4 spôsoby citovania preloženej knihy

Ak bolo dielo pôvodne publikované v neznámom jazyku, môžete si ho prečítať len pomocou neskoršieho prekladu. Pri citovaní preloženej knihy vo výskumnej práci alebo správe musíte v citácii spravidla uviesť autora originálu aj prekladateľa. Formát tohto postupu sa líši podľa toho, či používate citačný štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.

Ukážky citácií


Citácie preložených kníh MLA

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Citácie preložených kníh APA

Podpora wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Preložené citácie z knihy Chicago

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.

Metóda 1 z 3:MLA


Začnite buď autorom, alebo prekladateľom. Ak používate text knihy, uveďte najprv pôvodného autora. Ak študujete prekladateľské zručnosti a techniku, uveďte najprv prekladateľa. Zadajte priezvisko, potom čiarku a potom meno. Za menom umiestnite bodku.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad pôvodného autora: Dostojevskij, Fiodor.
 • Príklad prekladateľa: Pevear, Richard a Larisa Volochonská, prekladatelia.


Uveďte názov knihy kurzívou. Za názvom uveďte preložený názov knihy a prípadný podnázov. Používajte veľké písmená v názve, píšte veľké písmená v podstatných menách, zámenách, prídavných menách, slovesách a príslovkách. Za názvom umiestnite bodku.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad pôvodného autora: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci.
 • Príklad prekladateľa: Pevear, Richard a Larissa Volokhonsky, prekladatelia. Bratia Karamazovovci.


Doplňte meno, ktoré ste neuviedli ako prvé. Za názvom uveďte meno prekladateľa, ak ste citáciu začali menom autora originálu. Ak ste meno prekladateľa uviedli ako prvé, uveďte meno autora originálu. Za názov umiestnite čiarku.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad pôvodného autora: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci. Preklad: Richard Pevear a Larissa Volokhonsky,
 • Príklad prekladateľa: Pevear, Richard a Larissa Volokhonsky, prekladatelia. Bratia Karamazovovci. Fiodor Dostojevskij,


Na záver uveďte informácie o vydaní. Za čiarkou napíšte názov vydavateľa prekladu. Za názvom vydavateľa umiestnite čiarku a potom napíšte rok vydania prekladu. Umiestnite bodku na ukončenie citácie.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad pôvodného autora: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci. Preklad: Richard Pevear a Larissa Volokhonsky, Farrar, Straus and Giroux, 2002.
 • Príklad prekladateľa: Pevear, Richard a Larissa Volokhonsky, prekladatelia. Bratia Karamazovovci. Fiodor Dostojevskij, Farrar, Straus and Giroux, 2002.


V citáciách v zátvorkách používajte názov, ktorý ste uviedli ako prvý. Cieľom vašej citácie v texte je nasmerovať čitateľa na úplnú citáciu vo vašom zázname „Citované diela“.“ Ak ste prekladateľa uviedli ako prvého, v zátvorke by malo byť uvedené meno prekladateľa spolu s číslom strany materiálu, ktorý citujete. Ak máte meno pôvodného autora uvedené ako prvé v položke „Citované dielo“, použite jeho meno aj v citácii v zátvorke.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a usmernenia pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad pôvodného autora: (Dostojevskij 112)
 • Príklad prekladateľa: (Pevear a Volokhonsky 112)

Metóda 2 z 3:APA


Začnite menom pôvodného autora. Napíšte priezvisko autora originálu, za ním čiarku a potom prvú iniciálu autora. Ak je uvedená aj druhá iniciála, môžete ju uviesť tiež, ale nie je to nevyhnutné. Bodka za iniciálou slúži aj ako bodka na ukončenie tejto časti vašej citácie.

 • Príklad: Dostojevskij, F.


Doplňte rok vydania prekladu. Pri prvom roku vydania chcete uviesť rok vydania knihy, ktorú ste skutočne čítali. Umiestnite tento rok do zátvorky za meno pôvodného autora. Za uzatváracie zátvorky vložte bodku.

 • Príklad: Dostojevskij, F. (2002).


