4 spôsoby oslovenia MSP v liste

Napísanie listu poslancovi škótskeho parlamentu (MSP), ktorý vás zastupuje, je skvelý spôsob, ako zvýšiť informovanosť alebo sa podeliť o svoj názor týkajúci sa záležitostí v škótskej politike. Ak váš MSP považuje váš list za premyslený a presvedčivý, môžete dokonca podporiť zmenu vo vašej komunite! Správne oslovte MSP a dodržiavajte etiketu písania listov, aby bol váš list čo najúctivejší a najformálnejší.

Metóda 1 z 3:Správne oslovenie konkrétneho MSP


Oslovte svojho poslanca, ako je jeho meno uvedené na webovej stránke škótskeho parlamentu. Webová stránka škótskej vlády ponúka zoznam súčasných členov parlamentu. Pred odoslaním listu skontrolujte webovú stránku a uistite sa, že ste ich meno napísali správne. Ich celé meno a všetky podporné tituly nájdete na adrese http://www.parlament.scot/msps/current-msps.aspx

 • Na vyhľadanie poštovej alebo e-mailovej adresy vášho MSP použite aj webovú stránku škótskeho parlamentu.[1]
 • Na vyhľadanie vhodného MSP pre vašu žiadosť môžete použiť aj službu WriteToThem: https://www.writetothem.com/


V oslovení uveďte za celým menom titul „MSP“. Do ľavej hornej časti listu, ktorá by mala byť poštovou adresou vášho MSP, napíšte jeho celé meno. Za ich menom nasleduje skratka „MSP.“[2]

 • Ak je ich meno napríklad Elizabeth Jensen, napíšte „Elizabeth Jensen MSP.“


Napíšte pozdrav s celým menom vášho MSP. Pozdrav začnite slovom „Vážený“, aby ste vyjadrili úctu. Do pozdravu nemusíte uvádzať titul poslanca – na zachovanie formálnosti stačí jeho celé meno.[3]

 • Ak je ich meno napríklad Thomas Roberts, napíšte „Vážený pán Thomas Roberts.“


Do pozdravu a poštovej adresy uveďte titul „pán“, ak je MSP rytier. Rytieri sa oslovujú titulom „sir“, ktorý sa uvádza pred ich menom. Do pozdravu a poštovej adresy uveďte pred ich meno „Sir“ a za ich priezvisko doplňte rytiersky rád, ku ktorému patria, za ktorým nasleduje čiarka.[4]

 • Ak sa ich poslanec volá Fred Smith a je súčasťou Kráľovského viktoriánskeho rádu, napíšte napríklad: „Sir Fred Smith MSP, GCVO.“


Do pozdravu a poštovej adresy uveďte „Dame“, ak je poslanec parlamentu dámou. Ak je váš MSP súčasťou dame, je vhodné použiť titul „Dame“ pred jej menom. Za jej priezviskom uveďte jej rytiersky rád, za ktorým nasleduje čiarka.[5]

 • Ak sa ich meno volá Helena Grantová a je súčasťou Rádu svätého Michala a svätého Juraja, napíšte napríklad: „Dame Helena Grant MSP, GCMG.“


Oslovujte predsedu parlamentu ako „pán alebo pani predsedníčka.“ Predsedovia Dolnej snemovne sú poslanci alebo poslanci parlamentu, ktorí sú zvolení do kresla predsedu. Ak váš MSP v súčasnosti pôsobí ako rečník, uveďte titul „pán. alebo Madam Speaker“ vo svojom oslovení a poštovej adrese. V prípade lordov predsedov parlamentu používajte titul „Lord“ bez ohľadu na pohlavie.[6]

 • Ak je vaším MSP napríklad predseda parlamentu Mac Campbell, napíšte: „Mr. Prednášajúci Mac Campbell.“
 • Ak je vaším MSP napríklad lord hovorca menom Leslie O’Connor, napíšte: „Lord Leslie O’Connor.“


Ak je váš MSP ministrom alebo asistentom ministra, uveďte aj jeho ministerstvo. Pred meno MSP v pozdravnom liste napíšte „minister“ alebo „asistent ministra“ v závislosti od jeho titulu. V poštovej adrese uveďte pred ich menom „The Honorable“ a priamo pod nimi napíšte rezort ich ministerstva.

 • Ak píšete pozdrav asistentovi ministra menom Grayson Davis, napíšte napríklad: „Vážený asistent ministra Grayson Davis.“
 • Ak adresujete list ministrovi menom Carson Hilborn, ktorý je ministrom zahraničných vecí, napíšte napr:
  • Ctihodný Carson Hilborn, MSP
  • Minister zahraničných vecí

Metóda 2 z 3:Formátovanie a písanie listu


Umiestnite svoju domácu adresu nad adresu MSP. V ľavom hornom rohu uvediete 2 adresy: adresu vášho ministra zahraničných vecí a niekoľko riadkov nad ňou vašu domácu adresu. Napíšte celú svoju domácu adresu, aby MSP vedel, kam má poslať list s odpoveďou.

 • Uvedenie vašej domácej adresy nie je zárukou, že MSP odpovie. Ak sú v časovej tiesni alebo dostávajú veľa listov, môžu poveriť svoju sekretárku, aby poslala odpoveď.
 • Môžete tiež uviesť svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, aby ste dostali rýchlejšiu odpoveď.


