4 spôsoby použitia pomlčky v anglickej vete

Keď viete, ako správne používať pomlčku, môže byť užitočným interpunkčným znamienkom. Problémom je, že niekedy je ťažké presne vedieť, kedy použiť pomlčku em (-) alebo pomlčku en (-). Vo všeobecnosti sa pomlčka em používa na vytvorenie dôrazu alebo na vytvorenie neformálneho tónu. Pomlčka en je bežná pri označovaní číselného radu alebo pri tvorení zložených prídavných mien. Keď to viete, zvládnuť pomlčku nie je ťažké. Stačí si zapamätať niekoľko základných pravidiel a vaše písanie bude v okamihu svižné.

Tipy na používanie pomlčky


Správne používanie pomlčky

Metóda 1 z 3:Používanie pomlčky em


Na spojenie nezávislých viet použite pomlčku em. Najčastejšie sa pomlčkou spája samostatná veta s inou, so súvisiacou myšlienkou plus spojkou ako napr alebo, ale, napriek tomu, ako, pre, a po druhej pomlčke. Pomlčka funguje trochu ako zátvorky alebo čiarky, ale používa sa tam, kde je potrebná silnejšia interpunkcia.[1]

 • Pomlčka em môže spojiť nezávislú vetu so súvisiacou myšlienkou vo vetách ako: „Abby ma strašne ostrihala – a očakávala prepitné!“ alebo „Evan chce, aby som sa mu ospravedlnil – ale ani nepovedal, že ho to mrzí!“

Christopher Taylor, odborný asistent angličtiny, radí: „Pomlčka em“ (-) sa môže používať ako neformálna interpunkcia alebo na vytvorenie dôrazu. Pomlčka en (-) sa bežne používa na označenie rozsahu hodnôt.“


Nepodstatné informácie označte pomlčkou em. Podobne ako čiarku, aj pomlčku em môžete použiť na spresnenie informácie, ale nie je nevyhnutná na pochopenie vety. Najčastejšie sa používa v neformálnom písaní, ale môže sa šetrne použiť aj vo formálnom písaní, keď chcete vyjadriť tvrdenie s väčším dôrazom, než by ponúkla čiarka.[2]

 • Môžete napríklad povedať: „Radšej by som mal absolvovať test – je to deväťdesiat percent mojej známky v triede – inak budem musieť ísť do letnej školy.“
 • Toto použitie pomlčky em sa niekedy nazýva zátvorková pomlčka, pretože pomlčka môže nahradiť zátvorky.


Používajte pomlčku em na odsadenie zoznamov umiestnených vo vete. Pomlčka em sa môže použiť na označenie zoznamu umiestneného uprostred vety, kde sa už používajú čiarky. Pomáha to vyhnúť sa zmätku, pokiaľ ide o to, čo je súčasťou zoznamu a kde sa zoznam začína a končí.[3]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
inštruktážna služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Príkladom je: „Všetky moje školské práce – fyzika, akademický desaťboj, sociológia a počty – boli odplavené, keď mi zaplavila dom.“


Vytvorenie dôrazu vo vete pomocou pomlčky em. Pomlčky sa môžu použiť aj na zdôraznenie bodu vo vete. Zvyčajne sa tieto body uvádzajú za pomlčkou. Je to bežné najmä v neformálnom písaní aj v písaní príbehov.[4]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Príkladom môže byť: „Samozrejme, podpíšem predmanželskú zmluvu – pokiaľ bude v môj prospech.“

Metóda 2 z 3:Použitie pomlčky En


Rozsah čísloviek označte pomlčkou. Pomlčka en sa najčastejšie používa na označenie rozsahu čísel, napríklad strán 182-197 v knihe alebo udalosti, ktorá sa odohráva od 1. do.m.-5 p.m. Pri použití s číslami sa en pomlčky vo všeobecnosti čítajú ako „do“ alebo „cez.“ Napríklad, ak by ste nahlas prečítali výrok „strany 182-197“, znel by takto: „strany 182 až 197.“[5]

 • Pomlčky zvyčajne označujú inkluzívnu číselnú postupnosť. Napríklad pokyn prečítať strany 15-55 naznačuje, že by sa mali prečítať všetky tieto strany, nielen strana 15 a strana 55.
 • Pomlčky sa používajú aj na označenie výsledkov súťaží a športových podujatí. Napríklad: Timberwolves vo včerajšom zápase porazili Bobcats 15:8.


