4 spôsoby bezpečného úniku informácií do tlače

V čase politických alebo spoločenských sporov či otrasov môžete mať informácie, ktoré je potrebné zverejniť. Niekedy nemôžete otvorene hovoriť o informáciách, ktoré máte, bez toho, aby ste riskovali prenasledovanie zo strany vlády, stratu zamestnania alebo ohrozenie seba a rodiny. V takýchto situáciách musíte byť schopní dostať informácie do rúk novinára, ktorý môže informovať verejnosť, bez toho, aby tieto informácie boli vystopované späť k vám. Ak chcete bezpečne preniesť informácie do tlače, myslite ako špión, kryte si chrbát a vždy zamaskujte stopy.[1]

Metóda 1 zo 4: Používanie šifrovacích služieb


Preskúmajte spravodajskú organizáciu. Rôzne spravodajské organizácie používajú rôzne aplikácie, ktoré umožňujú občanom posielať im informácie bezpečným a anonymným spôsobom. Ak už máte na mysli spravodajskú organizáciu, ktorú chcete použiť, zistite, akú službu používa.[2]

 • Zvyčajne to môžete zistiť tak, že si pozriete webovú stránku spravodajskej organizácie. Nepoužívajte pracovný počítač ani nevyhľadávajte z vlastného domova. Choďte na miesto s bezplatným verejným Wi-Fi pripojením a robte svoj prieskum tam, aby nezostala žiadna stopa po tom, že ste navštívili webovú stránku danej spravodajskej organizácie.
 • Na webovej stránke vyhľadajte „leak“ alebo „tip“ alebo „source“.“ Jedno z týchto slov by vás malo dostať na stránku, ktorú potrebujete.
 • Informácie o tom, ako uniknúť do Washington Post, nájdete napríklad na stránke https://www.washingtonpost.com/securedrop/. Vstupná stránka pre úniky informácií do denníka New York Times sa nachádza na adrese https://www.nytimes.com/newsgraphics/2016/news-tips/.


Stiahnite si príslušnú aplikáciu. Niektoré spravodajské organizácie používajú na odosielanie a prijímanie šifrovaných správ a telefonátov bezplatnú mobilnú aplikáciu, napríklad Signal. Ak potrebujete hovoriť s novinárom, môžete použiť jednu z týchto aplikácií.[3]

 • Prostredníctvom týchto služieb zvyčajne nemôžete posielať dokumenty, ale môžete hovoriť s novinármi alebo posielať a prijímať správy týkajúce sa doručenia dokumentov alebo iných informácií.
 • Ak služba vyžaduje, aby ste si novinára pridali do kontaktov v telefóne predtým, ako s ním budete môcť komunikovať prostredníctvom aplikácie, pridajte si ho pod falošným menom.


Prejdite cez SecureDrop. SecureDrop je online služba na prenos dokumentov, ktorú používa viac ako 20 spravodajských organizácií. Táto služba umožňuje prenos šifrovaných anonymných dokumentov od zdrojov k novinárom.[4]

 • Môžete tiež komunikovať s novinármi a oni s vami tak, že napíšete dokument a odošlete ho. Po odoslaní dokumentu môžete odpovedať v rámci služby.
 • SecureDrop funguje len v prehliadači Tor, takže si ho budete musieť stiahnuť. Postup je rovnaký ako pri sťahovaní akejkoľvek inej aplikácie a prehliadač funguje rovnako ako akýkoľvek iný webový prehliadač.
 • Skôr ako začnete používať SecureDrop na komunikáciu, uistite sa, že sú vaše bezpečnostné nastavenia nastavené na najvyššiu úroveň.


Držte sa verejného Wi-Fi pripojenia. Aj keď tieto šifrované služby zabezpečujú, že odoslané informácie nie je možné otvoriť ani prečítať, stále môže existovať záznam o samotnom kontakte. Z tohto dôvodu nepoužívajte Wi-Fi doma alebo v práci, pretože to môže byť vystopované späť k vám.[5]

 • Nájdite kaviareň, knižnicu alebo iné verejné miesto, kde je k dispozícii otvorená sieť Wi-Fi. Choďte na nejaké miesto na druhej strane mesta alebo na miesto, ktoré sa nenachádza v blízkosti vašej práce, školy alebo iného miesta, ktoré pravidelne navštevujete.
 • Ak musíte komunikovať viackrát, nevracajte sa na to isté miesto – na každú komunikáciu si nájdite nové miesto.
 • Ak musíte vynaložiť nejaké peniaze, aby ste sa dostali na miesto, použite hotovosť. Kreditné alebo debetné karty sa dajú všetky vystopovať a zaradiť vás na toto miesto. Všetky elektronické zariadenia nechajte doma, pretože aj tie sa dajú vystopovať.
 • Pokiaľ ide o dopravu, ak je to možné, choďte pešo. Nejazdite vlastným autom. Ak potrebujete použiť verejnú dopravu, vystúpte niekoľko zastávok pred cieľom a prejdite opačným smerom, potom sa vráťte späť. Možno budete chcieť využiť niekoľko foriem prepravy. Vyhýbajte sa taxíkom a vyhýbajte sa oblastiam s modernými monitorovacími kamerami.

