4 spôsoby posielania textových správ

Posielanie textových správ je jednou z najužitočnejších funkcií každého mobilného telefónu. Po telefonovaní je to najjednoduchší spôsob, ako sa s niekým skontaktovať na diaľku. Na rozdiel od telefonovania je odosielanie textových správ neobťažujúce a môžete na ne kedykoľvek odpovedať. Telefóny sa však líšia presným postupom potrebným na odoslanie textovej správy. Našťastie je tento postup pomerne jednoduchý a s trochou praxe ho zvládnete za krátky čas.

Metóda 1 zo 4:Odosielanie textových správ pomocou smartfónu


Nájdite ikonu správ a ťuknite na ňu. Umiestnenie ikony správ sa bude líšiť v závislosti od typu telefónu a od toho, ako ste nastavili rozloženie ikon. Pravdepodobne sa bude nachádzať na prvej strane domovskej obrazovky, hneď po zapnutí a odomknutí telefónu.


Klepnite na tlačidlo Nová správa. Po zobrazení správ sa zobrazí zoznam textových konverzácií v telefóne v poradí od najnovšej po najmenej aktuálnu. Ak je osoba, ktorej chcete poslať správu, uvedená v zozname, ťuknutím na jej meno otvorte danú konverzáciu, ak nie, stlačte tlačidlo novej správy. Tlačidlo novej správy bude v hornej časti obrazovky a môže vyzerať ako plus alebo malá ikona stránky s perom.


Zadajte meno alebo číslo toho, komu chcete poslať správu. Po ťuknutí na tlačidlo novej správy sa zobrazí stránka s dvoma prázdnymi poľami. Otvorí sa klávesnica a kurzor sa začne zobrazovať v poli, do ktorého môžete zadať kontakt, ktorému chcete poslať svoju textovú správu.[1]

 • Ak máte osobu, ktorej chcete poslať správu, v kontaktoch, môžete začať písať jej meno. V možnostiach sa zobrazí ich meno. Ťuknite si na to.
 • Ak nemáte osobu, ktorej chcete poslať správu, v kontaktoch, budete musieť zadať jej telefónne číslo.
 • Môžete pridať ľubovoľný počet osôb ako príjemcov.


Zadajte správu. Ťuknite na pole v blízkosti stredu obrazovky. V závislosti od telefónu môže byť pole označené nejako ako „Správa“. Potom môžete použiť klávesnicu na obrazovke na napísanie správy.


Odoslať správu. Po dokončení zadávania správy a príjemcov správy stlačte tlačidlo Odoslať. Vaša textová správa je teraz odoslaná.[2]

Metóda 2 zo 4:Písanie textových správ pomocou iného ako inteligentného telefónu


Prejdite do ponuky. V závislosti od toho, aký model telefónu máte, sa spôsob vstupu do ponuky bude líšiť. Na telefóne môže byť tlačidlo, ktoré vás presmeruje priamo do ponuky, alebo budete musieť prejsť cez niektoré možnosti na domovskej obrazovke.

 • Niektoré telefóny sa po otvorení spustia v ponuke. V takom prípade prejdite na ďalší krok.


Nájdite ikonu správ. Prejdite cez možnosti v ponuke a nájdite ikonu správ. Vyberte ju.


Vyberte možnosť textovej správy. Na niektorých telefónoch sa po stlačení ikony správ dostanete do zoznamu možností, ako napr: 1. Textová správa, 2. Obrázková správa alebo 3. Hlasová poznámka. Ak je to prípad vášho telefónu, vyberte položku Textová správa.


Vyberte možnosť novej správy. Prechádzajte zoznamom možností na obrazovke textových správ a nájdite možnosť novej správy. Vyberte si ju.

 • Ak už máte v telefóne konverzáciu s osobou, ktorej chcete napísať správu, zobrazí sa na obrazovke textových správ. Namiesto výberu možnosti novej správy môžete vybrať túto konverzáciu a poslať jej novú textovú správu.


Zadajte meno alebo číslo osoby, ktorej chcete poslať správu. Obrazovka novej správy sa začne kurzorom v poli, do ktorého môžete zadať kontakt, ktorému chcete poslať správu. Zadajte ich číslo alebo prechádzajte zoznamom kontaktov a vyberte osobu, ktorej chcete poslať správu.

 • Poznámka: niektoré telefóny, ktoré nie sú inteligentné, vás pred výberom príjemcu vyzvú na zadanie správy. V takom prípade to urobte ako prvé a potom vyberte možnosť „Poslať komu“. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov a možnosť zadať telefónne číslo.


