4 spôsoby emocionálneho prechodu do dospelosti

S vývojom človeka od dospievania do dospelosti je spojených mnoho prechodov. Môžete pociťovať biologické zmeny, ako napríklad rast fúzov, ako aj kognitívne zmeny, ako napríklad schopnosť chápať abstraktné pojmy, napríklad politiku a náboženstvo. Okrem biologických a kognitívnych zmien musíte prejsť aj procesom emocionálneho dozrievania. Emocionálny prechod do dospelosti spočíva v tom, že sa učíte, kto ste ako jednotlivec, budujete si vlastnosti nezávislého dospelého, rozvíjate si uvedomenie vlastných emócií a emócií iných a učíte sa komunikovať ako emocionálne zrelý dospelý.

Metóda 1 zo 4: Ujasnenie si svojej identity


Identifikujte svoje osobné hodnoty. Byť emocionálne dospelý znamená mať pochopenie pre to, čomu veríte a za čím si stojíte. Vaše osobné hodnoty sú ako plán, ktorý vás vedie životom. Sú to princípy a myšlienky, ktoré riadia vaše rozhodnutia a ciele. Keď sú vaše hodnoty v súlade s rozhodnutiami, ktoré robíte v každodennom živote, cítite sa istejšie. Identifikujte svoje hodnoty tak, že si položíte otázku:

 • O akých otázkach vášnivo diskutujete alebo sa o nich učíte? Prečo?
 • Ak by váš dom horel (a všetky živé bytosti by boli bezpečne vonku), ktoré tri predmety by ste zachránili? Prečo?
 • Čo by ste chceli zmeniť vo svojej miestnej komunite? Čo by ste chceli zmeniť na svete vo všeobecnosti a prečo?


Dokončite cvičenie na najlepšie možné budúce ja. Okrem definovania svojich osobných hodnôt môžete svoj emocionálny vývoj zlepšiť aj tým, že si určíte, ako chcete, aby vyzerala vaša budúcnosť. Môžete to urobiť tak, že vykonáte cvičenie Najlepšie možné ja, ktoré vyvinuli pozitívni psychológovia.[1]

 • Vyberte si časové obdobie v budúcnosti (napr.g. 5 rokov) a predstaviť si, že ste svojou najlepšou verziou. Jasne a živo si predstavte svoje najlepšie možné ja. Pozrite si všetky ciele, na ktorých ste tvrdo pracovali. Možno ste práve prekonali nejaký míľnik alebo ste si splnili jeden zo svojich veľkých životných snov. Napíšte si podrobnosti o obraze, ktorý vidíte.
 • Teraz definujte, ktoré silné stránky charakteru budú potrebné – tie, ktoré už máte, a tie, ktoré možno budete musieť rozvinúť – na to, aby ste túto víziu mohli uskutočniť.
 • Ďalšou podobnou možnosťou je vytvorenie nástenky vízií. Môžete si vyzdobiť nástenku výstrižkami z časopisov, kresbami a slovami a frázami, ktoré predstavujú krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Potom umiestnite nástenku na miesto, kde ju budete vidieť každý deň. Ako budete rásť a meniť sa, môžete z nástenky pridávať, upravovať alebo odstraňovať veci.


Odmietnite konformitu – buďte sami sebou. Ďalšou vlastnosťou emocionálne zrelého dospelého človeka je schopnosť bezpečne byť tým, kým ste, bez hanby alebo strachu. Dospievajúci a mladí dospelí často podliehajú tlaku rovesníkov, nasledujú masy na základe osobných záujmov, štýlu a dokonca aj správania. Keď dozrievate, je dôležité prekonať tento konformný postoj v prospech odvahy a sebavedomia byť jednoducho sám sebou.[2]

