4 spôsoby prechádzania cez ulicu

Pravdepodobne prechádzate cez ulicu niekoľkokrát denne, keď cestujete na miesta, kam potrebujete ísť. Hoci to môže byť bežná súčasť vášho dňa, prechádzanie cez ulicu môže byť aj veľmi nebezpečné, pretože autá jazdia veľmi rýchlo. Našťastie môžete zostať v bezpečí, keď ste na ceste, či už idete pešo, jazdíte na bicykli, motocykli alebo šoférujete auto.

Metóda 1 zo 4: Výber najlepšieho miesta na prechod

Použite prechod pre chodcov, ak je k dispozícii. Vyhľadajte prechod pre chodcov na križovatke alebo vchod do miesta, kde je vysoká pešia premávka. V mnohých prípadoch sú pozdĺž ulice namaľované priechody pre chodcov, ktoré označujú, kadiaľ majú chodci prechádzať. Na stĺpoch v blízkosti priechodu pre chodcov môžete vidieť aj systém priechodov pre chodcov, ktorý vás informuje o tom, kedy máte „chodiť“ alebo „nechodiť“.“[1]

 • Na niektorých priechodoch sa používa niekoľko obdĺžnikových blokov farby, ktoré označujú miesto, kadiaľ máte prejsť, zatiaľ čo na iných sa na označenie priestoru prechodu používajú dve rovnobežné čiary.
 • Prechody pre chodcov zvyčajne nájdete na križovatke s inou ulicou. Niekedy však môžu byť uprostred bloku, ak sa nachádzate v oblasti s vysokou pešou premávkou.

Postupujte podľa pokynov na priechode pre chodcov, ak je na ňom systém. Vyhľadajte elektronickú značku na druhej strane ulice s nápisom „choď“ alebo „nechoď“.“ Ak ho vidíte, znamená to, že váš priechod má systém priechodov pre chodcov. Stlačte tlačidlo na svojej strane ulice, aby ste aktivovali systém, ak je tam. Potom počkajte, kým sa na značke objaví nápis „choďte“, a až potom prejdite.[2]

 • Systém priechodov pre chodcov vám síce pomôže zostať v bezpečí, ale nezaručuje, že vodiči budú dodržiavať zákony. Pred vstupom na ulicu sa pre istotu presvedčte, či sa na priechode nevyskytujú vozidlá.

Ak na rohu nie je priechod pre chodcov, prejdite na druhú stranu a riaďte sa svetelnou signalizáciou. Niektoré ulice nemajú priechody pre chodcov, najmä ak sa nachádzajú vo vidieckej oblasti alebo v susedstve. V takomto prípade vždy choďte na roh ulice, aby ste mohli prejsť. Na križovatke sledujte svetelné signály alebo značky Stop. Prechádzajte, keď svieti zelená vo vašom smere alebo keď autá stoja na znamení Stop.[3]

 • Ak je na ceste semafor, sledujte premávku, ktorá sa pohybuje rovnakým smerom ako vy. Zastavte na červenú alebo žltú a choďte, keď svieti zelená. Majte však na pamäti, že niektoré autá môžu odbočovať doprava na červenú, takže stále musíte byť opatrní.
 • Ak je na križovatke značka Stop, počkajte, kým zastavia všetky autá, ktoré tam stoja. Kráčajte, keď na vás príde rad, pokiaľ ste nadviazali očný kontakt so všetkými vodičmi, ktorí čakajú na odchod.

Pred pokusom o prechod sa uistite, že dobre vidíte do oboch smerov. Je možné, že zaparkované autá, veľké kríky a iné predmety vám môžu brániť vo výhľade. Je však dôležité, aby ste mali dobrú viditeľnosť v oboch smeroch. Ak máte zakrytý výhľad, presuňte sa na iné miesto, odkiaľ lepšie vidíte.[4]

 • Ak stoja autá, je v poriadku vystúpiť na okraj auta, ak viete, že sa nepohybuje. Nikdy však nevstupujte na ulicu, kým si nie ste istí, že sa neblížia žiadne autá.
 • Majte na pamäti, že autá vás nevidia, ak vy nevidíte ich.

Metóda 2 zo 4:Kontrola na obe strany

Zastavte sa na okraji ulice, aby ste mohli skontrolovať, či na vás nejazdia autá. Keď sa dostanete na priechod alebo roh, prejdite na okraj cesty a zastavte. Takto budete mať najlepší výhľad na vozovku a zabezpečíte, že prejdete čo najkratšiu vzdialenosť. Pred prechodom počkajte, kým je to bezpečné.[5]

 • Stojte na obrubníku alebo tesne pred vstupom na priechod pre chodcov.
 • Nestojte tak blízko, aby vás mohlo zraziť auto. Počas čakania na prechod by ste mali byť stále mimo vozovky.

