4 spôsoby prípravy na IELTS

IELTS je skratka pre International English Language Testing System (Medzinárodný systém testovania anglického jazyka) a test obsahuje časti zamerané na čítanie, písanie, hovorenie a porozumenie hovorenej angličtine. Účastníci testu získajú skóre v rozsahu od 1 do 9. Skóre 1 je najnižšie a 9 je najvyššie možné skóre. Bez ohľadu na to, či sa zúčastňujete na skúške IELTS s cieľom študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine alebo ju absolvujete, aby ste preukázali znalosť anglického jazyka pre zamestnanie, na úspešné absolvovanie potrebujete skóre 7 alebo vyššie. Začnite sa na IELTS pripravovať včas a používajte cielené stratégie, aby ste zvýšili svoje šance na úspech!

Metóda 1 zo 4:Štúdium na IELTS


Začnite sa učiť 6 až 8 týždňov pred dátumom testu. Keď máte pocit, že vaše znalosti angličtiny pokročili natoľko, že chcete absolvovať skúšku IELTS, rezervujte si skúšku. Uistite sa však, že si na prípravu na skúšku vyhradíte aspoň 6 týždňov. Pomôže vám to zabezpečiť, aby ste mali dostatok času na prípravu na test a nemuseli ho opakovať.[1]

 • Vyhnite sa šprtaniu sa na skúšku alebo snahe absolvovať skúšku príliš skoro, ak sa necítite pripravení. Prokrastinácia nie je dobrá vec.[2]
  Odborný zdroj
  Jake Adams
  Akademický lektor & Špecialista na prípravu na testy
  Odborný pohovor. 20. mája 2020.
 • Zvážte používanie plánovača na vytvorenie organizovanejšieho študijného plánu.[3]
  Odborný zdroj
  Jake Adams
  Akademický lektor & Špecialista na prípravu na test
  Odborný pohovor. 20. mája 2020.


Zhodnoťte svoje silné a slabé stránky a rozhodnite sa, na čo sa zamerať. Skúška IELTS obsahuje časti čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie. Zvážte, aké sú vaše silné a slabé stránky, aby ste sa mohli rozhodnúť, na čo by ste sa mali zamerať.[4]

 • Ak napríklad vynikáte v čítaní a písaní angličtiny, ale máte väčšie problémy so zapájaním sa do rozhovorov, potom by ste mohli venovať viac času štúdiu na časti skúšky počúvanie a hovorenie.
 • Ak máte pocit, že ste rovnako zruční vo všetkých oblastiach testu, môžete si čas štúdia rozdeliť rovnomerne.


Zaobstarajte si knihu alebo študijnú príručku IELTS, ktorá vám pomôže usmerniť vaše štúdium. Na internete je k dispozícii mnoho bezplatných študijných príručiek a materiálov, prípadne si môžete vypožičať študijnú knihu v miestnej knižnici alebo si zakúpiť študijnú príručku v kníhkupectve či na internete. Sledovanie študijnej príručky vám pomôže zabezpečiť, aby ste plne pochopili rozloženie skúšky, a zvýšiť vaše šance na úspech. Medzi dobré možnosti patria: [5]

 • Najlepšie tipy pre IELTS Academic
 • Oficiálne cvičné materiály IELTS 1. diel & 2
 • Ako sa pripraviť na IELTS


Nájdite si prípravný kurz IELTS a získajte ďalšiu pomoc. K dispozícii sú bezplatné a platené kurzy IELTS. Niektoré kurzy sú osobné, iné online. Nájdite si kurz, ktorý vám vyhovuje, a zapíšte sa doň, aby ste získali ďalší čas na štúdium, poradenstvo a tipy.[6]

 • Môžete tiež sledovať živé prenosy z prípravy na skúšku IELTS na Facebooku a Youtube. Aj keď vám neposkytnú rovnako cielenú pomoc ako kurz, môžu byť pre vás užitočné.
 • Ak nemáte prístup k prípravnému kurzu na skúšku IELTS, je užitočné absolvovať aj kurz angličtiny. Zapíšte sa do kurzu anglického jazyka na miestnej univerzite alebo online, ak je to pre vás vhodná možnosť.[7]

Metóda 2 zo 4: Zameranie sa na konkrétne zručnosti


Precvičujte si angličtinu v hovorení tak často, ako je to len možné. Rozprávanie v rámci testu IELTS trvá len 11 až 14 minút, ale celý čas budete hovoriť so skúšajúcim. Počas tejto časti testu vám skúšajúci položí všeobecné otázky o vás a vy budete musieť odpovedať. Potom vám skúšajúci dá kartičku s otázkou na konkrétnu tému. Budete mať 2 minúty na prípravu toho, čo chcete povedať, a budete musieť hovoriť 1 až 2 minúty. Skúšajúci sa následne opýta niekoľko konkrétnejších otázok na danú tému.[8]
Pravidelné precvičovanie rozprávania je kľúčom k dobrým výsledkom v tejto časti IELTS. Môžete to urobiť tak, že:

 • Hovoriť po anglicky s inými rodenými hovoriacimi
 • Precvičovanie s inými ľuďmi, ktorí sa učia hovoriť po anglicky
 • Zapojenie sa do anglickej študijnej skupiny
 • Používanie anglicky hovoriacej aplikácie [9]

Tip: Požiadajte kohokoľvek, koho poznáte a kto hovorí po anglicky, aby s vami hovoril len po anglicky, aby ste si to dodatočne precvičili. Ak máte napríklad priateľov alebo rodinu, ktorí hovoria po anglicky, požiadajte ich, aby s vami hovorili po anglicky počas večere, telefonátu alebo kedykoľvek na nich narazíte.


Počúvanie angličtiny pre časť testu zameraná na počúvanie. Časť IELTS zameraná na počúvanie trvá 30 minút a obsahuje 4 nahrávky konverzácie rodených hovoriacich v angličtine. Nahrávky obsahujú 2 monológy a 2 rozhovory zasadené do každodenného spoločenského kontextu.[10]
Každý deň počúvajte rozhovory rodených hovorcov, aby ste si zlepšili svoje schopnosti počúvať angličtinu. Medzi dobré spôsoby, ako to urobiť, patria: [11]

 • Počúvanie anglických podcastov, hudby a rozhlasových relácií
 • Pozeranie videí na Youtube, filmov a televíznych relácií v angličtine
 • Rozhovory s rodenými anglicky hovoriacimi


Čítajte denne v angličtine zlepšovať svoje schopnosti čítania v angličtine. Časť testu IELTS zameraná na čítanie trvá 60 minút a obsahuje 40 otázok z častí, ktoré budete musieť prečítať. Pri teste všeobecného čítania budú časti obsahovať témy ako pracovisko, spoločenské prostredie a každodenné čítanie, napríklad texty z novín alebo časopisov. Test akademického čítania bude obsahovať materiály, s ktorými sa môžete stretnúť na univerzitnom kurze. Medzi spôsoby, ako sa môžete pripraviť na časť čítania v angličtine, patrí čítanie v angličtine: [12]

 • Romány a krátke príbehy
 • Učebnice
 • Časopisy
 • Noviny
 • Blogy
 • Webové stránky
 • Príspevky v sociálnych médiách[13]


Písanie v angličtine, aby ste si vybudovali zručnosti na písomnú časť. Písomná časť skúšky IELTS trvá 60 minút a obsahuje len 2 otázky. Budete musieť napísať list s konkrétnou žiadosťou a esej ako odpoveď na otázku. Precvičte si čo najviac písanie v každodennom živote. Medzi spôsoby, ako si môžete precvičiť písanie, patrí písanie: [14]

 • E-maily
 • Písmená
 • Eseje
 • Poznámky
 • Príspevky na sociálnych sieťach
 • Textové správy

Metóda 3 zo 4: Vyplnenie cvičných testov a kvízov


Kompletné vzorové testové otázky na precvičenie. Vzorové testové otázky napodobňujú formát otázok v teste IELTS s použitím rôznych jazykov a scenárov. Vyplnenie vzorových testových otázok vám pomôže lepšie sa oboznámiť s typmi otázok, s ktorými sa v teste stretnete. K vzorovým testovým otázkam máte prístup online, v príručkách a aplikáciách pre IELTS. [15]

 • Hoci vzorové testové otázky nebudú presne rovnaké ako tie, ktoré uvidíte v skutočnom teste, budú podobné, takže ich možno ľahšie pochopíte a vďaka tomu získate v teste viac bodov.
 • Vzorové testové otázky môžete získať na oficiálnej webovej stránke IELTS: https://www.ielts.org/en-us/about-the-test/sample-test-quest


Absolvujte oficiálny cvičný test na simuláciu. Môžete získať oficiálny cvičný test IELTS online, ktorý si môžete vyplniť sami. Je to skvelý spôsob, ako zistiť, ako bude vyzerať písanie skutočného testu. Načasujte si čas podľa pokynov testu. To vám ukáže, ktorým častiam musíte venovať viac alebo menej času.[16]

 • Celkový čas určený na test IELTS je 2 hodiny a 40 minút, preto si pri spustení cvičného testu nastavte časovač, aby ste získali reálne skúsenosti.

Tip: Ak sa zapíšete do prípravného kurzu IELTS, pravdepodobne vám ku koncu kurzu zadajú cvičný test, aby ste videli, aké výsledky môžete dosiahnuť v skutočnom teste.