Zadajte správu. Prejdite nadol do poľa na zadanie správy. Zadajte správu, ktorú chcete odoslať. Ako to urobíte, bude závisieť od toho, či máte telefón s klávesnicou QWERTY alebo nie.

 • Ak máte telefón s plnohodnotnou klávesnicou, tzv. klávesnicou QWERTY, jednoducho napíšte správu tak, ako by ste písali na klávesnici počítača.
 • Ak máte flipový telefón alebo iný telefón bez plnohodnotnej klávesnice, na klávesoch uvidíte tri alebo štyri písmená vedľa každého čísla. Ak chcete zadať písmeno, musíte určitý početkrát stlačiť tlačidlo, na ktorom sa nachádza. Napríklad tlačidlo „1“ bude mať na sebe znaky „a“, „b“ a „c“. Ak chcete zadať „c“, musíte trikrát stlačiť klávesu „1“.[3]


Odoslanie správy. Po dokončení písania prejdite na tlačidlo OK alebo Odoslať na obrazovke. Stlačením tlačidla vyberte a odošlite správu.[4]

Metóda 3 zo 4:Používanie zoznamu kontaktov


Otvorte kontakty v telefóne. Na niektorých telefónoch sa nachádza fyzické tlačidlo, ktoré vás presmeruje priamo na kontakty. Bude to označené štítkom v hlavnej ponuke s nápisom kontakty, v blízkosti tlačidla, ktoré ju otvorí. V niektorých musíte prechádzať ponukou, aby ste našli aplikáciu kontakty. Smartfóny budú mať aplikáciu pre kontakty alebo to bude možnosť v menu telefónu.


Otvorte kontakt osoby, ktorej chcete poslať správu. Po otvorení kontaktov vyhľadajte meno osoby, ktorej chcete poslať správu. Mali by ste mať možnosť buď vyhľadávať (zadaním prvých písmen mena osoby), alebo rolovať, aby ste našli toho, koho chcete osloviť.

 • Na inom ako smartfóne stlačíte tlačidlo „Okay“ alebo „Select“.
 • Na smartfóne spravidla stačí ťuknúť na meno osoby, aby sa otvorili podrobnosti o kontakte.


Vyberte možnosť správy. Hľadajte niečo, na čom je napísané „poslať správu“, alebo na inteligentnom telefóne ikonu správy (zvyčajne ikonu podobnú kreslenej rečovej bubline). Výberom tejto možnosti by ste sa mali dostať do okna, v ktorom môžete napísať správu. Zadajte správu a vyberte možnosť odoslať.

Metóda 4 zo 4:Písanie správ s dodržiavaním etikety


Neposielajte viacero správ bez odpovede. Ak niekomu napíšete a do jedného dňa nedostanete odpoveď, vo všeobecnosti sa považuje za správne poslať ešte jednu správu pre prípad, že chcel odpovedať, ale zabudol. Ale nevyhadzujte niekomu do vzduchu telefón so správami. Zmyslom posielania textových správ je, aby sa k nim ľudia mohli dostať vo svojom vlastnom čase, takže jednoducho počkajte.[5]


Textové správy píšte stručne. Textové správy majú byť efektívnym nástrojom komunikácie. Telefóny nie sú najjednoduchšie na čítanie, preto neposielajte niekomu román. Textové správy píšte stručne a k veci.[6]


Vyhnite sa nesprávnej interpretácii tónu. Povaha textovej komunikácie ponecháva tón oveľa viac na interpretáciu ako pri hovorení. Pri odosielaní textových správ si dávajte pozor na toto. Nebojte sa používať výkričníky a emotikony, ako napríklad „:)“, aby bol váš tón jasnejší.[7]


Odhláste sa, ak ste tejto osobe nepísali predtým alebo už dávno. Dostať textovú správu od niekoho, koho číslo nemáte v telefóne, môže byť mätúce. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste potenciálne dostali naspäť textovú správu s textom „Prepáčte, kto je to?“ Stačí na koniec textu napísať pomlčku a svoje meno. Niečo ako „-Tvoja teta Marcy“ bude stačiť.[8]


 • Pred odoslaním text dvakrát skontrolujte. Ľudia sú vo všeobecnosti zhovievaví, pokiaľ ide o preklepy a gramatické chyby v textových správach, ale aj tak nie je na škodu si textovú správu skontrolovať. Opravte všetky jednoduché chyby, ktoré vidíte. Ak si myslíte, že by sa to dalo zjednodušiť, urobte jednu alebo dve rýchle úpravy. Potom stlačte tlačidlo odoslať.[9]
 • Odkazy