4 spôsoby použitia Endnote

EndNote je online alebo desktopový program, ktorý vám pomôže usporiadať odkazy počas výskumu. Po importovaní zoznamu referencií do programu môžete EndNote použiť na vloženie hotových citácií a bibliografií do svojich prác. Svoje referenčné zoznamy môžete zdieľať aj s priateľmi a kolegami. Zatiaľ čo verzia tohto mimoriadne užitočného programu na stiahnutie je trochu drahšia, systém len online (EndNote Basic) je pre všetkých používateľov zadarmo!

Spôsob 1 zo 4:Pridávanie odkazov a PDF súborov


Na import citácií použite kartu alebo tlačidlo na vyhľadávanie online. To umožní vyhľadávanie v databázach, ktoré sú priamo prepojené s vaším programom EndNote. Toto je najjednoduchší spôsob vyhľadávania a získavania citácií.[1]

 • Vo verzii Desktop je online vyhľadávanie tlačidlom, ktoré predstavuje malý glóbus.
 • Pre EndNote Basic vyhľadajte kartu s označením „Collect.“ Na tejto karte je úplne vľavo možnosť „Online vyhľadávanie.“[2]


Vyberte si databázu a začnite vyhľadávať. Pomocou rozbaľovacieho menu vyberte požadovanú databázu. Potom vyplňte hľadané výrazy. Konkrétnu citáciu môžete vyhľadať pomocou názvu diela a jeho autora. Možno budete chcieť nájsť aj sériu odkazov pomocou všeobecného vyhľadávania kľúčových slov.[3]

 • EndNote Basic vám ponúka len 4 možnosti vyhľadávania v databázach: British Library, Library of Congress, National Library of Medicine alebo PubMed.
 • EndNote Desktop má tisíce možností vyhľadávania v databáze.


Pridanie citácií do skupiny. Po vygenerovaní výsledkov vyhľadávania si ich prezrite a zaškrtnite políčka tých, ktoré chcete uložiť do svojej knižnice. Pre EndNote Desktop kliknite na tlačidlo „Kopírovať do miestnej knižnice“. V prípade EndNote Basic vyberte z rozbaľovacej ponuky skupinu, do ktorej chcete uložiť citácie.[4]

 • V aplikácii EndNote Desktop potom môžete prejsť do svojej miestnej knižnice, zobraziť práve pridané referencie v zozname „Kopírované referencie“ a buď vytvoriť novú skupinu, alebo ich pridať do aktuálnej skupiny. Všimnite si, že „skopírované referencie“ je len dočasný zoznam.
 • Ak svoje odkazy neuložíte do skupiny, automaticky sa presunú do priečinka s označením „Nevyplnené.“


Priamy export odkazov z databáz počas vyhľadávania. Mnohé databázy vrátane PubMed a Google Scholar poskytujú možnosť exportovať citácie zo svojich webových stránok do EndNote. Po vyhľadaní a nájdení citácií, ktoré chcete uložiť, zaškrtnite políčka a vyhľadajte tlačidlo „Exportovať“ alebo „Odoslať“. Potom kliknite na „Citation Manager“, „EndNote“ alebo „Direct Export“.“[5]

 • Táto možnosť je k dispozícii pre Basic aj Desktop.
 • Toto je užitočná možnosť, ak robíte výskum len v jednej databáze.
 • Každá databáza bude mať vlastné odkazy na export citácií. Vo všeobecnosti hľadajte niečo, čo sa zmieňuje o exporte alebo odosielaní. Po kliknutí na tento odkaz vyberte možnosť exportu, v ktorej sú uvedené citácie alebo EndNote.
 • Na toto vyhľadávanie je najlepšie používať prehliadač Mozilla Firefox. Tento prehliadač podporuje priamy export do verzií EndNote pre počítače Mac aj Windows.


Importovať odkazy ako súbory po ich exporte. Možnosť priameho exportu vytvorí súbor, ktorý sa stiahne do vášho počítača. Importovať tento súbor do EndNote kliknutím na „Collect“ a „Import References.“ Vyberte súbor a v rozbaľovacej ponuke uveďte, z ktorej databázy pochádza. Možno budete musieť vybrať aj typ súboru, ak vaša referencia nepochádza z niektorej z bežne používaných databáz EndNote. Nakoniec vyberte, do ktorej skupiny chcete citáciu zaradiť.[6]

 • Ak máte EndNote Desktop, citácie sa automaticky prenesú do vašej knižnice. Po stiahnutí súboru stačí vybrať možnosť „Otvoriť pomocou EndNote“.[7]