Metóda 2 zo 4:Únik informácií prostredníctvom e-mailu


Kúpte si špecializovaný počítač. Ak ste sa rozhodli posielať bežné e-maily, budete musieť vynaložiť trochu peňazí na zabezpečenie toho, aby sa informácie nedali vystopovať späť k vám. Vaším prvým nákupom by mal byť počítač alebo tablet, ktorý budete používať len na komunikáciu s novinárom, ktorému uniknú informácie.

 • Nemusí to byť luxusný počítač – stačí lacný počítač so systémom Windows. Kúpte si nový počítač, nie použitý, pretože neviete, čo je na použitom počítači. Tento počítač by vás nemal vyjsť na viac ako niekoľko stoviek dolárov.
 • Získajte potrebné informácie alebo údaje do počítača, ale neposielajte si nič z vlastnej pracovnej alebo osobnej e-mailovej adresy a neprihlasujte sa do žiadneho svojho osobného konta na tomto počítači. Ak tak urobíte, počítač sa dá potenciálne vystopovať až k vám.
 • Pomocou tohto počítača nepristupujte k domácej alebo pracovnej sieti Wi-Fi.


Povoľte úplné šifrovanie disku. Takmer všetky novšie osobné počítače poskytujú možnosť zašifrovať všetky informácie na pevnom disku niekoľkými kliknutiami. Po zapnutí nebude mať nikto prístup k žiadnym informáciám uloženým na pevnom disku bez vášho používateľského mena a hesla.[6]

 • V počítači so systémom Windows zadajte v ponuke Štart položku „šifrovanie“ a vyberte položku „zmeniť nastavenia šifrovania zariadenia“.“ Vyberte možnosť „Správa nástroja BitLocker“, zapnite nástroj BitLocker a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené, aby ste ho nastavili.
 • V počítači Mac kliknite na položku „Security & Súkromie“ v nastaveniach systému. Vyberte kartu FireVault a odomknite ju pomocou svojho používateľského mena a hesla, aby ste mohli aktualizovať svoje nastavenia. Potom zapnite FireVault a postupujte podľa pokynov.[7]
 • Ak špecializovaný počítač, ktorý ste si kúpili, nemá možnosť úplného šifrovania disku, môžete si stiahnuť aj softvér, ktorý to urobí za vás. Stiahnite si bezplatný program, napríklad TrueCrypt alebo DiskCryptor.


Nájdite miesto s otvorenou sieťou Wi-Fi. Ak chcete bezpečne uniknúť do tlače pomocou e-mailu, choďte do kaviarne alebo na iné miesto, ktoré má otvorené Wi-Fi dostupné pre verejnosť. Vyhľadajte miesto, ktoré sa nenachádza v oblasti, ktorú bežne navštevujete, a nechoďte na to isté miesto viac ako raz.

 • Po príchode na miesto zapnite Wi-Fi v počítači a pripojte sa k sieti. Neberte si so sebou žiadne osobné zariadenia, pretože sa dajú vystopovať a nechcete, aby sa ukázalo, že ste mali prístup do rovnakej siete.
 • Cestou na miesto, ako aj po príchode na miesto, používajte na platenie všetkých nákupov hotovosť – nepoužívajte vlastné kreditné alebo debetné karty, dokonca ani predplatené karty, pretože sa dajú vystopovať.


Nastavte šifrovanie e-mailu. Šifrovanie sa dá nastaviť na akomkoľvek počítači a chráni vaše informácie a údaje pred prečítaním alebo pochopením aj tou najdokonalejšou vládnou sledovacou technológiou.[8]

 • Šifrovací softvér môžete nainštalovať v rámci svojej e-mailovej služby, ako aj v počítači ako celku. Po zašifrovaní sú informácie zakódované a nie je možné ich prečítať, pokiaľ osoba nemá správny kľúč na ich dešifrovanie.
 • „Pretty Good Privacy“ (PGP) je bezplatná šifrovacia služba pre e-maily. Prejdite na webovú stránku PGP na adrese http://www.pgpi.org/ a stiahnuť najnovšiu verziu softvéru pre počítač. Uložte súbor do počítača, potom ho rozbaľte a nainštalujte.
 • Postupujte podľa pokynov na inštalačnej obrazovke a dokončite nastavenie PGP. Potom budete vyzvaní na reštartovanie počítača, aby ste dokončili inštaláciu. Po spustení PGP nikto nemôže čítať e-maily, ktoré posielate, bez príslušného kľúča na ich dešifrovanie.