 • Aj ako tínedžer máš schopnosť byť v mnohých ohľadoch nezávislý. Nezabudnite, že je v poriadku, ak s vami ľudia nie vždy súhlasia alebo ak máte iné záujmy a ciele v porovnaní s vašimi rovesníkmi.
 • Nájdite si čas na to, aby ste boli sami sebou. Denne urobte alebo povedzte niečo, čo vyjadruje, kto ste, bez toho, aby ste sa zaujímali o súhlas ostatných.
 • Spomeňte si, čo ste radi robili v detstve, a znovu sa spojte s týmito záujmami alebo koníčkami.
 • Zmierte sa so samotou. Každý deň strávte nejaký čas v spojení so svojím najhlbším, najpravdivejším ja mimo prítomnosti iných.[3]

Metóda 2 zo 4: Rozvoj samostatnosti


Osvojte si zručnosti pri riešení problémov. Dôležitý prechod do dospelosti súvisí so schopnosťou analyticky premýšľať nad dilemami a vyvodzovať z nich riešenia. Emocionálne nezrelý človek môže byť ľahko frustrovaný alebo sa dokonca vzdať, keď čelí problémom. V živote sa budete neustále stretávať s výzvami a základnou zručnosťou je zistiť, ako ich efektívne prekonať. Postupujte podľa týchto tipov, aby ste zlepšili svoju schopnosť riešiť problémy a dosiahli väčšiu emocionálnu zrelosť.

 • Buďte otvorení. Neodrezávajte sa od možných riešení len preto, že cesta je cudzia alebo sa zdá byť neštandardná.
 • Zamerajte sa na konečný cieľ. Namiesto toho, aby ste sa zaoberali problémom, premýšľajte o tom, aké kroky vám môžu pomôcť dosiahnuť funkčné riešenie.[4]
 • Zmeňte svoj jazyk. Namiesto slova „problém“ skúste použiť slovo „výzva“.“ Nezdá sa to také ťažké, keď používate toto slovo.


Poučiť sa zo svojich chýb. Emocionálne zrelý dospelý človek je schopný prejsť ťažkosťami a vziať si z nich ponaučenie. Aj zrelí dospelí robia chyby, ale rozdiel je v schopnosti poučiť sa z nich prostredníctvom rastu správania.

 • Rozpoznajte, kedy ste niečo pokazili. Potom sa pozrite na premenné a zvážte, čo ste mohli urobiť inak a čo ste získali tým, že ste prešli touto skúškou.[5]
 • Ak vás napríklad vyhodia z práce, pretože neustále meškáte, môžete sa z tejto skúsenosti poučiť. V ďalšom zamestnaní by mala byť hlavnou prioritou dochvíľnosť. Okrem toho možno budete chcieť prejaviť väčšiu zodpovednosť tým, že zavoláte vopred, keď jednoducho nemôžete za to, že meškáte.


Zvážte názory ostatných, ale rozhodujte sa sami. Či už ste v neskorej puberte alebo na začiatku dospelosti, zistíte, že charakteristickým znakom emocionálnej zrelosti je samostatné rozhodovanie. Emocionálne nezrelí dospievajúci a dospelí môžu odkladať rozhodnutia, pretože sa boja urobiť rozhodnutie alebo jednoducho nasledujú cesty ľudí okolo seba.

 • Medzitým emocionálne zrelý dospelý človek dokáže zvážiť pre a proti danej situácie, nájde si čas na zváženie svojich možností (i.e. nerobiť unáhlené rozhodnutia, ale ani neotáľať s rozhodnutím), a po prijatí rozhodnutia s istotou napredovať.[6]
 • Emocionálne zrelí dospelí ľudia môžu požiadať o radu ľudí okolo seba, ale nedovolia, aby im iní zatienili vlastný úsudok. Nakoniec sa rozhodnú sami na základe dôkladného zváženia.


Požiadajte o pomoc, keď ju potrebujete. Byť emocionálne zrelý zahŕňa samostatné rozhodovanie, riešenie problémov a učenie sa z vlastných chýb. Emocionálne zrelý dospelý človek však používa aj svoj úsudok, aby rozpoznal, kedy potrebuje pomoc. Samozrejme, je dôležité prevziať zodpovednosť za svoj vlastný život. Nepochybne sa však stretnete s problémami, ktoré nedokážete prekonať sami. V týchto časoch musíte mať odvahu požiadať o pomoc.