Uveďte názov knihy kurzívou. Po roku vydania napíšte názov knihy s použitím veľkých písmen vo vete. Veľkým písmenom píšte len prvé slovo názvu a všetky vlastné mená. Ak má kniha podtitul, umiestnite dvojbodku na koniec názvu a potom pridajte podtitul. Opäť píšte prvé slovo podnázvu a všetky vlastné mená s veľkým začiatočným písmenom.

 • Príklad: Dostojevskij, F. (2002). Bratia Karamazovovci


V zátvorke uveďte meno prekladateľa. Za názvom napíšte medzeru a potom do zátvorky napíšte iniciálu a priezvisko prekladateľa. Meno prekladateľa by sa nemalo písať kurzívou. Umiestnite bodku mimo uzatváracích zátvoriek.

 • Príklad: Dostojevskij, F. (2002). Bratia Karamazovovci (R. Pevear & L. Volokhonsky, Trans.).


Zoznam informácií o publikácii. Za menami prekladateľov uveďte mesto, v ktorom kniha vyšla. Za názov mesta umiestnite dvojbodku a potom napíšte názov vydavateľa. Za názvom vydavateľa umiestnite bodku.

 • Príklad: Dostojevskij, F. (2002). Bratia Karamazovovci (R. Pevear & L. Volokhonsky, Trans.). New York: Farrar, Straus and Giroux.


Na koniec citácie uveďte dátum vydania originálu. Dátum pôvodného vydania by ste mali nájsť na zadnej strane titulnej strany s informáciami o autorských právach. V zátvorkách uveďte frázu „Pôvodná práca publikovaná“ s rokom.

 • Príklad: Dostojevskij, F. (2002). Bratia Karamazovovci (R. Pevear & L. Volochonskij, trans.). New York: Farrar, Straus and Giroux. (Pôvodné dielo vydané v roku 1879)


Uveďte oba roky vydania v citácii v zátvorke. V citáciách v texte podľa APA sa používa priezvisko autora a dátum vydania. Pri preložených knihách uveďte najprv rok vydania originálu, potom napíšte lomítko a napíšte rok vydania prekladu.[6]

 • Príklad: (Dostojevskij, 1879/2002)
 • Ak uvádzate priamy citát, vaša citácia v zátvorke by mala obsahovať aj číslo strany. Napríklad: (Dostojevskij, 1879/2002, s. 144)

Metóda 3 z 3:Chicago


Bibliografický záznam začnite menom pôvodného autora. Najskôr zadajte priezvisko pôvodného autora, potom čiarku a potom jeho meno. Za krstným menom autora originálu umiestnite bodku.

 • Príklad: Dosťojevskij: Dostojevskij, Fjodor.


Napíšte názov knihy kurzívou. Za menom pôvodného autora napíšte názov knihy s použitím veľkých písmen. Vo všeobecnosti to znamená, že všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, slovesá a príslovky píšte veľkými písmenami. Na koniec názvu umiestnite bodku.

 • Príklad: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci.


Uveďte prekladateľa prečítaného vydania. Za názvom knihy napíšte vetu „Translated by“ a potom uveďte meno prekladateľa, pričom napíšte jeho meno a za ním jeho priezvisko. Na konci mena prekladateľa napíšte bodku.

 • Príklad: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci. Preklad: Richard Pevear a Larissa Volokhonsky.


Uzavrite svoju citáciu s informáciami o publikácii. Napíšte mesto, kde bola kniha vydaná, a potom dvojbodku. Za dvojbodkou uveďte názov vydavateľa. Za názov vydavateľa umiestnite čiarku a potom napíšte rok vydania prekladu. Citáciu ukončite bodkou.

 • Príklad: Dostojevskij, Fiodor. Bratia Karamazovovci. Preklad: Richard Pevear a Larissa Volokhonská. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002.

 • Zmena formátu poznámok pod čiarou v texte. V poznámkach pod čiarou sa meno autora uvádza s jeho prvým menom. Okrem toho sa na oddelenie častí citácie namiesto bodky zvyčajne používajú čiarky. Informácie o publikácii sa uvádzajú v zátvorkách. Konkrétne číslo strany, na ktorú sa poznámka pod čiarou vzťahuje, sa uvádza za informáciou o vydaní.

  • Príklad: Dostojevskij, Fiodor, Bratia Karamazovovci, trans. Richard Pevear a Larissa Volokhonská (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002), 114.
 • Odkazy