Ak sa formátovanie neprevedie, zadajte odkazy ručne. Môžu nastať situácie, keď budete radšej písať a pridávať vlastné citácie do knižnice EndNote. Môžete to urobiť aj takto! Pre používateľov Basicu stačí vybrať možnosť „New Reference“ v časti „Collect.“ Pre používateľov počítača kliknite na tlačidlo „Nový odkaz“ na paneli nástrojov.[8]
Potom do prázdnych políčok zadajte všetky informácie, ktoré potrebujete pre kompletnú citáciu.[9]


Prepojte súbory PDF s citáciami priložením súborov alebo ich vyhľadaním. Ak už máte v počítači kópie článkov vo formáte PDF, prepojte ich s citáciou v EndNote kliknutím na malú spinku pod odkazom. Ak máte verziu EndNote pre počítače, môžete tiež kliknúť na tlačidlo s názvom „Nájsť celý text“ na paneli nástrojov. Ak EndNote nájde súbory, automaticky ich prepojí s vašimi citáciami.[10]

Metóda 2 zo 4:Exportovanie citácií do vašich dokumentov


Ak máte program Basic, pridajte do programu Word doplnok Cite While You Write. Prejdite na kartu „Na stiahnutie“. Potom kliknite na tú verziu programu Cite While You Write (CWYW), ktorá je kompatibilná s vaším operačným systémom. Toto pridá panel nástrojov EndNote do hornej časti vašich dokumentov Word.[11]

 • Tento doplnok sa automaticky pridá do programu Word, keď si stiahnete aplikáciu EndNote Desktop do svojho počítača.[12]
 • Ak chcete túto funkciu používať v aplikácii Basic, musíte mať aplikáciu Microsoft Word. Ak máte najnovšiu verziu EndNote Desktop, môžete CWYW používať aj v aplikácii Apple Pages alebo Wolfram Mathematica 8. Tieto programy majú tiež zásuvné moduly pre EndNote.[13]


Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať citáciu. Uistite sa, že váš kurzor bliká na mieste, kam chcete citáciu umiestniť. Potom kliknite na položku „Prejsť do EndNote“ na karte ponuky EndNote na paneli nástrojov aplikácie Word. To vám umožní prístup k vašej knižnici EndNote.[14]

 • V prípade programu Wolfram Mathematica 8 stačí stlačiť tlačidlo „Insert.“ Neexistuje žiadna karta určená výhradne pre EndNote.[15]
 • V prípade aplikácie Apple Pages kliknite na symbol pilcrow (známy aj ako značka odseku), ktorý vyzerá ako obrátený znak „P“.“ Potom vyberte „EndNote Citation.“[16]


Vyberte citáciu, ktorú chcete pridať, a vložte ju. Vyberte odkaz(y), ktoré chcete pridať, kliknutím na prázdne políčka vedľa nich. Tým sa odkazy odošlú do vášho dokumentu vo Worde. EndNote automaticky vytvorí citáciu na mieste, ktoré ste vybrali, aj bibliografiu na konci dokumentu.[17]

 • V prípade programu Wolfram Mathematica 8 po stlačení tlačidla „Vložiť“ vyberte „Citácia“ a potom „Bibliografický odkaz“.“ Ďalej kliknite na odkaz, ktorý chcete pridať. Podržte stlačené ovládacie tlačidlo, aby ste mohli vybrať a vložiť viac ako jeden odkaz naraz.[18]
 • V prípade aplikácie Apple Pages vyberte referenciu, ktorú chcete pridať, zo zoznamu, ktorý sa zobrazí po výbere položky „EndNote Citation“.“[19]


Ak potrebujete, zmeňte štýl citácií. Vaše citácie sa môžu zobrazovať napríklad v MLA a vy ich potrebujete v Chicagu. V programe Word kliknite na malé políčko v spodnej časti panela nástrojov v skupine bibliografia. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s možnosťami štýlov. Vyberte požadovaný štýl a potom kliknite na tlačidlo „OK.“ Tým sa vaše citácie a bibliografia preformátujú.[20]

 • V prípade programu Wolfram Mathematica 8 si môžete vybrať požadovaný štýl citovania z rozbaľovacej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí na „Nastaviť/zmeniť štýl citovania“ v ponuke Citácie.[21]
 • V aplikácii Apple Pages kliknite na položku „Upraviť“ a potom na položku „Citácie EndNote“.“ Ďalej kliknite na „Formát bibliografie“ a vyberte si, ktorý štýl citovania chcete používať.[22]