Vytvorte si nové e-mailové konto. Novinárovi nechcete posielať e-mail z osobného alebo pracovného e-mailového konta. Bezplatné konto zo služby, ako je napríklad Gmail, bude fungovať bez problémov. Nepoužívajte žiadne meno, ktoré by sa dalo spojiť s vami.

 • Najlepšia e-mailová adresa na účely anonymity je séria náhodných písmen a čísel.
 • Ako e-mailovú adresu na „obnovenie“ nepoužívajte osobnú e-mailovú adresu ani žiadnu e-mailovú adresu, ktorú možno vystopovať.


Aktivujte dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA). Dvojfaktorové overovanie zabezpečí bezpečnosť vášho nového e-mailového konta, pretože pridáva ďalší krok do procesu prihlasovania. Väčšina z nich odošle textovú správu na váš mobilný telefón. Aj keď niekto získa alebo prelomí vaše heslo, nebude sa môcť dostať do vášho e-mailového konta.[9]

 • Ak e-mailová služba, ktorú používate, posiela textovú správu ako druhý faktor, uistite sa, že ste nezadali telefónne číslo spojené s osobným alebo pracovným telefónom. Môžete použiť telefónne číslo spojené s telefónom na spúšťanie.
 • Zoznam všetkých webových stránok a e-mailových služieb, ktoré podporujú 2FA, nájdete na adrese https://twofactorauth.org/.


Pošlite e-mail svojmu kontaktu. Keď už máte nastavenú e-mailovú adresu, použite ju na odoslanie e-mailu novinárovi s informáciami, ktoré chcete vypustiť. Ak si píšete osobný účet, vyhnite sa uvádzaniu akýchkoľvek osobných informácií, ktoré by mohli viesť k odhaleniu vašej totožnosti alebo vašej úlohy v organizácii, z ktorej informácie unikli.


Všetko vypnite. Po dokončení písania e-mailu a jeho odoslaní vypnite Wi-Fi na počítači a zatvorte všetky aplikácie. Úplne odstráňte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie z webového prehliadača a potom vypnite počítač.

 • Po vypnutí počítača vyberte batériu. Ak je to možné, batériu prenášajte oddelene od počítača. Batériu si môžete dať napríklad do vrecka a počítač nosiť v batohu.


Po ukončení práce zariadenie zničte. Ak už nepotrebujete komunikovať s novinárom alebo ak sa obávate, že vás chytia, musíte počítač dôkladne zničiť, aby z neho nebolo možné vytiahnuť žiadne informácie.

 • Vymažte zariadenie späť do továrenských nastavení pomocou najbezpečnejšej dostupnej možnosti vymazania. Potom vypnite zariadenie a rozbite ho kladivom.
 • Umiestnite kúsky do iného odpadu, napríklad do rýchleho občerstvenia. Potom choďte na prechádzku a vyhoďte ho do verejného odpadkového koša alebo do kontajnera ďaleko od miesta, kde bývate, pracujete alebo kde sa často zdržiavate.

Metóda 3 zo 4:Telefonovanie


Kúpte si napaľovací telefón. Ak chcete novinárom zavolať skutočne anonymný tip, nemôžete to urobiť zo svojho osobného telefónu alebo z práce. V skutočnosti by ste mali nechať všetky elektronické zariadenia doma, keď si idete kúpiť telefón s napaľovačkou.

 • Najlepším miestom na kúpu telefónu s napaľovačkou je obchod so zmiešaným tovarom alebo vinotéka v časti mesta s nízkymi príjmami. Vyhľadajte miesto, ktoré zrejme nemá bezpečnostné kamery alebo má staršie kamery so záznamom, ktorý sa často vymazáva a prelepuje.
 • Kúpte si lacný predplatený telefón, ktorý má dostatok minút na to, aby vám vydržal tak dlho, ako budete potrebovať. Počítajte s tým, že uskutočníte aspoň niekoľko telefonátov. Za telefón zaplaťte v hotovosti.
 • Ak máte mimoriadne obavy o svoju bezpečnosť alebo sa domnievate, že vás niekto sleduje, môžete požiadať dôveryhodného priateľa, aby vám telefón kúpil. Nehovorte, prečo ho potrebujete.


Choďte na náhodné miesto. Ak chcete telefonovať, musíte ísť na miesto, ktoré bežne nenavštevujete. Signály mobilných telefónov sa dajú vystopovať a telefón si uchováva záznamy o bezdrôtových sieťach a miestach, kde k nim pristupoval.

