dés el regalo a Mary! (Všimnite si, že v príklade rozprávač dáva príkaz Johnovi, takže bude druhou osobou a nie treťou)

  • tú: no dés
  • él/ella/usted: no dé
  • nosotros/-as: žiadne demos
  • vosotros/-as: no déis
  • ellos/ellas/ustedes: no den
 • Odkazy