Pomocou tlačidla „Upraviť a spravovať citácie“ pridajte čísla strán. Zvýraznite citáciu, ktorú chcete upraviť. Potom pridajte stránky, ktoré chcete citovať, do poľa Stránky v poli, ktoré sa objaví na obrazovke. Tie sa potom automaticky vygenerujú vo vašej citácii.[23]

 • Pre Mathematica 8 a Apple Pages pri vkladaní citácie pridajte čísla strán (ak je to potrebné).[24]


Ak potrebujete, vytvorte nezávislé bibliografie. V základnom nastavení vyberte položku „Formát“, potom „Bibliografia“ a vyberte, ktorý štýl bibliografie chcete. Môžete tiež stlačiť „Formát“ a „Exportovať odkazy“, aby ste vytvorili zoznam, ktorý môžete poslať e-mailom alebo vytlačiť. Pre používateľov Desktopu môžete vybrané citácie kopírovať a vkladať. Označte viacero citácií podržaním ovládacieho tlačidla a potom v ponuke „Upraviť“ vyberte možnosť „Kopírovať formátované“. Otvorte nový dokument a vložte ich![25]

 • EndNote Basic vygeneruje súbor HTML, textový alebo bohatý textový súbor. Ak chcete, aby bola bibliografia kompatibilná s aplikáciami Word, Pages alebo Wolfram Mathematica, vyberte možnosť „rich text“ a uložte zoznam do počítača.[26]
  [27]
 • Hoci EndNote automaticky vytvorí a aktualizuje vašu bibliografiu vždy, keď pridá citáciu do vašej práce, možno budete chcieť aj samostatný bibliografický dokument alebo dokonca anotovanú bibliografiu.


Skontrolujte, či v citáciách a bibliografiách nie sú chyby vo formátovaní. Hoci EndNote určite zníži vašu záťaž pri citovaní a písaní bibliografie, nie je spoľahlivý! Môže to spôsobiť chyby. Aby ste nevyzerali nedbalo alebo lenivo, prečítajte si každú citáciu a odkaz v bibliografii. Ak si všimnete zvláštne symboly alebo problémy s formátovaním, vyčistite ich pred dokončením práce.[28]

Metóda 3 zo 4: Zdieľanie skupín EndNote


Ak používate pracovnú plochu, kliknite na tlačidlo synchronizácie na paneli nástrojov. Aby ste mohli zdieľať referencie, potrebujete prístup do svojej online knižnice EndNote. Základní používatelia budú vždy online a nemusia sa starať o synchronizáciu čohokoľvek. Ak však máte počítač Desktop a ešte ste si nenastavili konto EndNote online, musíte to urobiť teraz.[29]

 • Tlačidlo synchronizácie vyvolá vyskakovacie okno, ktoré vám umožní kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa.“ Potom si môžete vytvoriť online konto EndNote pomocou e-mailovej adresy podľa vlastného výberu.[30]


Kliknite na kartu „Usporiadať“ a potom na „Spravovať moje skupiny.“ Po prechode na svoje online konto prejdite na svoje skupiny. Referencie je možné zdieľať, len ak sú v skupinách.[31]


Kliknite na prázdne políčko v časti Zdieľať.“ Každá skupina má možnosť zdieľania reprezentovanú malým rámčekom. Po kliknutí naň stlačte tlačidlo „spravovať zdieľanie“ a potom „začať zdieľať túto skupinu.“ Potom môžete zadať e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete zoznam zdieľať.[32]

 • Musí to byť e-mailová adresa, ktorú niekto používa na prihlásenie do svojho online účtu EndNote. Ak váš kolega nemá konto EndNote, nemôžete s ním zdieľať svoju skupinu!
 • Ak chcete skupinu zdieľať s viacerými používateľmi, môžete zadať viacero e-mailových adries. Ak máte e-maily uložené v súbore v počítači, môžete ho použiť aj na zdieľanie skupiny.


Umožnite ostatným upravovať vašu skupinu. Pri zdieľaní skupiny môžete vybrať možnosť „Len na čítanie“ alebo „Čítať a zapisovať.“ Výber možnosti „Čítať a písať“ umožňuje ľuďom, s ktorými ste zdieľali skupinu, pridávať a odstraňovať odkazy a používať zoznam na vytváranie citácií a bibliografií.[33]

 • Možnosť „Len na čítanie“ umožní vašim kolegom používateľom EndNote len prezerať zoznam.
 • Skupiny, ktoré boli zdieľané s vami a ktoré môžete upravovať, budú mať vedľa seba malú ikonu knihy a ceruzky.