 • Vyberte si miesto, kde vás pravdepodobne nikto nebude počuť, a nezapínajte telefón, kým nedorazíte do cieľa. Opäť platí, že na všetky nákupy, ktoré musíte urobiť po ceste, používajte len hotovosť.
 • neberte si so sebou žiadne svoje osobné elektronické zariadenia, pretože ich záznamy môžu byť použité na to, aby vás zaradili na toto miesto.
 • Vyhnite sa ukladaniu telefónneho čísla do telefónu. Po zavolaní na dané číslo a uskutočnení rozhovoru vymažte históriu hovorov z telefónu.


Vypnite telefón. Po ukončení telefonického hovoru vymažte z telefónu všetky informácie, úplne ho vypnite a vyberte batériu. Vráťte sa domov inou cestou, než akou ste sa dostali na miesto.

 • Ak budete musieť v budúcnosti uskutočniť viacero volaní, nechoďte na to isté miesto viac ako raz. Snažte sa, aby vaše miesta boli čo najviac náhodné, aby sa nedal rozoznať vzorec.


Zničte telefón, keď skončíte. Buď keď skončíte komunikáciu s novinárom, alebo keď sa telefón vybije, musíte sa ho zbaviť. Rovnaký postup vykonajte aj v prípade, že sa obávate, že vás prichytia.

 • Ak sa domnievate, že úrady vedia, čo robíte, a sú vám na stope, môžete po každom telefonáte zničiť telefón.
 • Ak chcete telefón zničiť, obnovte jeho továrenské nastavenia a vymažte všetky údaje. Potom telefón rozbijete kladivom vrátane všetkých čipov v telefóne.
 • Kúsky zamaskujte tak, že ich zabalíte do niečoho iného a vyhodíte ich do verejného odpadkového koša alebo smetného koša, ktorý sa nenachádza v blízkosti vašej práce alebo domova.

Metóda 4 zo 4: Posielanie dokumentov poštou


Zhromaždite písomné kópie informácií, ktoré chcete vypustiť. Starostlivo si urobte kópie všetkých dokumentov. Uistite sa, že žiadnu tlač, skenovanie alebo sťahovanie, ktoré musíte vykonať, nie je možné vystopovať.[10]

 • Ak máte rozsiahly počet dokumentov, možno budete chcieť zvážiť ich stiahnutie na flash disk a zaslanie poštou namiesto toho. Prenosnú pamäť si môžete kúpiť vo väčšine diskontných predajní alebo obchodov s elektronikou.
 • Uistite sa, že na flash disku nie je nič, čo by sa dalo vystopovať k vám alebo k osobnému či pracovnému počítaču.


Nákup poštových potrieb v predstihu. Na odosielanie budete potrebovať hrubé manilové obálky a známky. Možno budete chcieť investovať aj do poštovej váhy, aby ste mohli presne určiť, koľko poštovného bude potrebné.[11]

 • Nechoďte na obvyklú poštu, aby ste si kúpili zásielky, a neobjednávajte si ich cez internet. Namiesto toho choďte na poštu na druhom konci mesta, aby ste si vybrali, čo potrebujete. Za poštové potreby zaplaťte v hotovosti a poštovému úradníkovi neposkytujte žiadne identifikačné údaje.
 • Nezískavajte vzácne alebo zberateľské známky, ale len základné, štandardné známky. Ďalšou možnosťou môže byť zaobstarať si predplatenú paušálnu poštovú obálku.


Neuvádzajte spiatočnú adresu. Ak obálku adresujete ručne, používajte nepísmenkové, veľké písmená. Ďalšou možnosťou je napísať štítok na počítači a použiť ho.[12]


 • Použite neznámu poštovú schránku na chodníku. Obálka bude označená poštou a úrady môžu tieto informácie použiť na zúženie miesta, kde by ste mohli žiť alebo pracovať. Z tohto dôvodu je dôležité použiť poštovú schránku na chodníku v inej časti mesta, kam bežne nechodíte.[13]

  • Rovnako ako pri iných cestách, ktoré ste podnikli v súvislosti s únikom dokumentov alebo informácií do tlače, nepoužívajte žiadne kreditné ani debetné karty ani nič iné (napríklad preukaz na verejnú dopravu), čo by sa dalo vystopovať. Používajte len hotovosť.
  • Snažte sa nájsť poštovú schránku, ktorá nie je v blízkosti alebo v dosahu akýchkoľvek bezpečnostných kamier. Napríklad nechcete používať poštovú schránku, ktorá stojí pred bankomatom, pretože poštovú schránku pravdepodobne vidno z bezpečnostnej kamery bankomatu.
 • Odkazy