Stiahnite si aplikáciu na prípravu na test IELTS. Existuje niekoľko mobilných aplikácií, ktoré môžete používať na zlepšenie štúdia na cestách. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu a použite ju vždy, keď máte chvíľu času, napríklad počas jazdy autobusom, čakania v rade alebo počas prestávky medzi vyučovaním. Medzi dobré možnosti patrí: [17]

 • IELTS Word Power. Rozšírte si slovnú zásobu pomocou viac ako 100 otázok z rôznych kategórií od obchodu až po technológie a vedu.
 • IELTS Word Ready. Táto aplikácia využíva personalizovaný tréning slovnej zásoby, ktorý vám pomôže pripraviť sa na skúšku IELTS.
 • Aplikácia na prípravu na IELTS. Použite túto aplikáciu na bezplatné cvičné testy, cvičenia a kvízy.

Metóda 4 zo 4:Príprava na test


Testovacie centrum vyhľadajte približne 1 týždeň pred testom. Aby ste sa v deň testu nestratili, je dobré vyhľadať testovacie centrum približne týždeň alebo niekoľko dní vopred. Takto budete vedieť, ako sa tam dostať, a bude menej pravdepodobné, že sa v deň testu stratíte.[18]

 • Do testovacieho centra by ste napríklad mohli ísť autom alebo pešo približne týždeň pred testom. Možno si budete chcieť určiť aj náhradnú trasu pre prípad, že hlavná trasa bude v deň testu zablokovaná.


Pred dňom testu si prečítajte podmienky IELTS. Pri registrácii na test dostanete informácie o skúške a testovacom centre. Pred dňom testu si pozorne prečítajte tieto informácie, aby ste vedeli, čo si musíte priniesť, kedy sa dostaviť a ďalšie dôležité informácie.[19]

 • V teste môže byť napríklad uvedené, že je potrebné prísť aspoň 30 minút pred začiatkom skúšky.
 • Budete si musieť priniesť nejaký doklad totožnosti s fotografiou, napríklad vodičský preukaz alebo študentský preukaz. Pozrite si podmienky, aby ste zistili, aké typy dokladov totožnosti sú vo vašom testovacom centre akceptovateľné.


Spite 7 až 9 hodín večer pred testom. Dobrý odpočinok vám pomôže zostať počas skúšky sústredený a pokojný, preto sa snažte ísť večer pred skúškou skoro spať. Nemusíte ísť spať o niekoľko hodín skôr ako zvyčajne, ale skúste sa odovzdať asi o 30 minút skôr ako zvyčajne. Snažte sa spať 7 až 9 hodín, aby ste boli dobre oddýchnutí.[20]

 • Vyhnite sa nutkaniu zostať večer pred testom do noci a učiť sa. To nezlepší váš výkon pri teste. Informácie, ktoré sa snažíte naučiť na poslednú chvíľu, si neudržíte a ak ste unavení, ťažšie sa sústredíte.[21]
  Zdroj experta
  Jake Adams
  Akademický tútor & Špecialista na prípravu na test
  Rozhovor s odborníkom. 20. mája 2020.


V deň testu si dajte dobré raňajky. Hlad počas skúšky vás bude rozptyľovať a sťaží vám sústredenie. Ráno v deň testu zjedzte niečo, čo vás udrží počas skúšky. Ak test absolvujete popoludní alebo večer, pred odchodom na test sa naobedujte alebo sa naraňajkujte.

 • Skúste si dať misku cereálií s mliekom a ovocím alebo vajíčka a pár plátkov toastu.
 • Ak chcete, vypite si k raňajkám kávu alebo čaj, ale nevynechávajte raňajky a dajte si len kávu alebo čaj. Pravdepodobne sa tak budete cítiť nervózne.

Tip: Vo väčšine testovacích centier si do testovacej miestnosti nemôžete priniesť jedlo ani pitie. Voda v priehľadnej fľaši môže byť povolená, ale najprv si to overte.[22]


Vypnite svoje mobilné zariadenie a odložte ho na čas testu. Pred vstupom do testovacieho priestoru si nezabudnite vypnúť mobilný telefón a odložiť ho mimo dohľadu. Vynášanie počas skúšky nemusí byť povolené a v takom prípade môžete byť obvinení z podvádzania. Buďte opatrní a počas testu nevyťahujte telefón.[23]

 • Niektoré testovacie centrá môžu vyžadovať, aby ste si počas testu zaregistrovali svoje mobilné zariadenie na recepcii alebo ho uložili do skrinky. Uistite sa, že ste si v testovacom centre overili jeho pravidlá.

 • Snažte sa zostať pokojní a zhlboka dýchajte ak budete nervózni. Je normálne byť počas testu nervózny, ale nedovoľte, aby vás ovládla úzkosť. Ak spozorujete, že ste nervózni, zavrite oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Pripomeňte si, že je to len test a všetko bude v poriadku.[24]

  • Počas skúšky to podľa potreby opakujte, aby ste zostali pokojní.
 • Referencie