4 spôsoby čítania topografických máp

Pri turistike môžete používať topografické mapy, ktoré vám pomôžu pri orientácii na chodníkoch. Pri cestovaní môžete použiť aj topografické mapy, ktoré vám pomôžu nájsť miesto alebo získať dobrý prehľad o cestách v danej oblasti. Topografické mapy sú dôležité aj pri plánovaní výletu s batohom, pretože vám umožnia naplánovať si trasu vopred a uistiť sa, že ste pripravení. Ak chcete čítať topografické mapy, môžete posúdiť obrysové čiary, ako aj farby a symboly na mape. Pomocou mapy sa potom môžete zorientovať, aby ste sa nestratili alebo nezablúdili.

Metóda 1 zo 4: Posúdenie obrysových línií

Na určenie nadmorskej výšky použite hrubšie obrysové čiary. Obrysové čiary predstavujú cesty alebo úseky Zeme. Topografické mapy sú pokryté vrstevnicami. Niektoré obrysové čiary sú hrubšie, známe ako indexované obrysové čiary. Majú vedľa seba číslo, ktoré vám ukáže nadmorskú výšku danej cesty alebo úseku.[1]

 • Môžete si napríklad všimnúť, že vedľa hrubšej obrysovej čiary je číslo „6500“. To znamená, že všetko pozdĺž tejto línie je v nadmorskej výške 6 500 stôp (2 000 m).
 • Na mape sú aj tenké obrysové čiary. Tieto línie sa nazývajú medziľahlé obrysové čiary a nie je pri nich uvedená nadmorská výška.

Zmenu prevýšenia určíte podľa priestoru medzi obrysovými čiarami. Čím bližšie sú medzery medzi obrysovými čiarami, tým rýchlejšia je zmena nadmorskej výšky. Oblasť s obrysovými čiarami, ktoré sú od seba ďaleko vzdialené, má pomerne nízke prevýšenie a dá sa ľahko prejsť alebo prejsť pešo. Oblasť s koncentráciou obrysových čiar, ktoré sú veľmi blízko seba, má rýchle zmeny nadmorskej výšky. Má vysoký a nízky terén, ktorý môže byť náročnejší na chôdzu alebo turistiku.[2]

 • Zvislé útesy sú zaznamenané sériou obrysových čiar, ktoré sú nakreslené veľmi blízko pri sebe. V niektorých prípadoch môžu mať útesy, ktoré sú veľmi zvislé a vysoké, obrysové čiary, ktoré tvoria jednu líniu.

Všimnite si, ako sa obrysové čiary na mape skláňajú. Podľa toho, ako sa obrysové čiary zakrivujú, môžete zistiť, či bude cesta mierna alebo strmá. Hrubá obrysová čiara, ktorá má zaoblené krivky, znamená, že cesta bude mať mierny sklon, po ktorom sa ľahko stúpa. Hrubá obrysová čiara s členitými krivkami, ktoré sa zdajú byť ostré, znamená, že cesta bude mať strmé svahy, ktoré sa ťažšie zdolávajú.[3]

 • Použite tvar obrysových čiar, ako aj priestor medzi obrysovými čiarami, aby ste určili, či bude cesta ľahká alebo náročná na pešiu turistiku alebo výstup.

Hľadajte rovný terén s prerušovanou obrysovou čiarou. Na mape si môžete všimnúť prerušované čiary, ktoré sa nazývajú doplnkové obrysové čiary. To znamená, že nadmorská výška je polovica nadmorskej výšky medzi obrysovými čiarami okolo nej. Znamená to, že terén je na dlhom území rovinatý alebo sa v týchto oblastiach veľmi málo mení nadmorská výška.[4]

Skontrolujte, či obrysové čiary netvoria kruh. Obrysové čiary, ktoré na mape tvoria sériu kruhov, pričom kruhy sú čoraz menšie, označujú vyvýšenú pevninu. Ak obrysové čiary nie sú hrubé a tvoria kruh, znamená to, že sa tam nachádza kopec. Ak sú obrysové čiary hrubšie a tvoria kruh, znamená to, že sa tam nachádza vrchol alebo štítok.[5]

 • Vedľa pevniny je zvyčajne uvedené číslo nadmorskej výšky, aby ste vedeli, ako vysoko nad hladinou mora sa nachádza. Ak napríklad vidíte kruhové obrysové čiary a číslo „5400“, znamená to, že pevnina je vo výške 5 400 stôp (2 000 m) nad morom.