Nad textom listu uveďte nadpis. Po napísaní pozdravu vytvorte jasný nadpis, ktorý uvedie predmet listu. Pomôže to vášmu MSP identifikovať dôvod, prečo mu píšete, a mať ho na pamäti, keď bude list čítať.[7]

 • Ak sa váš list týka napríklad škótskeho programu pestúnskej starostlivosti, môžete napísať „Zlepšenie politiky pestúnskej starostlivosti v Škótsku“.“


List musí byť krátky a výstižný. Poslanci dostávajú každý týždeň veľa listov a nemusia mať čas čítať dlhšie listy alebo na ne odpovedať. Skúste sa obmedziť na 1 – 2 strany s jedným riadkovaním a vymažte všetky nepotrebné informácie, ak sú momentálne príliš dlhé.[8]

 • Čo najrýchlejšie uveďte dôvod, prečo píšete, najlepšie v prvej alebo druhej vete.
 • Ak toho chcete povedať viac, dohodnite si radšej stretnutie s MSP.


Urobte svoj list osobným. Je menej pravdepodobné, že MSP budú premyslene reagovať na štandardné listy. Namiesto toho, aby ste postupovali podľa formulára, predstavte sa svojmu MSP a na podporu svojej otázky použite osobné aj vecné príklady.[9]

 • Vyhnite sa osobným útokom na vášho MSP, aj keď nesúhlasíte s jeho politickými postojmi. Bude pravdepodobnejšie, že vás vypočujú, ak bude váš list formulovaný úctivo.[10]


Ak je to možné, ukončite svoj list otázkou. Zahrnutie otázky vyzýva vášho MSP k odpovedi a môže mu pomôcť napísať štruktúrovanejšiu odpoveď. Ak vás však nenapadá nič iné, čo by ste mohli povedať, namiesto toho napíšte, že oceňujete ich čas a tešíte sa na odpoveď.[11]

 • Ak by ste písali svojmu poslancovi o zachovaní škótskej histórie, mohli by ste sa napríklad spýtať: „Aké kroky v súčasnosti podniká Škótsko na zachovanie historických budov?“
 • Ak by ste sa chceli osobne stretnúť so svojím MSP, môžete ho požiadať aj o dohodnutie stretnutia.


Zapojte odborníkov, ktorí žijú v oblasti vášho MSP. Keďže poslanci MSP dostávajú týždenne desiatky listov, povzbudenie rešpektovaných alebo významných ľudí vo vašom okolí, aby poslali e-mail alebo napísali list, môže vášmu problému venovať väčšiu pozornosť. Oslovte ľudí, ktorých sa vaša vec najviac týka, a po tom, ako ich informujete o svojej veci, požiadajte ich, aby sa obrátili aj na MSP.[12]

 • Ak píšete svojmu MSP napríklad o zmene hygienických predpisov v nemocnici, môžete osloviť lekárov a zdravotné sestry v okolí.

Metóda 3 z 3:Kontaktovanie vášho MSP inými spôsobmi


Pošlite svojmu MSP e-mail ako rýchlejšiu alternatívu k zasielaniu poštou. Ak chcete rýchlo kontaktovať svojho MSP, skúste mu namiesto toho poslať e-mail. Do pozdravu uveďte ich príslušné tituly a svoju správu štruktúrujte rovnakým spôsobom ako pri ručne písanom liste.

 • E-mail svojho MSP nájdete na adrese http://www.parlament.scot/msps/current-msps.aspx.


Zavolajte do škótskeho parlamentu a naplánujte si stretnutie so svojím MSP. Ak chcete po odoslaní listu povedať viac, zavolajte do škótskeho parlamentu a požiadajte o presmerovanie do kancelárie vášho MSP. Ich sekretárka vám môže dohodnúť osobné, telefonické alebo telekonferenčné stretnutie v čase, keď to bude vášmu MSP najviac vyhovovať.

 • Telefónne číslo škótskeho parlamentu je 0131 248 3000.


Ak angličtina nie je vaším materinským jazykom, použite program „Happy to Translate“. Škótsky parlament ponúka program „Happy to Translate“ na prekonanie jazykových bariér pri kontaktovaní členov MSP. Zavolajte do programu Happy to Translate, aby ste sa spojili s prekladateľom a našli najlepší spôsob, ako sa spojiť so svojím MSP.

 • Telefónne číslo organizácie Happy to Translate je 0131 348 5000.
 • Happy to Translate v súčasnosti ponúka prekladateľov pre škótčinu, gaelčinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu, poľštinu, ruštinu, arabčinu, bengálčinu, čínštinu, pandžábčinu a urdčinu.


Ak ste nepočujúci alebo nedoslýchaví, kontaktujte svojho MSP prostredníctvom ich programu BSL. Škótsky parlament poskytuje prekladateľov, ktorí môžu prekladať videá pomocou britského posunkového jazyka pre vášho poslanca. Ak je BSL váš najpohodlnejší spôsob komunikácie, pošlite video prostredníctvom https://contactscotland-bsl.org/

 • Ak si dohodnete stretnutie so svojím MSP, môžete požiadať aj o sprievod tlmočníka BSL.

Vzorový list a spôsoby oslovenia MSP


List pre MSP

Podporte wikiHow a Odomknúť všetky vzory.


Spôsoby oslovenia MSP

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Referencie