Stlačením tlačidla apply dokončite zdieľanie. Po výbere používateľov, s ktorými chcete zdieľať skupinu, a po rozhodnutí, či chcú upravovať alebo len čítať to, čo posielate, kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). Vaša skupina je teraz zdieľaná![34]

 • Skupiny, ktoré ste zdieľali, budú mať v zozname skupín vedľa seba malú ikonu „ľudia“.
 • Upozorňujeme, že žiadne prílohy súborov, ktoré máte prepojené s citáciami, nebudú zdieľané.[35]


Vyhľadajte skupiny, ktoré vám boli zdieľané, v časti „Skupiny zdieľané inými.“ Skupiny, ktoré sú vám zaslané, sú oddelené od skupín, ktoré ste vytvorili. Vyhľadajte nový zoznam pod svojím súčasným zoznamom referencií vytvorených vlastnými silami.[36]

Metóda 4 zo 4:Stiahnutie a nastavenie EndNote


Vyberte si EndNote Basic pre bezplatnú, ale obmedzenú verziu. Ak chcete získať EndNote Basic, stačí prejsť na stránku http://endnote.com/product-details/basic a kliknite na „Create Free Account.“ Zobrazí sa výzva na vytvorenie online účtu pomocou platného e-mailu. Budete musieť získať prístup k tomuto e-mailovému účtu, aby ste overili konto, a potom budete mať všetko pripravené![37]

 • Ak nie ste profesionálny výskumník alebo akademický pracovník, EndNote Basic by mal slúžiť všetkým vašim potrebám. Poskytuje možnosť priameho vyhľadávania v rámci 4 populárnych databáz a dokáže formátovať citácie v 21 štýloch. Do svojej online knižnice si môžete uložiť až 50 000 odkazov.
 • EndNote Basic má menej úložného priestoru, ako aj menej možností vyhľadávania v databáze a štýlov citovania ako verzia pre počítače.


Použite svoje predplatné Web of Science na prístup k EndNote Basic. Ak ste študent, akademický alebo štátny pracovník, toto konto je pravdepodobne prístupné prostredníctvom webovej stránky vašej knižnice alebo inštitúcie. Ak sa zaregistrujete do EndNote Basic prostredníctvom tohto účtu, budete mať prístup k viacerým databázam, v ktorých môžete vyhľadávať odkazy. Prejdite na Web of Science a kliknite na kartu EndNote. Kliknite na „Zaregistrovať sa“ a postupujte podľa pokynov na vytvorenie konta.[38]

 • Integrované konto Web of Science vám poskytuje aj neobmedzené úložisko pre odkazy.[39]
 • Ak si nie ste istí, či máte prístup k Web of Science, kontaktujte svoju inštitúciu.


Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie EndNote Desktop. Prejdite na stránku http://endnote.com/buy. Ak už vlastníte staršiu verziu EndNote a chcete prejsť na najnovšiu verziu, bude vás to stáť približne 100 USD. Ak si kupujete rovno najnovšiu verziu, zaplatíte približne 250 USD za možnosť stiahnutia alebo 300 USD za diskovú kópiu.[40]

 • EndNote Desktop vám poskytuje neobmedzené úložisko, možnosť priameho vyhľadávania referencií vo viac ako 6 000 databázach a prístup k viac ako 6 000 citačným štýlom.[41]
 • EndNote je kompatibilný s operačnými systémami Windows aj Mac. Uistite sa, že ste si zakúpili správnu verziu!
 • Pre aplikáciu EndNote Desktop sú k dispozícii študentské cenové možnosti. Tento nákup však môžete uskutočniť len v univerzitnom kníhkupectve.[42]

 • Vytvorenie jednej novej knižnice EndNote pre EndNote Desktop. Pre všetky vaše odkazy potrebujete len jednu knižnicu. Kliknite na „File“ a potom na „New“, aby ste mohli začať. V rámci tejto knižnice môžete triediť odkazy pre rôzne projekty vytvorením nových skupín.[43]

  • Po vytvorení knižnice EndNote uvidíte dva súbory v ľubovoľnom priečinku, do ktorého ste sa rozhodli uložiť knižnicu v počítači. Ani jeden z týchto súborov nezlučujte ani neodstraňujte, pretože v jednom sú uložené vaše údaje a druhý je skutočný súbor knižnice. Dátový súbor bude mať ikonu priečinka a druhý bude reprezentovaný ikonou EndNote.
  • Odporúča sa, aby ste si knižnicu EndNote uložili do priečinka v priečinku „Moje dokumenty“ v počítači.
 • Odkazy