ODBORNÁ RADA

Halle Payne

Turistika & Vedúca výletu s batohom Halle Payne sa venuje pešej turistike a turistike s batohom v severnej Kalifornii už viac ako 3 roky. Bola vedúcou výletu v rámci programu outdoorového vzdelávania Stanfordskej univerzity, vedúcou turistiky v Stanford Sierra Conference Center a viedla kurzy outdoorového vzdelávania a princípov Leave No Trace. Halle Payne
Turistika & Vedúca výletu s batohom na chrbte

Tieto kružnice vám môžu pomôcť zorientovať sa v krajine. Halle Payne, bývalá vedúca turistiky a turistiky s batohom, nám hovorí: „Ak sa snažíte na topografickej mape určiť, kde sa nachádzate – najmä ak nemáte kompas – hľadajte na mape vrcholy a snažte sa nájsť zodpovedajúce vrcholy v okolí. Keď som sa na strednej škole učil navigáciu, nesmeli sme používať kompasy a Vrcholy nám umožnili orientovať mapu tak, aby zodpovedala nášmu okoliu.“

Ľadovce a chladné oblasti nájdete tak, že budete hľadať modré obrysové čiary. Modré obrysové čiary znamenajú, že v oblasti sa nachádza ľadovec alebo sú hory pokryté snehom a veľmi chladné. Obrysové čiary sú modré vždy, keď sa na mape nachádzate vo vyšších nadmorských výškach.[6]

 • Poznanie modrých obrysových čiar vám pomôže naplánovať trasu, na ktorej sa nemusíte potýkať s ľadom alebo veľkým prevýšením. Rozhodnite sa tieto oblasti obísť alebo namiesto toho použite inú trasu.

Metóda 2 zo 4:Pozeranie na farby na mape

Všimnite si hnedú farbu pre pevninu. Mapa bude mať veľa hnedých plôch, ak je na nej veľa pôdy. Obrysové čiary sú zvyčajne hnedé, aby sa zaznamenala aj zemská hmota a vlastnosti krajiny, ako aj nadmorská výška.[7]

 • Nezabudnite, že to, že je oblasť označená hnedou farbou, neznamená, že sa v tejto oblasti nachádza cesta alebo chodník, ale len to, že je tam pôda.

Ak chcete nájsť vegetáciu, hľadajte zelenú farbu. Zelená farba je na mape všade tam, kde sú lesy alebo lesíky. Zelená farba sa zvyčajne objavuje na veľkých úsekoch, aby ste vedeli, že v oblasti je veľa vegetácie.[8]

Hľadajte modrú farbu na lokalizáciu vodných prvkov, ako sú jazerá a rieky. Modrá farba sa zobrazí aj v prípade, že sa na území nachádzajú močiare, nádrže a akékoľvek odvodňovacie miesta.[9]

Trasy vyhľadajte hľadaním čiernych čiar. Čierne čiary sa používajú na vyznačenie trás na mape. Môžu byť trochu hrubšie ako ostatné čiary na mape, aby ste ich mohli ľahko vidieť.[10]

Lokalizujte cesty hľadaním červených čiar. Červené čiary sa používajú aj na vyznačenie hraníc na mape, napríklad iného mesta alebo oblasti.[11]