Spojte pojmy pomocou pomlčky en. Pomlčka en sa môže použiť aj na spojenie 2 slov, ktoré spolu priamo súvisia. Zvyčajne sú tieto vzťahy konflikt, spojenie alebo smer. Pomlčka sa umiestňuje medzi 2 súvisiace pojmy.[6]

 • „Liberálno-konzervatívna debata“ je príkladom konfliktu.
 • „Lístok na vlak Boston – New York“ je príkladom spojenia.
 • „Cesta vedie v smere východ – západ“ je príkladom smerovej pomlčky.


Použitie dvojslovného výrazu ako modifikátora. Ak chcete použiť dvojslovné spojenie ako opis alebo modifikátor, môžete použiť pomlčku en. Bežným príkladom je výraz „ocenený.“ Vo vete „ocenený vedec“ sa pomlčka en používa na úpravu dvoch slov, aby sa z nich stal jeden opisný výraz.[7]

 • To môže fungovať aj pri dlhších frázach, ktoré sa používajú ako zložené prídavné mená. „Jeho spontánne rozhodnutie ho priviedlo k veľkému dobrodružstvu,“ je jedným z príkladov.

Metóda 3 z 3:Zachovanie gramatickej správnosti pomlčky


Poznajte druhy pomlčiek. Pomlčka je výrazne dlhšia ako spojovník. Existuje niekoľko rôznych pomlčiek, ale najčastejšie sa používajú en pomlčka (-) a em pomlčka (-). Sú tak pomenované preto, lebo majú rovnakú šírku ako písmeno N a písmeno M, resp.[8]

 • Pomlčka en (-) sa najčastejšie používa na označenie číselného radu.
 • Pomlčka em (-) sa najčastejšie používa na označenie myšlienkového zlomu alebo na oddelenie prívlastku od zvyšku vety.
 • Pomlčky sa používajú na spojenie dvoch slov do jedného pojmu, napríklad s 2-litrovou fľašou alebo starodávnymi tradíciami. Pomlčky majú polovičnú dĺžku ako pomlčka. Napriek tomu, že vyzerajú podobne, v skutočnosti vôbec nie sú pomlčkou.


Identifikujte samostatná veta používať pomlčky em. Skôr ako začnete používať em pomlčku vo vete, mali by ste vedieť identifikovať nezávislé vety. Vidieť vety vo vašom texte vám pomôže pochopiť, kam by sa pomlčka najlepšie hodila. Nezávislá veta je taká, ktorá môže stáť samostatne, pretože obsahuje predmet aj sloveso, napríklad:[9]

 • „Milujem pizzu.“
 • „Moja mama mi robí večeru.“
 • „Keď prídeš,“ by bol príklad závislej vety. Hoci má predmet aj sloveso, nepredstavuje úplnú myšlienku.

 • Pomlčky em používajte striedmo. Niektoré okolnosti, ako napríklad označenie dátumu alebo číselného rozsahu, si vždy vyžadujú pomlčky en. Iné, ako napríklad kompenzácia informácií alebo vytvorenie pauzy, nepotrebujú vždy pomlčku em. Pomlčky používajte na vytvorenie väčšieho dôrazu alebo na podporu neformálneho tónu vášho písania. Nespoliehajte sa na ne v situáciách, keď vám postačí iná forma interpunkčného znamienka.[10]

  • Nezabudnite, že existujú aj iné užitočné interpunkčné znamienka vrátane čiarok, bodkočiariek a zátvoriek.
 • Odkazy