 • Vedci odporúčajú praktizovať požiadanie o pomoc pravidelným žiadaním o pomoc druhých v malom. Požiadajte priateľa, aby vám postrážil dieťa: „Mohol by si tento víkend postrážiť dieťa??“ Požiadajte svojho vysokoškolského profesora o kópiu prednášky, „Dr. Jordan, dnešnej prednáške som celkom nerozumel. Máš kópiu diapozitívov, aby som si ich mohol prezrieť?“
 • Čím viac budete žiadať o pomoc v malých veciach, tým ľahšie sa vám bude dariť. Tiež si všimnete, že väčšina ľudí rada vyhovie vašim požiadavkám.[7]

Metóda 3 zo 4: Získavanie emocionálnej inteligencie


Buďte v pohode s pozitívnymi aj negatívnymi emóciami. Jednou z hlavných charakteristík emocionálne zrelého dospelého človeka je schopnosť identifikovať, pochopiť a prijať svoje pocity – dobré aj zlé. Väčšina ľudí nebude mať problém prijať radosť alebo vzrušenie. Môžete však mať problémy vyrovnať sa so smútkom alebo odmietnutím.

 • Uvedomte si, že prežívanie negatívnych emócií je pre vašu zrelosť rovnako prospešné ako pozitívne pocity. Emócie sú jednoducho súčasťou ľudského bytia. Vyhýbanie sa bolestivým emóciám, ako je smútok, môže v skutočnosti viesť k väčším problémom, ako je zneužívanie návykových látok alebo depresia. Keď akceptujete všetky emócie, naučíte sa prijať celú svoju ľudskosť.[8]
 • Snažte sa o prijatie tým, že pomenujete, čo cítite. Opíšte to takto: „Práve teraz sa cítim odmietnutý, pretože som nebol pozvaný na večierok. Mám stiahnuté hrdlo. Aj ja som mierne nahnevaný a v rozpakoch. Špičky mojich uší sú teplé. Tieto pocity pominú.“


Nezabudnite sa zastaviť. Sebakontrola je základom emocionálnej zrelosti. Tak ako musíte akceptovať svoje emócie, musíte nad nimi aj vykonávať kontrolu tým, že sa naučíte regulovať svoje pocity. Keď nemáte svoje emócie pod kontrolou, hrozí, že budete konať spôsobom, ktorý neskôr oľutujete.

 • Emocionálna zrelosť zahŕňa zdržanlivosť. Zastavte sa a plne identifikujte, čo cítite, presne určte dôvod, prečo sa tak cítite, a starostlivo navrhnite vhodný postup.
 • Ak sa napríklad priateľ podelí o vaše tajomstvo, môžete mať sklon oplatiť mu to a povedať mu jedno z jeho tajomstiev. Pomocou sebakontroly si môžete racionálne vysvetliť, že hoci sa cítite nahnevaní, opätovanie zrady vám nepomôže cítiť sa lepšie. Namiesto toho sa môžete rozhodnúť, že sa tejto osobe v budúcnosti nebudete zverovať.[9]


Snažte sa rozvíjať empatiu voči druhým. Emocionálne zrelý človek je otvorený a dokáže vidieť ľudskosť v druhých, aj keď vyzerajú alebo myslia inak. Empatia je nevyhnutná na to, aby ste sa stali emocionálne zrelými, pretože vďaka tejto vlastnosti sa naučíte, že vaše názory, záujmy alebo presvedčenie nie sú jedinou cestou. Empatia vám umožní zohľadniť emocionálne prežívanie druhých, čo vám môže pomôcť posilniť vaše väzby a vyhnúť sa nedorozumeniam.