Pred prechodom cez ulicu sa pozrite doľava, doprava a potom opäť doľava. Autá sa pohybujú naozaj rýchlo, preto si pred prejazdom dvakrát skontrolujte, či je cesta voľná. Najprv sa pozrite doľava, pretože na tejto strane bude premávka bližšie k vám. Potom sa pozrite doprava, či sa neblížia nejaké vozidlá. Nakoniec sa tesne pred prechodom cez cestu ešte raz pozrite doľava, aby ste sa uistili, že je cesta voľná.[6]

 • Ak si myslíte, že by ste mohli niečo vidieť, zastavte a počkajte, či sa nie je čoho obávať. Je lepšie neponáhľať sa a byť v bezpečí.

Tip: Počúvajte prichádzajúce vozidlá a zastavte, ak počujete zvuky pripomínajúce motor alebo sirénu. Rýchlo sa na vás môže rútiť auto alebo motocykel, preto buďte opatrní.

Pri prechádzaní cez ulicu sa rozhliadnite, aby ste si mohli všimnúť prichádzajúce autá. Neprestávajte sledovať protiidúce autá po tom, ako skontrolujete ľavú a pravú stranu, pretože autá a motocykle sa môžu rýchlo priblížiť k vám. Pri prechádzaní sledujte svoje okolie, aby ste mohli zastaviť a uhnúť z cesty, ak sa blíži vozidlo.[7]

 • Keď sa napríklad dostanete do stredu cesty, skontrolujte sa ešte raz doprava, pre prípad, že by sa blížilo auto.

Nadviažte očný kontakt s vodičmi, keď prechádzate cez rušnú ulicu. Na frekventovanej ulici možno budete musieť prejsť, kým autá čakajú na odchod. Hoci by vodiči mali pred vami zastaviť, nemusia vás vidieť. Majte na pamäti, že vodiči môžu byť rozptýlení alebo môžu mať zlú viditeľnosť. Pred prechodom cez cestu počkajte, kým nadviažete očný kontakt s vodičom, aby ste vedeli, že vás videl.[8]

 • Môžete im tiež zamávať alebo kývnuť hlavou, aby ste vedeli, že vás vidia. Počkajte, kým vám zamávajú alebo kývnu na pozdrav.
 • Niektorí vodiči môžu odmietnuť dať prednosť v jazde. Aj keď je to nespravodlivé, je pre vás dôležitejšie byť v bezpečí ako vpravo. Nepokúšajte sa prejsť cez ulicu, ak niekto nebezpečne šoféruje.

Metóda 3 zo 4: Zostaňte v bezpečí

Prechádzajte rýchlo, aby ste na ceste nestáli dlho. Byť na vozovke je nebezpečné, najmä keď je hustá premávka. Hoci nikdy nie je bezpečné bežať, pohybujte sa rýchlym tempom a nezastavujte sa, kým sa nedostanete na druhú stranu ulice. Tým sa minimalizuje riziko, že vás zrazí vozidlo.[9]

 • Môžete pocítiť pokušenie utiecť, najmä ak autá jazdia agresívne. Oveľa nebezpečnejšie je však bežať, pretože by ste mohli spadnúť. Pre autá bude veľmi ťažké vidieť vás, ak budete na zemi.

Nevypínajte mobilný telefón, aby ste sa plne sústredili na cestu. Pozeranie na obrazovku telefónu alebo chatovanie s niekým vás môže rozptyľovať, čo sťažuje bezpečné prechádzanie cez ulicu. Pred prechodom cez ulicu odložte telefón a nekontrolujte ho, kým nebudete na druhej strane.[10]

 • Môžete používať GPS v telefóne alebo môžete počúvať hudbu. Aj v takom prípade prestaňte používať telefón, kým nebudete bezpečne na druhej strane ulice.

Ak ste dieťa, požiadajte dospelého, aby s vami prešiel cez ulicu. Aj keď sú situácie, keď je bezpečné prejsť cez ulicu sám, je lepšie prejsť cez ulicu s dospelým, ak je ulica rušná. Vodiči vás ťažko vidia, keď ste malí, a môže byť pre vás ťažké zistiť, kedy je to bezpečné. Požiadajte dôveryhodnú dospelú osobu, aby vám pomohla prejsť, aby ste neboli v nebezpečenstve.[11]

 • Pri prechádzaní vám môže pomôcť napríklad rodič, opatrovník, strážca prechodu, sused alebo učiteľ. Aj starší súrodenec môže byť dobrým kamarátom na prechode, ak je dostatočne starý.

Noste svetlé oblečenie, aby vás ľudia v noci videli. Pravdepodobne viete, že v tme je horšie vidieť. Keď nosíte tmavé oblečenie, je pre vodičov veľmi ťažké vás vidieť. Namiesto toho si vyberte svetlé farby, ako je biela, žltá, horúca ružová alebo pastelové. Takto budete veľmi dobre viditeľní, keď budete prechádzať cez cestu.[12]

Tip: Ak často chodíte v noci, zaobstarajte si reflexnú vestu alebo si dajte reflexné pásiky na tričko alebo bundu, aby vás vodiči videli ešte lepšie. Reflexnú vestu alebo reflexné pásky si môžete kúpiť v obchode so športovými potrebami, v obchode s domácimi potrebami alebo online.