Metóda 3 zo 4:Identifikácia symbolov na mape

Modrý symbol hľadajte v prípade ľadovcov alebo snehových polí. Sú vyznačené okrúhlymi modrými kruhmi s prerušovanými čiarami vo vnútri kruhov. Čiary budú smerovať rôznymi smermi, aby ste si mohli všimnúť, či ľadovce alebo snehové polia postupujú alebo ustupujú.[12]

 • Úplný zoznam symbolov na topografických mapách nájdete na stránke https://pubs.usgs.gov/gip/TopographicMapSymbols/topomapsymbols.pdf
 • Pri používaní mapy môže byť užitočné mať so sebou zoznam symbolov, aby ste sa naň mohli v prípade potreby obrátiť.

Určite typ rieky alebo jazera pomocou symbolov modrej vlny. Potoky a rieky, ktoré sú v toku, sa na mape zobrazujú ako plné modré vlny. Potoky a rieky, ktoré sú občasné, kde je prerušenie ich toku, majú vo vlne prerušované čiary alebo bodky.[13]

 • Priehrady sú na mape vyznačené dvoma modrými štvorcami, ktoré sú k sebe pripevnené.

Lokalizujte budovy a školy vyhľadaním čiernych políčok. Budovy sa na mape zobrazujú ako malé blokové políčka. Môžu sa zobrazovať ako plné čierne polia alebo tieňované polia. Školy sú označené malými čiernymi bodkami. Atletické polia sa zobrazujú ako trojuholníky alebo políčka s prerušovanými čiarami.[14]

 • Ostatné objekty vytvorené človekom, ako sú studne, nádrže a cintoríny, sú na mape zaznamenané pomocou špecifických symbolov.

Skontrolujte, či sa v kempoch nachádzajú červené stany. Vyhľadajte miesta na piknik hľadaním červených stolov.[15]

 • Odpočívadlá pri cestách sa na mape zobrazujú ako malé čierne tabuľky.

Metóda 4 zo 4:Používanie mapy

Určite mierku mapy. Mierka na mape vám pomôže určiť vzdialenosť medzi objektmi a orientačnými bodmi. To sa hodí, keď chcete naplánovať túru alebo prechádzku. Môže vám tiež pomôcť zistiť, ako ďaleko ste od orientačných bodov alebo objektov. Mierka sa zobrazí v hornej alebo dolnej časti mapy a vedľa nej sa nachádza pomer. Dážď vám povie, ako merať vzdialenosť na mape.[16]

 • Môže na ňom byť napríklad uvedené: „MIERKA: 1:24 000.“ To znamená, že 1 palec (2.5 cm) na mape predstavuje 24 000 palcov (61 000 cm) na zemi.
 • Pod pomerom bude aj grafická mierka. Grafická mierka rozdelí mapu na míle, stopy a kilometre. Pomocou grafickej mierky rýchlo odhadnite vzdialenosť na mape.

Nájdite vo svojom okolí vysoký vrch alebo kopec a pozrite sa na mapu. Ak sa stratíte a potrebujete nájsť cestu pomocou topografickej mapy, skúste nájsť orientačný bod, napríklad vysoký vrch alebo kopec vo vašej blízkosti. Potom na mape vyhľadajte sériu kruhových obrysových čiar, aby ste zaznamenali kopec alebo vrchol. Potom sa môžete navigovať pomocou vrcholu alebo kopca na mape ako vodítka.[17]

 • Vyhľadajte vodný prvok alebo štruktúru vytvorenú človekom. Na určenie polohy môžete použiť aj blízky vodný prvok, napríklad rieku, potok, jazero alebo priehradu. Alebo použite na orientáciu v mape nejakú stavbu vytvorenú človekom, napríklad kemp, budovu, školu alebo odpočívadlo.[18]

  • Ak neviete určiť, na ktorej strane prvku sa nachádzate, vyhľadajte iný prvok a určte, kde sa nachádzate vo vzťahu k obom prvkom.
 • Odkazy