 • Zvýšte empatiu tým, že budete venovať viac pozornosti reči tela a dočasným výrazom tváre druhých. Zvážte, ako tieto signály zapadajú do okolností. Potom si lepšie uvedomte svoje vlastné signály. Ako sa postaviť, keď ste nahnevaní? Aký mikrovýraz (i.e. mini výraz tváre) robíte, keď ste v rozpakoch?[10]


Rozvíjať zdravé zručnosti zvládania. Prijímanie a regulovanie svojich emócií je základom emocionálnej zrelosti, ale musíte tiež vedieť, ako zvládať stres skôr, než sa zhorší. Vybudovanie súboru nástrojov na zvládanie stresu vás môže postaviť do pozície, v ktorej budete mať účinné a užitočné spôsoby, ako sa zbaviť negatívnej energie, aby negatívne neovplyvňovala váš život. Premýšľajte o činnostiach, ktoré vám pomáhajú relaxovať, a robte ich pravidelne, aby ste zahnali stres.

 • Zvážte možnosť písať o svojich problémoch do denníka, praktizovať meditáciu, zavolať priateľovi, ísť na prechádzku do prírody, pozrieť si zábavný film alebo počúvať upokojujúcu hudbu.
 • Okrem osvojenia si zdravých postupov bojuje proti stresu aj zdravší životný štýl. Každú noc spite 7 až 9 hodín, jedzte stravu s dostatkom plnohodnotných potravín, pite veľa vody a buďte fyzicky aktívni väčšinu dní v týždni.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  HelpGuide
  Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
  Prejsť na zdroj

Metóda 4 zo 4:Vzájomná interakcia emocionálne zrelým spôsobom


Používajte svoj hlas. Hlavným znakom emocionálnej zrelosti je naučiť sa stáť si za tým, čomu veríte. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je stanoviť si hranice vo svojich vzťahoch. Dlho premýšľajte o tom, ako chcete, aby sa k vám správali rodičia, priatelia, romantickí partneri a spolupracovníci. Potom si vymyslite zoznam hraníc, o ktoré sa s týmito ľuďmi podelíte.

 • Napríklad vaši priatelia rozprávajú vtipy o vašej priateľke. Ak chcete, aby vaši priatelia rešpektovali váš vzťah, môžete to presadiť slovami: „Požiadal som vás, či by ste mohli prestať vtipkovať o Jennie. Ak to nedokážeš rešpektovať, nemôžeme už byť priatelia.“
 • Je dôležité dodržiavať stanovené hranice, aby vás ľudia brali vážne.[12]


Vyhýbajte sa detinským hrám vo vzťahoch. Emocionálne zrelý dospelý človek sa na nič nehrá, keď ide o srdcové záležitosti. Hranie myšlienkových hier vám možno dáva pocit kontroly alebo tajomnosti, ale v skutočnosti ohrozuje zdravie vášho puta s druhou osobou. Podkopáva to aj dôveru.

 • Odolajte nutkaniu získať body alebo priazeň a namiesto toho choďte za pravdou. Spočiatku to môže byť ťažké, ale uvedomte si, že zraniteľnosť je základnou zložkou úspešného vzťahu.
 • Jednoducho povedané, ak vám na niekom záleží, majte odvahu povedať mu to. Ak máte problém, neodstupujte len tak. Skúste to vyriešiť tak, že sa s partnerom úprimne podelíte o svoje pocity. A ak už o niekoho nemáte záujem, buďte takí láskaví a povedzte mu to z očí do očí – skôr, ako prejdete k ďalšej osobe.[13]

 • Stojte si za svojím slovom. Veľkou súčasťou toho, aby ste boli emocionálne zrelým mužom alebo ženou, je osobná zodpovednosť. Buďte zodpovední voči sebe a ostatným. Ak niekomu niečo sľúbite, dodržte to. Ak si stanovíte cieľ, vynakladajte každodenné úsilie na jeho dosiahnutie. Osobná zodpovednosť vám umožní byť čestným človekom. Keď sa na vás ľudia môžu spoľahnúť, že urobíte to, čo poviete, môžu vám dôverovať.

  • Keď nabudúce poviete „áno“ na láskavosť alebo dáte sľub, urobte všetko, čo je potrebné, aby ste ho dotiahli do konca. Ak si po čase uvedomíte, že ste nemali povedať „áno“, nabudúce budete vedieť, že je potrebné dôkladne zvážiť všetky požiadavky predtým, ako s nimi budete súhlasiť.[14]
 • Odkazy