Noste so sebou baterku, aby ste boli lepšie viditeľní. Aj so svetlým oblečením budete v tme ťažko viditeľní. Okrem toho bude pre vás pravdepodobne ťažké vidieť, čo je okolo vás. Keď idete v tme, vezmite si so sebou baterku, aby ste si mohli osvetliť cestu. Vodiči budú môcť vidieť aj vaše svetlo, čo im pomôže lepšie vás vidieť.[13]

 • V prípade núdze môžete použiť baterku na telefóne. Počas chôdze však nepozerajte na telefón ani sa s ním nehrajte, pretože vás to ohrozuje.

Metóda 4 zo 4:Cestovanie autom, motocyklom alebo bicyklom

Keď sa nachádzate na križovatke, dodržiavajte svetelnú signalizáciu a dopravné značky. Autá, motocykle a bicykle musia dodržiavať rovnaké dopravné predpisy. Zastavte, ak vidíte červené svetlo alebo značku Stop, keď sa blížite ku križovatke. Okrem toho dajte prednosť protiidúcim vozidlám, ak stojíte na značke daj prednosť v jazde. Choďte len vtedy, keď na semafore svieti zelená.[14]

 • Predtým, ako pôjdete, sa pozrite na obe strany a dvakrát skontrolujte, či ostatné vozidlá dodržiavajú dopravné značky. Majte na pamäti, že niektoré vozidlá sa môžu rozhodnúť prejsť na červenú, keď sa semafor otáča. Hrajte bezpečne, aj keď ste na rade vy.
 • Vo všeobecnosti platí, že všetci vodiči zastavujú na štvorsmerných zastávkach. Osoba, ktorá prvá príde na štvorsmerovú zastávku, má právo prednosti v jazde. Ak vodiči prídu na zastávku v rovnakom čase, vodič vpravo bude pokračovať ako prvý.
 • Ak je na priechode obojsmerná zastávka, vodič, ktorý má stopku, musí pred prechodom počkať, kým sa uvoľní celá premávka.[15]

Pri jazde na bicykli sa držte v jazdnom pruhu, ak je tam vyznačený. Niektoré ulice majú cyklistické pruhy, ktoré pomáhajú cyklistom bezpečne sa pohybovať po meste. Pri jazde na bicykli vždy používajte tieto pruhy, a to aj pri prechádzaní cez ulicu. To vám umožní cestovať čo najbezpečnejšie.[16]

 • Autá a motocykle si vás budú najviac všímať, keď budete v cyklistickom pruhu.

Pred prechodom cez ulicu sa pozrite na chodcov a ak ich uvidíte, dajte im prednosť. Všetky vozidlá vrátane bicyklov musia dať prednosť chodcom, ktorí sú na priechode pre chodcov alebo prechádzajú cez križovatku. Skôr ako prejdete cez ulicu, skontrolujte, či sa na oboch stranách ulice nenachádza chodec. Ak vidíte chodca, zastavte a počkajte, kým prejde, a až potom pokračujte v jazde.[17]

 • Zrážka vozidla s chodcom môže spôsobiť život ohrozujúce zranenia, preto buďte veľmi opatrní. Vždy zastavte pred chodcami, aj keď máte prednosť v jazde.
 • Bicykle musia dodržiavať všetky rovnaké pravidlá ako autá, preto nezabudnite vždy zastaviť. Môžete byť rýchlejší ako chodec, ale stále pred ním musíte zastaviť.

Ak idete na bicykli, dávajte pozor na vozidlá, ktoré sa spájajú alebo odbočujú doprava. Pri prechádzaní cez ulicu na bicykli sa môžete cítiť zraniteľní, najmä ak sú ostatní vodiči agresívni. Keďže odbočovanie vozidiel vpravo na červenú je legálne, môže dôjsť ku kolízii, ak vodiči nesledujú cyklistov. Pri prechádzaní cez križovatku sledujte ostatné autá a kontrolujte ich pohyb. Dávajte pozor na autá, ktoré môžu odbočovať, pretože si vás nemusia všimnúť.[18]

 • Dávajte pozor na autá, ktoré môžu odbočovať na ulicu, po ktorej idete, ako aj na autá prichádzajúce za vami.
 • Máte prednosť v jazde, ak auto odbočuje sprava na červenú do vášho jazdného pruhu. Neriskujte však svoje zdravie a bezpečnosť len preto, že ste na. Zastavte alebo uhnite z cesty, ak niekto nebezpečne odbočuje do vášho jazdného pruhu.
 • Na priechode pre chodcov zosadnite z bicykla a prejdite po ňom cez ulicu. Pri prejazde cez rušnú ulicu na bicykli sa môžete rozhodnúť použiť priechod pre chodcov. V mnohých oblastiach je jazda na bicykli na priechode pre chodcov nezákonná. Okrem toho, že sa dostanete do problémov, môžete chodcov ohroziť, ak budete jazdiť po priechode pre chodcov. Ak chcete použiť priechod pre chodcov, zosadnite z bicykla a prejdite na druhú stranu.[19]
 • Odkazy