4 spôsoby prevodu kilometrov na míle

Míľa je imperiálna merná jednotka, ktorá sa bežne používa v Spojených štátoch na určenie vzdialenosti medzi dvoma miestami. Kilometer sa používa na meranie tej istej veci, ale je to metrická jednotka dĺžky. Je to pomerne jednoduchá matematická rovnica na prevod kilometrov na míle alebo naopak.

Prevodník kilometrov na míle


Prevodník Kilometre na Míle

Metóda 1 z 3:Prevod kilometrov na míle


Osvojte si vzorec na prevod kilometre na míle. 1 kilometer sa rovná 0.621371 míľ (často skrátené na .62).[1]
1 míľa sa rovná 1.609344 kilometrov.

 • Ak teda chcete prepočítať kilometre na míle, jednoducho vynásobte počet kilometrov číslom 0.62137.[2]
 • Povedzme napríklad, že začínate s 5 kilometrami. Ľudia sa často zaujímajú o tento prepočet, pretože chcú vedieť, koľko kilometrov je v behu na 5 kilometrov. Vzorec je 5 X 0.62137= 3.1 míľa.
 • Počet kilometrov by ste mohli vydeliť aj počtom kilometrov na míľu, čo je vyššie spomínaná 1.609 kilometrov (pre zjednodušenie zaokrúhlené). Napríklad 5 kilometrov delené 1.609 kilometrov na míľu = 3.1 míľa.[3]


Prevod kilometrov na námorné míle. Bežné míle sú pozemnou mernou jednotkou. Možno však chcete namiesto toho poznať prepočet pre námorné míle.

 • Prepočet pre námorné míle je odlišný: Každý kilometer je = 0.5399568035 námorných míľ.
 • Námorné míle vychádzajú z obvodu Zeme a používajú sa pri cestovaní vzduchom a po mori.

Metóda 2 z 3:Použitie online nástrojov na prevod kilometrov na míle


Použite konverznú tabuľku alebo online kalkulačku. V tabuľkách sa uvádza počet kilometrov spolu s ekvivalentnými míľami. Kalkulačky vám umožňujú dosadiť počet kilometrov a získať počet míľ. [4]

 • Z tabuľky by napríklad vyplývalo, že 11 kilometrov sa rovná 6.84 míľ. 11 míľ sa však rovná 17.7 kilometrov.
 • Ak viete používať program Microsoft Excel, môžete na prevod použiť aj vzorec programu Excel. Ak chcete previesť kilometre na míle v programe Excel, vzorec je CONVERT(x, „y“, „z“). Vo vzorci je „y“ pôvodná merná jednotka, „x“ je množstvo tejto jednotky a „z“ je merná jednotka, na ktorú chcete previesť.

Metóda 3 z 3:Použitie odhadu na prevod kilometrov na míle


Na výpočet použite starý trik. Pre väčšinu ľudí je príliš ťažké vynásobiť akékoľvek číslo 0.62137119. Existuje spôsob, ako môžete výpočet vykonať v hlave.

 • Povedzme, že počet kilometrov je 144. Znížte ho na polovicu. To vám dáva 72. Potom zoberte štvrtinu polovice. To je 18.
 • Teraz spočítajte obe časti, polovicu a štvrtinu: v tomto prípade 72 plus 18. Dostanete 90. Toto je odpoveď.[5]


Na prevod použite Fibonacciho čísla. Tento je nezvyčajný, ale funguje. Tieto čísla sú radom čísel, v ktorom každé nasledujúce číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich.[6]

 • Začnite s dvoma po sebe idúcimi Fibonacciho číslami. Napríklad čísla 5 a 8. V 5 míľach je 8 kilometrov. Ak chcete previesť späť, prečítajte výsledok v opačnom smere, pretože na 8 km pripadá 5 míľ.
 • Toto funguje len ako odhad. Vezmime si napríklad po sebe idúce Fibonacciho čísla 21 a 34. To by vám povedalo, že na 21 míľ pripadá 34 kilometrov a naopak, pričom presná odpoveď je 33.79 kilometrov.
 • Ak chcete previesť číslo, ktoré nie je Fibonacciho číslom, vyjadrite pôvodné číslo ako súčet Fibonacciho čísel a vykonajte prevod pre každé Fibonacciho číslo samostatne. Povedzme, že chcete prepočítať 100 míľ na kilometre. Číslo 100 by mohlo byť súčtom Fibonacciho čísel 89 + 8 + 3. Fibonacciho číslo nasledujúce po 89 je 144, Fibonacciho číslo nasledujúce po 8 je 13 a Fibonacciho číslo nasledujúce po 3 je 5. Takže pridajte 144 + 13 + 5 = 162 kilometrov na 100 míľ.

 • Nájsť ďalšie konverzie pre kilometre. Možno nechcete skončiť pri kilometroch. Existuje mnoho ďalších prevodov pre kilometre.

  • Každý kilometer sa rovná 39,370.07874 palcov, 3 280.839895 stôp, 1093.613298 yardov a 100 000 centimetrov.
  • Každý kilometer sa rovná 1 000 metrov.
 • Odkazy